Sunteți pe pagina 1din 8

COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE

PUBLICĂ CAHUL

HOTĂRÂRE

nr. 30 din 15.03.2021

Urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și raional, se constată că


situaţia epidemiologică se agravează. Se constată sporirea incidenței (259,4 la 100 mii populație),
creşterea numărului de teritorii clasificate în cod roşu de alertă – 22 localități din raionul Cahul,
majorarea numărului formelor grave ale bolii, creşterea numărului de decese, sporirea ratei testelor
positive la virusul SARS-CoV-2, creşterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea
comunitară intensă.
Pentru 22 localități se instituie gradul de alertă ”Cod Roșu”, pentru 8 localități - gradul de
alertă ”Cod Portocaliu”, pentru 2 localități - gradul de alertă ”Cod Galben”, pentru 17 localități -
gradul de alertă ”Cod Verde”.
Reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii
infecției COVID – 19, precum și a executării prevederii Hotărârii Comisiei naționale extraordinare
de sănătate publică nr. 50 din 12 martie 2021,
Comisia raională extraordinară de sănătate publică Cahul,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de prevederile Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică (CNESP)


nr. 50 din 12 .03. 2021
2. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică cu referire la incidența prin
COVID-19 în localitățile raionului Cahul în ultimele 14 zile (01-14.03.2021).
3. În baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 se menține în raionul
Cahul gradul de alertă ”Cod Roșu” pentru 22 localități, gradul de alertă ”Cod Portocaliu” 8
localități, gradul de alertă ”Cod Galben” 2 localități, gradul de alertă ”Cod Verde” – 17 localități
(anexa nr.1).
4. Începând cu 16 martie 2021 procesul educațional în instituțiile de învățământ din raionul Cahul
se vor organiza în funcţie de gradul de alertă în baza indicatorului incidenţei la 100 mii populaţie
atribuit localităţii (anexa nr.2), conform următoarelor scenarii:
4.1 Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde sau Cod Galben (incidenţa mai
mică de 49 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile) - participarea
zilnică a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ,
cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea
COVID-19.
4.2 Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (incidenţa cuprinsă între
50 şi 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile):
4.2.1 Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a preşcolarilor,
elevilor din învăţământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a XII-a, a
XIII-a), precum şi a elevilor din învăţământul profesional tehnic antrenaţi în stagiile
de practică şi a studenţilor din anii terminali din învăţământul superior la orele
practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi
răspândirea COVID-19;
4.2.2 Participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor şi studenţilor din
celelalte clase şi ani de studii.
4.3 Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Roşu (incidenţa mai mare de 100 de
cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile):
4.3.1 Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a preşcolarilor şi a
elevilor din învăţământul primar;
4.3.2 Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a unui contingent
de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XII-a) şi a
elevilor şi studenţilor din anii terminali și cei care vor susține bacalaureatul din
învăţământul profesional tehnic şi superior;
4.3.3 Participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor şi studenţilor din
celelalte clase şi ani de studii.
5. Șefului DGÎ Cahul, dnului Valeriu Baban, a stabili prin ordinul Direcției modalitatea de
organizare a procesului educaţional în instituțiilor de învățământ în conformitate cu prezenta
Hotărâre.
6. Conducătorii instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, se vor conforma
prevederilor Hotărârii în cauză.
7. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre necesitatea respectării
stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
8. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru
sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţionalăşi/sau penală a
persoanelor vinovate.
9. Prezenta Hotărâre întră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a
Consiliului raional Cahul.
10. Controlul executării Hotărârii în cauză mi-l asum personal.

Preşedintele Comisiei raionale


Extraordinară de sănătate publică Cahul Vladimir Calmîc

Vicepreşedintele Comisiei raionale


Extraordinară de sănătate publică Cahul Svetlana Bruma

Secretar Nicolai Gaisan


Anexa nr. 1
La Hotărârea Comisia raională extraordinară
de sănătate publică Cahul
nr. 30 din 15.03.2021

Incidența prin COVID – 19 in localitatile raionului Cahul la 100 mii de populație


în ultimele 14 zile (01.03.21 – 03.03.21)

Localitatile Cazuri Populatia %ooo


A.I.Cuză 2 2300 87,0
Alexanderfeld 16 1330 1203,0
Alexandreşti 0 1257 0,0
Andruşul de Jos 3 1690 177,5
Andruşul de Sus 1 1463 68,4
Badicu Moldovenesc 3 1238 242,3
Baurci Moldoveni 2 1573 127,1
Borceag 1 1249 80,1
Brînza 0 2353 0,0
Bucuria 0 1152 0,0
Burlaceni 6 2046 293,3
Burlacu 0 504 0,0
Cahul 170 41114 413,5
Chircani 2 584 342,5
Chisilia Mare 3 583 514,6
Cîşliţa Prut 1 1093 91,5
Colibaşi 4 5846 68,4
Cotihana 10 1138 878,7
Crihana Veche 8 3376 237,0
Cucoara 1 869 115,1
Doina 0 1081 0,0
Frumuşica 0 800 0,0
Gavanoasa 4 1864 214,6
Giurgiuleşti 7 2897 241,6
Griceni 0 100 0,0
Huluboaia 0 894 0,0
Iasnaia Poleana 0 116 0,0
Iujnoe 1 667 149,9
Larga 3 1225 244,9
Lebedenco 3 1153 260,2
Lopaţica 4 531 753,3
Luceşti 0 502 0,0
Manta 9 2349 383,1
Moscovei 13 2604 499,2
Paicu 0 486 0,0
Paşcani 1 1436 69,6
Pelinei 0 2134 0,0
Roşu 8 2632 304,0
Rumeanţev 1 267 374,5
Slobozia Mare 4 5430 73,7
Spicoasa 0 222 0,0
Taraclia de Salcie 0 1321 0,0
Tartaul de Salcie 0 711 0,0
Tătăreşti 1 1612 62,0
Ursoaia 0 1112 0,0
Vadul lui Isac 1 2651 37,7
Valeni 1 2729 36,6
Vladimirovca 0 356 0,0
Zîrneşti 4 2235 179,0
Total raion 298 114875 259,4

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4


Indicatori Situație Alertă cu cod Alertă cu cod Alertă cu cod
favorabilă galben portocaliu roşu
Incidența la 100
mii de populație în <25 25-50 51-100 >100
ultimele 14 zile
Anexa nr. 2
La Hotărârea Comisia raională extraordinară
de sănătate publică Cahul
nr. 30 din 15.03.2021

Institutia de învățământ Localitatea SCENARIUL


codul prezența fizică instruire la
localității distanță
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
s. Andruşul de 50% din numărul total al
Gimnaziul ”G. Coşbuc” Jos   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
Gimnaziul ”Gr. s. Andruşul de învățământul primar și
Racoviță” Sus   clasele absolvente (IX ) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
Gimnaziul ”N. Botgros” s. Badicul Mold.   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
Gimnaziul ” I. Neculce” s. Baurci Mold.   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”I. Creangă” s. Borceag   clasele absolvente (IX ) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”A. S. 50% din numărul total al
Puşkin” s. Burlăceni   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Gimnaziul ”N. Iorga” c. Burlacu   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”Gh. 50% din numărul total al
Asachi" s. Cucoara   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
Gimnaziul ”Cîşliţa - învățământul primar și
Prut" s. Cîşliţa - Prut   clasele absolvente (IX ) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”M. s. Crihana 50% din numărul total al
Eminescu” Veche   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Gimnaziul
”I.L.Caragiale” s. Doina   prezența fizică - 100%  
Gimnaziul ”I. Haşek” s. Huluboaia   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”Al. Cel 50% din numărul total al
Bun” s. Larga Nouă   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Gimnaziul ”A. Russo” s. Ursoaia   prezența fizică - 100%  
Gimnaziul ”A. s. Manta   preșcolari, elevi din clasele a 5 -8
Mateevici” învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX)
preșcolari, elevi din
Gimnaziul ”N. învățământul primar și
Stănescu” s. Paşcani   clasele absolvente (IX ) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”Mircea cel 50% din numărul total al
Bătrân” com. Moscovei   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”V. 50% din numărul total al
Corolenco” s. Moscovei"   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Gimnaziul ”Şt. cel
Mare” s. Pelinei   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
Gimnaziul ”Al. I. Cuza” s. Roşu   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
Gimnaziul ”Alecu învățământul primar și
Mare” s. Slobozia Mare   clasele absolvente (IX ) clasele a 5 -8
Gimnaziul ”V. s. Taraclia de
Alecsandri” Salcie   prezența fizică - 100%  
Gimnaziul ”Dm. s. Tartaul de
Cantemir” Salcie   prezența fizică - 100%  
Gimnaziul ”M.
Sadoveanu” s. Vadul lui Isac   prezența fizică - 100%  
Gimnaziul ”Şt. cel
Mare” s. Văleni   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul ”M. 50% din numărul total al
Kogălniceanu” s. Cotihana   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
Gimnaziul ”I. Creangă” s. Zîrneşti"   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul-grăd. ”S. 50% din numărul total al
Esenin” s. Alexanderfeld   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Gimnaziul-grăd. ”I.
Vodă” s. Bucuria   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul-grăd. ”I. 50% din numărul total al
Creţu” s. Găvănoasa   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul-grăd. 50% din numărul total al
”M. Lomonosov” s. Lebedenco   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Gimnaziul-grăd. ”I. s. Lopăţica   preșcolari, elevi din clasele a 5 -8
Vazov” învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX)
preșcolari, elevi din
Gimnaziul-grăd. ”B. P. învățământul primar și
Haşdeu” s. Tătăreşti   clasele absolvente (IX ) clasele a 5 -8
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul-grăd. ”C. 50% din numărul total al
Stere” s. Chircani   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Gimnaziul-grăd. ”L.
Ucrainca” s. Luceşti   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
Gimnaziul-grăd. ”S. 50% din numărul total al
Rahmaninov„ mun. Cahul   claselor absolvente (IX) clasele a 5 -8
Școala primară-grăd.
”A. Donici” mun. Cahul   prezența fizică - 100%  
Școala primară-grăd.
„Gr. Vieru” s. Frumuşica"   prezența fizică - 100%  
școala primară ”A.
Mateevici” mun. Cahul   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
clasele absolvente (IX; clasele a 5 -8;
L T ”A. Mateevici” s. A.I. Cuza   XII ) 10-11
LT ”Ion Bostan” s. Brînza   prezența fizică - 100%  
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
clasele absolvente (IX; clasele a 5 -8;
LT ”V. Alecsandri” s. Colibaşi   XII ) 10-11
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX; clasele a 5 -8;
LT ”M. Sadoveanu” s. Giurgiuleşti   XII) 10-11
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
clasele absolvente (IX; clasele a 5 -8;
LT ”M. Eminescu” s. Slobozia Mare   XII ) 10-11
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX; clasele a 5
LT ”P. Rumeanţev” mun. Cahul   XII) -8;10-11
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX; clasele a 5
LT ”I. Creangă” mun. Cahul   XII) -8;10-11
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX; clasele a 5
LT ”Dm. Cantemir” mun. Cahul   XII) -8;10-11
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX; clasele a 5
LT ”M. Eminescu” mun. Cahul   XII) -8;10-11
preșcolari, elevi din
învățământul primar și
50% din numărul total al
claselor absolvente (IX; clasele a 5
LT ”I. Vodă” mun. Cahul   XII) -8;10-11

11
  instituții
2
  instituții
9
  instituții
27
  instituții