Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecţie

Data: 16 martie 2009


Profesor: Costan Anca-Elena
Obiectul: geografie
Clasa: a V-a
Subiectul lecţiei: Biosfera şi pedosfera
Tipul lecţiei: evaluare scrisă

Obiective operaţionale:
O1. Să definească termenii: biosferă, vegetaţie, faună, pedosferă, sol
O2. Să expună informaţii cu privire la domeniile de viaţă existente pe Terra
O3. Să transforme informaţiile însuşite într-un text lacunar dat
O4. Să identifice acţiuni pozitive ale omului asupra biosferei

Strategii didactice:
- Dirijată
- Cognitivă
- Euristică

Metode didactice:
- Explicaţia
- Dialogul
- Muncă independentă

Materialul didactic:
Fişa de evaluare

Organizarea activităţii:
- Activitate individuală

Loc de desfăşurare: laboratorul de geografie

1
Desfăşurarea lecţiei

Momentele ACTIVITATEA DE PREDARE - ÎNVĂŢARE


Strategii
lecţiei Activitatea Evaluare
Activitatea elevilor didactice
profesorului
1. Atenţionează
Organizarea elevii asupra Se pregătesc pentru desfăşurarea Observarea Atentionare
clasei momentelor orei Aprecieri
lectiei
2. Distribuie fişa de
Verificarea evaluare fiecărui
cunoştinţelor elev din clasă şi Primesc fişa de evaluare, ascultă
Observarea
anterioare oferă indicaţii cu indicaţiile, analizează, gândesc şi
Explicaţia comportament
privire la modul formulează răspunsurile pe baza
ului elevilor
de rezolvare a cunoştinţelor însuşite.
diferitelor tipuri
de itemi din test

S-ar putea să vă placă și