Sunteți pe pagina 1din 3

RELAȚII ORGANIZATORICE 

  
-este subordonat bucătarului-șef
-are relații de colaborare cu angajații unității

SUMARUL POSTULUI   
Titularul postului are ca obiectiv principal realizarea preparatelor culinare după diferite
rețete care să satisfacă exigențele consumatorilor.
SARCINI PRINCIPALE AFERENTE OCUPAȚIEI
Organizează locul de muncă
 Efectuează lucrări de curățire a locului de muncă în vederea începerii activității
 Verifică și pregătește mobilierul, echipamentul și obiectele de inventor
 Se preocupă de aprovizionarea cu alimente, material și orice inventar necesar
unei bune funcționări a bucătăriei;

 Participă cu întreaga formație de serviciu la activitatea de pregătire a unității
pentru deschidrea sau închiderea programului de lucru, la curațenia zilnică în sala
de servire, a teraselor și anexelor, mobilierului, obicetelor de inventor etc.
 Participă la instruirea profesională zilnică, făcută de administratorul sălii, pentru
verificarea prezenței, a calităților fizice, a sănătății, a ținutei precum și a altor
comunicări profesionale.
Preia comenzile clienților
 Întâmpină clienții
 Prezintă meniul clienților și răspunde la întrebările lor despre produsele din
meniu, făcându-le recomandări în vederea consumației
 Explică consumatorilor modul de preparare a felurilor de mâncare din meniu,
descriind ingredientele și metodele de gătit
 Prezintă clienților specialitățile culinare specifice localului
 Preia și notează comenzile clienților (mâncare și/sau băutură)
 Transmite comanda
Servește preparatele culinare și a băuturilor
 Servește preparate culinare în funcție de comanda
 Servește băuturi alcoolice și nealcoolice
 Întreține suprafața de servire pe parcursul servirii
 Se asigură dacă clienții sunt mulțumiți de comandă și acționează în vederea
remedierii eventualelor nemulțumiri

Încasează contravaloarea serviciilor oferite


 Întocmește notele de plată care precizează și însumează prețul/contravaloarea
mâncării și băuturilor consumate de către clienți.
 Încasează contravaloarea serviciilor oferite
Pregătește locul de servire pentru o nouă comandă
 Debarasează obiectele de inventar
 Rearanjează suprafața de servire

RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI

 Raspunde de realizarea sarcinilor de serviciu ce decurg din fisa postului si a


sarcinilor incredintate verbal sau scris de cei in drept (seful ierarhic sau
inlocuitorul acestuia);
 Raspunde de efectuarea periodica a controlului medical,care va fi consemnata
de medicina muncii in carnetul de sanatate ;
 Raspunde de respectarea regulilor de igiena personala;
 Raspunde de anuntarea administratorului la aparitia primelor de semne ale unei
boli ce ar putea prezenta pericol de contaminare pentru client sau lucratorii din
unitate.
 Răspunde de respectarea regulilor privind protecția muncii de care i se face
cunoștință regulat în cadrul unității de către o persoană specialiazată în domeniu.

INFORMAȚII DESPRE EVENTUALELE RISCURI AFERENTE


OCUPAȚIEI
Factori de risc proprii mijloacelor de producție
 Factori de risc fizic (riscuri determinate de funcționarea defectuoasă a
echipamentelor; risc de alunecare; risc de împroșcare cu lichid sau abur sub
presiune)
 Factori de natură termică (arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu
temperatura ridicată; contact cu flăcări; explozii etc)
 Factori de natură electrică (electrocutare prin atingere directă sau indirectă);
 Factori de risc chimic (atmosferă inflamabilă; atmosferă explozivă; contact
cutanat accidental)
 Factori de risc biologic (bacterii, viruși în aer sau în contact)
 
Factori de risc proprii mediului de muncă
 Factori de risc fizic (expunere la temperaturi înalte/joase; umiditate; zgomot;
expunere la microunde)
 
Factori de risc proprii sarcinii de muncă
 Solicitare fizică (efort static, efort dinamic)
 Solicitare psihică (operații repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex,
atenție și precizie a mișcărilor etc.)
 
Factori de risc proprii executantului
 Acțiuni greșite (prezentarea la serviciu în condiții psihic-fiziologice
necorespunzătoare - oboseală, boală, sub influența băuturilor alcoolice sau a
stupefiantelor, etc; utilizarea unui limbaj necorespunzător - generator de agresiune
fizică și psihică, efectuarea de comenzi, manevre, reglaje, poziționări, fixări,
asamblări greșite, etc) sau omisiuni (nerespectarea instrucțiunilor de securitatea
muncii).

S-ar putea să vă placă și