Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT

----------------------
Primarul comunei Negurenii Vechi
Ion Rabacu

27 decembrie 2012

FIŞA POSTULUI

CAPITOLUL I.
Dispoziţii generale
Autoritatea publică: Primăria comunei Negurenii Vechi,

Adresa: MD 3639 tel 0236 92-2-38, tel/fax 0236 92-8-87; negurenii@gmail.com


satul Negurenii Vechi, raionul Ungheni, Republica Moldova

Denumirea funcţiei: Îngrijitoare de încăperi

Nivelul funcţiei: De execuţie

Nivelul de salarizare: 0,5 din salariul de bază; Categoria de salarizare 3- 407,50 lei, condiții
nocive – 100,00 lei, premia 16,66%= 84,55 lei. Total = 592,05 lei
conform Hotărîrea Guvernului privind statutul funcționarului public nr.381 din13 aprilie 2006.

Capitolul II.
Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:


- executa lucrări de curăţenie in imobilul Primăriei si zona aferenta; 
- executa lucrări suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer;
- pe perioada rece a anului face focul in sobe;
Atribuţiile de serviciu:
• sa mature zilnic holul si încăperile imobilului, 
• sa mature sau/si sa spele holul, scara imobilului ori de cate ori este nevoie (cel puţin o data pe
zi) pentru a îndepărta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor. 
• sa şteargă praful si pânzele de păianjen ori de cate ori este nevoie in vederea menţinerii
aspectului de curăţenie a imobilului; 
• sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea menţinerii aspectului de
curăţenie a imobilului; 
• să îngrijască și să ude plantele și florile de camera;
• sa anunţe de îndată primarul iar in lipsa acestuia secretarul de orice neregula constatată cu
privire la starea imobilului primariei:
• sa asigure curăţenia împreună cu paznicii din zona spaţiului verde aferenta imobilului , sa
strângă ori de cate este nevoie hârtiile, crengile, frunzele, etc.
• sa ia in primire toate materialele necesare asigurării curăţeniei, întreţinerii spaţiului verde;
• să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact in relaţiile de serviciu ce se
stabilesc cu persoane din comună sau vizitatori; ; 
• sa manifeste grijă deosebită in mânuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le
are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; 
• sa fie cinstit , loial si disciplinat dând dovada in toate împrejurările de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; 
Responsabilităţile:
- are obligatia sa poarte echipament de lucru si protecție adecvat.
- sa respecte cu strictete normele de igiena, protectia muncii
- este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea
in serviciu sau pe timpul serviciului.
- sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca.

Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt
valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata.

Împuternicirile:
• nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile legale;
• sa asigure păstrarea secretului profesional privind, activităţile ce se desfăşoară in cadrul
primăriei;
• la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar celelalte
mijloace pe care le-a folosit in buna stare;

Cui îi raportează titularul funcţiei: se subordonează Primarului comunei Negurenii Vechi,


secretarului primăriei

Cooperare internă:
- Cu funcţionarii primăriei.
- Cu paznicii primăriei

Condiţiile de muncă:
- program – nenormat până la asigurarea curăţeniei stabilite de fisa postului (nu mai mult
de 4 ore pe zi);.

Capitolul III.
Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: Meseria nu necesită calificare specială.

Abilităţi:
• sa aibă însuşiri de personalitate : seriozitate/responsabilitate, loialitate ,hotărâre,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva,
• sa aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteza de reacţie,
capacitate de orientare in spaţiu, capacitate de comunicare, etc.);
• sa nu aibă antecedente penale;

Întocmită de:

Primarul comunei Negurenii Vechi


Ion Rabacu
Semnătura____________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:

Inna Saviuc
Semnătura_________________

Data_____________________

S-ar putea să vă placă și