Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru

Formatarea textului

I. Transmiterea noilor cunoştinţe

A formata un text înseamnă a atribui anumite caracteristici entităţilor pentru al face mai estetic şi mai
uşor de citit. Caracteristici ce se pot aplica asupra entităţilor, în scopul formatării sunt:
 schimbarea dimensiunii şi tipului caracterului
 folosirea stilurilor
 utilizarea culorilor în text
 alinierea textului în cadrul documentului
 spaţierea rândurilor,etc.

Un Paragraf este text care se termină prin acţiunea tastei ENTER.

Opţiunile de formatare ale aplicaţiei Microsoft Office Word 2007 se regăsesc în Fila Pornire a
grupurilor Font şi Paragraf (imaginile de mai jos).

Grupul Font conţine următoarele opţiuni:

 Font: permite stabilirea fontului (în imagine se vede fontul Times New Roman)
 Dimensiunea: permite stabilirea dimensiunii (în imagine se vede dimensiunea 10)
 Creştere font: pentru un text selectat se măreşte dimensiunea cu o unitate
 Descreşte font: descreşte dimensiunea fontului pentru un text selectat cu o unitate
 Anulare formate: se anulează toate formatările aplicate asupra unui text selectat, revenind la
formatul implicit a textului
 Stilurile: se aplica asupra unui text selectat, astfel există stilurile:
o aldin
o cursiv
o subliniere
o tăiere text cu o linie
 Indice: scrierea literelor mici sub linia de bază a textului
 Exponent: : scrierea literelor mici deasupra liniei de bază a textului
 Modificare majuscule/minuscule
 Culoare evidenţiere text: pentru un text selectat face ca textul să arate ca şi cum ar fi fost marcat cu
un stilou de evidenţiere
 Culoare font: pentru un text selectat se pot aplica diferite culori

Grupul Paragraf conţine următoarele opţiuni de formatare:

 alinierile:
o Aliniere text la stânga
o La centru
o Aliniere text la dreapta
o Stânga-dreapta: se aliniază textul atât la marginea din stânga, cât şi la cea din dreapta
o spaţierile între rânduri: modificarea spaţierii între liniile de text.
II. Aplicaţii practice

I. Completaţi rebusul de mai jos răspunzând la următoarele întrebări:

1. Operaţie prin care atribui anumite caracteristici textului pentru al face mai estetic şi mai uşor de citit
2. Opţiunea de modificare a distanţei între liniile de text
3. Opţiune din celula Font prin care literele mici sunt scrise deasupra liniei de bază a textului
4. Tastă folosită pentru închiderea unui paragraf

A-B Entitate ce intră în componenţa documentelor Word

II. Realizaţi, folosind aplicaţia MS Office Word 2010, o adeverinta de elev după modelul de mai jos:

Cerințe:

1. Salvați in folderul vostru fişierul cu numele adeverinta.docx


2. Înainte de introducerea textului veţi realiza următoarele iniţializări ale paginii:

 setaţi marginile paginii astfel: sus: 2,5 cm, jos: 2,5 cm, stânga: 3 cm, dreapta: 2,5 cm
 dimensiunea hârtiei va fi A4

4. Se vor respecta următoarele cerinţe de formatare:

 cuvântul „ A D E V E R I N Ț Ă ” , va fi scris cu o spatiere intre caractere extinsa la 2 puncte , fontul


Arial, dimensiune 14, centrat, stil aldin, culoare Ocru.
 textul contractului va fi aliniat stanga-dreapta, scris cu o spaţiere între rânduri de 1,5, font Arial,
dimensiune 12, culoare Violet,accent 4.
 Adeverinta va fi incadrata intr-un chenar (bordură) stil linie dubla, culoare ocru, grosime 1 pct.

S-ar putea să vă placă și