Sunteți pe pagina 1din 20

Ghidul utilizatorului

Completarea comenzii on-line în ”Comanda serviciilor prin internet”


prin site-ul www.cadastru.md

ATENȚIONARE:

 Stimaţi utilizatori, pentru comanda serviciilor cadastrale prin intermediul aplicaţiei „Comanda serviciilor
prin internet” se recomandă utilizarea browser-lui Internet Explorer (începând cu versiunea a 7) sau
Google Chrome.
 Nu se recomandă accesarea serviciului dat prin intermediul browser-elor Opera, Mozilla Firefox sau
Safari, din cauza incompatibilităţii.

Informația referitoare la I.P “Agenția Servicii Publice” poate fi obținută prin accesarea link-ului
www.asp.gov.md

pag.1
PASUL 1. În pagina www.asp.gov.md, în secțiunea „Servicii” va fi accesat opțiunea «Bunuri imobile».

pag.2
PASUL 2. În geamul nou va fi accesat regimul “Comandă on-line”.

pag.3
PASUL 3. Va fi analizată informația prezentată în compartimentele “Informații generale”, “Servicii și tarife” și “Condiții de
plată” prin accesarea treptată a butoanelor respective.

pag.4
PASUL 4. Pentru a completa o comandă nouă, va fi accesat butonul «Introducerea noii comenzi».

pag.5
PASUL 5. a) În cazul persoanei fizice urmează a fi introduse datele personale și anume:
 numele
 prenume
 IDNP(codul va fi format din 13 cifre consecutive)
 data nașterii
 e-mail
 telefon de contact

pag.6
b) În cazul persoanei juridice urmează a fi introduse datele și anume:
 organizația
 forma juridică
 IDNO (codul va fi indicat în cifre și poate conține de la 5 cifre pîna la 13 cifre consecutive)
 data înregistrării
 e-mail
 telefon de contact

pag.7
ATENȚIONARE:
 Introducerea IDNP-ului în comanda completată de persoana juridică va indica eroare!
 Se recomandă studierea informației justificative, amplasate în partea dreaptă a paginii (1).

c) După introducerea datelor, va fi accesat butonul «Înainte» (2)

pag.8
PASUL 6. a) În cazul în care dețineți informație veridică referitoare la codul cadastral, ea urmează a fi introdusă în geamul
„Datele despre obiect” (1). Dacă bunul imobil este o încăpere izolată (apartament), se introduc primele 10 sau 11
cifre ale codului cadastral. După introducerea datelor, va fi accesat butonul «Înainte» (2).

pag.9
b) În cazul în care nu cunoașteți codul cadastral al bunului imobil (obiectul), recomandăm căutarea conform
adresei. Pentru aceasta se accesează butonul “Adresa” (1).
Se recomandă studierea informației justificative, amplasate în partea dreaptă a paginii (2). După introducerea
datelor, va fi accesat butonul «Înainte» (3).

pag.10
PASUL 7. Dacă la tabelul «construcții» se deschid mai multe obiecte, se alege obiectul conform următoarelor cifre ale codului
cadastral (01, 02, 03, etc.) (1), iar în coloana “Încăperi” se selectează codul încăperii (ultimile cifre ale codului
cadastral sau numărul apartamentului) (2). Se urmărește Informația justificativă (3). După ce s-a selectat numărul
apartamentului, se tastează butonul «Selectare» (4).

pag.11
PASUL 9. Se selectează documentul sau documentele care doriți să le comandați (1). Se urmărește Informația justificativă (2).
Se tastează butonul «Înainte» (3).

pag.12
PASUL 10. Se verifică corectitudinea datelor introduse.
ATENȚIONARE! Este important ca email-ul introdus și numărul de telefon să fie veridice pentru ca registratorul
să vă poată contacta în caz de necesitate.
Se urmărește Informația justificativă (1). Se tastează butonul «Înainte» (2).

pag.13
PASUL 11. Se achită serviciul cu ajutorul: MPay (persoane fizice, persoane juridice), Virament bancar (persoane juridice).

pag.14
PASUL 12. La selectarea achitării comenzii prin intermediul serviciului MPay, la ecran se vizualizează numărul MPay atribuit
comenzii (1) și suma spre achitare conform serviciilor selectate(2).
Se tastează butonul «Confirmă».

pag.15
PASUL 13. Se selectează metoda de Achitare a comenzii.

pag.16
PASUL 14. După ce se va face achitarea, se oferă “Confirmare de achitare a notei de plată”.
Pentru a descărca și vizualiza nota de plată se apasă butonul <<DESCARCĂ>>.

pag.17
Exemplu de “Confirmare de achitare a notei de plată”.

pag.18
PASUL 15. Se transmite mesaj prin poșta electronică despre confirmarea plății (plata se confirmă imediat în cazul achitării
prin “MPay” și a doua zi lucrătoare în cazul achitării prin “Virament bancar”).
Din ziua confirmării plății se începe executarea comenzii.
Informația despre termenul de executare este disponibilă pe site în Secțiunea “Informație” accesînd butonul
“Servicii și tarife”.

pag.19
PASUL 16. Pentru a vă asigura că comanda Dvs a fost preluată spre executare, se urmăresc mesajele din poșta electronică
(e-mail) sau se verifică statutul comenzii pe site prin apăsarea butonului “Verificarea stării comenzii” (1) și
introducerea IDNP sau IDNO pentru care s-a făcut comanda (2) și accesarea butonului “Căutare” (3) pentru
afișarea comenzilor.
Vă atenționăm ca mesajele transmise pe conturile .gmail.com se tratează ca mesaje nedorite, de aceea vă rugăm să
verificați secțiunea „SPAM”!!!

pag.20