Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea ,,Lucian Blaga“ Facultatea de Ştiinte

Economice Sibiu

Dosar de practică
BRD GROUP SOCIETE
GENERALE

Profesor indrumător:
Prof. Univ. Tănăsescu Cristina
Student:
Horvath Ofelia Maria
Management
An II Seria I

Avrig
2010

Descriere de ansamblu

Total de ore de activitate practică:


- Perioda de desfășurare: de la 29.06.2010 până
la17.07.2010
- Program de lucru zilnic: de la 9 până la 15 ; total ore/zi:
6

Firma Gazdă:
- denumire: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
Grup SIBIU, Sucursala AVRIG
- coordonate (adresa sediu, domeniul principal de
activitate)
Strada Gh. Lazăr nr.8B,
Tel : +40-269-523 240 Fax : +40-269-523
311
Cod Fiscal : 2483084
Registrul Comerțului nr J35/4269/1993
Activitatea principală a Băncii este ”ALTE ACTIVITĂŢI DE
INTERMEDIERI MONETARE” iar domeniul principal este:
„INTERMEDIERE MONETARĂ”.

Scurtă descriere a activității desfășurate:


Pe parcursul efectuării stagiului de practică, m-am documentat
asupra produselor promovate de BRD GSG,m-am documentat asupra
conținutului unui dosar de credit,am participat la acordarea unui
împrumut ipotecar,mi s-a explicat despre calcularea dobânzilor și
eșalonarea creditului,m-am documentat aspra meseriilor bancare din

2
cadrul BRD GSG și a Programelor START pentru tinerii
absolvenți.

Descriere detaliată

3
Dat Activitatea desfășurată
a
- Am făcut cunoștiință cu directorul BRD GSG și am fost
repartizată Consilierului de Resurse Umane Popa
29.0 Doina
- Mi s-a făcut instructajul privind Normele Interne ale
6 Sucursalei și mi s-a prezentat structura organizatorică
- Am aflat care sunt atribuțiile fiecărui angajat din
unitate
- M-am documentat asupra produselor promovate BRD :
card VISA, MASTERcard
30.0 - Am studiat toate pliantele privind oferta de depozite și
6 de credite
- M-am documentat asupra conținutului unui dosar de
credit
01.0 - Am asistat la modul în care se dau informații unor
7 clienți cu privire la obținerea unui credit
- Am asistat la deschiderea unui cont curent pentru o
persoană fizică
02.0 - Am participat la acordarea unui împrumut ipotecar
7 - Am observat mecanismul de funcționare ale ATM-
ului,modul în care este alimentat cu bani
03.0 - Mi s-a explicat despre calcularea dobânzilor și
7 eșalonarea creditului
- Am asistat la deschiderea unui cont curent pentru
persoane fizice,implicit a unui card de tipul MasterCard
Gold lei/euro
06.0 - M-am documentat în legătură cu meseriile bancare
7 din domeniile Finanțe și Flux,Gestiune și Riscuri, Funcții
Suport
07.0 - M-am documentat cu privire la formarea profesională în
7 cadrul BRD-GSG
08.0 - Mi-a fost prezentat Programul Start AUDITOR
7
09.0 - Mi-a fost prezentat Programul Start COMERCIAL
7
10.0 - Mi-a fost prezentat Programul Start FINANCIAR
7
13.0 - Mi-a fost prezentat Programul Start IT
7
14.0 - Mi-a fost prezentat Programul Start MANAGER
7
15.0 - Mi-a fost prezentat Programul Start ABSOLVENŢI
7 UNIVERSITĂŢI INTERNAŢIONALE
16.0 - Am participat la promovarea serviciului Mobilis : am
4
7 împărțit pliante clienților BRD,le-am explicat în ceea ce
17.0 constă acest serviciu
7
Criterii de recrutare și selecție a
personalului

Programele START BRD

Programele START BRD sunt dedicate tinerilor cu potențial și oferă


posibilitatea acumulării rapide de cunoștiințe și cunoaștere a profesioniștilor de top
din cadrul BRD.
Scopul final al programelor START BRD este construirea imaginii unui nou
bancher : orientat spre client, flexibil şi capabil să inoveze .

START

BRD

5
START AUDITOR

Obiectivul acestui program este de a recruta şi forma viitoarea echipă


de specialişti din cadrul Direcţiei Inspecţia Generală din centrala băncii.
Raţiunea unui astfel de program este de a oferi viziunea complexă
asupra activităţilor bancare şi pregătirea necesară oricărui viitor inspector din
cadrul BRD.

Cui se adresează?
Programul se adresează persoanelor cu abilităţi în zona de analiză şi
evaluare a informaţiilor şi activităţilor, care au urmat cursuri de pregătire în
domeniul audit, precum şi celor care vor să-şi valorifice experienţa de auditor
în domeniul bancar.
Cunoştinţele avansate de limba franceză sau engleză reprezintă un
avantaj pentru înscrierea în acest program.

Perioada de formare

După perioada de integrare, urmează un stagiu de formare practică pe o


perioadă de 4 luni.
Pe perioada primelor 2 luni de stagiu, într-una din agenţiile BRD, se
efectuează majoritatea operaţiunilor bancare de bază: Front Office şi Back Office.
Următoarele 2 luni de stagiu familiarizează cu specificul activităţii de
inspecţie desfăşurate în cadrul Direcţiei Inspecţia Generală.
În intervalul celor 4 luni de practică sunt propuse parcurgerea stagiilor de
formare având ca teme :
• atitudine comercială
• produse şi servicii bancare
• meserii specializate (risc, creditare, factoring, finanţare, comerţ internaţional
etc.)

Plan de carieră

Perioada de formare se încheie printr-un bilanţ profesional realizat de


directorul agenţiei sub coordonarea căruia s-a aflat candidatul şi, totodată, de

6
directorul Direcţia Inspecţie Generală. Acest bilanţ va reprezenta confirmarea
competenţelor pentru meseria de inspector.
La finele perioadei de formare, candidatul preia atribuţiunile aferente
postului de inspector junior în cadrul Direcţiei Inspecţia Generală, un an sau un an
şi jumătate, interval în care va aprofunda bazele activităţii de control.
În această perioadă de timp candidatul este implicat în misiuni de control în
diverse grupuri din reţeaua natională a băncii. În plus, acesta poate beneficia de o
perioadă de stagiu în Franta, în cadrul Groupe Société Générale.
După etapa de inspector junior, luând în considerare rezultatele profesionale
obţinute candidatul va desfăşura activitatea de inspector în cadrul Direcţiei
Inspecţia Generală, pentru următorii 2 ani.
Ulterior candidatul va devein inspector senior în cadrul Direcţiei Inspecţia
Generală.

START
COMERCIAL

Obiectivul acestui program este de a recruta persoane cu abilităţi şi experienţă


comercială şi de a forma consilieri clientelă pentru segmentul CORPORATE, prin
dezvoltarea competenţelor ce asigură obţinerea unor performanţe deosebite în
cadrul reţelei BRD.
Raţiunea unui astfel de program este de a oferi cadrul de dezvoltare
profesională în zona comercială, alături de viziunea transversală necesară oricărui
viitor specialist bancar.

Cui se adresează?

Programul se adresează persoanelor cu abilităţi comerciale care deţin o


experienţă de 3-5 ani în domeniul vânzărilor, capabile să obţină performanţe
deosebite în activitatea directă cu clienţi persoane juridice/ corporaţii.
Cunoştinţele avansate de limba franceză sau engleză reprezintă un avantaj
pentru înscrierea în acest program.

Perioada de formare

7
După perioada de integrare, urmează un stagiu de formare practică de 4 luni
în Centrala şi în Reţeaua BRD. Perioada petrecută în sediul central vizează
familiarizarea cu activităţile desfăşurate în unele departamente/direcţii:
Departamentul de Administrare Reţea, Departamentul Comercial al Reţelei,
Direcţia Factoring, Direcţia Internaţională, Departamentul Gestiune Produse şi
Risc, Direcţia Credite Neperformante.
În paralel cu stagiile de practică, sunt propuse şi parcurgerea stagiilor de
formare pe următoarele teme :
• atitudine comercială (întâlnirea de vânzare, cunoaşterea clientelei, reguli de
deontologie etc.)
• produse şi servicii (oferta de finanţare, aplicaţiile informatice, ghidul de
operaţiuni pentru persoane juridice etc.)
• meserii specializate (risc, creditare, factoring, comerţ internaţional etc.)
Perioada de formare se încheie printr-un bilanţ profesional realizat de
îndrumatorul candidatului de stagiu şi specialistul de resurse umane care va
reprezenta confirmarea competenţelor candidatului în zona comercial.

Plan de carieră

La finalul perioadei de formare,posturile vizate sunt :

• Consilier Clientelă Business Pro


• Consilier Clientelă IMM
• Consilier Corporate junior
• Consilier Corporate senior

START
FINANCIAR
Obiectivul acestui program este de a recruta şi forma specialişti în cadrul
Departamentului Financiar sau în diferite compartimente din filiera financiară a
Centralei BRD.
Raţiunea unui astfel de program este de a oferi viziunea complexă asupra
activităţilor bancare şi pregătirea necesară oricărui viitor specialist din cadrul
BRD.

8
Cui se adresează?

Programul se adresează absolvenţilor cu specializare financiară:


contabilitate, statistica, control de gestiune etc., care au urmat cursuri de
specialitate, stagii în domeniu, sau au acumulat experienţă profesională de 1-2
ani în medii financiare.
Cunoştinţele avansate de limba franceză sau engleză reprezintă un avantaj
pentru înscrierea în acest program.

Perioada de formare

După perioada de integrare, urmează un stagiu de formare practică pe o


perioadă de 4 luni.
În primele 2 luni de stagiu, petrecute într-una din agenţiile BRD,sunt
asimilate cunoştinţe despre creditarea clienţilor persoane fizice şi juridice.
Pe durata următoarelor 2 luni de stagiu candidatul este familiarizat cu
specificul activităţii financiare desfăşurate în cadrul Departamentului Financiar din
Centrala BRD.
În paralel cu perioada de practică sunt propuse parcurgerea stagiilor de
formare pe următoarele teme :
• atitudine comercială
• produse şi servicii bancare
• meserii specializate (risc, creditare, contabilitate, finanţare, control de
gestiune etc.)
Perioada de formare se încheie printr-un bilanţ profesional realizat de
directorul agenţiei sub coordonarea căruia s-a aflat candidatul şi, totodată, de
directorul Departamentului Financiar. Acest bilanţ va reprezenta confirmarea
competenţelor pentru meseria de viitor specialist în domeniul financiar .

Plan de carieră

La finele perioadei de formare, candidatul preia atribuţiunile aferente postului


de specialist financiar junior în cadrul Departamentului Financiar, un an sau un an
şi jumătate, interval în care va aprofunda bazele activităţii financiar-bancare.
În plus, candidatul poate beneficia de o perioadă de stagiu în Franta, în cadrul
Groupe Société Génerale.
După etapa de juniorat, luând în considerare rezultatele profesionale
candidatul va desfăşura activitatea de specialist financiar senior în cadrul
Departamentului Financiar sau în alte compartimente din filiera financiară.
9
START IT
Obiectivul acestui program este de a recruta şi forma viitorii specialişti ai
băncii, viitoarea echipă a Departamentului de Sisteme Informatice.
Raţiunea unui astfel de program este de a oferi cadrul şi resursele specializării
informatice în domeniul bancar.
Departamentul de Sisteme Informatice (DSI) asigură desfăşurarea
activităţilor specifice IT&C din cadrul BRD - GSG şi cuprinde în prezent peste
150 de specialişti structuraţi în două entităţi diferite Direcţia de Studii şi
Dezvoltare (DSD) şi Centrul de exploatare (CEN).

• 30% din specialiştii BRD derulează activităţi de cercetare specifice


dezvoltării de soluţii tehnice pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor
utilizatorilor
• 65% din specialiştii BRD asigură suportul hardware şi funcţionarea
aplicaţiilor bancare implementate la utilizatori.
• 5% management şi administrativ

Banca este într-un continuu proces de modernizare a infrastructurii sale


informatice atât din punct de vedere al comunicaţiilor, hardware cât şi al
aplicaţiilor software.

Cui se adresează?

Programul se adreasează absolvenţilor cu specializare tehnică: informatică,


automatică, cibernetică, inginerie etc. cu vârsta maximă de 26 de ani care au
obţinut rezutate deosebite prin proiectele desfăşurate în timpul studiilor sau pe
parcursul experienţei acumulate în diferite medii internaţionale de lucru.
Cunoştinţele de limba franceză sau engleză de nivel avansat reprezintă un
avantaj pentru înscrierea în acest program.

10
Perioada de formare

După perioada de integrare, urmează un stagiu de formare practică pentru 6


luni în cadrul Departamentului Sisteme Informatice ( DSI), din care 3 luni cursuri
teoretice şi 3 luni formare practică.
Pe perioada acestor luni de stagiu candidatul se va familiariza cu specificul
activităţii informatice în context bancar, cu aplicaţiile utilizate, cu tipurile de
specializări existente şi nu în ultimul rând cu echipa noastră de specialişti.
BRD - Groupe Société Générale asigură specialiştilor săi cursuri de formare
profesională adaptate nevoilor interne :
Cursuri destinate invăţării/ aprofundării cunoştinţelor despre sistemele
informatice mari folosite în mediul bancar : ex. Servere Unix, AIX, iSeries /
AS400 precum şi următoarelor tehnologii destinate acestor platforme :
• BD: Informix, Oracle, SAS
• Limbaje de programare: Cobol, SQL,C, Java
• Cursuri destinate ameliorării cunoştinţelor de sisteme de operare şi securitate
: Patrol, Securizare WAN, adminstrare TSM, UNIX, ControlM, AIX
• Cursuri destinate ameliorării cunoştinţelor de comunicaţii şi hardware :
CISCO, Hypercom, Networking, Websphere
• Cursuri destinate aprofundării cunoştinţelor de management de proiect

Perioada de formare permite dezvoltarea competenţelor tehnice pentru


sistemele informatice mari specifice pieţei bancare:
• Cobol, C, Java, SAS, PL/SQL, RPG
• Informix, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase
• Unix, AIX, Windows, Linux

Plan de carieră

Prima etapă poate viza una din specializările :

• Inginer de sistem
• Administrator baze de date
• Programator

Ulterior urmează un traseu de carieră candidatul având posibilitatea să descopere


o paletă largă de specializări în funcţie de pregătirea şi afinităţile pe care le arei în
domeniul informatic.

11
START MANAGER
Obiectivul acestui program este de a recruta şi forma tineri absolvenţi cu
studii superioare pentru funcţii manageriale, prin dezvoltarea competenţelor ce
asigură obţinerea unor performanţe deosebite în cadrul Reţelei BRD.
Raţiunea unui astfel de program este de a oferi cadrul de dezvoltare
profesională în zona comercială, alături de viziunea transversală şi formarea
abilităţilor necesare oricărui viitor manager bancar.

12
Cui se adresează?

Programul se adresează absolvenţilor de instituţii de învăţământ superior, cu


vârsta maximă de 26 de ani, cu abilităţi comerciale şi leadership ce-şi doresc
perspective de evoluţie către o funcţie managerială în domeniul comercial.
Cunoştinţele de limba franceză sau engleză reprezintă un avantaj pentru
înscrierea în acest program.

Perioada de formare

După perioada de integrare, urmează un stagiu de formare practică de 4 luni


în Centrala şi în Reţeaua BRD. Perioada petrecută în sediul central vizează
familiarizarea cu activităţile desfăşurate în unele departamente/direcţii:
Departamentul de Administrare Reţea, Departamentul Comercial al Reţelei,
Direcţia Factoring, Direcţia Internaţională, Departamentul Gestiune Produse şi
Risc, Direcţia Credite Neperformante.
În paralel cu stagiile de practică, sunt propuse şi parcurgerea stagiilor de
formare pe următoarele teme :

• atitudine comercială (întâlnirea de vânzare, cunoaşterea clientelei etc.)


• produse şi servicii (oferta comercială de produse şi servicii, aplicaţiile
informatice, ghidul de operaţiuni pentru persoane fizice şi juridice etc.)
• meserii specializate (risc, creditare, factoring, comerţ internaţional etc.)

Pe parcursul evoluţiei profesionale, în cadrul acestui program, candidatul


beneficiază de o formare continuă pentru dezvoltarea competenţelor manageriale,
printre termenele vizate aflându-se: gestiunea timpului, iniţiere în management,
gestiunea conflictelor, negociere, deontologie, cunoştinţe de contabilitate etc.

Plan de carieră

La finalul perioadei de formare, posturile vizate sunt:

1. Consilier clientelă persoane fizice


2. Responsabil de agenţie
3.Consilier clientelă persoane juridice
4. Director de agenţie

13
START
ABSOLVENŢI
UNIVERSITĂŢI
INTERNAŢIONALE
Obiectivul acestui program este de a recruta şi forma viitorii specialişti în
diferite meserii bancare din domeniul funcţii suport, gestiune riscuri sau
comercial.

Cui se adresează?

Programul se adresează tuturor persoanelor ce doresc să-şi valorifice


performanţele academice de excepţie obţinute în cursul studiilor universitare şi
post-universitare în instituţii cu renume internaţional şi/sau celor care au obţinut
rezultate deosebite de-a lungul experienţei profesionale/ stagiilor de practică
desfăşurate în companii internaţionale.
Cunoştinţele avansate de limba franceză sau engleză reprezintă un avantaj
pentru înscrierea în acest program.
Vârsta maximă este de 26 de ani.

Perioada de formare

Prima parte a proiectului, cu durata de 6 luni, presupune parcurgerea stagiilor


de practică din Centrala şi Reţeaua BRD.
Aspectele practice ale activităţii bancare sunt completate prin cunoştinţele
acumulate pe parcursul stagiilor de formare profesională, adecvate parcursului de
carieră pentru care a optat fiecare dintre candidaţii admişi.
Astfel, se poate opta pentru stagii de formare având ca teme:

• atitudine comercială
• produse şi servicii bancare
• meserii specializate (risc, creditare, factoring, comerţ internaţional etc)

Plan de carieră

14
Numirea candidatului pe post constituie debutul carierei de specialist într-
unul din departamentele băncii:

Ulterior, performanţele şi capacitatea candidatului de adaptare la cerinţele


postului susţin evoluţia profesională. Aceasta presupune lărgirea ariei de
responsabilităţi şi valorificarea experienţei la un nivel superior al carieirei .
De asemenea, performanţele şi capacitatea candidatului de adaptare la
cerinţele postului conduc spre numirea pe un post de senior sau coordonator de
proiect în cadrul entităţilor amintite.

15