Sunteți pe pagina 1din 3

DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE CEARĂ CU AJUTORUL

CROMATOGRAFIEI ÎN FAZĂ GAZOASĂ CU COLOANĂ CAPILARĂ

1. OBIECT

Metoda descrie un procedeu de determinare a conținutului de ceară din uleiurile de măsline.


Tipurile de ceară sunt definite în funcție de numărul de atomi de carbon. Metoda poate fi
folosită în special pentru a deosebi uleiul de măsline obținut prin presare de cel obținut prin
extracție (ulei din resturi de măsline).

2. PRINCIPIU

Materia grasă, la care s-a adăugat un standard intern adecvat, este fracționată prin
cromatografie pe o coloană de silicagel hidratat; fracțiunea eluată prima în condițiile de
testare (a cărei polaritate este mai mică decât cea a trigliceridelor) este recuperată, apoi
analizată direct prin cromatografie în fază gazoasă cu coloană capilară.

3. APARATURĂ

Coloană de sticlă pentru cromatografie în fază gazoasă


Cromatograf în fază gazoasă adaptat la funcționarea cu coloană capilară, echipat cu un sistem
de introducere directă în coloană
Microseringă de 10 μl pentru introducerea directă în coloană
Evaporator rotativ

4. REACTIVI
Silicagel cu o granulometrie cuprinsă între 60 și 200 μm.
n-hexan
Eter etilic
n-heptan
Soluție standard de lauril arahidat, la 0,1 % (m/V) în hexan (standard intern)
Sudan 1 (1-fenilazo-2-naftol).
Gaz transportor: hidrogen sau heliu pur, pentru cromatografie în fază gazoasă.
Gaze auxiliare:
— hidrogen pur, pentru cromatografie în fază gazoasă;
— aer pur, pentru cromatografie în fază gazoasă.

5. Pregătirea coloanei cromatografice

Se prepară o suspensie de 15 g de silicagel în n-hexan și se introduce pe coloană Se cântăresc


cu exactitate cu ajutorul balanței 500 mg din mostră, se adaugă cantitatea adecvată de
standard intern , în funcție de conținutul de ceară estimat.
Se adaugă, de exemplu, 0,1 mg de lauril arahidat în cazul uleiului de măsline și între 0,25 și
0,5 mg pentru uleiul din resturi de măsline. Se transferă mostra astfel preparată în coloana
cromatografică cu ajutorul a două doze de câte 2 ml de n-hexan .

Se începe eluarea cromatografică prin colectarea a 180 ml de amestec de n-hexan/eter etilic,


în raport de 99:1, la un debit de aproximativ 15 picături la fiecare 10 secunde. Eluarea mostrei
se efectuează la o temperatură ambiantă de 22 ± 4 °C.

6 Analiza prin cromatografie în fază gazoasă

6.1. condiții de funcționare

Condițiile de funcționare care trebuie respectate sunt, în general, următoarele:

— temperatura coloanei:

— temperatura detectorului: 350 °C;


— cantitatea de substanță injectată: 1 μl de soluție (2-4 ml) de n-heptan;
— gaz transportor: heliu sau hidrogen cu viteză lineară optimă pentru gazul selectat (a se
vedea apendicele);

6.2. Identificarea valorilor de vârf

Identificarea valorilor de vârf unice se efectuează pe baza timpilor de retenție și prin


comparație cu amestecurile de ceară cu timpi de retenție cunoscuți, analizate în aceleași
condiții.

Figura prezintă cromatograma cerii pentru un ulei de măsline virgin.


Fig. Cromatograma tipurilor de ceară ale unui ulei de măsline

Legendă:

I.S.=Lauril arahidat
1=Esteri diterpenici
2 + 2′=Esteri C40
3 + 3′=Esteri C42
4 + 4′=Esteri C44
5=Esteri C46
6=Esteri steroli și alcooli triterpenici.