Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare Modulul Anestezie-terapie intensivă și nursing specific

. Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare item.


A. Nursing ATI
1.Notați cu adevărat(A) sau fals (F) următoarele enunțuri:
a) pulsoximetria poate fi continuă sau intermitentă și este o procedură simplă și noninvazivă de
monitorizarea a saturației în oxigen a sângelui arterial.
b) îngrijirea pacienților intubați constă în menținerea permeabilității căilor aeriene, scăderea presiunii aerului în
balonaș pentru prevenirea necrozei traheii;
c) pipa orofaringiană se folosește la pacienții care au pierdut dinții în timpul traumei sau au intervenții chirurgicale
bucale sau la pacienții inconștienți;
d) aspirația oronazofaringeală îndepărtează secrețiile din faringe cu ajutorul unei sonde de aspirație introdusă prin
gură sau printr-o nară și se efectueazăori de câte ori este nevoie, în funcție de starea pacientului;
e) intubarea endotraheală presupune inserția orală sau nazală a unei sonde, prin laringe, până în trahee petru
instituirea mecanică a ventilației.

2. Asociati termenii din cele doua coloane


A. polakiurie 1. transpirații profuze
1. hipercapnie 2. drog de primă intenție în SCR
2. diaforeză 3. micțiuni frecvente în cantitate mica
3. amiodaronă 4. creșterea PaCO2 peste 45 mmHg
4. adrenalină 5. se folosește în aritmii ventriculare și supraventriculare

Itemii au o singură variantă de răspuns

3. Alegeti afirmația adevărată referitoare la masajul cardiac extern


a) compresiunile toracice la o gravidă aflată în stop cardiorespirator în ultimul trimestru de sarcină se fac
poziţionând-o în semidecubit lateral stâng
b) frecvența compresiilor toracice la un adult aflat în stop cardio-respirator este de 30/minut
c) compresiile toracice la un adult trebuie să realizeze o depresie a sternului de 3-4 cm
d) coordonarea compresiilor toracice cu ventilația 30:2 in resuscitarea la adult se face până când pacientul își revine

4. Identificați informația falsă:


a) factorii care controlează deplasările hidrice între celule și mediul extracelular sunt reprezentați de presiunea
osmotică
b) principalele substanțe osmotic active din plasma sunt sodiul, glucoza, ureea,clorul, proteinele plasmatice
c) principalele substanțe osmotic active din plasma sunt sodiul, glucoza, urea, potasiu, proteinele plasmatice
d) factorii care controlează deplasările hidrice între vas și interstițiu sunt reprezentați de gradientul de presiune
hidrostatică și presiunea coloid osmotică

5. Alegeţi afirmaţia corectă dintre enunţurile de mai jos, a hipovolemiei :


a) pierderea excesivă de apă si electroliți cu pierderea izotoniei mediului intern
b) pierdere excesivă de apă cu pierderea izotoniei mediului intern
c) pierdere excesivă de apă şi electroliţi cu menţinerea izotoniei mediului intern
d) pierdere excesivă de apă şi electroliţi cu creşterea izotoniei mediului intern

6. Manifestările de dependență ce par în depleția de volum sunt, mai puțin


a) sete vie, tahipnee, scăderea amplitidinii undei de puls, extremități reci, pat venos periferic colabat
b) tahicardie, neliniște, oligurie, transpirații profuze, prelungirea timpului de umplere capilară
c) edeme periferice, creștere ponderală, scăderea hematocritului și a ureei, raluri de stază
pulmonară,
d) confuzie, comă, hipotensiune arterială, agitație, pierderi hemoragice/non-hemoragice
7. Afirmaţiile următoare sunt adevărate, cu excepția
a) utilizăm termenul de cardioversie pentru livrarea sincronizată cu complexul ORS a unui şoc extern
b) energia utilizată în defibrilare depinde de curentul utilizat:bifazic sau monofazic
c) livrarea unui şoc electric extern nesincron cu complexul ORS denumeşte defibrilarea
d) energia utilizată în defibrilarea cu curent bifazic este inițial de 300 J apoi 360J , 360J

8. Alegeți definiția falsă:


a) moartea subită reprezintă moartea care survine pe neaşteptate, în 1-24 h după debutul simptomelor, în prezenţa
sau absenţa unei afecţiuni preexistente cunoscute.
b) defibrilarea reprezintă străbaterea miocardului de către un curent electric cu o intensitate suficientă pentru a
depolariza o masă critică de miocard, capabilă să restabilească o activitate electrică coordonată.
c) lovitura precordială reprezintă aplicarea unei lovituri cu partea ulnară a pumnului în jumătatea inferioară a
sternului, de la aproximativ 20 cm distanţă de torace urmată de retragerea imediată a pumnului, ceea ce creează
un stimul echivalent unui impuls electric.
d) soluții hipertone= soluție în care numărul particulelor solvate este mai mic față de cel al partiulelor dizolvate în
soluția de referință.

9. Alegeţi afirmaţia falsă


a) utilizăm termenul de cardioversie pentru livrarea sincronizată cu complexul ORS a unui şoc extern
b) energia utilizată în defibrilare depinde de curentul utilizat:bifazic sau monofazic
c) o soluţie este considerate normotonă/izotonă dacă are presiunea osmotică eficientă(tonicitatea) este egală cu
cea a plasmei, iar tonicitatea plasmei este egală cu tonicitatea spaţiului extracelular
d) livrarea unui şoc electric extern nesincron cu complexul ORS denumeşte defibrilarea

10. Identificați afirmația corectă


a) particulele osmotice principale care împiedică deplasarea apei între celulă și mediul extracelular sunt sodiul și
glucoza
b) difuzia reprezintă procesul de trecere pasivă a particulelor dintr-un sector în altul, datorită unui gradient de
concentrație
c) deshidratarea reprezintă pierderea excesivă de apă cu menținerea izotoniei mediulul intern
d) acidoza este o tulburarea a echilibrului acidobazic caracterizată prin scăderea concentrației ionilor de hydrogen.

B. Curs ATI
1. Care dintre urmatoarele clasificari ale tipurilor de anestezie este corecta si completa::
a) anestezia loco-regionala, anestezia epidurala, rahianestezia, anestezia generala;
b) anestezia locala, anestezia generala;
c) anestezia loco-regionala, anestezia generala;
d) anestezia locala, anestezia epidurala, anestezia generala.

2. Principalele scopuri ale anesteziei sunt:


a) inductia si mentinerea somnului pe toata durata interventiei chirurgicale, combaterea durerii;
b) combaterea durerii, hipnoza si amnezia, relaxarea musculara, protectia antistress.
c) relaxarea musculara si relaxarea nervoasa;
d) obtinerea relaxarii musculare si anihilarea ROT.

3. Riscul major al detubării pacientului cu anestezie generala intre momentul aparitiei reflexelor si momentul trezirii
complete este:
a) hipotermia cu frison puternic;
b) laringospasmul;
c) HTA
d) fibrilatia atriala.

4. Care dintre urmatoarele afirmatii legate de anestezia locala (topica) este falsa:
a) se poate utiliza atat la nivelul tegumentelor cat si al mucoaselor;
b) precede diferite manevre exploratorii ca laringoscopia, bronhoscopia, cistoscopia;
c) se realizeaza strict pe cale injectabila;
d) durata sa poate varia functie de durata scopului in care o administram.

5. Mecanismele fiziopatologice ale IRA (insuficienta respiratorie acuta)  sunt:


a) hiperventilatia alveolara, alterarea raportului ventilatie-perfuzie, afectarea difuziunii;
b) suntul intrapulmonar, hiperventilatia alveolara, afectarea difuziunii, alterarea raportului ventilatie-perfuzie;
c) hipoventilatia alveolara cu mentinerea raportului ventilatie-perfuzie;
d) hipoventilatia alveolara, alterarea raportului ventilatie-perfuzie, afectarea difuziunii, suntul intrapulmonar.

6. Cei mai importanti parametri care decid necesitatea ventilatiei mecanice sunt:
a) frecventa respiratorie sub 14 respiratii/minut, PaO2 sub 60 mm Hg, PaCO2 peste 30 mm Hg;
b) frecventa respiratorie peste 35 respiratii/minut, PaO2 sub 60 mm Hg, PaCO2 peste 50 mm Hg;
c) frecventa respiratorie peste 20 respiratii/minut, PaO2 sub 60 mm HG, PaCO2 peste 50 mm Hg;
d) frecventa respiratorie normala in prezenta modificarii gazelor respiratorii.

7. Principalele modificari fiziopatologice in IRA  (insuficienta renala acuta) sunt:


a) acidoza metabolica, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia,, hipermagneziemia, anemia si
anomaliile plachetare;
b) alcaloza metabolica cu hipernatremie si hipercalcemie in conditiile scaderii fosforului, magneziului si acidului uric
in contextual hemoconcentratiei;
c) acidoza metabolica alternand cu alcaloza metabolica si cu variatii majore ale celorlati parametri;
d) ph-ul se mentine in limite normale, riscul de deces fiind insa reprezentat de fibrilatia ventriculara datorata scaderii
potasiului in sange.

8. Care dintre urmatoarele simptome nu apare in intoxicatia cu opiacee:


a) detresa respiratorie si alterarea statusului mental;
b) hipotensiunea ortostatica;
c) greturile si varsaturile;
d) midriaza si tahipneea.

9. In transfuziile masive de sange poate apare:


a) alcaloza respiratorie;
b) alcaloza metabolica;
c) acidoza respiratorie;
d) acidoză metabolică.

10. Respiratia de tip Kussmaul este caracteristica:


a) alcalozei respiratorii;
b) alcalozei metabolice;
c) acidozei respiratorii;
d) acidozei metabolice.

Răspundeți la următoarele cerințe


1. Cum se va recolta sangele pentru analizele de laborator.Exemplifica-ti.
2. Care sunt adjuvantii căi aeriene ce pot fi utilizați pentru a menține libertatea acesteia.