Sunteți pe pagina 1din 4

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 26 martie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi


asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public
nr. 30 din 11.02.2021
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
raport 2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la
distribuit
deputaților principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
nr. 393 din 21.09.2020 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații N.Ciubuc, R.Mudreac, A.Slusari, Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

raport 3 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
distribuit
deputaților 2021 nr.258/2020 (art.4, 8, anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.)
nr. 86 din 23.03.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Burduja, V.Evtodiev, O.Lipskii, V.Odnostalco,
V.Batrîncea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii viei și vinului nr.57/2006
distribuit
deputaților (art.32, 321, 322, ș.a.)
nr. 524 din 18.12.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

1
5 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea nr.213
din 27.11.2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru
elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în
proporții deosebit de mari prin intermediul judecătorilor și al instituțiilor
financiar-bancare din Republica Moldova
nr. 85 din 23.03.2021
Inițiator - deputatul I. Grigoriu
Raportor - Președintele Comisiei de anchetă
raport 6
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
deputaților (Legea nr.231/210 cu privire la comerțul interior- art.3, 211; Codul
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 -art.273, 414)
nr. 18 din 29.01.2021
Lege organică
Inițiator - deputatul A.Slusari
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de
distribuit
deputaților salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23 noiembrie 2018 (art.10, 12) și
Legii salarizării nr.847 din 14 februarie 2002 (art.21, 23)
nr. 436 din 03.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Năstase, D.Plîngău, L.Vovc, Ch.Moțpan,
S.Macari, Ig.Munteanu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
distribuit
deputaților nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – Anexa nr.1; Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică
– art.7, 48, 49, 50; Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale-art.7, 63,
64)
nr. 249 din 04.11.2019
Lege organică
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a
distribuit
deputaților persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220/2007
(art.161, 17)
nr. 49 din 03.03.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Bolea, R.Mudreac, E.Dolință, C.Furculiță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 10 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.22/2018 privind exercitarea
distribuit
deputaților unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
(art.2, 4, 41, 42, ș.a.)
nr. 402 din 25.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul N.Ciubuc
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2
raport 11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
distribuit
deputaților nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale - art.9,
20, 36; Codul contravențional – art. 134, 1341, 398, 42310, 4396 ș.a.)
nr. 43 din 12.02.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, Ig.Grosu, D.Alaiba
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 12
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.397 din 16
deputaților octombrie 2003 privind finanțele publice locale
nr. 262 din 19.06.2020
Lege organică
Inițiator - deputata I.Grigoriu
Raportor - Comisia administrație publică
raport 13
distribuit
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.397 din
deputaților 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5, 11)
nr. 313 din 09.07.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, Ch.Moțpan, S.Macari, I.Grigoriu,
D.Plîngău, L.Vovc, M.Ciobanu, A.Spătaru
Raportor - Comisia administrație publică

raport 14
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003
deputaților privind finanțele publice locale (art.5)
nr. 254 din 17.06.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Frunze, V.Roșca, L.Carp
Raportor - Comisia administrație publică

raport 15 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului


distribuit
deputaților Parlamentului, adoptat prin legea nr.797/1996 (art.13)
nr. 24 din 05.02.2021
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Vitiuc, Ig.Himici, D.Ulanov
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport 16 Urmează prezentarea raportului


distribuit
deputaților Comisiei juridice, numiri și imunități
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru
identificarea masurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate
de COVID-19
nr. 466 din 26.11.2020
Inițiatori - deputații P.Filip, D.Diacov, S.Rotundu, L.Guzun,
Gh.Buza, N.Ciubuc, R.Rebeja, A.Jizdan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3
raport 17 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
distribuit
deputaților (Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind
administrația publică locală – art.14; ș.a.)
nr. 448 din 12.11.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Slusari, M.Ciobanu, V.Năstase, D.Plîngău,
S.Macari, I.Munteanu, I.Grigoriu, C.Moțpan, A.Spătaru,
L.Vovc
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport 18
distribuit
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de
deputaților judecător la Curtea Supremă de Justiție
nr. 498 din 08.12.2020
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Oxana Robu

raport 19 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la


distribuit
deputaților Curtea Supremă de Justiție
nr. 501 din 08.12.2020
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Notă: Ghenadie Plămădeală

20 Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea amânării penalităților


pentru întârzierea la plata impozitelor de către agenții economici în
perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate publică
nr. 383 din 08.09.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amânat la ședința în plen din 18 martie 2021
21 INTERPELĂRI