Sunteți pe pagina 1din 14

Abrevieri uzuale

• ADC, A/D - Analog Digital Converter (convertor analog digital)


• APT - Angioplastie Percutana Transluminala
• CAE - Conduct Auditiv Extern CAI - Conduct Auditiv Intern
• CPT - Colangiografie Percutana Transhepatica
• CT - Computer tomografie
• DAC, D/A - Digital Analog Converter (convertor digital analogic)
• DSA - Digital Subtraction Angiography
• kV - Kilo voltaj
• mA - mili Amperaj
• OAD - Oblic Anterior Drept
• OAS - Oblic Anterior Stang
• OPS/OPD - Oblic Posterior Stang/Drept
• PA/AP - Postero-Anterior/Antero-Posterior
• PACS - Picture Arhiving and Communication System =
Sistem electronic digital de stocare, prelucrare si
teletransmisie a imaginilor radiologice
• IRM - Imagistica prin Rezonanta Magnetica
• Rx - Raze X, Raze Rontgen
• RC - Raza Centrala
• UIV - Urografie Intravenoas~
• US - Ultra Sonografie (ultrasunete, ecografie)
• SC - Substanta de contrast
Dictionar de termeni
standard uzuali in
Radio-Imagistica medicala
• 3D-display (afisaj): un mod de afi~are pe un monitor TV - cu
reprezentare tridimensionala (spatiala) a imaginii.
• 3D-reconstruction (reformare) (reconstructie): folosirea
computerului pentru (re)formarea unei imagini 3D, de obicei din
imagini 2D - din datele numerice (digitale) achizitionate.
- Un mod de procesare a imaginii.
• Acquisition data: informalii asociate cu o imagine
"achizilionata" (sau o serie de imagini), privitor la data, timp,
tipul imaginii, identificare pacient, operator, date tehnice ale
achizitiei etc.
• Acquisition unit: un instrument care ofer~ informalia necesar~
producerii unei imagini.
• ACR/NEMA: vezi American College of Radiology/National
Electrical Manufactures Association.
• American College of Radiology/National Electrical Manufactures
Association (ACR/NEMA) - cele 2 asociatii si-au unit eforturile
pentru a stabili un standard funclional, pentru transferul
imaginilor ~i datelor asociate lor, intre diverse sisteme de
computere.
• Appointment Scheduling System (sistem de programare a
intalnirilor): sistem de planificare a intalnirii dintre profesionistii
medicali si pacienli, m scopul de a minimiza timpul de
asteptare, a ierarhiza urgenlele si a optimiza folosirea resurselor
materiale.
• Archivsystem (sistem de arhivare): sistem pentru arhivarea,
organizarea datelor si documentelor pentru stocare
indelungata permitand reevaluarea (analiza) ulterioara.
• - Un fel de sistem informatic sanitar.
• CEN TC 251: Technical Committee 251 (TC 251) - al European
Standardization Commitee (CEN) - care este responsabil pentru
stabilirea standardelor europene in informatica. TC 251 este
impartit in 7 grupuri de lucru (Work Groups WG).
• CEN TC 251/WG4: Work Group 4 = grupul de lucru 4 este cel
care a fost abilitat sa stabileasca standardele europene in
informatica medicala pentru domeniul "imagistica medicala" si
multimedia. Parte din CEN TC 251.
• Clinical protocol: un set de reguli definind un program
standardizat de diagnostic sau tratament - parte din procedurile
de ingrijire (a sanatatii).
• Computed Radiography (CR): o modalitate de imagistica ce
foloseste razele X. Datele sunt achizitionate in diferite moduri:
de la o suprafata fotostimulabila (placa fosfor fotosensibila,
selenium, amplificator luminiscen~, film clasic) si sunt direct
sau secundar digitizate (computerizate). Un mod de imagistica.
• Computed tomography (CT): tomografie computerizata - un mod
de imagistica cu Raze X - pe sectiuni, ce evidentiaza diferente
minime de opacitate ("densitometrie") prin analiza computerizata
a multiplelor unghiuri si puncte de incidenta;
• - permite obtinerea unor imagini reconstruite 2D (bidimensionale)
sau 3D (tridimensionale) folosind programe (algoritmuri)
computerizate specializate.
• - Este o modalitate de imagistica.
• Computer assisted diagnosis: folosirea computerelor pentru
asistarea medicului in diagnostic. Aceasta inseamna un dialog
(interactiv) intre doctor si computerul programat adecvat, in
sprijinul diagnosticului diferential si pozitiv; decizia finala o are
(inca...) doar medicul.
• Computer assisted therapy: aplicarea metodelor de computerizare
in tratament. DA: vezi. Digital Angiography.
• Diagnostic imaging: include toate metodele de ob~inere, in; vivo,
de imagini, ale corpului omenesc prin tehnici de proiectie si pe
sectiuni folosind: razele X, ultrasonografia, rezonanta magnetica
nucleara si radioizotopii.
• Diagnostic procedure: o procedura ce are ca scop ajungerea la un
diagnostic: identificarea bolilor si altor conditii clinice, prin
examinarea unor semne si simptome. O procedura diagnostica
poate implica: un interviu' (dialog) cu pacientul, o examinare
fizica, teste de laborator, proceduri de imagistica, etc. (sinonim cu
tehnica diagnostica") .
• DICOM (Digital Imaging Communication): un standard pentru
comunicarea imagistica medicala intre sisteme (vezi PACS),
dezvoltat de ACR NEMA (vezi ACR - NEMA).
• Digital angiography: un mod de radiografie computerizata
obtinuta dupa injectarea de contrast in sistemul vascular
pentru a-1 vizualiza cu raze X. Digital radiology: toate
procedurile si modalitatile folosind razele X ca mijloc de
achizitionare de imagini si prelucrandu-le prin computer
(achizitie, producerea imaginii), procesare, stocare,
teletransmisie (comunicare).
• DSA: vezi Digital Subtraction Angiography. Digital subtraction
angiography: angiografia digitala in care computerul este
programat sa realizeze substractia (scaderea, stergerea)
substratului anatomic, neinteresant, scoland astfel, in
evidentiind in detaliu doar sistemul cardio-vascular opacifiat.
• ECR/SCDI: European Committee, for Recommendations/
Standards on computer aspects of Diagnostic Imaging.
• Examination (medical imaging examination): explorarea
corpului omenesc printr-o; modalitate, folosind un protocol de
achizitie. La o singura solicitare si in aceeasi sedinta (vizita) se
pot efectua mai multe (diferite) examinari.
• Examination related data: date referitoare la o examinare; de
exemplu: solicitarea examenului respectiv, raportul
radiologului (descriere concluzii) si imaginile oblinute,
elemente pentru diagnostic.
• Folder: un set de imagini digitale ce pot fi manipulate ca o
entitate (unitate, tot). Frecvent se subinleleg toate imaginile
unei examinari complete.
• Functional (parametric) maps and/or images: o procedura de
imagistica prin manipulare matematica a unei imagini (sau mai
frecvent a unor serii de imagini - temporal relalionate sau nu)
ce are ca scop oblinerea unor date (parametri) fiziologice sau/si
metabolice: ex.: flux, miscare, volume variabile in timp, etc.
Tennenul s-a folosit initial doar in scintigrafie; dar s-a extins in
prezent la studiile cu RMN, DSA, ultrasonografie Doppler etc.
• HL7: este o specificalie pentru schimb de date din sanatate -
pentru facilitarea operarii, transferului de date intre sisteme de
computere diferite. Nu include transferul de date imagistice (nu
este compatibil PACS) .
• IMACS: Image management and Communication Systems:
sistem ce poate organiza imagini medicale diverse, fiind
capabil sa scoata si sa afiseze date numerice si imagini.
Include de la un modul la retele intregi de calculatoare si
manipuleaza imagini si din endoscopie, microscopie, nu doar
in imagistica in vivo cu radiatii (pentru care este dedicat
sistemul PACS).
• Image data: un sir bi- sau multidimensional de valori ce
caracterizeaza fizic sau in alte moduri (dinamic, etc.) un obiect
de studiu. Valorile digitale sunt corespunzatoare unitatilor de
informatii - pixeli.
• Image data compression: o tehnica matematica pentru a reduce
numarul de biti si necesara pentru a stoca o imagine, cu sau
fara pierderea informatiei. Un mod de procesare a imaginii.
• Image interchange: procesul de transferare a imaginilor
de la un sistem de origine la un sistem primitor.
• Image manipulation: functii de procesare a imaginii care nu
schimba continutul imaginii: translarea, marirea, rotatia,
contrastul, luminozitatea etc.
• Image processing: folosirea computerului pentru intarirea
contururilor, analiza imaginilor, interpretarea imaginii,
compresia datelor. Un mod ce face parte din informatica. '
• Image related data: date legate de o imagine ca: date
descriptive, date de examinare etc.
• Image segmentation: extragetea unor regiuni selectate de
interes (ROI), folosind - tehnici automate sau manuale.Un mod
de procesare a imaginii.
• Imaging procedure: o procedura medicala ce foloseste la
producerea, interpretarea si raportarea imaginilor. Un mod de
procedura diagnostica.
• Magnetic resonance imaging: o modalitate de imagistica ce
foloseste combinatia dintre un camp magnetic puternic si unde
de radiofrecventa pentru a obtine imagini 2D si 3D ale corpului
uman.
• Medical imaging: desemneaza orice procedura in care
diagnosticul este bazat pe realizarea si interpretarea imaginilor.
Include nu doar diagnosticul prin imagine, ci si microscopia,
endoscopia etc.
• MEDICOM: standarde peritru imaginea medicala si datele
corelate pentru inter-operabilitate dezvoltate de CEN TC 251
WG4 - in domeniul imagisticii medicale si multimedia (in
interiorul si intre IMACS). (Vezi CEN TC 251/WG4.)
• Modality (Imaging modality): o tehnica pentru a produce
imagini medicale. Exemple de aplicatii sunt: imagistica cu raze
X, CT, ultrasonografia, rezonanta magnetica, SPECT, etc.
• Nuclear medicine: foloseste substante radioactive pentru
diagnostic si tratament. \
• PACS (Picture Archiving and Communication System): sistem
informatic bazat pe imagini, pentru achizitie, stocare,
comunicare, arhivare, afisare si manipulare a imaginilor
digitale.Unitatile de achizitie, aparatele producatoare de imagini
(US, CT, RMN etc.) nu se considera ca fac parte din PACS.
• Patients demographic data: date legate de identificarea, data
nasterii, sex, adresa, asigurarea de sanatate, numele doctorului
generalist care ingrijeste pacientul, familie etc.
• Pixel: (definire pentru un element de imagine) - o arie cu
dimensiuni, forma si pozitie definite in imaginea 2D, asociata
cu o valoare (sau valori) masurata
• PET (Positron Emission Tomography): un mod de imagistica cu
radioizotopi bazata pe detectia pozitronilor emisi de substante
radioactive, cu viata foarte scurta (cateva minute). Detectorii
specifici (pentru detectia fotonilor de 511 Kev) sunt plasati pe
un inel in jurul pacientului si legati la un computer special
programat. Este un mod de imagistica.
• Prefetching: metoda ce trimite imaginile relevante in avans, de
la arhiva la o unitate locala de stocare; unde vor fi folosite
adecvat (de ex. examinarile radiologice pentru o consultatie
planificata). Aceasta favorizeaza disponibilitatea imediata a
imaginii. Preliminary report: un raport concis, intocmit imediat
dupa examinare.
• Preloading (pre-incarcare): metoda pentru trimiterea imaginilor
nou produse de la unitatea (modalitatea) de producere la stalia
de lucru (workstation) (computer) unde vor fi utilizate in scop
diagnostic sau terapeutic, de ex. trimiterea sistematica a
imaginilor CT catre statia (consola) de raportare (a 2-a Consola
de revedere/raportare a imaginilor). Imbunatateste
disponibilitatea imediata a imaginilor nou obtinute
(achizitionate).
• RIS (Radiology Information System): - parte din sistemul
infonnalional medical ce suporta activitatile din Departamentul
de radiologie.
• Radionuclide maging: modalitatea imagistica bazata pe deteclia
radialiei (fotoni) emise de substanlele radioactive
(radiofarmaceutice) introduse in corpul omenesc. Distribulia
radionuclizilor in organe poate fi folosita pentru a produce o
imagine in feluri diferite (proiectia sau reconstructia imiaginii).
Modalitatile sunt: scintigrafia, scintiscan-ul, "total body scan"
(intreg corpul), SPECT (Single Photon Computed Tomography)
si PET.
• Rendering data: datele necesare pentru a reda o imagine
afisabila sau imprimabila; includ tabele pentru aspectul, pozitia
si dimensiunile imaginii.
• Report: descrierea, interpretarea si parerea (opinia) clinica -
sugestii rezultate din examinarea imagistica - ce conduc la o
decizie asupra pacientului si bolii sale. Raportul insotit de
concluzii se emite pentru fiecare examinare, separat (in parte).
• Report status: in fiecare spital, o anumitd procedurd este
urmata de raportare, starea raportului la un moment dat poate
fi: preliminar (scris de mana), dictat (reportofon), dactilografiat
(imprimat) si/sau semnat, verificat, autorizat (contra-semnat de
sef).
• Request (cerere): solicitare pentru examinare imagisticd pentru
rezolvarea unei anumite probleme clinice. Poate contine mai
mult de o singura examinare (de ex. US, + bariu pasaj digestiv).
• Requesting department (Phisician): serviciul care solicita
examenul (doctorul). Room (examination room): spatiu de lucru
in spital, echipat cu unul sau mai multe unitati de achizitie de
imagini, in care se efectueaza proceduri diagnostice,
tratamente interventionale. Scintigraphy: mod de imagistica
cu radionuclizi. Imaginile 2D sunt obiinute cu o camera de
scintilatie (gamma camera). Scintiscan: mod de imagistica
cu radionuclizi unde imaginile sunt obtinute cu un scintiscaner.
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography):
modalitate bazata pe detectia unor radiofarmaceutice
emitatoare de fotoni solitari, cu ajutorul unui sir de detectori
sau cu mai multe gamma camere rotative in jurul pacientului.
• Teleradiology: metoda de a comunica imagini diagnostice
si alte informatii relevante intre statii aflate la distanta legate in
retea (locale sau in arii largi).
• Total body scan: procedura de imagistica cu radioizotopi ce
vizualizeaza izotopii fixati in tot corpul folosind detectori sau
gamma camera ce se deplaseaza de-a lungul axului
longitudinal al pacientului.
• Ultrasonography (Ultrasound, US): modalitate de imagistica ce
folose~te atenuarea si reflexia ultrasunetelor (unde
ultrasonore, inclusiv efectul Doppler) si produce imagini pe
sectiune (2D si 3D) ale corpului.
• Visit (vizita): timp petrecut de pacient in departamentul de
imagistica, intre intrare si plecare. Intr-o singura vizita
pacientul poate suporta una sau mai multe examinari.
• Voxel: un volum cu forma, dimensiuni, si pozitie definite intr-un
spatiu 3D, cu care este asociata o valoare masurata (sau mai
multe valori).
• Worklist: lista cu schema de lucru a unui specialist (sau alt
profesionist din spital), de ex.: lista de achizitie, de rapoarte, de
revedere a imaginilor etc.)
• X-ray radiography: modalitate ce produce imagini 2D prin
proiectie. Detectorul poate fi punctual, liniar, arie (suprafata).
Imaginea poate fi obtinuta in mod analog (film) sau digital
(nuineric).
• X-ray radioscopy: modalitate ce foloseste razele X pentru a
produce imagini dinamice "in timp real", in mod obisnuit,
achizitia se face cu viteze de 25-50 imagini/secunda.