Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă la fizică cl.

a XII- a ,,R“ Electromagnetismul

Numele, prenumele _____________________________ Data_________________

1 Continuați următoarele afirmații astfel încât ele să fie adevărate: 0123


a) Câmpul magnetic este generat de curentul electric, adică de sarcina electrică aflată
în .................................... .
b) Fenomenul apariției curentului electric într-un circuit închis la variația câmpului
magnetic care străbate circuitul se numește ..........................................................................
c) Forța Lorentz este maximă când purtătorii de sarcină se mișcă ..........................................
pe liniile de câmp magnetic.
2 Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând,, A” dacă afirmația
este adevărată și ,,F’’, dacă afirmația este falsă. 0123
a) T.e.m. de inducție este proporțională cu viteza variației fluxului magnetic.
b) Câmp omogen este câmpul în toate punctele căruia inducția magnetică este aceeași.
c) Energia cinetică și modulul vitezei particulei încărcate ce se mișcă în câmp magnetic
variază.
3 Stabiliți prin săgeți corespondența: 012345
Inducția magnetică Wb
Fluxul magnetic V
T.e.m de inducție N
Forța electromagnetică H
Inductanța T
4 O porțiune cu lungimea de 0,8 m a unui conductor rectiliniu, parcurs de curent electric cu
intensitatea de 2,5 A, se află într-un câmp magnetic omogen a cărui inducție este egală cu
0,6 T. Determinați: 0123456
a) valoarea maximă a forței electromagnetice care acționează asupra conductorului.
b) unghiul format între conductor și vectorul inducției magnetice la care forța
electromagnetică capătă o valoare de două ori mai mică decât valoarea maximă a sa.

5 O spiră din sârmă cu rezistența de 0,01 Ω, de forma unui pătrat cu latura de 10 cm, se
află într-un câmp magnetic omogen de inducție B= 10 mT. Planul spirei formează un
unghi de 300 cu liniile de inducție ale câmpului. Calculați:
a) fluxul magnetic prin această spiră; 0123456
b) sarcina totală care trece prin spiră la dispariția câmpului magnetic.
6 O bobină cu inductanța de 100 mH este străbătută de un flux magnetic egal cu 40 mWb.
Determinați: 0123456
a) energia câmpului magnetic al bobinei;
b) intensitatea curentului continuu prin bobină.

0123456789
7 Un proton a fost accelerat din starea de repaus într-un câmp magnetic omogen și după
aceasta a pătruns, având viteza perpendicular pe liniile magnetice, într-un câmp magnetic
omogen ce are inducția de 0,1 T.Calculați tensiunea de accelerare, dacă particula se mișcă
în câmpul magnetic pe un cerc cu raza de 20 cm. ( qp = 1,6•10-19 C; mp= 1,67•10-27 kg)

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaju 38-37 36-34 33-29 28-24 23-18 17-12 11-8 7-5 4-2 1-0
l
acumulat
Punctajul acumulat _________________________ Nota _______________