Sunteți pe pagina 1din 2

Problema 7.

Nr. de
Salariul, lei Xi angajați, Xi Xi * mi |x i− x́ a| |x i− x´a|∗mi ( x i− x́ a )2 ( x i− x́ a )2∗mi
pers. mi
7400-7800 12 7600 91200 710 8520 504100 6049200
7800-8200 36 8000 288000 310 11160 96100 3459600
8200-8600 31 8400 260400 90 2790 8100 251100
8600-9000 20 8800 176000 490 9800 240100 4802000
9000-9400 8 9200 73600 890 7120 792100 6336800
Total 107 - 889200 - 39390 - 20898700

1. Amplitudinea variației:
R=xmax −x min
R = 9400 - 7400 = 2000 (lei)
Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic salariu pe colectivitate constituie 2000 lei.

2. Abaterea medie liniară ponderată:

θ=
∑| xi −x́ a|∙ mi
∑ mi
x́ a=
∑ x i ∙ mi
∑ mi

889200
x́ a= =8310(lei)
107

39390
θ= =368 (lei)
107
Toate salariile se abat de la salariul mediu pe colectivitate în mediu cu 368 lei.

3. Dispersia ponderată
2 ∑ ( x i− x́ a)2 ∙ mi
σ =
∑ mi
20898700
σ 2= =195315
107
Pătratul mediu a diferențelor tuturor salariilor de la salariul mediu pe colectivitate constituie
195315.

4. Abaterea medie pătratică ponderată


∑ (x i− x́ a)2 ∙ mi
σ=
√ ∑ mi
σ =√ 195315=442lei
Toate salariile se abat de la salariul mediu pe colectivitate în mediu cu 442 lei.

5. Coeficientul de variaţie:
σ
ϑσ = ∙100 %

442
ϑσ = ∙ 100 %=5,32 %
8310
Cum ϑσ < 35%, rezultă că seria analizată prezintă un grad de omogenitate ridicat, iar
indicatorii tendinţei centrale sunt reprezentativi pentru această serie.