Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMAŢII PERSONALE BRINZA Vlad

5j ap-8, s. Bălăbănești, r. Criuleni, MD-4811 , Republica Moldova


+373 607 89 735 +373 248 32 501
vlad.brinza@enl.utm.md
Skype brinza.vlad

Sexul Masculin | Data naşterii 05 Iunie 2000 | Naţionalitatea MD

LOCUL DE MUNCA VIZAT Manager resurse umane

EDUCATIE SI FORMARE
2019 – prezent, Licență, inginer licențiat, Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chișinău, Republica Moldova

COMPETENΤE PERSONALE

Limba maternă română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE


Participare la SCRIERE
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleza B1 B1 B1 B1 B1
Rusă C1 C1 C1 C1 C1

Competenţe și abilități Energic, gândire logică, fluență verbală, social, luarea deciziilor rapid și efectiv,
analiza multilaterală a lucrurilor, lider, spirit practic, controlul oamenilor.

Aptitudini tehnice Microsoft Office


Adobe Photoshop
Google Docs

Permis de conducere Categoria B

INFORMATII SUPLIMENTARE

Pagina 1 / 2
Curriculum Vitae BRINZA Vlad
Premii și distincții Paticipant la proiectul „Descoperă și cunoaște România” ediția 2019
Locul 1 la Olimpiada raională la matematică Criuleni, anii 2015 – 2019
Locul 1 la Olimpiada raională la fizică Criuleni – anii 2016, 2018

Hobby Muzică, sport, arte marțiale

Confirmarea:
Subsemnata, declar că informaţiile prezentate sunt complete şi corecte

__________________
Semnătura Data

Pagina 2 / 2