Sunteți pe pagina 1din 10

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ

CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287


Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

Nr. 113/22.03.2021

PROIECT JUDEȚEAN ASOCIAȚIE CCDR 2021


INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN EDUCAȚIA ONLINE
online-17 aprilie 2021

*COORDONATORI/ORGANIZATORI-PROIECT:
CCDR BUZĂU
Președinte,
prof. dr. Constantin Malancă Veronica
Vicepreședinte,
prof. Miltaru Alexandru Lucian

*PARTENERI:
1.CJRAE Buzău
2.GPP cei șapte pitici Buzău
3.Asociația Spirit Civic și Patriotism Buzău
ARGUMENT...

Proiectul propus de asociația CCDR Buzău (Centrul de Consultanță și Dezvoltare


Regională Buzău), este deschis tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar,
cercetătorilor în educație, membrilor organizațiilor ce desfășoară programe și proiecte
educaționale și tuturor persoanelor interesate de dezvoltarea educației online.
Încurajăm prezentarea exemplelor de bune practici în digitalizarea activităților
educaționale din partea unităților școlare, a cadrelor didactice din mediul preuniversitar, însă sunt
binevenite și contribuții din partea ONG-urilor, consilierilor școlari, psihologilor sau oricăror
altor participanți la procesul de învățare care au dezvoltat o idee ce merită împărtășită.
Școala în mediul online a evoluat, pentru că pandemia ne-a obligat peste noapte să
avem noi abordări. Peste tot în lume, sistemul de educație este conservator, se schimbă încet.
Ceea ce este numită acum cea mai mare perturbare a sistemului de educație la nivel mondial,
poate conduce în final la un sistem de educație mai puternic. Comunitatea joacă un rol extrem de
important în educație, deoarece membri comunității construiesc punți. Fiecare trebuie să își
evalueze contribuția la educație și, implicit, la reîntoarcerea la școala, atât de dorită și așteptată
de fiecare dintre noi. Este nevoie să ne conectăm la acele instrumente care ne acordă timp, ne
dau valoare și ne ajută să fim mai conectați. Putem face mai departe lucruri care țin de educația
digitală, care nu se limitează la predarea online.
Putem afirma, că educația online oferă acces la cele mai bune resurse și cele mai
adecvate instrumente și strategii benefice pentru elevi și comunitate. Tehnologia în educație
permite un feedback adecvat, personalizat, o evaluare mai eficientă, simplificarea proceselor și
resurselor, care lasă mai mult timp pentru pregătirea conținutului educațional și o mai mare
oportunitate în comunicarea cu familia. Atunci când discutăm de capacitățile digitale din mediul
online, este nevoie de leadership pentru a implementa schimbarea și de deschidere, pentru a
vedea oportunitățile pe care ni le oferă noua tehnologie. Aceste lecții sunt mai atractive decât tot
ceeea ce s-a pierdut din perspectiva curriculei. În schimb, informațiile de pe hârtie se pot
remedia, experiențele sunt pentru totdeauna.

2
*CE NE PROPUNEM?

-Promovarea și popularizarea de programe, proiecte și parteneriate educaționale, teste,


chestionare interactive folosite în mediul virtual, instrumente pentru învățare, lecții video, lucrări
metodice, prezentări power point, pagini web, platforme realizate în echipă, reviste școlare,
animații, filme educative, softuri educative, metode și strategii folosite în evaluarea online, etc.

#CCDR Buzău, își propune în acest sens să:

-încurajeze implementarea de inițiative educaționale comune cu scopul promovării, învățării


reciproce și schimbului de experiență la nivel județean

-sprijine transferul și implementarea de metode și practici inovative în educația online prin


intermediul platformelor web de comunicare la distanță

-ofere posibilitatea unităților școlare din județ să colaboreze, împărtășind și confruntând practici,
metode de lucru, producând rezultate viabile

*CUI NE ADRESĂM?

-Cadrelor didactice din mediul preuniversitar, didactic auxiliar, managerilor școlari, partenerilor
educaționali, ONG-urilor comunitare, elevilor, studenților, părinților, masteranzilor,
doctoranzilor interesați de aplicarea mijloacelor moderne în procesul instructiv educativ.

*CE TEME VOM ABORDA?

Proiectul județean cu tema-INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN EDUCAȚIA ONLINE cuprinde


două activități / sesiuni de formare-învățare:

1.SIMPOZION JUDEȚEAN cu tema: SOLUȚII ȘI RESURSE EDUCAȚIONALE


FOLOSITE ÎN PERIOADA ONLINE (creare și utilizare)

#Participanții trimit o resursă educațională deschisă și utilizată ca soluție în educație.

#Puncte de reper:

Participanții apelează la soluții practice aplicate pentru eficientizarea muncii de la catedra/pentru


a ajuta comunicarea profesor-elev-părinte/pentru ridicarea moralului, a nivelului de atenție și
motivație/pentru a susține elevii care nu au putut utiliza orele online/resursele și mijloacele
folosite cu succes/ce ați învățat și puteți împărtăși cu alți profesori pentru a le ușura munca, etc.

2.WEBINAR de formare destinat cadrelor didactice/2 ore formare cu tema: Transformăm lumea
prin joc-jocul ca metodă interactivă utilă, necesară în educația timpurie

3
*OBIECTIVE:

-încurajarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale

-întărirea dimensiunii europene în educație

-contribuirea la dezvoltarea unei educații de calitate

-facilitarea accesului la resurse în educație

-promovarea cooperării în domeniul educației

-încurajarea inovărilor în elaborarea materialelor pedagogice și didactice

-utilizarea noilor tehnologii în educație

-identificarea beneficiilor și a barierelor utilizării tehnologiei în vederea susținerii și a


îmbunătățirii procesului de predare, învățare și evaluare

*CONDIȚII DE PARTICIPARE/descriere:

În cuprinsul emailului expediat la adresa alexandrulucian999@gmail.com se vor anexa,


într-un singur fișier atașat următoarele:

-fișă de înscriere eveniment

-formular de donație

-dovada plății taxei de participare, în format jpg sau pdf

-declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-crearea unui material educațional pentru furnizarea online-exemplificare și aplicație


practică/metode didactice implementate (activitatea 1)

-cerere de adeziune-membru de drept asociație/colaborator CCDR Buzău (pentru


persoanele interesate să devină membri în asociație)

*Participarea va fi online pe aplicația ZOOM a asociației CCDR Buzău. Costul mapei


proiectului județean 50 ron-vor fi depuși în contul Asociației CCDR Buzău până la data de 17
aprilie 2021 cu precizarea pe ordinul de plată: DONAȚIE PROIECT JUDEȚEAN CCDR
BUZĂU 2021. Contul Asociației CCDR Buzău (Centrul de Consultanță și Dezvoltare
Regională) deschis la Banca Transilvania este:RO31BTRLRONCRT00E8950804, CENTRUL
DE CONSULTANȚĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ BUZĂU, CIF. 21637287;

4
*Organizatorii nu-și vor asuma răspunderea în cazul unor materiale, resurse digitale care
folosesc parțial sau integral informații, programe sub incidența drepturilor de autor.

Întreaga responsabilitate aparține autorilor.

*IMPACTUL EDUCATIV ESTIMAT ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ:

Activitățile proiectului județean, va mobiliză și încuraja personalul didactic dornic de


perfecționare continuă, prin utilizarea platformei ZOOM, stimulând astfel comunicarea
online.

*INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR:

9,45-10,00-logarea pe platforma ZOOM

10,00-10,15-prezentarea proiectului județean și cuvântul de bun venit al organizatorilor

10,20-12.00-WEBINAR cu tema: Transforman lumea prin joc-jocul ca metodă modernă


interactivă utilă, necesară în educația timpurie, prof.inv.preșcolar Barbu Elena Gabriela/
Director GPP cei șapte pitici Buzău

12.00-13,00-DEZBATERE TIP CAFENEAUA PUBLICĂ (cu privire la resursele


educaționale folosite în mediul online)

13,00-13,30-Concluzii , încheierea activităților

*Notă: evenimentul va fi înregistrat video-audio

*DOCUMENTE ELIBERATE PARTICIPANȚILOR:

*DIPLOMĂ DE PARTICIPARE LA SIMPOZIONUL JUDEȚEAN, cu avizul instituțiilor


partenere

*Adeverință de participare cu material educațional online/în cadrul simpozionului


județean

*Certificat pentru participare workshop de formare online, cu număr de ore/cu avizul


instituțiilor partenere

*Acord de parteneriat educațional

*DISPOZIȚII FINALE/PRECIZĂRI:
5
Pentru înscrierea în asociația educativ-comunitară CCDR Buzău, în calitate de
MEMBRU COLABORATOR, persoanele interesate completează o cerere de înscriere/
adeziune valabilă conform statutului pe perioada anului școlar în curs. Cotizația de
înscriere este 50 ron. Se eliberează chitanță și adeverința necesară la dosarul personal,
necesară la transfer, gradație de merit, detașare, restrângere de activitate, conform fișei de
evaluare. Cotizația se depune în contul asociației menționat în regulament cu precizarea
pentru MEMBRU DE DREPT ASOCIAȚIE-COLABORARE în cadrul asociației CCDR
Buzău.

*Notă: Pentru cei interesați de activitatea asociației va rugăm să vizionați următorul


material video:

https://www.youtube.com/watch?v=Tyg3T6EdF6g&t=202s

*Date de contact: Pentru informații suplimentare puteți contacta echipa de proiect la


numărul de telefon: 0751227499 după orele 18.00 zilnic sau email
alexandrulucian999@gmail.com , CCDR2018Buzau@gmail.com

*Linkul de acces la eveniment va fi trimis în timp util înainte de activitate, pentru logarea
pe platformă.

6
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT JUDEȚEAN CCDR 2021
INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN EDUCAȚIA ONLINE
&

SIMPOZION JUDEȚEAN-SOLUȚII ȘI RESURSE EDUCATIVE FOLOSITE ÎN


PERIOADA ONLINE
&

WEBINAR de formare destinat cadrelor didactice


online, 17.04.2021, Buzău
Nr. 114/22.03.2021

1. DATE PERSONALE:
Numele și prenumele
................................................................................................................................................
Specialitatea
................................................................................................................................................
Școala de proveniență / adresa unității de învățământ
................................................................................................................................................
Telefon ..................................................................................................................................
Email .....................................................................................................................................
2. PARTICIPARE ONLINE / ZOOM PROIECT SIMPOZION JUDEȚEAN CCDR 2021/
WEBINAR DE FORMARE CU ORE:
-TEMĂ/TITLU MATERIAL SIMPOZION .....................................................................
................................................................................................................................................

VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE

7
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499, email CCDR2018Buzau@gmail.com

FORMULAR DE DONAȚIE
NR. 116/22.03.2021

Subsemnatul / a .................................................................................................................
de la ....................................................................................................................................
consimt să particip la Conferința internațională/workshop de formare cu tema: PROIECT
JUDEȚEAN ASOCIAȚIE CCDR 2021 INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN EDUCAȚIA
ONLINE; prin participare pe platforma Zoom;
Sunt de acord să donez suma de 50 ron ca taxă de participare, iar aceasta să fie folosită
de către coordonatori pentru organizarea evenimentului.
Subliniez că am luat la cunoștință toate condițiile și precizările și sunt de acord cu toate
mențiunile cuprinse.

Data: Semnătura:

8
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
CCDR BUZAU, C.I.F. 21637287
Str. Caraiman, Bl. B9, ap.17, et. 4, Buzau, tel.0751227499
Email: CCDR2018Buzau@gmail.com

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul / Subsemnata .....................................................................................................


având CI seria,nr .................................................................................prin prezenta declar în mod
explicit și îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, în scopul
participării la activitățile desfășurate de Asociație, (conform prevederilor Regulamentului UE
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date ) de către Asociația educativ comunitară CCDR
Buzău.

Data: Semnătura:

9
CERERE DE ADEZIUNE-MEMBRU DE DREPT ASOCIAȚIE

În atenția: Adunării Generale

Subsemnata / ul ..................................................................................................................
domiciliat /a în localitatea ............................, adresa ..................................................................
.........................................................................având C.I.seria / nr................eliberat de.............
la data de ............................, tel................................................email.............................................
SOLICIT ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIA EDUCATIV-COMUNITARĂ CCDR (Centrul
de Consultanță și Dezvoltare Regională Buzău). Am luat la cunoștință prevederile
Statutului Asociației pe care mă angajez să îl respect, obligațiile ce revin membrilor, să
particip la activitățile organizației, să nu aduc prejudicii și să sprijin activitatea asociației
în vederea îndeplinirii scopului și a obiectivelor acesteia.
Declar pe propria răspundere că datele de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite strict
pentru uzul intern al asociației.

Nume-Prenume .......................................................

Data ............................................

Se aprobă-A.G.

10