Sunteți pe pagina 1din 7

Nr………../…………… NR….

/………

AVIZAT, AVIZAT,
DIRECTOR SCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 DIRECTOR CENTRU CULTURAL
RM.SĂRAT ,,FLORICA CRISTOFOREANU,,
PROF. HORIA OPREA PROF. VIOLETA SOCOL VÎLCU

Nr……./……. Nr……………/……………….
AVIZAT,
PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT, AVIZAT, ,
PRIMAR, SORIN VALENTIN CÎRJAN ASOCIAȚIA DE TINERET, CULTURĂ ȘI
EDUCAȚIE
SPERANȚA RÂMNICEANĂ”
PREȘEDINTE,
VOLODEA MATEEVICI

SIMPOZION JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ

,,EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT ”

Ediţia I

Mai, 2021
ARGUMENT:

Calitatea educației este un aspect vital al vieții individului cât și al vieții societății în ansamblu.
Proiectul vine în sprijinul copiilor, pentru integrarea lor în sistemul de învățământ, pentru a
învăța într-un mediu propice, încurajându-le creativitatea, lucrul în echipă și îndemânarea.
Proiectul ,,Educație pentru voluntariat’’ are în vedere pregătirea copiilor ca buni cetățeni într-o
lume mai bună, îmbunătățirea relațiilor dintre copii, copii și cadre didactice, cât și a părinților, se
dorește a fi un portal spre sufletul fiecăruia, o șansă de a ne arăta frumusețea interioară, de a ne
exprima pe noi înșine prin intermediul cunoașterii, bunătății, fanteziei și talentului copiilor și a
cadrelor didactice.

SCOPUL PROIECTULUI

Educarea sentimentelor de prietenie și formarea deprinderilor de colaborare între copii în


vederea cultivării normelor de conviețuire socială, a necesității adaptării comportamentului propriu
la cerințele grupului cu care vin în contact.

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității copilului în funcție de ritmul propriu și de


trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia.
 Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulți și cu mediul natural și social
pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini.
 Dezvoltarea capacității de comunicare și interrelaționare.
 Însușirea unor norme de comportament moral- civic și religios.
 Stimularea imaginației și creativității.
 Sensibilizarea elevilor cu privire la probleme sociale( copii defavorizați).
 Încurajarea exprimării sentimentelor prin intermediul artei: desen, pictură, muzică, sport și
mișcare.

GRUPUL ŢINTĂ:

 -cadrele didactice din învăţământul primar, gimnazial și liceal


 -psihologi şcolari;
 -părinţi.

ORGANIZATORI:

Şcoala Gimnazială nr. 6, Rm.Sărat :

- prof.înv.primar Bălan Dragomir Irina


-Prof. Oprea Horia
PARTENERI:

-CENTRUL CULTURAL ”FLORICA CRISTOFOREANU”, RÂMNICU SĂRAT

-PRIMĂRIA MUNICIPALĂ RM. SĂRAT

-ASOCIAȚIA DE TINERET, CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE ”SPERANȚA RÂMNICEANĂ”

ECHIPA DE PROIECT:

 Prof. înv. Primar Olga Barbu


 Prof.inv.primar Dinu Olguța
 Prof.ing.Hinta Stănica
 Învăţător Olaru Florentina
 Prof.inv.primar, Oprea Diana

DATA DESFĂŞURĂRII:

12.05. 2021

LOCUL DESFĂŞURĂRII:

Online

TEMA SIMPOZIONULUI:
,,Educația pentru voluntariat… de la teorie la practică”
SECTIUNI CADRE DIDACTICE

I. Referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice


II. Parteneriate şi proiecte internaţionale, naţionale şi locale în sprijinul asigurării
educării copiilor în spiritul respectului față de cei mai puțin norocoși

SECȚIUNI COPII:
I. Creații literare/referate cu tema ”Educația pentru voluntariat prin ochi de
copil”;
II. Creații plastice cu tema ” Educația pentru voluntariat prin ochi de copil”.

REGULAMENT ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 Înscrierea paticipanţilor:
- termen 11 mai, 2021

 Trimiterea lucrărilor:
- se va face în format electronic, pe adresa de e-mail :
simpozion2021@gmail.com
în 4 / 5 fişiere separate:
1. fişa de înscriere;
2. lucrarea;
3. rezumatul lucrării;
4. lucrări copii, maxim 2 lucrări (opțional);
5. dovada achitării taxei.
 Lucrarea să respecte condiţiile de redactare.

REDACTAREA LUCRĂRILOR:
Lucrarea propriu-zisă se va face în format A4, Portrait, la un rând, cu margini egale de
20 mm (text aliniat „justified”) OBLIGATORIU CU SEMNE DIACRITICE, titlul va fi scris cu
majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi
instituţia (Times New Roman 12); la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului
(Times New Roman 12). Lucrarea poate avea maxim doi autori.
Bibliografia se va consemna obligatoriu la sfârşitul lucrării.
Mărimea lucrării: 2-4 pagini A4;
Rezumatul lucrării va respecta aceleași condiții de redactare, inclusiv consemnarea
bibliografiei.
Mărimea rezumatului: 1-2 pagini pentru rezumatul lucrărilor de la secţiunile I şi II;
O lucrare poate avea doi autori.

NOTĂ: Organizatorii aşteaptă materiale practice, care să ilustreze activitatea cu părinţii


elevilor de la clasă, de cercetare în domeniu.

Notă: Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul textului redactat
(comitetul de organizare îşi declină orice responsabilitate privind eventualele acuzaţii de
plagiat la adresa textelor prezentate).
Fiecare cadru didactic poate coordona maxim două lucrări ale copiilor.

Rezumatul lucrării se va publica în auxiliarul didactic ”Educația pentru


voluntariat ... de la teorie la practică ”, care va avea cod de identificare ISBN.

Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim două lucrări ale copiilor.
Nu se percepe taxă de participare pentru copii.

EVALUARE:
Toate lucrările trimise în termen, vor figura în catalogul simpozionului.
Se acordă:
1. Adeverință de membru al comisiei de organizare a simpozionului;
2. Certificat de voluntariat pentru promovarea voluntariatului;
3. Adeverință  de participant la schimbul de experiență/ dezbatere online ,,Educație
pentru voluntariat”
4. Diplomă și adeverință pentru participarea online la simpozion;
5. Adeverință de participare la activități de învățare în domeniul voluntariatului prin
aplicația ZOOM pentru susținerea voluntariatului;
6. Adeverință desfășurare activități de voluntariat în vederea școlarizării copiilor din
medii defavorizate;
7. Adeverință de participare la schimbul de experiență dintre instituțiile școlare
participante la Proiectul Educațional ,,Educație pentru voluntariat”;
8. Adeverință publicare articol/studiu de specialitate/proiect educațional în volumul
simpozionului cu ISBN;
9. Adeverință de elaborare si prezentare resurse educaționale deschise R.E.D.;
10. Acord de parteneriat
11. Diplomă pentru copii (dacă au participat și copii);
12. Auxiliarul didactic.
Se percepe o taxa de 65 lei, care va acoperi costul diplomelor și adeverințelor,
auxiliarul didactic și taxa de expediere a coletului și pe care o veți trimite în contul bancar:

Plata se va face în contul


RO38BTRLRONCRT0574522601
Titular cont- P.F.I. Bălan Dragomir Irina, C.U.I. 43219706
Taxa poate fi depusă în același cont bancar inclusiv de la Poșta Română.

SEDIUL: BĂLAN DRAGOMIR IRINA P.F.I.


STRADA ZONA POD, BL.24 A, SC.A, AP.1, LOC.RÂMNICU SĂRAT, JUD.
BUZĂU

Dacă o lucrare are doi autori, fiecare va plăti taxa, deoarece fiecare participant va
primi aceleași documente, inclusiv auxiliarul didactic. Dacă cei doi autori sunt soț și soție,
unul va plăti taxa integral,iar cel de-al doilea va plăti 30 lei și vor primi un singur auxiliar
didactic.

Toate documentele se vor trimite incepand cu 1 septembrie 2021, deoarece editarea ,


obținerea ISBN-ului și publicarea auxiliarului dureaza în jur de 2 luni.Toate cadrele didactice
participante vor fi anuntate prin mesaj!

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

DATA: 12.05.2021

Simpozionul se va desfășura online, pe Zoom în data de 12 Mai, 2021, începând cu ora 15.00.

SUSȚINEREA LUCRĂRILOR:
Prezentarea online a lucrării se poate face în format Power Point sau word.
PARTICIPAREA :
-directă cu prezentarea lucrării online;
-indirectă.
PERSOANĂ DE CONTACT:
Bălan Dragomir Irina- 0761147770

Vă așteptăm materialele cu interes!


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

.
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN, CU PARTICIPARE NAȚIONALA, ONLINE
,,EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT ”

EDIŢIA I
Numele şi prenumele cadrului didactic..............................................................................................

Şcoala ....................................................................................................................................................

Județul .................................................................................................................................................

Secțiunea .............................................................................................................................................

Titlul lucrarii........................................................................................................................................

Lucrări copii (opțional):

Nr . Numele si Clasa/ Creaţie literară Creaţie plastică


crt. prenumele grupa
elevului
1.
2.

Adresa de
corespondență: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................

Data înscrierii ......................................................................................................................................

Telefon fix/mobil: ...............................................................................................................................

Adresa e-mail :....................................................................................................................................

Participare: □ directă □indirectă

Declar pe propria răspundere că lucrarea cu care voi participa la Simpozionul județean cu


participare națională ,,Educație pentru voluntariat,, prin activitățile școlare si extrașcolare,,
este originală, nu a mai fost publicată în altă parte , iar în realizarea ei a fost utilizată doar
bibliografia menţionată în lucrare.
Data Semnătura