Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE LECŢIE

ŞCOALA: Școala Gimnazială Nr 1 Plătărești


CADRU DIDACTIC: Mihai (Miron) Nina
CLASA: II
DATA: 05.11.2020
EFECTIV: 14 Elevi
LOC DE DESFĂŞURARE: Sală de educație fizică
MATERIALE DIDACTICE NECESARE: jaloane , copete, mingi de handbal.

TEME DE LECŢIE:
1.Calităţi motrice de bază
- Dezvoltarea vitezei de reacție
2. Deprinderi motrice sportive elementare specifice jocurilor sportive
- Minihandbal-pasa cu o mână de deasupra umărului din deplasare
- Driblingul simplu

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfărșitul orei elevul va fi capabil :

I. Obiective motrice
1.Să realizeze sarcinile propuse in cadrul jocurile de miscare in viteză cât mai mare
2.Să execute pasa cu o mână de deasupra umărului cât mai corect din punct de vedere tehnic

II. Obiective cognitive


1. Să enumere jocurile executate pentru dezvoltarea vitezei de reacție
2. Să descrie şi să demonstreze driblingul simplu si pasa cu o mână de deasupra umarului

III.Obiective afective
1. Să îşi ajute profesorul la stângerea materialelor
2. Să îşi felicite colegii la sfârşitul orei

IV.Obiective sociale
1.Să îşi dezvolte spiritul de echipă şi de întrecere, să respecte regulile jocului propus

Competențe generale
- participarea la jocurile și activitățile motrice organizate sau spontane
- exersarea deprinderilor și a capacităților motrice în funcție de capacitatea psiho-motrică
individuală
- dezvoltarea și acumularea unui bagaj de cunoștințe în ceea ce privește propria persoană, starea
acesteia de sănătate, calitățile motrice și noțiuni din regulament pentru diferite jocuri sportive

Competente specifice

- aplicarea deprinderilor motrice în condiții de joc


- participarea la jocuri dinamice care antrenează capacitățile motrice individuale
- sesizarea regulilor necesare desfășurării jocurilor
- manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare și fair-play în timpul jocurilor
Nr.crt Verigile Conţinutul lecţiei Dozare Formaţii de lucru şi Metode de Obs.
lecţiei şi indicaţii metodice evaluare
durata
- Adunarea şi alinierea colectivului de 30 ”
Organizarea elevi
- Salutul 30” În linie pe un rând
1 colectivului
- Anunţarea temelor de lecţie 30”
de elevi - Verificarea stării de sănătate şi a ooooooooo
echipamentului 30” x
3 min - Prezenta 1 min
- Joc de atentie - Intoarceri la stanga si la 1 min
dreapta prin saritura
- Mers 1 tură
- Mers pe vârfuri cu braţele întinse sus 1lungim În coloana câte unul
- Mers pe călcâie cu mâinile la spate e
- Mers ghemuit(mersul piticului) 1lungim o
2 - Mers cu fata si la semnal sonor mers cu e
Pregătirea
o
spatele 1lungim
organismului - Alergarea cu joc de glezne e o x
pentru efort - Alergare cu pendularea gambelor 1tura o
înapoi
*Între variantele de
- Alergare cu genunchii sus 1diag.
alergare pe lăţimea
- Pas saltat ( pasul strengarului) 1 diag.
6min - Pas adăugat
terenului se va face mers
cu mişcări de respiraţie
- Alegare accelerata 1 diag.
1 diag.
1 diag.
2 diag.

Exerciţiul 1
Influenţarea P.I- Stând depărtat, mâinile pe şolduri
T1-2-aplecarea capului spre înainte cu arcuire
selectivă a
T3-4-extensia capului cu arcuire
aparatului T5-6- răsucirea capului spre dreapta cu 2x8T În coloană de
locomotor arcuire gimnastică cate 6
T7-8-răsucirea capului spre stânga cu arcuire pe mijlocul salii
8 min Exerciţiul 2
P.I- Stând depărtat, mâinile pe şolduri
x
3 T1-4-rotarea capului spre dreapta
T5-8-rotarea capului spre stânga
oooooo
2 x 8T oooooo
Exerciţiul 3
P.I- Stând depărtat
T1-8-rotarea alernativa a braţelor spre înainte
T1-8-rotarea alternativa a braţelor spre înapoi
Exerciţiul 4
P.I- Stând depărtat 2 x 8T
T1-8-rotarea simultana a bratelor spre inainte
T1-8-rotarea simultana a bratelor spre inapoi
Exerciţiul 5
P.I- Stând depărtat, mâinile pe şolduri 2x 8T
T1-2-îndoirea laterală a trunchiului spre
dreapta cu arcuire
T3-4- îndoirea laterală a trunchiului spre
stânga cu arcuire
T5-8- idem
Exerciţiul 6 2 x 8T
P.I- Stând depărtat În coloană de
T1-2- aplecarea trunchiului spre inainte cu gimnastică cate 6
arcuire pe mijlocul salii
T3-4-extensia trunchiului cu arcuire
Exerciţiul 7
2 x 8T
x
P.I- Stand departat, bratele intinse lateral
T1-8-ducerea bratului drept la piciorul stang
oooooo
si invers 2X 8T oooooo
Exerciţiul 8
P.I- Stând , mâinile pe şolduri
T1-8-fandare cu piciorul stang spre înainte,
arcuire
2x 8T
T1-8-fandare cu piciorul drept spre înainte,
arcuire
Exerciţiul 9
P.I- Idem ex.8-fandare laterala cu piciorul
drept si stang
Exerciţiul 10 2x 8T
P.I- Asezat, bratele intinse sus
T1-2-ducerea bratelor sus cu arcuire
T3-4-aplcarea trunchiului, mainile ating
varfurile 2x8T
T5-8- idem
Exerciţiul 11
P.I- Asezat
T1-2-ducerea bratelor prin lateral sus cu 2x 8T
bataia palmelor
T3-4-coborarea bratelor prin lateral cu
atingerea varfurilor cu palmele
T5-8- idem *La final se vor executa
1X 8T
Exerciţiul 12 exercitii de respiratie si
P.I- Stând cu mâinile pe şolduri revenire
T1-8 –sărituri drepte pe ambele picioare

•Colectivul clasei este


1. Starturi din diferite pozitii (cu fata împărțit pe 3 coloane

spre directia de deplasare, cu spatele, ☺ ☺ ☺


1x ☺ ☺ ☺
4 Dezvoltarea din ghemuit si din asezat.
☺ ☺ ☺
vitezei de ☺ ☺ ☺
reacție

12 min 2. Sarituri drepte(ca mingea) cu spatele *Colectivul clasei


2x este impartit in doua
spre directia de alergare, la semnalul
si asezat pe 2 linii,
sonor al profesorului, intoarcere spre distanta dintre elevii
va fi de aprox.50cm.
directia de deplasarea urmata de
☺ ☺ ☺ ☺☺
alergare de viteza pana in dreptul ☺ ☺ ☺ ☺☺
jalonului. La intoarcere mers cu *Liniile vor pleca pe
respiratie. rand la semnalul
sonor al
profesorului.
Exercitiul 1
Pase cu o mână de deasupra umărului cu 1x Colectivul este împărţit
deplasare pe o distanta de 10 m.
5 fiecare pe 2 coloane
La intoarcere mers pe marginea salii cu ☺ ☺
Minihandbal revenire la coada propriului sir. varianta ☺ ☺
12 min ☺ ☺
Exercitiul 2 2x ☺ ☺
Ștafetă simplă, elevul execută un dribling
simplu cu ocolirea jalonului iar la intoarcere
alergare si pasarea mingii urmatorului coleg Colectivul este împărţit
urmata de trecerea la coda propriului sir. pe 2 coloane
Colectiv
ul clasei ☺ ☺
Exercitiul 3 ☺ ☺
va fi
Joc bilateral ☺ ☺
impartit
in 4 ☺ ☺
echipe
Revenirea - Joc „ Statuile ”
Elevii merg de voie prin sală , la 2 min
6 organismului
după efort primul fluier al profesorului alearga iar la al Cei care
doilea se opresc.
se misca
2 min in timp
ce sunt
statui vor
fi
eliminati
din joc.

*Elevii vor fi îndemnaţi


- Mers cu exerciţii de respiraţie 1 tură să inspire pe nas şi să
expire pe gură

În coloană câte unul

7 Concluzii, - Alinierea 30” În linie pe un rând


- Evidenţierea/premierea elevilor care au 1 min
aprecieri
lucrat corect
2min - Salutul 30”

S-ar putea să vă placă și