Sunteți pe pagina 1din 5
i, GPM nr.83 Parlamentul Republicii Moldova 26 martie 2021 Grupul parlamentar ,PRO MOLDOVA” Doamnei Maia SANDU, Presedintele Republicii Moldova Stimaté dnd Presedinte, in vederea consultirilor organizate de Presedintie in contextul prevederilor art. 85 alin. (1) si alin. (2, Grupul parlamentar PRO MOLDOVA mentioneazi urmitoarele: - Grupul parlamentar ,PRO MOLDOVA” considera c4, atat in spiritul Constitutiei, cat si ca substanta, nu exist temeiuri de dizolvare a Parlamentului, legislatura a X-a; - La ora actuala, in Parlamentul Republicii Moldova exist o majoritate parlamentara formalizati, care are un candidat la functia de prim- ministru si care gi-a exprimat in repetate randuri pozitia si angajamentul de a guverna tara in aceast perioadd de crizd gravi pandemica si economica; - Mai multe fractiuni parlamentare si-au exprimat pozitia si deschiderea dea forma o majoritate pentru sustinerea unui candidat de compromis si acordarea votului de incredere pentru un executiv cu un program de guvernare anti-criz si o foaie de parcurs pe termen scurt, cu masuri urgente; in acelasi timp, desi Constitutia prevede mecanisme de evitare sau iesire din blocaj, Presedintia a mimat respectarea prevederilor Constitutiei, formalizind doar procedurile prevazute de Legea Supremé, neavand intentia sincera si real de a identifica solutii pentru blocajul politic. Or, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionalé a retinut c4 scopul consultarilor este de a identifica sprijinul politic al Republica Moldova, MD-2004, Chisinau info@parlament.md_ Bd, Stefan cel Mares Sfint 105 vwiw.parlamentamd deputatilor pentru o anumita persoan, capabild sé formeze un Guvern care si se bucure de increderea Parlamentului. Ceea ce conteazd in aceste consultari este obtinerea sustinerii politice pentru persoana ce ar putea fi desemnata in calitate de candidat pentru functia de Prim- ministru (HCC nr. 32 din 29 decembrie 2015, § 91; HCC nr. 23 din 6 ; HCC nr. 6 din 23 februarie 2021, § 41); august 2020, § 1 Totodata, desi cifrele pandemice sunt catastrofale pentru tara noastra, iar lipsa unui Guvern plenipotentiar acutizeaz4 si mai mult problema, Presedintia a tras de timp in vederea desemnarii unui candidat la functia de prim-ministru prima data, dupa care s-a pierdut timp pretios din motiv cA presedintele Maia Sandu a semnat un decret neconstitutional, urm&nd apoi inaintarea unui candidat in afara consultarilor cu fractiunile parlamentare, dl Igor Grosu. Mai exact, o in 2g decembrie 2020, dl. Ion Chicu a demisionat din functia de Prim-ministru al Republicii Moldova; o in 24 decembrie 2020, a fost investiti in functie presedintele Republicii Moldova Maia Sandu; Abia in 28 decembrie 2020, Presedintia a organizat consultari cu ° fractiunile parlamentare in vederea desemnirii unui candidat pentru functia de Prim-ministru; o in 27 ianuarie 2021, adic& tocmai peste 30 de zile, presedintele Maia Sandu a emis Decretul nr. 25-IX prin care a desemnat-o pe dna Natalia Gavrilita in calitate de candidat pentru functia de Prim-ministru, numele candidatului nefiind consultat si agreat cu fractiunile si grupurile parlamentare. Or, potrivit Hot&rarii nr. 32 din 29 decembrie 2015, Curtea Constitutionala a interpretat intelesul sintagmei yconsultarea fractiunilor parlamentare” de la articolul 98 alin. (1) din Constitutie si a retinut ci scopul consultarilor este de a identifica sprijinul politic al deputatilor pentru o anumita persoana, capabila si formeze un Guvern care s& se bucure de ° ‘increderea Parlamentului. Curtea a mentionat ca Presedintele {ari nu-si poate subordona partenerii de dialog politic pe care fi consulta. in acest rol, Presedintele Republicii actioneaza doar in calitate de reprezentant al statului, cdruia ii revine dreptul si responsabilitatea de a gasi 0 cale a dialogului si a evaluarii vointei si capacitatii deputatilor consultati de a sustine in Parlament un candidat. Curtea a retinut cé nu existé niciun motiv constitutional si democratic ca Presedintele Republicii s{ nu desemneze in calitate de candidat pentru functia de Prim-ministru persoana care dispune de sprijinul majoritatii parlamentare formalizate, fie ea adversa Presedintelui.; in 11 februarie 2021, Natalia Gavrilita a venit in plenul Parlamentului cerand si NU fie votata in functia de prim- ministru. Legislativul a oferit vot de neincredere asupra programului de activitate si intregii liste a Guvernului; in aceeasi zi, 11 februarie 2021, Pregedintele Republicii Moldova Maia Sandu a desfasurat simultan consultari cu toate fractiunile parlamentare, dup care a emis Decretul nr. 32-IX, prin care a desemnat-o in mod repetat pe dna Natalia Gavrilita in calitate de candidat pentru functia de Prim-ministru, in pofida prevederilor Hotirarii nr. 32 din 29 decembrie 2015 citate supra si in pofida faptului c& fusese constituita o majoritatea parlamentara formalizaté in vederea sustinerii candidaturii dnei Mariana Durlesteanu pentru functia de prim-ministru, demers care a fost inregistrat la Presedintie inainte ca Maia Sandu si semneze decretul precitat. Or, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a retinut c& marja discretionara a Presedintelui Republicii la desemnarea candidatului pentru functia de Prim-ministru este limitaté. fn cazul in care este constituiti o majoritate parlamentara absoluta formalizati, Presedintele Republicii este obligat s4 desemneze candidatul inaintat de aceasta majoritate ° pentru functia de Prim-ministru (a se vedea HCC nr. 23 din 6 august 2020, punctul 2 din dispozitiv; HCC nr. 6 din 23 februarie 2021, § 48); in 23 februarie 2021, peste alte 12 zile, Curtea Constitutionala a pronuntat Hotérarea nr. 6 prin care a declarat neconstitutional Decretul de desemnare repetati a Nataliei Gavrilita in calitate de candidat pentru functia de prim-ministru, din motiv ca Presedintele Republicii nu a desemnat candidatul propus de majoritatea parlamentara absolut formalizata. Totodata, Curtea a retinut cA fractiunile parlamentare si Presedintele Republicii trebuie sa recurga la noi consultari (a se vedea Hotararea CC nr. 6 din 23 februarie 2021); in 16 martie 2021, peste alte 21 de zile, Presedintia a organizat consultari cu fractiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de Prim-ministru. Majoritatea parlamentara si-a exprimat repetat pozitia privind existenta unei majoritati parlamentare formalizate gsi sustinerea pentru candidatul Mariana Durlesteanu. Ultima, a anuntat pe retelele de socializare retragerea candidaturii sale in timpul consultarilor dintre presedintele Maia Sandu cu fractiunea PSRM, care face parte din majoritatea parlamentaré. in pofida spiritului Constitutiei si a prevederilor Hotararii CC nr. 32 din 29 decembrie 2015 sus mentionate, de a identifica un nume de candidat sustinut de majoritatea parlamentari, ceea ce presupune c& dupa retragerea candidatului Durlesteanu presedintele Maia Sandu urma sa cheme din nou fractiunile parlamentare la consultari, presedintele Maia Sandu a emis Decretul nr. 47-IX, prin care ]-a desemnat pe dl Igor Grosu in calitate de candidat pentru functia de Prim-ministru. Or, prevederile Hot&rarilor CC mentionate mai sus statueazi cd »Scopul consultarilor este de a identifica sprijinul politic al deputatilor pentru 0 anumiti persoana”, Astfel, in plina crizi pandemica si economica prin care trece Republica Moldova, presedintele tarii Maia Sandu a epuizat 91 de zile pentru identificarea unui candidat real la functia de prim-ministru, care sa fie sustinut de o majoritate parlamentara, care sa fie investit in functie si si asigure guvernarea tari. in tot acest timp, presedintele {&rii a tinut ostatica. Republica Moldova, alaturi de fractiunea parlamentara Partidul Actiune si Solidaritate care o sustine. Revenind la art. 85 alin (1) si (2) din Constitutie, in contextul c&ruia astizi, 26 martie 2021 Presedintia organizeazi consultiri, mentionim c& potrivit prevederilor Hotirarii CC nr. 29 din 24 noiembrie 2015, prevederile constitutionale admit, ins’ nu obliga, _dizolvarea Parlamentului in cazul imposibilit&tii formarii Guvernului sau al blocarii procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni (art. 85 din Constitutie), in situatiile cand organul legislativ si reprezentativ suprem nu-si mai poate exercita atributiile, fapt ce nu poate fi imputat, deoarece la ora actuala exist{ 0 majoritatea parlamentar§ absolut formalizati care sustine un candidat la functia de prim-ministru. in plus, este pertinent de adaugat faptul c& astizi nu sunt nici fonduri in bugetul de stat pentru organizarea alegerilor, iar mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale expira in luna iunie curent. in final, facem apel la discernimant si responsabilitatea fat’ de stat si cet&teni, pe care Presedintele tarii trebuie-si manifeste fata de cetateni si 2 indeplinirea rolului i asigurarea echilibrului politic. Deputati in Parlament 3 = Bias, — ’ Spebe ote we Val ‘ go gules / _