Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina 

Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a


forma competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la
dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Valorificarea experienţelor elevilor
fundamentează autenticitatea învăţării. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt,
precum şi la modul în care se comportă elevii.

Activitățile tematice din programă îi ajută pe elevii să conştientizeze cine sunt, să


analizeze emoţiile pe care le au, să se raporteze sănătos la ceilalţi (diversitate), să fie motivaţi să
înveţe cu succes, să exploreze ce meserii/profesii le-ar plăcea să practice.

Ora de Dezvoltare personală oferă un cadru semnificativ pentru stimularea flexibilităţii


cognitive şi a creativităţii elevului. Spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor elevilor la
sarcinile propuse dau accentul acestei discipline.   Prin intermediul activităţilor propuse, elevii
reflecteză la propria persoană şi la ceea ce pot ei învăţa din activităţile în care s-au implicat. Sunt
supuse discuţiilor teme diferite, astfel că elevul va fi ajutat să se cunoască  mai bine, să identifice
propriile emoţii, să îşi construiască mai uşor relaţii cu cei din jur, să înveţe mai eficient, să-și
organizeze timpul, în acord cu resursele personale și cu oportunitățile sau solicitările mediului şi
să îşi găsească drumul spre ceea ce va dori să facă când va fi mare.  

Viziunea  acestei discipline  urmareste  in fapt preocuparea fundamentală a școlii  de a


oferi  genul de educație care sa îi pregăteasca pe copii pentru o viață în permanentă schimbare.
Trebuie sa ne preocupe ca, încă de mici, copiii să fie expuși la cât mai multe situații reale, care sa
îi ajute să își formeze o impresie corectă și echilibrată despre viață și despre lume.

Misiunea disciplinei constă în de a integra resursele educaționale ale diverșilor factori


educaționali, școlii revenindu-i rolul de coordonare și de ordonare a acestor influențe. Din
această perspectivă, formele de realizare a procesului didactic trebuie să fie cât mai diverse: lecții
desfășurate în clasa de elevi, activități realizate în școală, excursii, vizite, activități practice în
instituții, activități de voluntariat, activități realizate în comunitate, cu implicarea familiei și altor
membri ai comunității.

La orele de Dezvoltare personală sunt recomandate a fi folosite strategii activ-


participative. Disciplina are un accentuat caracter explorator şi practic-aplicativ, ce presupune
implicarea directă a elevilor. Aceştia conştientizează, exersează abilităţi şi atitudini într-un mediu
prietenos de învăţare, devin responsabili pentru modul în care se implică în jocurile şi activităţile
propuse. Este foarte important ca activităţile să-i ajute pe copii să se simtă bine, să le placă şi,
astfel,să fie motivaţi intrinsec să înveţe. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, în
perechi/echipă, independent sau facilitate de cadrul didactic.

Metode activ-participative specifice disciplinei Dezvoltare personală sunt: jocul de rol,


dramatizarea, problematizarea, braistrormingul, conversația euristică, dezbaterea,  exercițiul
creator,discuțiile de grup. Printre tehnici ale gândirii critice pot fi menţionate: turul galeriei,
ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, pălăriile gânditoare, cubul,explozia stelară.

Exemple de exerciții-joc:
  ,,Baloane vesele si triste"  După ce se umflă baloanele (galbene) cu ajutorul elevilor, aceștia
vor desena (cu marker-ul) pe baloane stări și trăiri emoționale preferate: bucurie, tristețe, furie,
mirare, îndoială, rușine etc. Așadar, elevii trebuie să identifice diferite stări emoționale, să
confere etichete verbale acestor stări și să interpreteze în fața celorlalți un rol ales sau dat.
Baloanele se vor arunca în aer. Elevii le vor prinde pe rând și se vor identifica cu ele,
experimentând toate trăirile.

„Cuburi pereche” Vom avea nevoie de două şabloane de cuburi printate pe care vom scrie
formulările şi cuvintele de mai jos. Sarcina este ca fiecare elev să aleagă o faţă de pe primul cub
şi să îi potrivească o emoţie de pe al doilea cub.
Primul cub va cuprinde unul dintre următoarele texte pe fiecare faţă a sa:
 Cum poţi spune că cineva se simte…
 Ce nu ar trebui să facem când cineva se simte…
 Numeşte un lucru care te face să te simţi…
 Spune- ne un moment în care te- ai simţit…
 Numeşte un lucru pe care îl faci cândte simţi…
 Arată- ne cum este o persoană care se simte…
Al doile cub va cuprinde şase emoţii:*Fericit, *Trist, *Jenat, *Furios, * Entuziasmat, * Fricos.

       În ceea ce privește disciplina Matematică și explorarea mediului la acest nivel de vârstă,
cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele prevăzute în
schema orară a clasei respective, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală.
Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru participarea activă, individuală şi
în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. De asemenea, accentul
se va pune pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a
acestora. Spre exemplu, elevii pot primi sarcini de lucru legate de igiena corpului, de
comportamentul responsabil de care trebuie să dea dovadă în raport cu mediul înconjurător și
chiar de importanța pe care o are învățarea pentru propria persoană. Se formează astfel
competențe specifice disciplinei dezvoltare personală. Activitatea didactică se va desfăşura într-o
interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi
stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea ce
învaţă. Toate acestea duc dezvoltarea personalității copiilor și implicit la controlul emoțiilor.

Toate disciplinele își asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea personală,
socială, educațională și de carieră a elevilor existând astfel posibilitatea abordării integrate a
unora dintre activitățile propuse