Sunteți pe pagina 1din 39

Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov

Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

3.PROIECTAREA UNITĂŢII
TEMATICE ,,APĂ, SPORT ŞI
SĂNĂTATE"
Perioada : 4 săptămâni ; 20 ore TC

Săptămânile V, VI,VII , VIII respectiv 10.10. 2016 – 11.11. 2016

Disciplina/
Ziua Competenţe Detalii de Activităţi integrate/ organizarea Resurse materiale Evaluare
specifice conţinut colectivului de elevi
Luni M  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de  Resurse  Tema de lucru în clasă:
10.10. scăderea numere naturale, fără trecere și cu materiale: adunarea și scăderea
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi numerelor trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 manualul, numerelor naturale în
scăderi de numere naturale în naturale 0 – 1000, 000 (2.4); numărătoarea de concentrul 0-1000;
concentrul 0 - 10 000 sau cu cu trecere peste poziționare, fișe de utilizarea proprietăților
fracţii cu acelaşi numitor ordin. / 22 - descompunerea numerelor în lucru; Caietul adunării în calcule;
Proprietățile concentrul elevului pentru clasa rezolvarea unor probleme de
5.1. Utilizarea terminologiei adunării 0 – 1 000, utilizând adunarea şi a III-a - Matematică, tipul: Află suma/diferența
specifice şi a unor simboluri scăderea, fără trecere și cu trecere Editura Intuitext/20 numerelor ....
matematice în rezolvarea peste ordin (2.4);  Resurse
şi/sau compunerea de - utilizarea proprietăţilor adunării în procedurale:
probleme cu raţionamente calcule (comutativitate, asociativitate, conversaţia,
simple element neutru) (2.4); explicaţia, exerciţiul
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferența numerelor ....(5.1);
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

- exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau


mare? (efectuarea de calcule și
asocierea rezultatului cu adâncimea
bălții, lacului, râului, mării) (2.4).
LLR Textul literar – - realizarea de predicții referitoare la ●Resurse  Observare sistematică:
1.2. Deducerea sensului unui lectura textului întâmplările ce ar putea să se petreacă materiale:manual, comportamentul de receptor
cuvânt prin raportare la : Furtuna, după într-un text, pornind de la cuvântul- text suport: Furtuna,
mesajul audiat încontexte de Ruth Stiles cheie apă (1.4);  lista de verificare:
după Ruth Stiles
Gannett/24 - audierea unui text lecturat de către – semnalarea, prin mimică,
comunicare familiare Gannett, Caietul
învățător, în care întâmplările se petrec gesturi sau verbal, a
pe mare (1.4); elevului pentru clasa
1.4. Manifestarea curiozităţii neînţelegerii mesajului oral
- folosirea unor tehnici prin încercare a III-a – Limba și
faţă de diverse tipuri de ascultat;
şi eroare pentru a literatura română,
mesaje în contexte familiare descoperisemnificaţia cuvintelor Editura Intuitext, – sesizarea, după auz, a
necunoscute, întâlnite în textul audiat fâșii de hârtie pe
3.1. Extragerea unor (1.2); cuvintelor necunoscute din
care sunt scrise mesajele orale ascultate
informaţii de detaliu din texte - confruntarea explicațiilor oferite de
elevi pentru cuvintele necunoscute cu paragrafe din textul
informative sau literare
sensurile oferite de dicţionar (3.1); audiat, dicționar,  Tema de lucru în clasă:
4.4. Povestirea pe scurt a unei - antrenament de scriere creativă: joc minge. – antrenament de scriere
întâmplări imaginate/trăite Poveste forţată (redactarea unui scurt creativă: redactarea unui scurt
text în care se utilizează achiziţiile Resurse text utilizând cuvintele nou
lexicale noi. Redactarea textului procedurale:metoda învățate, introduse treptat de
pornește de la un cuvânt nou, precizat predicțiilor, metoda către învățător, pe parcursul
de învățător și continuă pe măsură ce termenilor dați în
învățătorul introduce, la intervale redactării
avans, procedee de
scurte de timp, alte cuvinte) (4.4);
- ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii citire activă,
de hârtie și reconstituirea textului conversaţia,
audiat (3.1); explicaţia, exercițiul,
- formularea de întrebări/răspunsuri ce metoda RAÎ
vizează informaţiile esenţiale sau de (Răspunde, aruncă,
detaliu desprinse din textul citit (3.1). întreabă), jocul
didactic.

JM Jocuri de mişcare Variante de alergare :


1.2. manevrarea obiectelor în şi ştafete -în zig-zag
condiţii de cooperare intra- cuprinzând - cu ocolire de obstacole
grup şi întrecere iter-grupe variante de -cu trecere peste obstacole
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

alergare -cu transport şi punere de obiecte


2.1. gestionarea relaţiilor ,, Vizitiul şi căluţul”, ,, Şoarecele şi
intra-grup şi inter-grup în pisica”
activităţile de joc şi mişcare
EFS 5.Deplasarea în - repetarea exerciţiilor de front şi - echipament sportiv Evaluare continuă
coloană câte formaţii învăţat
unul şi câte doi - baza sportivă
- formaţii de deplasare în coloană de
Întoarceri la câte unul şi de câte doi; - jocuri: Al treilea Alinierea
stânga şi la fuge
dreapta de pe loc - învăţarea întoarcerilor la stânga şi la
dreapta, la stânga împrejur Roşu si
Observarea sistematică a
Negru.
- ex. de mers şi alergare - învăţarea elevilor
corectă a tehnicii. 45 min

Marţi LLR Textul literar – - citirea selectivă a textului pe baza ●Resurse  Tema pentru acasă
11.10. 2.5. Adaptarea vorbirii la elemente unor repere date (3.1); materiale: manual,
2016 diferite situaţii de comunicare definitorii/25 - identificarea în text a aspectelor text suport: Furtuna,
în funcţie departenerul de inspirate din realitate și a aspectelor  Evaluarea după rezolvarea
după Ruth Stiles
Furtuna, după care nu sunt reale (3.1); sarcinilor de învățare:
dialog Gannett, Caietul
- joc Semaforul emoțiilor: selectarea  Tehnica „Fără mâini
Ruth Stiles elevului pentru clasa
din text a unor ridicate” -se aşteaptă
3.1. Extragerea unor
cuvinte/expresii/enunțuri care a III-a – Limba și răspunsuri la anumite întrebări/
informaţii de detaliu din texte sugerează sau produc anumite emoții literatura română, solicitări ale cadrului didactic ;
informative sau literare sau reacții, asocierea acestora cu o se lasă elevilor timp de gândire,
Editura Intuitext,coli
anumită culoare și așezarea lor în colorate, foarfece, apoi pot discuta în perechi sau
3.2. Formularea unui răspuns propriul semafor (care va avea cel în grupuri mici ; atenţia
lipici.
emoţional faţă de textul puțin 3 culori) (3.2); învățătorului se poate muta
literar citit - discutarea rolului unor cuvinte din către anumiţi elevi, oferindu-se
●Resurse
text de a crea/sugera anumite imagini şi celor timizi, tăcuţi sau
vizuale/ auditive/olfactive, de a induce procedurale:
4.4. Povestirea pe scurt a unei neîncrezători în forţele proprii
întâmplări imaginate/trăite emoții și de a provoca reacții posibilitatea de a se exprima.
cititorului (2.5); procedee de citire
- joc Mimă: pe bilețele sunt scrise activă, conversaţia
cuvinte/expresii care impresionează euristică, explicaţia,
cititorul. Elevii care ies în fața clasei observarea dirijată,
extrag câte un bilet și mimează reacția exercițiul, jocul
emoțională produsă de
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

cuvintele/expresiile citite. Colegii didactic.


indică starea emoțională mimată în
formulări precum: E ceva care te
înfricoșează/te uimește etc. (2.5);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului Dacă aș fi apă,
aș…, utilizându-se cuvinte/expresii
care impresionează cititorul (4.4).
M  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi de  Resurse  Tema pentru acasă:
scăderea numere naturale, fără trecere și cu materiale: efectuarea unor calcule în
2.4. Efectuarea de adunări şi numerelor trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 manualul, concetrul
scăderi de numere naturale în naturale 0 – 1000, 000 (2.4); numărătoarea de 0-1000 și verificarea prin proba
concentrul 0 - 10 000 sau cu cu trecere peste poziționare, fișe de adunării/scăderii
fracţii cu acelaşi numitor ordin. - efectuarea probei operaţiei de lucru; Caietul
adunare, respectiv de scădere (2.4); elevului pentru clasa
5.1. Utilizarea terminologiei - utilizarea unor procedee de calcul a III-a - Matematică,
specifice şi a unor simboluri rapid pentru efectuarea adunărilor și Editura Intuitext
matematice în rezolvarea scăderilor în concentrul 0-1000 (2.4);  Resurse
şi/sau compunerea de - exemplu: joc: Pătratul magic (2.4); procedurale:
probleme cu raţionamente - utilizarea unor jetoane cu legume conversaţia,
simple pentru a compune/rezolva probleme explicaţia, exerciţiul,
(5.1); jocul didactic.
- identificarea rolului legumelor în
menținerea stării de sănătate și a
rolului apei în dezvoltarea legumelor.
EC Nevoia de
2.1. Recunoașterea unor lucruri - realizarea, în grupuri mici, a unei liste de lucruri utile într-
o situație dată
atitudini în raport cu (de exemplu, pentru o oră de curs, o drumeție, o insulă
pustie) și
lucrurile, cu plantele și discutarea atitudinilor posibile față de lucrurile menționate
animalele - recunoașterea unor atitudini față de lucruri, față de plante
și animale,
2.2. Manifestarea unor pornind de la imagini date, lectura unor povești, fabule,
atitudini pozitive în raport cu vizionarea unor
desene animate sau filme adecvate vârstei elevilor,
lucrurile, cu plantele și observarea unor
Animalele comportamente ale copiilor și ale adulților în contexte
familiare de viață
3.1. Relaționarea pozitivă, în etc.
grupuri mici, pentru - simularea modului în care este necesar să se comporte
membrii unui
rezolvarea unor sarcini grup în rezolvarea unei sarcini de lucru, atunci când
simple de lucru membrii grupului au
opinii diferite
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

LIMBA ENGLEZĂ
Miercuri M  Probleme care - formularea şi rezolvarea unor  Resurse  Observarea
12.10. se rezolvă prin probleme pornind de la o tematică materiale: sistematică:atitudinea elevilor
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi operații de dată (5.1); manualul, jetoane cu faţă de sarcina dată
scăderi de numere naturale în adunare și numere, fișe de
concentrul 0 - 10 000 sau cu scădere/26 - identificarea expesiilor/cuvintelor lucru; Caietul  Listă de verificare (da, nu):
fracţii cu acelaşi numitor care presupun efectuarea unei operații elevului pentru clasa  concentrarea asupra sarcinii
a III-a - Matematică, de rezolvat
(5.1);
5.1. Utilizarea terminologiei Editura Intuitext  implicarea activă în rezolvarea
specifice şi a unor simboluri  Resurse sarcinii
- asocierea unor probleme date cu
matematice în rezolvarea procedurale:
rezolvarea potrivită (5.1); conversaţia,
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente explicaţia,
- utilizarea calculatorului pentru demonstrația,
simple verificarea rezultatelor adunărilor exerciţiul,
şi/sau scăderilor (2.4); problematizarea.
- formularea de probleme având ca
temă apa, pornind de la situaţii
concrete, imagini, desene (5.1)
- utilizarea unor simboluri pentru
numere sau cifre necunoscute pentru
rezolvarea unor probleme (5.1).
LLR Relatarea unor - relatarea, după întrebările ●Resurse  Observarea
întâmplări investigatorului perfect, a întâmplărilor materiale: manual, sistematică - iniţiativa în
1.1. Extragerea unor cunoscute, cu din textul studiat în orele anterioare text suport: Furtuna, comunicare:
informaţii de detaliu dintr-un (Cine? Ce? Unde?Când? Cum? De
sprijin din partea după Ruth Stiles
text informativ sauliterar ce? Cu cine?) (2.2);  Scara de clasificare
învățătorului /25 - exerciţii de exprimare personală pe Gannett, Caietul
accesibil (întotdeauna, frecvent, rar):
baza elementelor din text (3.3); elevului pentru clasa
 menținerea interesului
- exprimarea acordului/dezacordului a III-a – Limba și pentru dialog;
2.2. Povestirea unei
faţă de acţiunile, atitudinile literatura română,  acceptarea punctelor de
întâmplări cunoscute pe baza unorpersonaje și argumentarea opiniei Editura Intuitext vedere diferite în cadrul
unui suport adecvat din personale (3.3); grupului;
partea profesorului - reluarea audierii textului pentru a ●Resurse  transmiterea de stări,
completa/transpune, în tabelul procedurale: sentimente, idei.
3.3. Formularea unei păreri Cadranele, informaţii și desene  Tema pentru acasă
despre o povestire/personajele adecvate pentru a exprima ceea ce a conversaţia,
acesteia auzit, ce a simțit (1.1) precum și
explicaţia,
propriile experiențe prin raportare la
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

4.1. Aplicarea regulilor de cele ale personajelor, concluzii (3.3); povestirea,


despărţire în silabe la capăt - identificarea în textul suport a unor dezbaterea,
de rând, deortografie şi de cuvinte cu doi n, formarea de cuvinte exercițiul,
pornind de la cuvinte date și
punctuaţie în redactarea de problematizarea.
formularea unor enunțuri cu acestea
text (4.1).

MM Percuţie ● interpretarea vocală a cântecelor, cu Resurse materiale: ● observare sistematică


corporală și utilizarea percuţiei corporale - a
1.1. Receptarea unor cântece instrumentală/2 aplauzelor ritmice, a bătutului din manualul ● evaluare orală
din folclorul copiilor, 0 tipărit/digital,
picior
colinde, a unor lucrări ● temă de lucru în clasă
Utilizarea de caietul, surse audio
● jocuri interpretative muzicale -
accesibile din patrimoniul jucării muzicale, ● inter-evaluare
până la nivel de dialog solist/cor sau între grupuri,
cultural, cu sesizarea unor Cântec suport:
orchestră de ştafetă, împărţirea sarcinilor şi ●auto-evaluare
Dacă vesel se
diferențe jucării diferenţierea mişcărilor (cântarea trăiește- după auz
Cântare cu melodiei/ acompaniament, ritmul
2.1. Cântarea individuală, în
acompaniament melodiei/măsură)
mici grupuri, în colectiv, cu Resurse
realizat de cadrul
asocierea unor ● acompanierea cântecelor cu procedurale:
didactic şi/sau de
copii (jucării, orchestra de jucării muzicale, percuţie
elemente de mișcare și a Metode: conversaţia,
percuţie corporală
acompaniamentului explicaţia,
instrumental corporală)
● executarea unor mișcări adecvate
versurilor/ritmului cântecului exerciţiul, munca
3.1. Manifestarea unor independentă, jocul
interpretat
reacții, emoții, sentimente
sugerate de fragmente ●însoțirea cântecelor interpretate de didactic
diferite mișcări de percuție corporală
muzicale Organizare:
● audiție
activitate frontală,
individuală şi pe
grupe

EFS 6.Trecerea din - ex de trecere din linie pe un rând în - echipament sportiv Evaluare continuă
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

linie pe un rând formaţii de semicerc şi cerc.


în formaţii de
lucru în semicerc - ex de trecere din coloană câte unul în - baza sportivă Alinierea
şi cerc. formaţii de semicerc şi cerc
- jocuri: Cine
Trecerea din - mers şi alergare – repetare cu accent alearg
pe execuţie corectă Observarea sistematică a
coloană câte ă mai
elevilor
unul în corect?
- activităţi practice de exersare;
formaţiile de
semicerc şi cerc Găseşte-
- activităţi în diferite formaţii de lucru;
ti locul

45 min

Joi M  Probleme care - formularea şi rezolvarea unor  Resurse  Tema de lucru în clasă:
13.10. se rezolvă prin probleme pornind de la imagini, materiale:  asocierea unor probleme date
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi operații de expresii numerice, teme date (5.1); manualul, jetoane cu cu rezolvarea corespunzătoare;
scăderi de numere naturale în adunare și numere, fișe de  compunerea și rezolvarea
concentrul 0 - 10 000 sau cu scădere/27 - asocierea expesiilor/cuvintelor dintr- lucru; Caietul unor probleme.
fracţii cu acelaşi numitor o problemă cu operațiile elevului pentru clasa
a III-a - Matematică,
corespunzătoare (5.1);
5.1. Utilizarea terminologiei Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri  Resurse
- asocierea unor probleme date cu
matematice în rezolvarea procedurale:
rezolvarea potrivită (5.1); conversaţia,
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente explicaţia,
- utilizarea proprietăţilor adunării în demonstrația,
simple calcule (2.4);
5.2. Înregistrarea în tabele a exerciţiul,
- extragerea şi sortarea de numere problematizarea.
unor date observate din dintr-un tabel, pe baza unor criterii
cotidian date (5.2);
- utilizarea datelor (referitoare la
viețuitoare care trăiesc în apă) din
tabele pentru rezolvarea problemelor
(5.2).
LLR Textul narativ – - realizarea în scris, pornind de la ● Resurse  Observarea
locul, timpul, cuvinte-cheie date de învățător, a unor materiale: manual, sistematică:comportamentul
2.2. Povestirea unei ordinea derulării predicții referitoare la locul, timpul, text suport: Țara lui de cititor activ
întâmplări cunoscute pe baza acțiunile care ar putea să se petreacă
„Vreau-și-primesc”,  Lista de verificare (da, nu):
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

unui suport adecvat din întâmplărilor în textul ce urmează a fi lecturat (4.4); după André  manifestareainteresului față
partea profesorului - citirea individuală, în gând, a Maurois, Caietul de lectura unui text
Țara lui „Vreau- textului suport (3.1); elevului pentru clasa  formularea de răspunsuri
3.1. Extragerea unor și-primesc”, după - stabilirea sensului cuvintelor adecvate la întrebări.
a III-a – Limba și
informaţii de detaliu din texte André Maurois/26 necunoscute prin raportare la contextul
în care apar şi confruntarea cu literatura română, ● Temă de lucru în clasă:
informative sau literare Editura
sensurile oferite de dicţionar (3.1); -alcătuirea de enunțuri utilizând
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în Intuitext,dicționar cuvinte nou învățate;
4.4. Povestirea pe scurt a unei
enunţuri proprii (4.4); - relatarea întâmplărilor din
întâmplări imaginate/trăite - citirea în forme variate a unor ● Resurse text, în ordinea derulării lor,
enunţuri din text - în lanţ, ştafetă (3.1); procedurale: utilizând conectori de tipul:
- precizarea, pe baza întrebărilor mai întâi,apoi, în cele din urmă
investigatorului perfect, a aspectelor metoda predicțiilor
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce pe baza unor termeni
a făcut? Unde?Când? Cum? De ce?) dați în avans,
(2.2);
procedee de citire
- scrierea unui paragraf în care se
folosesc conectori de tipul: mai activă, conversaţia,
întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a explicaţia, exercițiul
relata întâmplări din text, în ordinea
derulării lor (4.4);
- confruntarea propriilor predicții cu
aspectele relatate în text și stabilirea
punctelor comune (3.1);
- antrenament de scriere creativă:
continuarea enunțului: Dacă aș fi o
pasăre, aș fi ….deoarece .…” (4.4).
AVAP Cele patru - participarea la exerciții-joc de -tempera Aprecierea globală
1.1. Recunoașterea unor anotimpuri observare a culorilor , ,,Toamna in -pensule Aprecieri individuale
mesaje comunicate prin ,, Toamna „ curtea scolii, în parc, în pădure “ -şerveţele Aprecierea intercolegială
imagini în contexte - participarea la discuții despre -apă
familiare comunicarea prin imagine în pictură, -fotografii
1.2. Diferențierea desen/grafică, modelaj/sculptură,
caracteristicilor expresive ale arte decorative textile, monumentale,
elementelor de limbaj ceramice, vestimentație sau
plastic în compoziții și în bijuterii, arhitectură și/sau scenografie,
mediul înconjurător fotografie și prin artele
1.3. Manifestarea spectacolului legate de mesajul
receptivității față de mesajele transmis
exprimate prin limbaj vizual
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

2.2. Realizarea de creații


funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor
de limbaj plastic în
compoziții tematice

RELIGIE
Vineri ŞN  Schimbări ale - efectuarea unor experimente pentru  Resurse  Proiectul – Călătoria unei
14.10. stării de agregare evidențierea schimbării stării de materiale: picături de apă: realizarea în
2016 1.1. Identificarea unor a apei. Circuitul agregare a apei (2.2); apă potabilă, sursă grup și prezentarea unor
caracteristici ale corpurilor apei în natură de căldură, cuburi de proiecte care să ilustreze
vii și nevii - completarea unor fișe de observații în gheață, farfurie de circuitul apei în natură: desene,
urma efectuării experimentelor (2.2); fotografii, texte compuse, texte
plastic
2.2. Aplicarea planului dat citite, rebusuri, jocuri didactice.
pentru efectuarea unei - completarea, într-un tabel, a stărilor  Resurse
investigații a mediului de agregare a unor corpuri date (1.1); procedurale:
înconjurător conversaţia,
- observarea dirijată a unor scheme explicaţia,
2.3. Reprezentarea grafică a simple, desene pentru identificarea Știu/Vreau să
unor observații realizate în circuitului apei în natură (1.1.); știu/Am învățat,
SINELG, exerciţiul,
cadrul investigației realizate
- realizarea unui desen care să ilustreze jocul de rol,
după un plan dat, utilizând experimentul,
tabele, diagrame, formule circuitul apei în natură (2.3);
problematizarea.
simple
- joc de rol: De vorbă cu o picătură de
apă (1.1).

LLR Sensul - joc Caută și găsește! - citirea ● Resurse ● Evaluarea după


cuvintelor: selectivă a textului pe baza unor repere materiale: manual,
3.1. Extragerea unor date de învățător (enunțuri din text în text suport: Țara lui rezolvarea sarcinilor de
informaţii de detaliu din texte - cuvinte cu care se regăsesc cuvinte cu același sens învățare:
„Vreau-și-primesc”,
informative sau literare același înțeles; celor date) (3.1);
- poziționarea pe axa timpului a unor după André
- cuvinte cu Tehnica semaforului: se pune
înțeles opus; enunțuri care prezintă întâmplări Maurois, Caietul
3.2. Formularea unui răspuns la dispoziţia elevilor un set de
- cuvinte care au petrecute în text, în ordinea derulării elevului pentru clasa
emoţional faţă de textul trei cartonaşe colorate în
aceeași formă, acțiunilor (3.1); a III-a – Limba și
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

literar citit dar înțeles diferit; - realizarea unui simbol/desen în literatura română, culorile semaforului, iar la
- expresii. dreptul fiecărui enunț de pe axa Editura solicitarea învățătorului, ei
4.4. Povestirea pe scurt a unei Pag. 27 timpului pentru a evidenția Intuitext,dicționar, ridică un cartonaş
întâmplări imaginate/trăite emoția/reacția provocată de
creioane colorate corespunzător: verde dacă
întâmplările din text (3.2);
- transformarea unui paragraf din text înţeleg, galben dacă nu sunt
● Resurse siguri şi roşu dacă nu înţeleg.
care transmite o anumită emoție,
pozitivă sau negativă, prin înlocuirea procedurale:
unor cuvinte astfel încât, la final, procedee de citire
fragmentul să transmită o emoție activă, lectura cu
diferită față decea inițială –utilizarea creionul în mână,
cuvintelor cu sens opus (3.2; 4.4); conversaţia,
- identificarea în textul suport a ●Observarea sistematică:
explicaţia, exercițiul,
cuvintelor cu aceeași formă, dar înțeles atitudinea elevilor faţă de
jocul didactic
diferit și descifrarea sensurilor acestora sarcina dată
prin raportare la context (3.1);
- alcătuirea de enunțuri cu diferite  Listă de verificare (da,
expresii ce conțin un anumit cuvânt nu):
din textul suport (4.4);  concentrare asupra
- alcătuirea, în grup, a unui scurt text sarcinii de rezolvat;
în care să se utilizeze sensurile diferite  implicare activă în
ale cuvântului mare, cuvinte cu înțeles rezolvarea sarcinii.
asemănător acestuia, cuvinte cu înțeles
opus precum și expresii diferite ce
conțin cuvântul dat (4.4).
LIMBA ENGLEZĂ
AVAP Albumul cu -realizarea unor fotografii în natură -camere foto Aprecierea globală
1.1. Recunoașterea unor fotografii „ - realizarea unei colecții de fotografii -laptop Aprecieri individuale
mesaje comunicate prin ,, Toamna „ cu o temă dată/aleasă -imprimantă Aprecierea intercolegială
imagini în contexte inițierea de proiecte la nivel de clasă -fotografii
familiare pentru realizarea de albume de pictură
1.2. Diferențierea sau fotografie
caracteristicilor expresive ale audierea de povestiri sau vizionarea de
elementelor de limbaj documentare despre artiști români
plastic în compoziții și în cunoscuți
mediul înconjurător - analiza liberă și personală a
1.3. Manifestarea mesajelor transmise prin limbaj vizual
receptivității față de mesajele (de
exprimate prin limbaj vizual exemplu, exerciții-joc de stabilire a
2.2. Realizarea de creații asemănărilor și deosebirilor dintre
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

funcționale în diverse tehnici exprimarea în limbaj fotografic și


pe diferite suporturi limbajul artelor plastice pe aceeași
(hârtie, confecții textile, temă)
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor
de limbaj plastic în
compoziții tematice

Disciplina/
Ziua Competenţe Detalii de Activităţi integrate/ organizarea Resurse materiale Evaluare
specifice continut colectivului de elevi
Luni M  Adunarea fără - descompunerea numerelor în  Resurse materiale:  Observarea
17.10. trecere peste concentrul 0 – 10 000, utilizând manualul ,imagini sistematică:atitudinea
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi ordin a adunarea, fără trecere peste ordin pentru compunerea de elevilor faţă de sarcina dată
scăderi de numere naturale în numerelor (2.4); probleme; jetoane cu
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale mai mici - efectuarea de adunări fără trecere numere; Caietul  Listă de verificare (da, nu):
decât 10 000 peste ordin, cu numere în concentrul elevului pentru clasa a  concentrarea asupra sarcinii
fracţii cu acelaşi numitor
0 – 10 000, utilizând algoritmi de III-a - Matematică, de rezolvat
calcul, descompuneri numerice şi Editura Intuitext  implicarea activă în
5.1. Utilizarea terminologiei
proprietăţile operaţiilor (2.4);  Resurse rezolvarea sarcinii
specifice şi a unor simboluri
- utilizarea proprietăţilor adunării în procedurale:
matematice în rezolvarea
calcule (2.4) conversaţia, explicaţia,
şi/sau compunerea de
- folosirea unor tehnici de calcul rapid demonstrația,
probleme cu raţionamente
(proprietăţile operaţiilor, exerciţiul.
simple
descompuneri de numere etc.) (2.4);
- ientificarea cifrelor ascunse sub
picăturile de ploaie pentru a reface
calcule date (2.4);
- exemplu: joc Traseul alergătorului
– alegerea traseului pe care sunt scrise
operații care îndeplinesc condiții date
(2.4);
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
numărul cu....mai mare decât ... (5.1).
LLR ● Personajele - citirea individuală a unui scurt text ● Resurse materiale:  Evaluarea după rezolvarea
textului narativ/ informativ referitor la conceptul de manual, text suport: sarcinilor de învățare:
2.4. Participarea la 28 personaj (3.1); Țara lui „Vreau-și- Tehnica „Fără mâini
interacţiuni pentru găsirea de - reflecție individuală, pe baza ridicate” -se aşteaptă
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

soluţii la probleme Țara lui „Vreau- textului, asupra conceptului de primesc”, după André răspunsuri la anumite
și-primesc”, după personaj (sens, elemente definitorii, Maurois, Caietul întrebări/solicitări ale cadrului
3.1. Extragerea unor André categorii de personaje: elevului pentru clasa didactic; se lasă elevilor timp
informaţii de detaliu din texte oameni/animale/plante/lucruri) (3.1); de gândire, apoi pot discuta în
a III-a – Limba și
informative sau literare - definirea, în perechi, pe baza perechi sau în grupuri mici;
textului a conceptului de personaj literatura română, atenţia învățătorului se poate
(2.4); Editura muta către anumiţi elevi,
3.3. Formularea unei păreri
- comunicarea în cadrul grupului Intuitext,dicționar oferindu-se şi celor timizi,
despre o
mare a ideilor conturate în perechi tăcuţi sau neîncrezători în
povestire/personajele acesteia despre ceea ce înseamnă personaj ● Resurse procedurale: forţele proprii posibilitatea de
(2.4); procedee de citire activă, a se exprima.
4.4. Povestirea pe scurt a unei - identificarea personajelor din textul lectura cu creionul în
întâmplări imaginate/trăite suport studiat la ora anterioară (3.3); ● Tema pentru acasă
mână, conversaţia,
- exprimarea unor păreri personale
explicaţia, exercițiul,
despre personajele identificate (3.3);
- realizarea de corespondențe între jocul didactic, metoda
personajele textului și anumite acțiuni Scrierea liberă, metoda
ale acestora (3.1); Gândiți/Lucrați în
- exprimarea acordului/dezacordului perechi/Comunicați
față de anumite acțiuni, atitudini ale
personajelor din textul suport (3.3);
- antrenament de scriere creativă:
consemnarea în scris, într-un interval
de timp scurt, anunțat de învățător, a
tuturor ideilor, gândurilor pe care
elevul le are pornind de la enunțul În
călătoria sa prin lume, o picătură de
apă și-a făcut o mulțime de prieteni.
(4.4).
JM Jocuri de mişcare Jocuri de mişcare şi ştafete
1.1. Aplicarea deprinderilor şi ştafete cuprinzând variante de sărituri cu
locomotorii în cadrul desprindere de pe un picior şi de pe
unor jocuri de întrecere ambele picioare
1.2. manevrarea obiectelor în - constituirea echipelor prin tragere la
condiţii de cooperare sorţi
intra- grup şi întrecere -întreceri
iter-grupe -realizarea unor sarcini de colaborare
1.3. utilizarea deprinderilor în practicarea jocurilor de mişcare
motrice de bază pentru - manevrarea unor obiecte
realizarea unor activităţi - autoanaliza randamentului propriu
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

ludice , cu caracter -analiza randamentului echipelor


complex şi eforturi
diferite
2.1. gestionarea relaţiilor
intra- grup şi inter-grup
în activităţile de joc şi
mişcare
2.2. acceptarea echilibartă a
victoriei/ înfrangerii în
cadrul jocurilor de
mişcare
EFS 7.Pornire şi - repetarea exerciţiilor de front şi - echipament sportiv Evaluare continuă
oprire din mers formaţii învăţate
- baza sportivă Alinierea
- ex. de pornire cu mers pe loc şi
oprire (pornire şi oprire din mers); -jocuri :Cine aleargă
mai repede ?
- activităţi practice de exersare; Observarea sistematică a
45 min elevilor
- jocuri, întreceri

- activităţi în diferite formaţii de lucru

Marţi LLR ● Proiect: - identificarea de personaje din  Resurse materiale: ● Observarea sistematică:
18.10. lecturile cunoscute de elevi și manual, cărți de la atitudinea elevilor faţă de
2016 1.1. Extragerea unor Enciclopedia completarea unui tabel cu numele biblioteca clasei, sarcina dată
informaţii de detaliu dintr-un personajelor din acestora pentru cât mai multe dintre flip-chart, coli de scris
text povești literele alfabetului (Alfabetul A4, creioane colorate  Listă de verificare (da,
personajelor)(1.1);  Resurse procedurale: nu):
1.4. Manifestarea curiozităţii - Organizarea activităţii de conversaţia, explicaţia,  concentrare asupra
derulare a proiectului Enciclopedia exerciţiul, demonstraţia, sarcinii de rezolvat;
faţă de diverse tipuri de
personajelor din povești: brainstorming-ul,  implicare activă în
mesaje în contexte familiare  stabilirea temei proiectului;
învăţarea bazată pe rezolvarea sarcinii.
 precizarea cerinţelor;
4.4. Povestirea pe scurt a unei  prezentarea criteriilor de evaluare; proiect
● Tema pentru acasă
întâmplări imaginate/trăite  stabilirea datei de prezentare a
proiectului;
 stabilirea responsabilităţilor
(alegerea de către fiecare elev a unui
personaj din lista creată anterior,
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

pentru a fi prezentat în Enciclopedia


personajelor) (4.4);
- realizarea unor desene pentru a
ilustra personajele alese (timbre cu
personaje) (1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se
furnizează informații despre
personajele alese (4.4).
M  Scăderea fără - descompunerea numerelor în  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
trecere peste concentrul 0 – 10 000, utilizând manual, jetoane cu efectuarea de adunări și
2.4. Efectuarea de adunări şi ordin a adunarea şi scăderea, fără trecere numere pentru a forma scăderi în concentrul 0 – 10
scăderi de numere naturale în numerelor peste ordin (2.4); perechi de numere care 000, fără trecere peste ordin
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale mai mici - efectuarea de scăderi fără trecere au un rezultat dat, fișe
decât 10 000 peste ordin, cu numere în concentrul de lucru, calculator de
fracţii cu acelaşi numitor
0 – 10 000, utilizând algoritmi de buzunar; Caietul
calcul, descompuneri numerice şi elevului pentru clasa a
5.1. Utilizarea terminologiei
proprietăţile operaţiilor (2.4); III-a - Matematică,
specifice şi a unor simboluri
- folosirea unor tehnici de calcul rapid Editura Intuitext
matematice în rezolvarea
(proprietăţile operaţiilor,  Resurse
şi/sau compunerea de
descompuneri de numere etc.) (2.4); procedurale:
probleme cu raţionamente
- utilizarea calculatorului pentru conversaţia euristică,
simple
verificarea rezultatelor adunărilor şi explicaţia,
5.2. Înregistrarea în tabele a
scăderilor (2.4). demonstrația,
unor date observate din
- extragerea unor informații din tabele exerciţiul, jocul
cotidian
și rezolvarea de probleme pe tema didactic.
alimentației sănătoase (5.2);
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află
suma/diferența numerelor (5.1);
- activitate independentă de completare a unor enunțuri
EC Lucrurile care ne referitoare la
2.1. Recunoașterea unor exprima lucruri, plante, animale (de exemplu, privind lucruri care
îi reprezintă,
atitudini în raport cu preferințe, atitudini, comportamente față de lucruri,
lucrurile, cu plantele și plante, animale)
animalele
2.2. Manifestarea unor
atitudini pozitive în raport cu
lucrurile, cu plantele și
Animalele
3.1. Relaționarea pozitivă, în
grupuri mici, pentru
rezolvarea unor sarcini
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

simple de lucru

LIMBA ENGLEZĂ
Miercuri M  Adunarea și - descompunerea numerelor în  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
19.10. scăderea fără concentrul manual, jetoane cu  efectuarea de adunări și
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi trecere peste 0 – 10 000, utilizând adunarea şi numere, fișe de lucru, scăderi în concentrul 0 – 10
scăderi de numere naturale în ordin a scăderea, fără trecere peste ordin Caietul elevului pentru 000, fără trecere peste ordin;
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor (2.4); clasa a III-a -  verificarea calculelor prin
naturale mai mici - jocuri de rol care solicită Matematică, Editura efecturarea probei.
fracţii cu acelaşi numitor
decât 10 000/ 28 compunerea/ descompunerea Intuitext
5.1. Utilizarea terminologiei numerelor din concentrul  Resurse
specifice şi a unor simboluri procedurale:
matematice în rezolvarea 0 – 10 000 (2.4); conversaţia euristică,
şi/sau compunerea de explicaţia,
probleme cu raţionamente - estimarea rezultatului unui calcul demonstrația,
simple din concentrul 0 – 10 000, fără exerciţiul, jocul
efectuarea lui (2.4); didactic.
- efectuarea de adunări/scăderi fără
trecere peste ordin, cu numere în
concentrul
0 – 10000, utilizând algoritmi de
calcul, descompuneri numerice şi
proprietăţile operaţiilor (2.4);
- utilizarea simbolurilor (<, >, =)
pentru compararea unor numere sau a
rezultatelor unor operaţii aritmetice
(5.1)
- efectuarea probei operaţiei de
adunare, respectiv de scădere (2.4);
- exemplu: joc: Iepurașul sportiv:
efectuarea de adunări și scăderi și
asocierea rezultatelor cu sportivii
participanți la întrecere, care au
consemnat locul câștigat (2.4).
LLR ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a ●Resurse  Tema de lucru în
lectura textului textului suport (3.1); materiale:manual, clasă:alcătuirea de propoziții
2.2. Povestirea unei - stabilirea sensului cuvintelor text suport: O vizită la utilizând cuvintele nou
întâmplări cunoscute pe baza O vizită la necunoscute prin raportare la învățate în text
Cumuleta, după
unui suport adecvat din Cumuleta, după contextul în care apar şi confruntarea
George Ricus, Caietul
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

partea profesorului George Ricus/29 cu sensurile oferite de dicţionar (3.1); elevului pentru clasa  Proba orală: formulare de
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în a III-a – Limba și răspunsuri la întrebări
3.1. Extragerea unor enunţuri proprii (4.4); literatura română, referitoare la conţinutul
informaţii de detaliu din texte - citirea în forme variate a unor textului
Editura
informative sau literare enunţuri din text - în lanţ, ştafetă
(3.1); Intuitext,dicționar,
- precizarea, pe baza întrebărilor minge.
4.4. Povestirea pe scurt a unei
investigatorului perfect, a aspectelor
întâmplări imaginate/trăite ●Resurse procedurale:
esențiale din textul lecturat (Cine? Ce
a făcut? Unde?Când? Cum? De ce?)
(2.2); exercițiul, conversaţia,
- ordonarea unor enunțuri care explicaţia, procedee de
prezintă întâmplări petrecute în text citire activă, RAÎ
(3.1); (Răspunde, aruncă,
- scrierea unui paragraf în care se întreabă)
folosesc conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a
relata întâmplări din text, în ordinea
derulării lor (4.4).
MM Jucării muzicale ● interpretarea vocală a cântecelor, ● observare sistematică
Pag. 22-24 cu utilizarea percuţiei corporale - a Resurse materiale:
1.1. Receptarea unor cântece aplauzelor ritmice, a bătutului din ● evaluare orală
din folclorul copiilor, colinde, Percuţie manualul tipărit/digital,
picior
a unor lucrări corporală diversă ● temă de lucru în clasă
Utilizarea de caietul, surse audio
● acompanierea cântecelor cu
accesibile din patrimoniul jucării muzicale, ● inter-evaluare
până la nivel de orchestra de jucării muzicale, Resurse procedurale:
cultural, cu sesizarea unor percuţie corporală
orchestră de ●auto-evaluare
diferențe jucării Metode: conversaţia,
Cântare cu ● jocuri de mimare a unor atitudini explicaţia,
2.1. Cântarea individuală, în corespunzătoare expresivităţii
acompaniament
mici grupuri, în colectiv, cu fragmentului muzical audiat
realizat de cadrul exerciţiul, munca
asocierea unor
didactic şi/sau de independentă, jocul
● stimularea exprimării spontane a
elemente de mișcare și a copii (jucării,
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă didactic
acompaniamentului percuţie
de scurte fragmente muzicale
instrumental corporală)
contrastante (de exemplu, desene Organizare:
animate adecvate vârstei)
3.1. Manifestarea unor activitate frontală,
reacții, emoții, sentimente
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

sugerate de fragmente ● realizarea unor jucării muzicale și individuală şi pe grupe


acompanierea cântecelor interpretate
muzicale cu aceste jucării
Cântec suport:
● audiție Bate toba-după auz-
Mihaela Rizea
Marinescu

EFS 7.Pornire şi - repetarea exerciţiilor de front şi - echipament sportiv Evaluare continuă


oprire din mers formaţii învăţate
- baza sportivă Alinierea
- ex. de pornire cu mers pe loc şi
oprire (pornire şi oprire din mers); - jocuri: Cine alergă
mai
- activităţi practice de exersare; Observarea sistematică a
repede
elevilor
?
- jocuri, întreceri

- activităţi în diferite formaţii de


lucru

Joi M  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere  Resurse materiale:  Observarea


20.10. numerelor peste ordin, cu numere în concentrul manualul, jetoane cu sistematică:atitudinea
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi naturale 0 – 10 000, utilizând algoritmi de numere, post-it-uri, elevilor faţă de sarcina dată
scăderi de numere naturale în 0 – 10 000, cu calcul, descompuneri numerice şi creioane colorate,
concentrul 0 - 10 000 sau cu trecere peste calculator de buzunar;  Listă de verificare (da, nu):
proprietăţile operaţiilor (2.4);
fracţii cu acelaşi numitor ordin/28 Caietul elevului pentru  concentrarea asupra sarcinii
clasa a III-a - de rezolvat
- utilizarea proprietăţilor adunării în
Matematică, Editura  implicarea activă în
calcule (comutativitate, asociativitate,
Intuitext rezolvarea sarcinii
element neutru) (2.4);
 Resurse
- estimarea rezultatului unui calcul
procedurale:
din concentrul 0 – 10 000, fără
conversaţia, explicaţia,
efectuarea lui (2.4);
demonstrația,
- utilizarea calculatorului pentru
exerciţiul, jocul
verificarea rezultatelor adunărilor
didactic.
(2.4);
- folosirea unor tehnici de calcul rapid
(proprietăţile operaţiilor,
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

descompuneri de numere etc.) (2.4).


LLR ● Textul narativ – - joc Caută și găsește! - citirea ●Resurse materiale: ●Evaluarea după
aprofundarea selectivă a textului pe baza unor manual, text suport: O
3.1. Extragerea unor lecturii /28 repere date de învățător (enunțuri din vizită la Cumuleta, rezolvarea sarcinilor de
informaţii de detaliu din texte text în care se regăsesc cuvinte cu învățare:
după George Ricus,
informative sau literare același sens celor date) (3.1);
- identificarea în text a aspectelor Caietul elevului pentru
Tehnica semaforului: se
inspirate din realitate și a aspectelor clasa a III-a – Limba
3.3. Formularea unei păreri pune la dispoziţia elevilor un
care nu sunt reale (3.1); și literatura română,
despre o povestire/personajele set de trei cartonaşe colorate în
- identificarea în textul suport a Editura Intuitext
acesteia cuvintelor cu aceeași formă, dar culorile semaforului, iar la
înțeles diferit și descifrarea sensurilor ●Resurse procedurale: solicitarea învățătorului, ei
4.4. Povestirea pe scurt a unei acestora prin raportare la context ridică un cartonaş
întâmplări imaginate/trăite (3.1); procedee de citire corespunzător: verde dacă
- alcătuirea de enunțuri cu diferite activă, lectura cu înţeleg, galben dacă nu sunt
expresii ce conțin un anumit cuvânt creionul în mână, siguri şi roşu dacă nu înţeleg.
din textul suport (4.4);
conversaţia, explicaţia,
- exerciţii de exprimare personală pe
baza elementelor din text (3.3); exercițiul, jocul
- exprimarea acordului/dezacordului didactic
● Tema pentru acasă
faţă de acţiunile, atitudinile
unorpersonaje și argumentarea opiniei
personale (3.3);
AVAP Colaj -materiale textile Aprecierea globală
1.1. Recunoașterea unor ,, Toamna „ -realizarea unui colaj folosind -şerveţele Aprecieri individuale
mesaje comunicate prin materiale textile cu tehnici diverse de -lipici Aprecierea intercolegială
imagini în contexte împletire, tăiere,croire, coasere, lipire -foarfece
familiare etc.
1.2. Diferențierea -folosirea materialelor din natură
caracteristicilor expresive ale colecţionate anterior
elementelor de limbaj
plastic în compoziții și în
mediul înconjurător
1.3. Manifestarea
receptivității față de mesajele
exprimate prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații
funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile,
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

ceramică, sticlă etc.)


2.3. Valorificarea elementelor
de limbaj plastic în
compoziții tematice

RELIGIE
Vineri ŞN  Fenomene ale - identificarea unor caracteristici ale  Resurse materiale:  Evaluarea după rezolvarea
21.10. naturii: ploaie, fenomenelor naturii (1.1); imagini, manual, sarcinilor de învățare:
2016 1.1. Identificarea unor ninsoare, vânt, videoproiector, laptop, Tehnica „Fără mâini
caracteristici ale corpurilor fulger, tunet/ 19 - evidențierea mișcării aerului și a filme educaționale. ridicate” - se aşteaptă
vii și nevii influenței vântului asupra norilor răspunsuri la anumite
(1.1);  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
2.3. Reprezentarea grafică a conversaţia, explicaţia, didactic; se lasă elevilor
unor observații realizate în - motivarea cauzelor schimbărilor Știu/Vreau să știu/Am timp de gândire, apoi pot
învățat, SINELG, discuta în perechi sau în
cadrul investigației realizate temporare ale unor fenomene din
exerciţiul, observarea grupuri mici; atenţia
după un plan dat, utilizând natură (2.4); învățătorului se poate
dirijată, joc de rol
tabele, diagrame, formule muta către anumiţi elevi,
simple - vizionarea unor secvențe video care oferindu-se şi celor timizi
prezintă buletine meteo (1.1); sau tăcuţi posibilitatea de
2.4. Formularea de concluzii a se exprima.
pe baza rezultatelor - compararea temperaturilor din
investigației diverse părți ale țării în funcție de
fenomenele meteo înregistrate (1.1.);

- realizarea unor desene care să


ilustreze diverse fenomene ale naturii
(2.3);

- joc de rol: Știrile meteo (2.4).

LLR ● Comunicarea - joc Semaforul emoțiilor: selectarea ●Resurse materiale:  Observarea sistematică:
orală a ideilor, a din text a unor manual, text suport: O iniţiativa în comunicare:
2.5. Adaptarea vorbirii la emoțiilor, a cuvinte/expresii/enunțuri care vizită la Cumuleta,
diferite situaţii de comunicare sugerează sau produc anumite emoții Scară de clasificare
sentimentelor după George Ricus,
în funcţie departenerul de sau reacții, și determină asocierea (întotdeauna, frecvent, rar):
acestora cu o anumită culoare și Caietul elevului pentru
dialog – comunicare și ascultare;
așezarea lor în propriul semafor (care clasa a III-a – Limba
va avea cel puțin 3 culori) (3.2); și literatura română, – menținerea interesului
3.2. Formularea unui răspuns
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

emoţional faţă de textul - identificarea unor cuvinte din text Editura Intuitext, coli pentru dialog;
literar citit care creează/sugerează anumite colorate, foarfece,
imagini vizuale/ auditive/olfactive, lipici – acceptarea punctelor de
4.4. Povestirea pe scurt a unei care produc o anumită emoție sau vedere diferite;
întâmplări imaginate/trăite provoacă reacții cititorului (3.2); ●Resurse procedurale:
- observarea și discutarea modului în – adresare de întrebări;
procedee de citire activă,
care personajele din textul suport
transmit o idee, un sentiment: prin lectura cu creionul în
– transmiterea de stări,
cuvinte rostite/ prin gesturi/prin mână, conversaţia, sentimente, idei.
mimică (2.5); explicaţia, exercițiul,
- joc Recunoașteți personajul! – jocul didactic, jocul de ● Tema de lucru în clasă:
recunoașterea de către colegi a rol -realizarea unui scurt scenariu,
personajelor interpretate de câțiva din 3-4 replici, între două
elevi prin mimarea unor acțiuni ale personaje din text
acestora sau reproducerea unor
gesturi precizate în text (2.5);
- antrenament de scriere creativă în
perechi: imaginarea continuării
comunicării dintre două personaje din
text și scrierea replicilor pe care
acestea le-ar rosti (4.4);
- joc de rol –interpretarea, în perechi,
a micului scenariu creat anterior, cu
accent pe comunicarea nonverbală
(2.5);
- discutarea, în grupul mare de elevi,
a modalităților de comunicare dintre
cele două personaje, observate în
timpul jocului de rol (2.5).
LIMBA ENGLEZĂ
AVAP ,, Livada ” -exerciţii de obţinere a unor Pensule Aprecierea colegială
1.1. Recunoașterea unor amestecuri cromatice obţinerea de Acuarele Autoevaluarea
mesaje comunicate prin forme spontane prin stropire şi Apa Aprecierea individuala
imagini în contexte curgere liberă Bloc de desen
familiare -amestecuri prin fuzionare şi dirijarea pai
1.2. Diferențierea jetului de aer
caracteristicilor expresive ale
elementelor de limbaj
plastic în compoziții și în
mediul înconjurător
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

1.3. Manifestarea
receptivității față de mesajele
exprimate prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații
funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor
de limbaj plastic în
compoziții

Disciplina/
Ziua Competenţe Detalii de conţinut Activităţi integrate/ organizarea Resurse materiale Evaluare
specifice colectivului de elevi
Luni M  Adunarea - efectuarea de adunări cu trecere  Resurse  Tema de lucru în clasă:
24.10. numerelor peste ordin, cu numere în concentrul 0 materiale:  efectuarea de adunări în
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi naturale – 10 000 (2.4); manualul, jetoane cu concentrul 0 – 10000, cu
scăderi de numere naturale în 0 – 10 000, cu numere, fișe de trecere peste ordin;
concentrul 0 - 10 000 sau cu trecere peste ordin - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) lucru; Caietul  utilizarea proprietăților
fracţii cu acelaşi numitor pentru compararea unor numere sau a elevului pentru clasa adunării în calcule.
rezultatelor unor operaţii aritmetice a III-a - Matematică,
5.1. Utilizarea terminologiei (5.1) Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri - utilizarea proprietăţilor adunării în  Resurse
matematice în rezolvarea calcule (comutativitate, asociativitate, procedurale:
şi/sau compunerea de element neutru) (2.4); conversaţia,
probleme cu raţionamente - estimarea rezultatului unui calcul din explicaţia,
simple concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea demonstrația,
lui (2.4); exerciţiul, jocul
- folosirea unor tehnici de calcul rapid didactic.
(proprietăţile operaţiilor,
descompuneri de numere etc.) (2.4);
- exemplu: joc: Mesajul ascuns!
(asocierea rezultatului fiecărui calcul
dat cu o literă; descoperirea unui
mesaj privind eliminarea poluării
(2.2.)
LLR ● Comunicarea - joc Caută și găsește! - citirea ●Resurse ● Observarea sistematică:
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

1.4. Manifestarea curiozităţii scrisă a ideilor, a selectivă a textului, pe baza unor materiale: manual, atitudinea elevilor faţă de
faţă de diverse tipuri de emoțiilor, a repere date de învățător (enunțuri din text suport: O vizită sarcina dată
mesaje în contexte familiare sentimentelor. text care exprimă o mirare/un la Cumuleta, după
îndemn/un sfat, prin care se adresează  Listă de verificare (da,
Utilizarea adecvată George Ricus,
2.5. Adaptarea vorbirii la o întrebare sau se comunică o nu):
a semnelor de informație) (3.1); Caietul elevului
diferite situaţii de comunicare  concentrare asupra
punctuație - completarea semnelor de punctuație pentru clasa a III- sarcinii de rezolvat;
în funcţie departenerul de adecvate într-un text fără punctuație și a – Limba și  implicare activă în
dialog discutarea rezultatelor (4.1); literatura română, rezolvarea sarcinii.
- citirea pe roluri a textului, cu Editura Intuitext,
3.1. Extragerea unor informaţii intonația impusă de semnele de ● Interevaluarea, pe baza
computer,
de detaliu din texte punctuație (3.1); unor criterii date referitoare la
videoproiector, coli
informative sau literare - vizionarea unui scurt clip în care utilizarea corectă a semnelor
mediul de viață prezentat în text este colorate, foarfece,
de punctuație pentru a
4.1. Aplicarea regulilor de afectat de poluare (1.4); lipici comunica în scris idei, emoții,
despărţire în silabe la capăt de - joc de rol: discuție imaginată între sentimente
personajele din text, în situația în care ●Resurse
rând, deortografie şi de
mediul lor de viață ar fi afectat de procedurale:
punctuaţie în redactarea de
poluare (în perechi sau în grupuri
text mici) (2.5); lectura cu creionul
- scrierea unui mesaj adresat în mână,
oamenilor în care se comunică conversaţia,
informații legate de poluarea planetei, explicaţia,
în care se adresează întrebări și se
exercițiul, jocul
formulează sfaturi/îndemnuri pentru
protejarea naturii (4.1); didactic, jocul de rol
- interevaluarea textelor scrise și
expunerea acestora pe forme adecvate
temei, decupate din hârtie (4.1).
JM Responsabilităţile - realizarea unor sarcini de colaborare
2.1. Gestionarea relațiilor rolurilor de în practicarea activităților de joc
intra-grup și inter-grup în conducere și mișcare
activitățile de - implicarea activă în evitarea/
joc și mișcare Reguli de medierea conflictelor în activitățile de
2.2. Acceptarea echilibrată a interacţiune joc
victoriei/înfrângerii în cadrul inter-grup și mișcare
jocurilor - participarea la stabilirea rolurilor și
de mișcare sarcinilor în echipă (căpitan de
echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

EFS 8.Formarea şi - repetarea exerciţiilor de front şi - echipament sportiv Evaluare continuă


strângerea formaţii învăţate
coloanei de - baza sportivă Alinierea
gimnastică câte 4 - exerciţii de formare şi strângere a
coloanei de gimnastică câte 4 - jocuri Observarea sistematică a
elevilor
45 min

Marţi LLR 2.2. Povestirea unei ● Povestirea orală - discutarea, pe baza unor exemple ●Resurse ● Observarea sistematică a
25.10. întâmplări cunoscute pe baza a unui text citit, pe date, a problemelor de punctuație ivite materiale:manual, comportamentului
2016 unui suport adecvat din partea baza unui șir de în situația în care vorbirea directă, Lectură și scriere, interacţional
dintr-un text dialogat, este
profesorului întrebări - joc și fantezie -
transformată în vorbire indirectă și  Listă de control/
Transformarea invers (4.1); Clasa a III-a,
2.5. Adaptarea vorbirii la verificare:
vorbirii directe în - povestirea orală a textului, pe baza Editura Intuitext,
diferite situaţii de comunicare  cooperarea cu membrii
vorbire indirectă unui șir de întrebări, cu accent pe text suport: Țupa- grupului;
în funcţie departenerul de transformarea vorbirii directe în Țup după Irimie  contribuția cu idei la
dialog vorbire indirectă (2.2); Străuț realizarea proiectului;
- completarea semnelor de punctuație  participarea activă la
4.1. Aplicarea regulilor de adecvate într-un text fără punctuație și ●Resurse realizarea sarcinilor de grup.
despărţire în silabe la capăt de discutarea rezultatelor (4.1); procedurale:
rând, deortografie şi de - transformarea, în perechi sau
punctuaţie în redactarea de grupuri mici, a unui paragraf din text conversaţia,
în text dialogat (4.1);
text explicaţia,
- joc de rol: prezentarea orală a
replicilor create anterior (2.5); exercițiul,
problematizarea,
jocul de rol

M  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse  Tema de lucru în


numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 materiale: clasă:efectuarea de adunări
2.4. Efectuarea de adunări şi naturale 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul, jetoane cu și scăderi în concentrul
scăderi de numere naturale în 0 – 10 000, cu descompuneri numerice şi numere, fișe de 0 – 10000, cu trecere peste
concentrul 0 - 10 000 sau cu trecere peste ordin lucru, calculator de ordin
proprietăţile operaţiilor (2.4);
buzunar; Caietul
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

fracţii cu acelaşi numitor - estimarea rezultatului unui calcul din elevului pentru clasa
concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea a III-a - Matematică,
5.1. Utilizarea terminologiei lui (2.4); Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri - utilizarea calculatorului pentru  Resurse
matematice în rezolvarea verificarea rezultatelor scăderilor procedurale:
şi/sau compunerea de (2.4); conversaţia,
probleme cu raţionamente - folosirea unor tehnici de calcul rapid explicaţia,
simple (proprietăţile operaţiilor, demonstrația,
descompuneri de numere etc.) (2.4); exerciţiul, jocul
- identificarea expresiilor care didactic.
presupun efectuarea unor operații de
scădere (5.1).
- exemplu: joc: Picături de apă
pentru flori (asocierea rezultelor
operațiilor cu litere date; descoperirea
unui mesaj ascuns) (2.4).
EC Relaţii şi atitudini -dezbateri -manual Aprecierea globală
2.1. Recunoașterea unor faţă de lucruri - imaginarea unor povestiri privind Text suport ,, Aprecierea individuală
atitudini în raport cu lucrurile, raporturile persoanei cu lucrurile, cu Vizită” după I.L. -evaluarea colegială
cu plantele și plantele și animalele, care Caragiale
animalele valorizează atitudini pozitive față de -creioane colorate
2.2. Manifestarea unor acestea -imagini decupate
atitudini pozitive în raport cu - realizarea, în perechi, la alegerea ( care reprezinta
lucrurile, cu plantele și elevilor, a unor scurte compuneri, lucruri preferate )
Animalele dialoguri, scheme, desene, referitoare -lipici
3.1. Relaționarea pozitivă, în la cum anume cred elevii că le-ar -markere
grupuri mici, pentru plăcea lucrurilor, plantelor și
rezolvarea unor sarcini animalelor să se comporte oamenii cu
simple de lucru acestea
- punerea elevilor în situația de a-și
exprima gânduri, sentimente, atitudini
față de lucruri, plante, animale și de a
susține nevoia de lucruri, plante,
animale (pornind, de exemplu, de la
imagini, texte, desene animate, filme
adecvate vârstei elevilor)

LIMBA ENGLEZĂ
Miercuri M  Scăderea - efectuarea de scăderi cu trecere peste  Resurse  Tema pentru acasă:
26.10. numerelor ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 materiale:  efectuarea de adunări și
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

2016 2.4. Efectuarea de adunări şi naturale 000, utilizând algoritmi de calcul, manualul, jetoane cu scăderi în concentrul 0 –
scăderi de numere naturale în 0 – 10 000, cu descompuneri numerice şi numere, fișe de 10000, cu trecere peste ordin;
concentrul 0 - 10 000 sau cu trecere peste ordin proprietăţile operaţiilor (2.4); lucru; Caietul  verificarea calculelor prin
elevului pentru clasa efectuarea probei;
fracţii cu acelaşi numitor
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) a III-a - Matematică,  utilizarea proprietăților
pentru compararea unor numere sau a Editura Intuitext adunării, în calcule.
5.1. Utilizarea terminologiei
specifice şi a unor simboluri rezultatelor unor operaţii aritmetice  Resurse
matematice în rezolvarea (5.1); procedurale:
şi/sau compunerea de - estimarea rezultatului unui calcul, conversaţia,
probleme cu raţionamente fără efectuarea lui (2.4); explicaţia,
simple - efectuarea probei operaţiei de demonstrația,
adunare, respectiv de scădere (2.4); exerciţiul, jocul
- exemplu: joc: Fiecare picătură ce didactic.
ploaie cu norul său (asocierea fiecărei
operații date cu operația ce reprezintă
proba prin operația inversă (2.4).
LLR  Povestirea orală - audierea unei povești folosind  Resurse  Observarea sistematică:
a unui text audiat, computerul (1.4); materiale:manual, comportamentul de ascultător
1.1. Extragerea unor informaţii pornind de la - identificarea, pe baza ilustrațiilor CD-ul aferent activ
de detaliu dintr-un text date, a personajelor din textul audiat
enunțuri date manualului, imagini
(1.1);  Lista de verificare (da, nu):
- realizarea unei scheme (Rețeaua care ilustrează
1.4. Manifestarea curiozităţii  manifestarea
personajelor) pentru a evidenția personajele din
faţă de diverse tipuri de interesului față de mesaje
relațiile dintre personajele textului povestea audiată,
mesaje în contexte familiare audiate cu ajutorul
audiat (1.1); creioane colorate, computerului –concentrare
- povestirea orală a textului, pe baza coli albe și colorate.
2.2. Povestirea unei întâmplări asupra sarcinii;
unor enunțuri date (în grupuri de câte
cunoscute pe baza unui suport  Resurse  formularea de răspunsuri
patru elevi aşezaţi în cerc, fiecare
adecvat din partea profesorului procedurale: adecvate la întrebări.
membru al grupului povestește
continuând un anumit enunț dat) (2.2); exercițiul,  Proiectul
4.1. Aplicarea regulilor de - activitate în proiect: scrierea unui conversaţia
despărţire în silabe la capăt de mesaj adresat personajului ales, în euristică, explicaţia,
rând, deortografie şi de care să se utilizeze semnele de metoda Cercul
punctuaţie în redactarea de punctuație învățate (4.1). (povestirea orală în
text grup)

MM Orchestra ● interpretarea vocală a cântecelor, cu Resurse materiale: ● observare sistematică


jucăriilor/ 25-27 utilizarea percuţiei corporale și a
1.1. Receptarea unor cântece manualul
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

din folclorul copiilor, colinde, Percuţie corporală jucăriilor muzicale tipărit/digital, ● evaluare orală
a unor lucrări diversă
Utilizarea de ● jocuri interpretative muzicale - caietul, surse audio ● temă de lucru în clasă
accesibile din patrimoniul jucării muzicale, dialog solist/cor sau între grupuri,
cultural, cu sesizarea unor până la nivel de ştafetă, împărţirea sarcinilor şi ● inter-evaluare
orchestră de
diferențe diferenţierea mişcărilor (cântarea
jucării Cântec suport: ●auto-evaluare
Cântare cu melodiei/ acompaniament, ritmul
2.1. Cântarea individuală, în Muzicanții- după
acompaniament melodiei/măsură) auz- Grigore
mici grupuri, în colectiv, cu
realizat de cadrul Teodosiu
asocierea unor ● acompanierea cântecelor cu
didactic şi/sau de
orchestra de jucării muzicale,
elemente de mișcare și a copii (jucării,
percuţie corporală Resurse
acompaniamentului percuţie corporală)
procedurale:
instrumental ● stimularea exprimării spontane a
unor reacţii, emoţii, sentimente faţă Metode:
3.1. Manifestarea unor reacții, de scurte fragmente muzicale conversaţia,
emoții, sentimente sugerate de contrastante (de exemplu, desene explicaţia,
fragmente animate adecvate vârstei)
exerciţiul, munca
muzicale ● acompanierea cântecelor independentă, jocul
interpretate
didactic
● audiție
Organizare:

activitate frontală,
individuală şi pe
grupe

EFS 8.Formarea şi - repetarea exerciţiilor de front şi - echipament sportiv Evaluare continuă


strângerea formaţii învăţate
coloanei de - baza sportivă Alinierea
gimnastică câte 4 - exerciţii de formare şi strângere a
coloanei de gimnastică câte 4 - jocuri Observarea sistematică a
elevilor
45 min

Joi M  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de  Resurse  Observarea


Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

27.10. 1.2. Aplicarea unei reguli numărului adunare, respectiv de scădere (2.4); materiale: sistematică:atitudinea
2016 pentru continuarea unor necunoscut - utilizarea calculatorului pentru manualul, elevilor faţă de sarcina dată
modele repetitive verificarea rezultatelor adunărilor şi imagini, balanța,
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderilor (2.4); cuburi; Caietul  Listă de verificare (da, nu):
scăderi de numere naturale în - utilizarea unei formule de calcul elevului pentru clasa  concentrarea asupra sarcinii
concentrul 0 - 10 000 sau cu determinarea unui număr necunoscut a III-a - Matematică, de rezolvat
dintr-o relaţie numerică (1.2); Editura Intuitext  implicarea activă în
fracţii cu acelaşi numitor
- aflarea unui termen necunoscut,  Resurse rezolvarea sarcinii
folosind metoda balanţei sau prin procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei
efectuarea probei adunării/scăderii conversaţia,
specifice şi a unor simboluri
(5.1); exerciţiul, jocul
matematice în rezolvarea
- utilizarea unor simboluri pentru didactic,
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente numere sau cifre necunoscute, în problematizarea,
simple diverse contexte (5.1). exerciţiul.

- exemplu: joc: Șirul picăturilor de


ploaie (continuarea unor șiruri după
regula identificată) (1.2).

LLR  Intonația  joc Ridică semnul corespunzător! –  Resurse  Observarea sistematică:


propoziției un elev rostește un enunț, ceilalți elevi materiale:manual, comportamentul
1.1. Extragerea unor informaţii ridică jetonul cu semnul de punctuație CD-ul aferent interacţional
de detaliu dintr-un text adecvat intonației (1.4);
manualului, jetoane
 reluarea audierii textului studiat ora Listă de control/
cu semnele de verificare:
1.4. Manifestarea curiozităţii trecută pentru a completa un
organizator grafic (Harta textului) cu punctuație, creioane  cooperarea cu membrii
faţă de diverse tipuri de
informații corespunzătoare (titlul, colorate, coli albe și grupului;
mesaje în contexte familiare
autorul, locul și timpul întâmplărilor, colorate.  contribuția cu idei la
2.5. Adaptarea vorbirii la personajele, întâmplările) (1.1); Resurse realizarea proiectului;
 realizarea unui desen pentru a procedurale:  participarea activă la
diferite situaţii de comunicare
ilustra ceea cea înţeles din textul realizarea sarcinilor de grup.
în funcţie departenerul de exercițiul,
audiat (1.4);
dialog conversaţia
 utilizarea adecvată a semnelor de  Tema pentru acasă
punctuație în scrierea replicilor dintr- euristică, explicaţia,
4.1. Aplicarea regulilor de un scenariu, realizat în grup, pe baza jocul didactic,
despărţire în silabe la capăt de textului audiat (4.1); dramatizarea
rând, deortografie şi de  dramatizare: punerea în scenă a
punctuaţie în redactarea de scenariului realizat anterior (2.5).
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

text

AVAP Modelaj -modelare liberă, presare -cocă Observarea sistematică


1.1. Recunoașterea unor (cocă) -folosirea limbajului plastic ca de -scobitori respectarea etapelor de
mesaje comunicate prin ,,Margele “ exemplu: volum, plan, linie -tempera lucru;
imagini în contexte - colorarea produselor obţinute in -aţă mai groasă colaborarea cu colegii
familiare culorile toamnei -lac transparent pentru realizarea sarcinii;
1.2. Diferențierea calitatea prezentării
caracteristicilor expresive ale produsului realizat;
elementelor de limbaj - interevaluarea
plastic în compoziții și în prezentărilor colegilor.
mediul înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității
față de mesajele exprimate
prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații
funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor
de limbaj plastic în compoziții
RELIGIE
Vineri ŞN  Poluarea apei, a - recunoașterea unor forme de poluare  Resurse  Observarea
28.10. solului, a aerului prin observații realizate în natură, prin materiale: sistematică:implicarea
2016 3.2. Observarea consecințelor  Pag. 21 realizarea unor experiențe imagini, manual, elevilor în efectuarea unei
propriului comportament demonstrative (3.2); videoproiector, activități practice
asupra mediului înconjurător laptop, filme  Scara de clasificare (în
- observarea efectului poluării asupra totalitate, parțial, deloc):
educaționale.
respectarea etapelor de
unor organisme prin experiențe
lucru;
demonstrative (exemplu: udarea  Resurse
colaborarea cu colegii
periodică a unei plante cu suc de procedurale:
pentru realizarea sarcinii;
conversaţia,
lămâie simulând ploile acide) (3.2); calitatea prezentării
explicaţia, exerciţiul,
produsului realizat;
observarea dirijată,
- identificarea comportamentelor  interevaluarea
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

distructive ale omului față de mediu alegerea forțată. prezentărilor colegilor.


prin jocuri de rol, simulări,
chestionare (3.2);

- realizarea unui afiș care să îndemne


la protejarea mediului înconjurător
(3.2).

LLR  Scrierea - povestirea orală a unor întâmplări  Resurse  Evaluarea după


textului în care se imaginate, pornind de la un enunț dat materiale: rezolvarea sarcinilor de
1.4. Manifestarea curiozităţii prezintă o (în grupuri de elevi aşezaţi în cerc, manual,coli albe de învățare:
faţă de diverse tipuri de fiecare membru al grupului povestește
întâmplare scris
mesaje în contexte familiare continuând ideea spusă de elevul aflat Tehnica semaforului: se
imaginată – înaintea sa) (2.2);  Resurse
stabilirea planului pune la dispoziţia elevilor un
- observarea și discutarea necesității procedurale:
2.2. Povestirea unei întâmplări set de trei cartonaşe colorate în
de lucru realizării unui plan în vederea exercițiul,
cunoscute pe baza unui suport culorile semaforului, iar la
redactării unui text în care se prezintă conversaţia
adecvat din partea profesorului întâmplări imaginate (1.4); solicitarea învățătorului, ei
euristică, explicaţia,
- realizarea unui plan sub formă de ridică un cartonaş
4.4. Povestirea pe scurt a unei metoda Cercul
întrebări, corespunzătoare celor trei corespunzător: verde dacă
întâmplări imaginate/trăite părți ale unui text (introducere, (povestirea orală în
înţeleg, galben dacă nu sunt
cuprins și încheiere) în vederea grup)
siguri şi roşu dacă nu înţeleg.
organizării și ordonării ideilor (4.4);
- formularea de răspunsuri la
 Tema pentru acasă
întrebările stabilite anterior (4.4);
- discutarea, pe baza răspunsurilor
date la ora anterioarăla întrebările din
planul de lucru, a necesității legării
ideilor între ele prin conectori de tipul
mai întâi, apoi, în cele din urmă (2.2).
LIMBA ENGLEZĂ
AVAP Modelaj- -modelare liberă, presare -cocă Observarea sistematică
1.1. Recunoașterea unor finalizarea -folosirea limbajului plastic ca de -scobitori respectarea etapelor de
mesaje comunicate prin lucrărilor începute exemplu: volum, plan, linie -tempera lucru;
imagini în contexte în ora anterioară - colorarea produselor obţinute in -aţă mai groasă colaborarea cu colegii
familiare (cocă) culorile toamnei -lac transparent pentru realizarea sarcinii;
1.2. Diferențierea ,,Margele “ calitatea prezentării
caracteristicilor expresive ale produsului realizat;
elementelor de limbaj - interevaluarea
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

plastic în compoziții și în prezentărilor colegilor.


mediul înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității
față de mesajele exprimate
prin limbaj vizual
2.2. Realizarea de creații
funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor
de limbaj plastic în compoziții

Disciplina/ Activităţi integrate/ organizarea


Ziua Competenţe Detalii de conţinut colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare
specifice
Luni M  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare,  Resurse  Tema de lucru în
07.11. 1.2. Aplicarea unei reguli numărului respectiv de scădere (2.4); materiale: manual, clasă: aflarea
2016 pentru continuarea unor necunoscut - estimarea rezultatului unui calcul din fișe de lucru, termenului necunoscut
modele repetitive concentrul 0 – 10 000, fără efectuarea lui imagini; Caietul utilizând metoda
2.4. Efectuarea de adunări şi (2.4); elevului pentru balanţei sau prin
scăderi de numere naturale în - utilizarea unei formule de calcul clasa a III-a - efectuarea probei
concentrul 0 - 10 000 sau cu determinarea unui număr necunoscut Matematică, adunării/ scăderii
dintr-o relaţie numerică (1.2); Editura Intuitext
fracţii cu acelaşi numitor
- aflarea unui termen necunoscut,  Resurse
folosind metoda balanţei sau prin procedurale:
5.1. Utilizarea terminologiei
efectuarea probei adunării/ scăderii (5.1); conversaţia,
specifice şi a unor simboluri
- utilizarea unor simboluri pentru numere exerciţiul,
matematice în rezolvarea şi/sau
sau cifre necunoscute, în diverse problematizarea,
compunerea de probleme cu
contexte(5.1). jocul didactic.
raţionamente simple
- exemplu: - joc: Ce urmează în șirul
obiectelor sportive?(identificarea
obiectelor pe baza regulii sugerate) (1.2)
LLR  Scrierea textului - relatarea orală, pe scurt, a unor  Resurse  Interevaluarea, pe
în care se prezintă întâmplări imaginate, pornind de la materiale: coli baza unor criterii date
2.2. Povestirea unei întâmplări o întâmplare enunțuri date, cu accent pe utilizarea albe de scris, referitoare la:
cunoscute pe baza unui suport conectorilor pentru a lega ideile între ele -utilizarea corectă a
imaginată – Caietul elevului
adecvat din partea profesorului (2.2); semnelor de punctuație;
redactarea și - dezvoltarea, în scris, a ideilor pentru clasa a -utilizarea conectorilor
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

4.1. Aplicarea regulilor de revizuirea textului anterioare prin alegerea și utilizarea unor III-a – Limba și între idei;
despărţire în silabe la capăt de cuvinte și expresii care literatura română, -evitarea repetițiilor de
rând, deortografie şi de impresionează/emoționează (4.4); Editura Intuitext cuvinte;
- interevaluarea textelor scrise (în -așezarea corectă a
punctuaţie în redactarea de text  Resurse
perechi) (4.1); textului în pagină.
- revizuirea propriului text pe baza procedurale:
4.4. Povestirea pe scurt a unei exercițiul,
sugestiilor primite de la colegi (4.1);  Portofoliul
întâmplări imaginate/trăite - transcrierea, pe o coală de hârtie, a conversaţia euristică,
textului revizuit, avându-se în vedere explicaţia
respectarea regulilor de așezare a
textului în pagină, a regulilor de
ortografie și punctuație (4.1).
JM Jocuri de mișcare, - participarea la stabilirea rolurilor și -scară fixă Aprecierea globală
1.2. Manevrarea obiectelor în trasee aplicative și sarcinilor în echipă (căpitan de -bancă de
condiții de cooperare intra- ștafete cuprinzând echipă, starter, arbitru, scorer etc.) gimnastică Aprecieri individuale
grup și deprinderi motrice - participare la tragerea la sorți, la -frânghie
întrecere inter-grupe complexe (utilitar- constituirea echipelor
1.3. Utilizarea deprinderilor aplicative) - felicitarea coechipierilor/adversarilor
motrice de bază pentru - autoanaliza randamentului propriu
realizarea unor Reguli de - analiza randamentului echipelor
activități ludice, cu caracter interacțiune inter- - -tracțiune-împingere
complex și eforturi diferite grup -cățărare-coborâre
2.1. Gestionarea relațiilor intra- -tracțiune
grup și inter-grup în activitățile (Exemple de jocuri: Derdelușul,
de Toboganul, Avionul)
joc și mișcare
2.2. Acceptarea echilibrată a -respectarea echipei adverse,
victoriei/înfrângerii în cadrul recunoașterea
jocurilor rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor,
de mișcare supravegherea respectării
regulilor de către partenerii de întrecere
(Exemple de jocuri: Remorcarea,
Ancorăm corabia la mal, Între
două focuri)

EFS 9.Evaluare - baza sportivă - probă de evaluare

- echipament
sportiv
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

1x 45 min

Marţi LLR  Scrierea textului - vizionarea unui clip/desen animat în  Resurse  Temă de lucru în
08.11. în care se prezintă care este pusă în discuție problema materiale: coli clasă: redactarea unui
2016 1.4. Manifestarea curiozităţii o întâmplare poluării naturii (1.4); albe de scris, caiet, text în care se prezintă o
faţă de diverse tipuri de mesaje - formulare de răspunsuri orale la întâmplare imaginară
imaginată / 33 creioane colorate,
în contexte familiare întrebarea Cum vă imaginați că ar arăta
Pământul dacă nu ar mai exista nici un coli cartonate,
 Interevaluarea, pe
factor care să îl polueze? (2.2); computer, baza unor criterii date
2.2. Povestirea unei întâmplări
- redactarea unui text, pe baza pașilor videoproiector referitoare la:
cunoscute pe baza unui suport
stabiliți în orele anterioare, în care se  Resurse -utilizarea corectă a
adecvat din partea profesorului prezintă o întâmplare imaginară procedurale: semnelor de punctuație;
petrecută pe un tărâm fantastic, neafectat -utilizarea conectorilor
4.1. Aplicarea regulilor de exercițiul,
de poluare (4.4); între idei;
despărţire în silabe la capăt de - interevaluarea textelor scrise (în conversaţia
-evitarea repetițiilor de
rând, deortografie şi de perechi) (4.1); euristică, explicaţia cuvinte;
punctuaţie în redactarea de text - revizuirea propriului text pe baza -așezarea corectă a
sugestiilor primite de la colegi (4.1); textului în pagină.
4.4. Povestirea pe scurt a unei - transcrierea, pe o coală de hârtie, a
întâmplări imaginate/trăite textului revizuit, avându-se în vedere
respectarea regulilor de așezare a
textului în pagină, a regulilor de
ortografie și punctuație (4.1);
- realizarea unei ilustrații
corespunzătoare mesajului transmis în
textul redactat (4.4);
- realizarea unei cărți - Poveștile
Pământului - din toate lucrările elevilor
(4.4).
M  Recapitulare - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere  Resurse  Observarea
– Adunarea şi și fără trecere peste ordin, cu numere în materiale: manual sistematică:atitudinea
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderea numerelor concentrul 0 – 10 000 (2.4); tipărit/digital, elevilor faţă de sarcina
scăderi de numere naturale în naturale în - efectuarea probei operaţiei de adunare, imagini, fișe de dată
concentrul 0 - 10 000 sau cu concentrul respectiv de scădere (2.4); lucru; Caietul
0 – 10 000, fără - utilizarea proprietăţilor adunării în elevului pentru  Listă de verificare
fracţii cu acelaşi numitor
trecere și cu calcule (2.4.); clasa a III-a - (da, nu):
trecere peste ordin -exemplu: joc: Fructul preferat – Matematică,  concentrarea asupra
5.1. Utilizarea terminologiei
– Probleme care se aflarea, după efectuarea calculelor, a Editura Intuitext sarcinii de rezolvat
specifice şi a unor simboluri
rezolvă prin fructului preferat de un personaj; discuții  Resurse  implicarea activă în
matematice în rezolvarea şi/sau
operaţiile despre beneficiile consumului de fructe procedurale:conve rezolvarea sarcinii
compunerea de probleme cu
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

raţionamente simple aritmetice (2.4); rsaţia, exerciţiul,


cunoscute - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află problematizarea,
suma/difernța ....” (5.1); jocul didactic.
- aflarea unui termen necunoscut,
folosind metoda balanţei sau prin
efectuarea probei adunării/scăderii (5.1);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =)
pentru compararea unor numere sau a
rezultatelor unor operaţii aritmetice
(5.1).
EC Recapitulare/Evalu -Ce sunt lucrurile? Fişa de lucru  Proba scrisă
2.1. Recunoașterea unor are -Nevoia de lucruri
atitudini în raport cu lucrurile, Despre lucruri -Lucrurile care ne exprimă
cu plantele și -Relaţii şi atitudini faţă de lucruri
animalele
2.2. Manifestarea unor atitudini
pozitive în raport cu lucrurile,
cu plantele și
animalele

LIMBA ENGLEZĂ
Miercuri M  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
09.11. 2.4. Efectuarea de adunări şi – Adunarea şi materiale: fișe de
2016 scăderi de numere naturale în scăderea numerelor – Efectuarea de operații de adunare și lucru; Caietul
concentrul 0 - 10 000 sau cu naturale în scădere în concentrul 0 – 10000; elevului pentru
fracţii cu acelaşi numitor concentrul – Utilizarea proprietăţilor adunării în clasa a III-a -
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 10 000, fără calcule (comutativitate, asociativitate, Matematică,
specifice şi a unor simboluri trecere și cu element neutru); Editura Intuitext
matematice în rezolvarea şi/sau trecere peste ordin – Utilizarea terminologiei specifice  Resurse
compunerea de probleme cu – Probleme care se operațiilor de adunare și scădere; procedurale:
raţionamente simple rezolvă prin – Aflarea unui termen necunoscut; conversaţia,
operații aritmetice – Rezolvarea unei probleme care exerciţiul
cunoscute presupune efectuarea operațiilor de
Pag.37 ( manual)/ adunare și scădere
26 ( caietul
elevului)
LLR  Recapitulare: - stabilirea succesiunii firești a unor  Resurse  Observare
- Textul literar paragrafe dintr-un text pentru a materiale: manual, sistematică:
3.1. Extragerea unor informaţii reconstitui textul inițial (3.1); Caietul elevului calitatea actului citirii:
de detaliu din texte informative - Textul narativ: - formularea de răspunsuri la întrebări
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

sau literare locul, timpul, ce vizează informaţiile esenţiale sau de pentru clasa a III-  Lista de control/
ordinea derulării detaliu desprinse din textul citit (3.1); a – Limba și verificare:
3.2. Formularea unui răspuns întâmplărilor, - stabilirea sensului cuvintelor literatura română, citirea părţilor dintr-o
emoţional faţă de textul literar necunoscute prin raportare la contextul naraţiune folosind tonul
personajele Editura Intuitext,
citit în care apar şi confruntarea cu sensurile adecvat celor povestite;
oferite de dicţionar (3.1); coli albe de scris, adaptarea volumului
- Sensul cuvintelor caiet, creioane
4.1. Aplicarea regulilor de - identificarea în text a aspectelor vocii şi a ritmului
inspirate din realitate și a aspectelor care colorate, Resurse vorbirii la atmosfera
despărţire în silabe la capăt de - Semnele de
nu sunt reale (3.1); procedurale: povestirii;
rând, deortografie şi de punctuație - joc Caută și găsește! - citirea selectivă citirea cu intonația
exercițiul,
punctuaţie în redactarea de text a textului, pe baza unor repere date de impusă de semnele de
- Scrierea textului conversaţia euristică,
învățător (enunțuri din text care exprimă punctuație;
4.4. Povestirea pe scurt a unei în care se prezintă explicaţia
o mirare/un îndemn/un sfat, prin care se demonstrarea
întâmplări imaginate/trăite o întâmplare adresează o întrebare sau se comunică o înțelegerii logicii
imaginată informație) (3.1); textului.
- utilizarea corectă a semnelor de
punctuație în enunțuri proprii (4.1);  Chestionarea orală:
- citirea pe roluri a textului, cu adaptarea formulare de răspunsuri
intonaţiei impuse de semnele de la întrebări referitoare la
punctuaţie și de sentimentele trăite de conţinutul textului
personaje (3.2);
- activitate în proiect: scrierea unui text  Proiectul
cu titlul Salvatorii planetei în care se
prezintă o întâmplare imaginară, în care
fiecare elev devine erou alături de
personajul ales (4.4).
MM Cântare ● interpretarea vocală a cântecelor, cu Resurse ● observare sistematică
instrumentală utilizarea percuţiei corporale - a materiale:
1.1. Receptarea unor cântece Percuţie corporală aplauzelor ritmice, a bătutului din picior ● evaluare orală
din folclorul copiilor, colinde, diversă manualul
a unor lucrări Utilizarea de ● jocuri interpretative muzicale - tipărit/digital, ● temă de lucru în clasă
jucării muzicale,
dialog solist/cor sau între grupuri,
accesibile din patrimoniul până la nivel de caietul, surse audio ● inter-evaluare
orchestră de jucării ştafetă, împărţirea sarcinilor şi
cultural, cu sesizarea unor diferenţierea mişcărilor (cântarea
Cântare cu fișe de evaluare ●auto-evaluare
diferențe melodiei/ acompaniament, ritmul
acompaniament
realizat de cadrul melodiei/măsură)
2.1. Cântarea individuală, în
mici grupuri, în colectiv, cu didactic şi/sau de
● acompanierea cântecelor cu orchestra Cântec suport:
copii (jucării,
de jucării muzicale, percuţie corporală Puișorii de găină-
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

asocierea unor percuţie corporală) ● recunoașterea unor jucării muzicale Ana Motora-
Ionescu
elemente de mișcare și a ● identificarea variantelor corecte de
acompaniamentului completare a unor enunțuri
instrumental Evaluare
● interpretarea unui cântec cunoscut și
3.1. Manifestarea unor reacții, acompanierea acestuia cu jucării
emoții, sentimente sugerate de muzicale
fragmente

muzicale Resurse
Itemii probei de evaluare vizează: procedurale:

● completarea enunțurilor lacunare Metode:


conversaţia, ● evaluare scrisă și orală
● enumerarea modalităților de explicaţia,
acompaniere a unei melodii
exerciţiul, munca
● denumirea jucăriilor muzicale independentă, jocul
recunoscute
didactic
● interpretarea corectă a unui cântec și
acompanierea cu o jucărie muzicală Organizare:

activitate frontală,
individuală şi pe
grupe

EFS 9.Evaluare - baza sportivă - probă de evaluare

- echipament
sportiv
1x 45 min

Joi M  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse Evaluarea după


10.11. Dezvoltare: materiale: rezolvarea sarcinilor de
2016 2.4. Efectuarea de adunări şi –Adunarea şi – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare,
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

scăderi de numere naturale în scăderea ameliorativ se vor stabili în funcţie de fișe de dezvoltare, ameliorare/ dezvoltare:
concentrul 0 - 10 000 sau cu numerelor. naturale problemele (individuale/ale majorităţii Caietul elevului
fracţii cu acelaşi numitor în concentrul elevilor) ce vor fi identificate după pentru clasa a III-a  Autoevaluarea
0 – 10 000, fără - Matematică,
evaluarea sumativă.
5.1. Utilizarea terminologiei trecere și cu Editura Intuitext
specifice şi a unor simboluri trecere peste ordin
– Activităţile de dezvoltare vor avea un  Resurse
matematice în rezolvarea şi/sau – Probleme care se procedurale:
grad ridicat de dificultate şi vor fi
compunerea de probleme cu rezolvă prin conversația,
stabilite pentru elevii care vor demonstra
raţionamente simple operaţiile explicația, jocul
realizarea tuturor obiectivelor de
aritmetice didactic
evaluare vizate prin proba de evaluare
cunoscute (adunare
sumativă.
și scădere)
LLR  Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
- Semnele de materiale:
3.1. Extragerea unor informaţii punctuație – utilizarea corectă a semnelor de fişe de evaluare
de detaliu din texte informative punctuație într-un text (4.1);  Resurse
sau literare - Sensul cuvintelor procedurale:
– identificarea explicațiilor care definesc conversaţia,
3.2. Formularea unui răspuns - Ordinea anumite cuvinte date, într-un mod care exerciţiul;
emoţional faţă de textul literar întâmplărilor impresionează cititorul (3.2);
citit
într-un text narativ – precizarea succesiunii acțiunilor unui
4.1. Aplicarea regulilor de personaj, prin utilizarea conectorilor de
despărţire în silabe la capăt de - Scrierea textului tipul mai întâi, apoi, în final (3.1);
rând, deortografie şi de în care se prezintă
punctuaţie în redactarea de text o întâmplare – ordonarea unor enunțuri date într-o
imaginată/ 37 ordine aleatorie și scrierea, pe baza
4.4. Povestirea pe scurt a unei acestora, a unui text în care se prezintă o
întâmplări imaginate/trăite întâmplare imaginară (4.4).

AVAP Recapitulare- -amestecuri cromatice -acuarele Observarea sistematică


1.1. Recunoașterea unor Harta -tehnici combinate-colaj -pensule respectarea etapelor de
mesaje comunicate prin anotimpurilor/ -obţinere de forme spontane prin stropire -apă lucru;
şi curgere liberă
imagini în contexte proiect ,, Covor -coli colaborarea cu colegii
-tehnici de lucru combinate
familiare de frunze -tehnica fotografică
-foarfece pentru realizarea
1.2. Diferențierea multicolor „ - tehnici specifice de aplicare a -materiale diverse ( sarcinii;
caracteristicilor expresive ale culorilor (efectul de transparență/ textile şi colectate calitatea prezentării
elementelor de limbaj opacitate) din natură ) produsului realizat;
plastic în compoziții și în - amestecuri cromatice și acromatice -aţă - interevaluarea
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

mediul înconjurător - obținere de forme spontane/ dirijate - cocă prezentărilor colegilor.


1.3. Manifestarea receptivității prin: fuzionare, curgere liberă, stropire -lac transparent
față de mesajele exprimate prin forțată, scurgere aderentă, dirijarea
jetului de aer, sfoară colorată,
limbaj vizual
monotipie
2.2. Realizarea de creații
funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor
de limbaj plastic în compoziții
RELIGIE
Vineri ŞN  Recapitulare - identificarea resurselor naturale  Resurse  Observarea
11.11. - Apa, aerul, epuizabile și inepuizabie (1.1); materiale: sistematică a
2016 1.1. Identificarea unor solul imagini, manuale, atitudinii elevilor faţă de
caracteristici ale corpurilor vii - Mișcarea apei - prezentarea, sub formă de desen/text/ film documentar, sarcina dată:
și nevii pe suprafața colaj, a proprietăților apei, solului, videoproiector,
Pământului aerului (2.4); laptop  Lista de
2.4. Formularea de concluzii - Schimbări ale -caietul elevului- verificare(da, nu):
pe baza rezultatelor stării de agregare a - recunoașterea unor forme de poluare pag 23-24  concentrarea asupra
apei  Resurse sarcinii de rezolvat;
investigației (3.2);
- Fenomene ale procedurale:  implicarea activă în
naturii conversaţia, rezolvarea sarcinii.
3.2. Observarea consecințelor - stabilirea unor măsuri de economisire a
 Poluarea apei, a exerciţiul,  Portofoliul
propriului comportament resurselor naturale (3.2); problematizarea,
solului, a aerului
asupra mediului înconjurător Gândiți, lucrați în
 Pag:27 - evaluarea pieselor de portofoliu perechi,
 Evaluarea
elaborate pe parcursul unității pe baza comunicați
portofoliului/28
criteriilor stabilite

LLR - Semnele de ● Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse  Evaluarea după


punctuație materiale: rezolvarea sarcinilor
3.1. Extragerea unor informaţii – Activităţile de învăţare cu caracter manual, fişe de de ameliorare/
de detaliu din texte informative - Sensul cuvintelor ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvolt
dezvoltare
sau literare problemele ce vor fi identificate după are;
- Ordinea evaluarea sumativă.  Resurse
3.2. Formularea unui răspuns întâmplărilor procedurale:
conversaţia,  Autoevaluarea
emoţional faţă de textul literar – Activităţile de dezvoltare vor avea un
într-un text narativ grad ridicat de dificultate şi vor fi explicaţia
 Proiectul
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

citit - Scrierea textului stabilite pentru elevii care vor demonstra exerciţiul, jocul
în care se prezintă realizarea tuturor obiectivelor de didactic, proiectul.
4.1. Aplicarea regulilor de o întâmplare evaluare vizate prin proba de evaluare
despărţire în silabe la capăt de imaginată sumativă.
rând, deortografie şi de
punctuaţie în redactarea de text Pag. 38 ● Finalizarea proiectului:

4.4. Povestirea pe scurt a unei – realizarea Enciclopediei personajelor


întâmplări imaginate/trăite din povești prin așezarea lucrărilor
elevilor, în ordinea alfabetică a
personajelor, crearea și ilustrarea
copertei cărții

– expunerea enciclopediei la Colțul


cititorului

– completarea unui chestionar de


autoevaluare

LIMBA ENGLEZĂ
AVAP Recapitulare/ EXPOZIŢIE -lucrările realizate Evaluarea
1.1. Recunoașterea unor Evaluare- Harta -amestecuri cromatice în orele de AVAP -portofoliul
mesaje comunicate prin anotimpurilor/ -tehnici combinate-colaj
-obţinere de forme spontane prin stropire
imagini în contexte proiect ,, Covor
şi curgere liberă
familiare de frunze -tehnici de lucru combinate
1.2. Diferențierea multicolor „ -tehnica fotografică
caracteristicilor expresive ale - tehnici specifice de aplicare a
elementelor de limbaj culorilor (efectul de transparență/
plastic în compoziții și în opacitate)
mediul înconjurător - amestecuri cromatice și acromatice
1.3. Manifestarea receptivității - obținere de forme spontane/ dirijate
față de mesajele exprimate prin prin: fuzionare, curgere liberă, stropire
forțată, scurgere aderentă, dirijarea
limbaj vizual
jetului de aer, sfoară colorată,
2.2. Realizarea de creații monotipie
funcționale în diverse tehnici
pe diferite suporturi
(hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor
Şcoala Gimnazială Prejmer-Braşov
Proiectarea integrată a unităţilor tematice, după manualele ED. INTUITEXT, clasa a III-a A , 2016-2017
Înv. Cristina –F loarea Mirică

de limbaj plastic în compoziții