Sunteți pe pagina 1din 23

METODE DE CALCUL AL PRIMITIVELOR

I. PRIMITIVE CARE SE REZOLVĂ DIRECT CU FORMULELE DIN TABEL CARE TREBUIE


ȘTIUTE PE DE ROST

Tabelul integralelor nedefinite (primitive imediate)

1) ∫ 1⋅dx=∫ dx=x+C , unde x∈R ;

2) ∫ 0 dx=C , unde x ∈ R ;
n x n+1
∫ x dx= n+1 +C
3) , unde n ∈ Z , n≠−1 şi x∈(−∞; 0) sau x∈(0 ; +∞ ) ;
α +1
x
∫ x α dx= α+1 +C
4) , unde α ∈ R , α≠−1 , x∈(−∞; 0) sau x∈(0 ; +∞ ) ;
x
∫ a x dx= lna a +C
5) , unde a>0 ,a≠1 , x ∈ R ;

6) ∫ e x dx=ex +C , x∈R ;
dx
∫ x =ln|x|+C
7) , unde x∈(−∞; 0) sau x∈(0 ; +∞ ) ;

8) ∫ sin xdx=−cos x+C , unde x ∈ R ;


9) ∫ cos xdx=sin x+C , unde x ∈ R ;
dx π π
 cos2 x   (1  tg
2
x)dx tgx  C x ∈(− +2 πn ; +2 πn ), n∈ Z
10) , unde 2 2 ;

 sin 2 x    1  ctg 
dx 2
x dx  ctgx  C
11) , unde x ∈( πn; π +πn), n ∈ Z ;
dx
∫ 1+ x2 =arctgx +C
12) , unde x ∈ R ;
dx 1 x
∫ a2+ x2 = a arctg a +C
13) , unde x ∈ R şi a≠0 ;
dx
∫ =arcsin x +C
14) √1−x 2 , unde x∈(−1;1) ;
dx x
∫ =arcsin +C
a
15) √ a2 −x 2 , unde x∈(−a;a) ;
dx 1 x−1
∫ x 2−1 = 2 ln| x +1 |+C
16) , unde x∈(−∞; −1) sau x∈(1; +∞ ) ;
dx 1 x−a
∫ x 2−a2 = 2 a ln| x +a |+C
17) , unde x∈(−∞; −|a|) sau x∈(|a|; +∞) şi a≠0 ;
dx 1 x +1
∫ 1−x 2 = 2 ln| x−1|+C
18) , unde x∈(−∞; −1) sau x∈(1; +∞ ) ;
dx 1 x +a
∫ a2−x 2 = 2 a ln| x−a |+C x∈(−∞; −|a|) x∈(|a|; +∞) a≠0 ;
19) , unde sau şi
dx x
20)
∫ sin x =ln|tg 2 |+C x ∈( πn; π +πn), n ∈ Z ;
, unde
dx x π
21)
∫ cos x =ln|tg( 2 + 4 )|+C , unde x ∈(− π2 +2 πn ; π2 +2 πn ), n∈ Z ;
dx
∫ 2 2 =ln ( x+ √ x 2+ a2 )+ C
22) √x +a , unde a≠0 şi x ∈ R ;
dx
∫ 2 2 =ln( x + √ x 2−a2 )+C
23) √ x −a , unde a>0 şi x∈(−∞;−a )∪(a;+∞) ;
dx
∫ 2 =ln|x+ √ x 2+α|+C
24) √x +α , unde α ∈ R şi x2 ¿−α
¿

x α
∫ √ x 2 +α dx= 2 √ x 2+α + 2 ln( x+ √ x 2 + α )+C , unde α ∈ R şi x2 ¿−α
25)
x 2 2 a2
∫ √ x +a dx= 2 √ x + a + 2 ln ( x +√ x 2+a2 )+C
2 2
26) , unde a≠0 şi x ∈ R
2
∫ √ x 2−a2 dx= 2x √ x2 −a 2− a2 ln( x + √ x 2−a2 )+C
27) , unde a>0 şi x∈(−∞;−a )∪(a;+∞) ;
2
∫ √ a2−x 2 dx= 12 x √ a2− x2 + a2 arcsin xa +C
28) , unde a≠0 şi x∈(−a;a) ;

29) ∫ tgxdx=−ln|cos x|+C ;

30) ∫ ctgxdx=ln|sin x|+C ;

În rezolvarea exercițiilor , pe lângă aplicarea formulelor de integrare din tabel elevul va mai utiliza și :

 proprietăți ale integralei:

Dacă funcţiile f: I R şi ϕ : I R admit primitive pe intervalul I şi funcţia f are derivata continuă pe intervalul
I, atunci au loc următoarele proprietăţi:

1) ∫ [ f ( x)±ϕ (x )] dx=∫ f ( x)dx±∫ ϕ ( x)dx


2) ∫ [ k⋅f ( x)±m⋅ϕ( x) ] dx=k⋅∫ f (x )dx±m⋅∫ ϕ( x)dx , unde k ,m∈ R
¿

3) ∫ kf (x )dx=k∫ f ( x)dx
4) ∫ f ' (x )dx=f ( x)+C , unde constanta C ∈ R
5)
(∫ f ( x)dx)' =f ( x)
1
6)
∫ f (kx +b )dx= k F (kx+ b )+C , unde constanta C∈R

 formule de calcul prescurtat (descompuneri în factori):


x2  y 2   x  y   x  y 
1)

2)

x3  y 3   x  y  x 2  xy  y 2 
x3  y 3   x  y  x 2
 xy  y 2 
3)
x 2  2 xy  y 2   x  y 
2
4)
x 2  y 2  z 2  2 xy  2 xz  2 yz   x  y  z 
2
5)
x3  3x 2 y  3xy 2  y 3   x  y 
3
6)
x3  3 x 2 y  3xy 2  y 3   x  y 
3
7)

A B A B
 
 N N N
 proprietăți ale puterilor:

1
x 1  , x  0
1) x inversul numărului real nenul x
1
x  n  n , x  0, n  
2) x
n
m n
3) x  m
x , m  , m  2, n  

 câteva formule trigonometrice:


2 2
1) sin x  cos x  1
2) sin 2 x  2sin x cos x
2 2 2 2
3) cos 2 x  cos x  sin x  1  2sin x  2cos x  1
1  cos 2 x
sin 2 x 
4) 2
1  cos 2 x
cos 2 x 
5) 2
x
2tg
sin x  2
x
1  tg 2
6) 2
x
1  tg 2
cos x  2
2 x
1  tg
7) 2
EXERCIȚII DE BAZĂ PROPUSE PENTRU FIXAREA FORMULELOR
2
1. ∫ (x ¿ ¿3+ x ) dx ¿, x ∈ R 1
27.∫ dx, x ∈ R
6 x7
2. ∫ (x ¿ ¿ 4 ¿ −x )¿ ¿ dx, x ∈ R
1
2
3. ∫ (x+ 3) dx, x ∈ R 28.∫ 8 dx, x ∈ R
x
2
4. ∫ ( x−4 ) dx, x ∈ R 1
29.∫ 13 dx, x ∈ R
5. ∫ ( x−3 ) (x+ 4) dx, x ∈ R x
1
6. ∫ ( x−5 ) (x+5) dx, x ∈ R 30.∫ 14 dx, x ∈ R
3
x
7. ∫ (x−1) dx, x ∈ R 1
3 31.∫ 15 dx, x ∈ R
8. ∫ (x+ 2) dx, x ∈ R x
11
9. ∫ 4 x dx, x ∈ R 1
32.∫ 2 dx, x ∈ R
12 x +1
10.∫ 13 x dx, x ∈ R 1
13
11.∫ (2 x −1) dx, x ∈ R 33.∫ 2 dx, x ∈ R
x +4
14
12.∫ 15 x −√ 3 dx, x ∈ R 1
34.∫ 2 dx, x ∈ R
x 2−25 x +9
13.∫ dx, x ∈ R 1
x+5 35.∫ 2 dx, x ∈ R
x 4−16 x +16
14.∫ 2 dx, x ∈ R 1
x +4 36.∫ 2 dx, x ∈ R
1 x + 25
15.∫ x 3 dx , x ∈ R 1
5 37.∫ 2 dx, x ∈ R
16.∫ x 3 dx , x ∈ R x +36
1
4 38.∫ 2 dx, x ∈ R
17.∫ x 9 dx , x ∈ R x + 49
3 1
18.∫ x 7 dx , x ∈ R 39.∫ 2 dx, x ∈ R
x + 64
2 1
19.∫ x 5 dx , x ∈ R 40.∫ 2 dx, x ∈ R
x + 81
3
20.∫ √6 dx , x ∈ R 1
41.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−1 , 1 }
4
21.∫ √7dx , x ∈ R x −1
3 1
22.∫ √5dx , x ∈ R 42.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−2 , 2 }
7
x −4
23.∫ √ 45dx , x ∈ R 1
1 43.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−3 , 3 }
x −9
24.∫ dx, x ∈ R
2015
x 1
1 44.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−4 , 4 }
x −16
25.∫ 6 dx, x ∈ R
x 1
1 45.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−5 , 5 }
x −25
26.∫ 5 dx, x ∈ R
x
1 1
46.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−6 , 6 } 69.∫ 2 dx, x ¿ 10
x −36 √ x −100
1 1
47.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−7 , 7 } 70.∫ dx, x ∈ (-1, 1)
x −49 √ 1−x 2
1 1
48.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−8 , 8 } 71.∫ dx, x ∈ (-2, 2)
x −64 √ 4−x 2
1 1
49.∫ 2 dx, x ∈ R \ {−9 , 9 } 72.∫ dx, x ∈ (-3, 3)
x −81 √ 9−x 2
1 1
50.∫ dx, x ∈ R 73.∫ dx, x ∈ (-4, 4)
√ x2 +1 √ 16−x 2
1 1
51.∫ 2 dx, x ∈ R 74.∫ dx, x ∈ (-5, 5)
√ x +4 √ 25−x 2
1 1
52.∫ dx, x ∈ R 75.∫ dx, x ∈ (-6, 6)
√ x2 +9 √ 36−x 2
1 1
53.∫ 2 dx, x ∈ R 76.∫ dx, x ∈ (-7, 7)
√ x +16 √ 49−x2
1 1
54.∫ 2 dx, x ∈ R 77.∫ dx, x ∈ (-8, 8)
√ x +25 √ 64−x2
1 1
55.∫ 2 dx, x ∈ R 78.∫ dx, x ∈ (-9, 9)
√ x +36 √ 81−x 2
1 1
56.∫ 2 dx, x ∈ R 79.∫ dx, x ∈ (-10, 10)
√ x + 49 √ 100−x 2
1
57.∫ 2 dx, x ∈ R 80. ∫ ( x 2 + x 3 + x 4 ) dx , x ∈ R
√ x +64
1 81.∫ ( x 7 + x + x 5 ) dx, x ∈ R
58.∫ 2 dx, x ∈ R 82.∫ ( x 2 + x 4 + x 32 ) dx, x ∈ R
√ x +81
1 83.∫ ( x 7 + x 5 + x 4 ) dx , x ∈ R
59.∫ 2 dx, x ∈ R
√ x +100 84.∫ ( x 3 + x 2 +8 ) dx , x ∈ R
1
60.∫ dx, x ¿ 1 85.∫ ( x 12 + x 13+9 ) dx, x ∈ R
√ x2 −1
1 86.∫ ( x + x 6−x 8 ) dx , x ∈ R
61.∫ dx, x ¿ 2
2
√ x −4 87.∫ ( e2 +6−√ 9 ) dx , x ∈ R
1 88.∫ ( 2x +3 x + 4 x ) dx, x ∈ R
62.∫ dx, x ¿ 3
√ x2 −9 89.∫ ( 5 x −6 x +e x ) dx , x ∈ R
1
63.∫ 2 dx, x ¿ 4 2
90.∫ 2 x dx, x ∈ R
√ x −16 5
1 91.∫ 3 x dx, x ∈ R
64.∫ 2 dx, x ¿ 5 3
√ x −25 92.∫ 4 x dx, x ∈ R
1 5
65.∫ 2 dx, x ¿ 6 93.∫ 6 x dx, x ∈ R
√ x −36 2
94.∫ 7 x dx, x ∈ R
1
66.∫ 2 dx, x ¿ 7 5
95.∫ 12 x dx, x ∈ R
√ x −49
1
67.∫ 2 dx, x ¿ 8 100. ∫ 8 x dx, x ∈ R
√ x −64
1 3
68.∫ 2 dx, x ¿ 9 101.∫ 9 x dx, x ∈ R
√ x −81
1 2
102.∫ 2 x dx, x ∈ R

1 4
103. ∫ 3 x dx, x ∈ R

1 10
104. ∫ 5 x dx, x ∈ R

3 5
105. ∫ 2 x dx, x ∈ R

3 7
106. ∫ 4 x dx, x ∈ R

4 8
107. ∫ 9 x dx, x ∈ R

10 10
108.∫ 3 x dx, x ∈ R

6
109. ∫ √2 x dx, x ∈ R

3
110. ∫ √ x 9 dx, x ∈ R
2

1 2 3 5
(
110. ∫ 3 x + 7 x dx, x ∈ R )
3 2 1 8
(
111.∫ 4 x + 7 x + x dx, x ∈ R )
8 3 1 4
(
112.∫ 3 x − 7 x −x dx, x ∈ R )
5 6 5 8
(
113. ∫ 4 x + 7 x +2 x dx, x ∈ R )
3 2
( 8 x
114.∫ 4 x −√ 5 x −e −4 dx, x ∈ R )
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

EXERCIȚII DE CONSOLIDARE A CUNOȘTINȚELOR (DE APLICARE A FORMULELOR)


Următoarele exerciții presupun din partea elevului un minim efort de prelucrare a integrantului
(formule de calcul prescurtat, calcule cu radicali, simplificări, amplificări convenabile, formule
trigonometrice etc.)

 x  1 3  x x
16.  sin  cos  dx, x  
2
1. dx, x  (0, )
x  2 2
 x  3 2 17.
3cos3 x  4   
2. 2
dx, x  (0, ) dx, x    , 
2
x cos 2 x  sin x  2 2
 x  4  x  4 2sin 2 x 2cos 2 x
3. dx, x  (0, ) 18. dx   dx, x   0,  
x x x
2
x 19. sin 3 xdx   cos 2 x sin xdx, x  
4. dx, x  
x2  1
20. cos3 xdx   sin 2 x cos xdx, x  
2
x
5. 2
x 4
dx, x  

21. 2 x  3x dx 
6.
2 x2
dx, x   22.  2 x 1
 3x 1 dx
2
x 9 2
 2 
3x2 23.  e x  x  dx
7. dx, x    e 
x 2  25
cos 2 x  
x4  3 24. 2 dx, x   0, 
8. dx, x   sin x cos x 2
 2
x2  3
sin 3 x  1  
x
9. cos 2 dx, x   25. 2
dx, x   0, 
2 sin x  2
x 1  x2  1
10. sin 2 dx, x   26. dx, x   1,1
2 1  x2
  
11. tg 2 xdx, x    ,  x 2  16  1
 2 2 27. dx, x  
x 2  16
1  
12. 2
dx, x   0, 
2
sin x cos x  2
x  sin 2 x
13. dx, x   0,  
x sin 2 x
x  cos 2 x
II. PRIMITIVE CARE SE REZOLVĂ PRIN FORMULA
 
14. 2
dx, x   0,  INTEGRĂRII PRIN PĂRȚI
x cos x  2
2
 x x
15.  sin  cos  dx, x   Metoda integrării prin părți se utilizează adesea atunci când integrantul
 2 2  este scris sub forma unui produs de funcții uzuale.
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

Dacă funcţiile f:I R şi g:I R sunt derivabile şi au derivata continuă pe intervalul I, atunci funcţiile
f ⋅g ' şi f '⋅g admit primitive pe intervalul I şi are loc formula:

∫ g' ( x)⋅f ( x)dx=g( x)⋅f ( x)−∫ f ' (x )⋅g( x)dx (1)

Remarcă: Dacă notăm u=f ( x ) şi v =g ( x ) , atunci formula (1) capătă forma mai utilă:

∫ udv=u⋅v−∫ vdu (2)

Formulele (1) şi (2) se numesc formulele integrării prin părţi pentru integrala nedefinită

Funcţia f se ia cea mai complicată astfel încât derivata ei să fie o funcţie simplu de calculat iar
funcţia g se ia funcţia a cărei derivată se recunoaşte uşor.

EXERCIȚII DE FIXARE A CUNOȘTINȚELOR - integrare prin părți

INTEGRALE DE TIPUL ∫ P( x )∙ e x dx ; ∫ P(x )∙ a αx dx


Nr. PRIMITIVA Domeniu Nr. PRIMITIVA Domeniu
exerciti exercitiu
u
1 ∫ x ∙ e x dx R 16 x
R
∫ x ∙ e 2 dx
2 ∫ (x+ 2) ∙ e x dx R 17
∫ (x+ 4) ∙ e−3 x dx R
3 ∫ (2 x −5) ∙ e x dx R 18
∫ (x 2+2 x +3)∙ e 3 x dx R
4 ∫ (x−6)∙e x dx R 19
∫ (x 2+ x −3) ∙ e−x dx R
5 ∫ x 2 ∙e x dx R 20 2
∫ (x + x )∙ e dx5x
R
6 ∫ (x 2+3 x +4 )∙ e x dx R 21
∫ x 3 ∙e 2 x dx R
7 ∫ (x 2+ x −1)∙ e x dx R 22 x
∫ x ∙3 dx R
8 1 2 1 R 23 2
R
∫ 2 x + 3 x )∙ e x dx
( ∫ ( 54 x + 14 x) ∙ e 4 x dx
9 ∫ (x 2+3 x )∙ e x dx R 24
∫ x 2 ∙5 x dx R
10 ∫ x 3 ∙e x dx R 25 2
∫ (x ¿ ¿3+ 5 x −2) ∙e dx ¿ R2x

11 ∫ (x ¿ ¿3+ x2 + x +1)∙ e x dx ¿ R 26
∫ (x ¿ ¿3+ x2 + x +1)∙ e 3 x dx ¿ R
12 ∫ x ∙ e2 x dx R 27
∫ (x 2+2 x) ∙ e3 x dx R
13 ∫ (x+ 1) ∙ e2 x dx R 28 −x
R
∫ x 2 ∙e 2 dx
14 ∫ (3 x+ 4) ∙e 3 x dx R 29
∫ (5 x−7)∙ e− x dx R
15 ∫ x 2 ∙e 2 x dx R 30 −x
∫ x ∙ e dx R
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

INTEGRALE DE TIPUL ∫ P( x )∙ ln n x dx, NN *

Nr. PRIMITIVA Domeniu Nr. PRIMITIVA Domeniu


exerciţi exerciţiu
u
1 ∫ x ∙lnx dx x>0 7 ∫ l n2 x dx x>0
2 ∫ (x+ 1)∙lnx dx x>0 8 ∫ (x ¿ ¿3+ x2 + x +1)∙ ln2 x dx ¿ x>0
3 ∫ (3 x+ 4) ∙lnx dx x>0 9 ∫ (5 x−7)∙ ln2 x dx x>0

4 ∫ x 3 ∙lnx dx x>0 10 ∫ (x 2+ x −3)∙ ln 2 x dx x>0


5 ∫ x 2 ∙lnx dx x>0 11 ∫ (x 2−x) ∙lnx dx x>0
6 ∫ (x 2−2 x +5)∙lnx dx x>0 12 2
∫ ( 45 x + 12 x)∙ ln 2 x dx
x>0

sinαx dx
INTEGRALE DE FORMA ∫ P(x )∙ {cosαx }
Nr. PRIMITIVA Domeniu Nr. PRIMITIVA Domeniu
exerciti exerciti
u u
1
∫ x 2 ∙ sinx dx R 9 5 2 1 R
∫ ( 7 x + 3 x )∙ cos 3 x dx
2
∫ x ∙ sinx dx R 10
∫ (x 2−x)∙sin 5 x dx R
3 11
∫ (x+ 1) ∙ cosx dx R ∫ x 3 ∙cos 2 x dx R
4 R 12 R
∫ (3 x+ 4) ∙ sinx dx ∫ (x ¿ ¿3+ x2 + x +1)∙ sin 2 x dx ¿
5 13
∫ (5 x−7)∙ cosx dx R ∫ x ∙tg2 2 x dx R
6
∫ (x 2−2 x +5) ∙cosx dx π 14
∫ x ∙sin 2 x dx R
x(0,
4
)
7
∫ x ∙sin 3 x dx R 15 x π
∫ cos 2 x dx x(0,
2
)
8 2
∫ (x + x −3)∙ sin 2 x dx R 16
∫ √ x ∙ sin √ x dx π
x(0,
2
)
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

INTEGRALE DE FORMA ∫ P(x )∙ {arcsinx


arctgx }
dx

Nr. PRIMITIVA Domeniu Nr. PRIMITIVA Domeniu


exerciti exerciţi
u u
1 12 R
∫ arcsinx dx x(-1,1) ∫ x 2 ∙arctgx dx
2 x(-1,1) 13 x2 R
∫ x ∙ arcsinx dx ∫ 1+ x 2 arctgx dx
3 x(-1,1) 14 2 x2 +3 R
∫ arccosx dx ∫ 1+ x 2 arctgx dx
4 x(-1,1) 15
∫ (3 x+ 4)∙arcsinx dx ∫ xarctg 2 x dx R
5 x(-1,1) 16 R
∫ (5 x−7)∙ arccosx dx ∫ x 3 ∙arctgx dx
6 x(-1,1) 17
∫ arcsin2 x dx ∫ x ∙ arctg x2 dx R
7
∫ arctgx dx R 18 1 x>1
∫ x ∙arccos x dx
8
∫ x ∙ arctgx dx R 19 x ∙ arctgx R
∫ 2
dx
√1+ x
9 x>0 20 1 x>0
∫ arcsin
√x
√ x dx ∫ xarctg x dx
10 x ∙ arcsinx x(-1,1) 21 xarctgx R
∫ 2
dx ∫ ( 4+ x 2 )2 dx
√ 1−x
11 2x R 22 arcsinx x x(-1,1)
∫ arcsin 1+ x 2 dx I1=∫ e 2
dx
√1−x
arcsinx
I2=∫ e dx
e βx
INTEGRALE DE FORMA ∫{ sinαx
}{
cosαx arcsinx
arctgx }
dx , α , β ∈ R .

Nr. PRIMITIVA Domeniu Nr. PRIMITIVA Domeniu


exerciti exercitiu
u
1 R 7
∫ sinx ∙ e x dx ∫ sinαx ∙ e βx dx R,α 2 + β 2 ≠ 0
2 R 8 R
∫ cosx ∙ e x dx ∫ (sin 3 x+ cos 3 x )∙ e 5 x dx
3 R 9 R
∫ (sinx +cosx )∙ e x dx ∫ (4 sin2 x−2 cos 2 x) ∙ e3 x dx
4 R 10 R
∫ sinx ∙ 2x dx ∫ sin 2 x ∙ e x dx
5 R 11 R
∫ sin 3 x ∙ e 2 x dx ∫ cos2 x ∙ e x dx
6 R 12 R
∫ sin 5 x ∙ e 3 x dx ∫ sin 2 αx ∙ e βx dx
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

√ x 2+ a2
INTEGRALE DE FORMA ∫ x ∙
n

{ }
√ x2 −a2
√ a2−x 2
dx .

1
√ x +a2

{ }
2

n 1
INTEGRALE DE FORMA ∫ x ∙ dx .
√ x −a 2
2

1
√a −x 2
2

Nr. PRIMITIVA Domeni Nr. PRIMITIVA Domeniu


exerciti u exerciţiu
u
1 R 9 x
∫ √ x 2+ 1dx ∫ x √ x 2−9 dx ∈(−∞ ,−3)∪(3 , ∞ )
2
∫ √ x 2+ 4 dx R 10
∫ x √ 9−x 2 dx x∈(−3,3)
3
∫ √ x 2+ 9 dx R 11 x R
∫ 2 dx
√ x +1
4
∫ √ x 2−1 dx x>1 12 x x>1
∫ 2 dx
√ x −1
5 x>5 13 2 R
∫ √ x 2−25 dx ∫ x2 dx
√ x +1
6 R 14 3 R
∫ x √ x 2 +1 dx ∫ x2 dx
√ x +4
7 x>1 15 R
∫ x √ x 2−1 dx ∫ x 2 √ x 2 +5 dx
8
∫ x √ x 2−3 dx x>√ 3 16
∫ √16−x 2 dx x ∈(−4,4)

INTEGRALE DE RECURENTA In
Să se stabilească o formulă de recurenţă pentru fiecare din integralele In, nN* din
tabel,calculând I0,I1,I2,I3.
Nr. PRIMITIVA Domeni Nr. PRIMITIVA Domeniu
exerciti u exerciţiu
u
1 n
∫ 1+x x 2 dx
R 6
∫ x ln n x dx x>0

2 1 R 7
∫ x n lnx dx x>0
∫ ( x 2 +1)n dx
3 1 x>1 8
∫ x n e x dx R
∫ (1−x 2)n dx
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

4 x2 n R 9 R
∫ a2 + x 2 dx ∫ x n sinx dx
5
∫ lnn x dx x>0 10
∫ x n lnm x dx x>0
11 R 20 R
∫ sin n x dx ∫ cos n x dx
12
∫ sin n x ∙cos m xdx R 21
∫ x n arctgx dx R
13 x n+ 1 R 22 ln n x x>0
∫ 1+ x dx ∫ x dx
14 xn x>0 23 1 x>0
∫ x 2−1 dx ∫ x n (1+ x2 ) dx
15 x>0 24 x>0
∫ 1+ x ¿n x ¿ dx xn
∫ 1+ x dx
16 x x>0 25 ex R
∫ ( x 2 +1)n dx ∫ 1+e nx
dx
n
17 R 26
∫ e x dx ∫ (2−x n )dx x[0,2]
18 x n+ x+2 x[0,1] 27 x[1,4]
∫ 1+ x dx ∫ √ x n +4 x dx
19 28 R
∫ (x ¿¿ n+1+1) e x dx ¿ x[0,1] e nx
∫ 1+e x dx

SUBIECTE DIN VARIANTELE DE BAC 2009-2010 CU INTEGRALE DE RECURENŢĂ.

Var. Exerciţiul Cerinţele


9, Fie a) Să se calculeze I1;
33 1 n
b)Dacă x 2 ≤ x , ∀ x ∈ [ 0,1 ] , atunci I 2 ≤ I 1 ;
x +1
In = ∫ dx ,cu
x +1 1
0 c)Demonstraţi I n+1 + I n= +2 ln 2 , ∀ n ∈ N ¿
nN* n+1
xn x n+1 n 1
≤ x ; ∀ x ∈ [ 0,1 ] , ∀ n ∈ N atunci: ≤ 2013∙ I 2012 ≤
¿
d)Dacă ≤
2 x+1 2
1.
13 Fie a)Verificaţi I0=1
2
e
ln n x b) Să se calculeze I1;
In =∫ dx ,cu 3n+1 −2n+1 n
e
x c)Dacă 1lnx2,[e,e2], atunci: 1 ≤ ≤2 ,∀n∈N
nN* n+ 1
16 Fie 1 3
47 3 n a)Să se verifice că I0= ln .
x 2 2
In = ∫ 2
dx ,cu b) Să se calculeze I1
2 x −1
nN* 3n +1−2n+1
c) Să se demonstreze că : I n+2−I n= ,∀n∈N
n+1
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

24 Fie a) Să se calculeze I0;


In = b)Să se demonstreze că:I1 = e2.
2
c)Să se verifice afirmaţia: (n+1)In + In+1 =e(2n+1e-1),nN*
∫ x n e x dx , ∀ n ∈ N
1
30 Fie a) Să se calculeze I1;
In = b) Dacă (1+x)n(1+x)n+1,nN, ∀ x ∈ [ 0,1 ] , atunci: I 2012 ≥ I 2011 ;
1
x 1+ x n
dx , ∀ n ∈ N n 2n +1+1
∫ ( ) n n+1 n
I
c) Dacă x(1+x) = (1+x) - (1+x) ,nN atunci: n =
(n+1)(n+ 2)
,
0
nN, xR.
38 Fie a)Să se calculeze I0;
In =
2
b)Să se arate că In  In+1,nN.
e
c)Să se demonstreze relaţia de recurenţă:In =
∫ xlnn xdx , ∀ n∈ N e2 (e2 ∙2n −1)
e −n I n−1 , ∀ n ∈ N ¿.
2
48 Fie √3−1 ..
√3 a)Să se verifice dacă I0+I2 =
1 √3
In = ∫ dx
x ( x 2+1)
n 1 1 x
1
b) Dacă = − 2 , ∀ x ≠ 0 calculaţi I1.
,nN
2
x(x +1) x x +1
1
c) Să se demonstreze relaţia In + In-2 <
n−1
52 Se dau funcţiile: a)Să se calculeze f1(x);
x
fn:[0,)R, f0(x)=1 e 2+1
x b)Să se demonstreze relaţia:∫ f 1 ( x ) lnxdt=
f n+1 ( x ) =∫ f n ( t ) dt 0 4
0
59 Se dau funcţiile: 1
−x 1
fn:[0,1]R, a) Să se verifice dacă : ∫ e f 1 ( x ) dx= .
0 2
fn(x)=xnex
1 b)Calculaţi I1.
I n=∫ f n ( x ) dx c)Demonstraţi că In + In-1 =e, nN,n2.
0
69 Fie 2

f:[0,)R, a)Pentru n=2 calculaţi ∫ f ( x ) dx


1
f(x)=(1+x)n, a
nZ* b)Pentru n=-1,să se determine a unde a[0,) a.î.∫ f ( x ) dx=0
0
1
'
c)Să se calculeze∫ f ( x) ∙ f ( x ) dx .
0
75 Fie 1

fn:RR fn(x) = a) Să se verifice∫ f 1 ( √ x−1 ) dx=1


0
1
1
(x +1)n
2
b)Să se determine primitiva G(x) a funcţiei g(x)= ,xR
f 2 (x )
13
dacă G(1)= .
15
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

1
c)Calculaţi ∫ x ∙ f n ( x ) dx ; n>1 , nϵN .
0
79 Se dau funcţiile: 1
2
fn:[0,1]R, fn(x)= a) Calculaţi
xn
∫ (x+ 1)∙ f 2 ( x ) dx .
1
1
x+1
c)Să se arate că: ∫ f 2009 ( x ) dx ≤ ln 2.
0

80 Fie a) Să se calculeze ∫ f 0 ( x ) dx.


fn:RR fn(x) = 1 1
x
e c)Să se demonstreze inegalitatea∫ f n+ 1( x )dx ≤∫ f n (x ) dx.
nx 0 0
e +1
82 Se dau funcţiile: a) Să se calculeze ∫ f 1 ( x ) dx.
n
fn:[0,1]R, fn(x)=e x
b) Să se calculeze∫ x ∙ f 1 ( x ) dx.
91 Se dau funcţiile: a) Să se calculeze ∫ f 1 ( x ) dx.x[0,2]
fn:[0,2]R, fn(x)=(2-
x)n
93 Se dau funcţiile: a) Să se calculeze ∫ f 1 ( x ) ∙ √ x+1 dx .
fn:[0,1]R, fn(x)= 1
1
xn c)Dacă √ x+1 ≥ 1 pentru x[0,1],atunci ∫ f 2009 ( x ) dx ≤ .
0 2010
√ x +1
94 Se dau funcţiile: a) Să se calculeze ∫ x ∙ f 1 ( x ) dx.
fn:[0,1]R, fn(x)=
b) Să se calculeze
∫ f 2 ( x ) dx.
xn + x +2 1
x +1 c) Să se arate că: ∫ f 2008 ( x ) dx ≤ 2.
0
98 Se dau funcţiile: 4
14 √5
fn:[0,4]R, fn(x) = a) Să se verifice∫ f 1 ( x ) dx = .
1 3
√ x n+ 4 x 2
x+ 2
b) Să se calculeze ∫ 2
dx .
1 f 2 (x )
100 Se dau funcţiile: −x
a) Să se calculeze ∫ f 0 ( x)e dx
fn:[0,1]R, 1 1 1
fn(x)=(xn+1+1)ex c) Să se arate că:∫ f 2008 ( x ) dx+∫ f 2010 ( x ) dx ≥2 ∫ f 2009 ( x ) dx .
0 0 0

III. PRIMITIVE CARE SE REZOLVĂ PRIN METODA SUBSTITUȚIEI (SCHIMBĂRII DE


VARIABILĂ)

Teoremă (prima formulă de schimbare de variabilă): Dacă funcţia ϕ : I →J este derivabilă pe


intervalul I, iar funcţia f :J→R admite primitive pe intervalul J şi F : J → R este o
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

primitivă a funcţiei f :J→R , atunci funcţia F ∘ϕ : I →R este o primitivă a funcţiei


f ∘ϕ : I →R şi are loc formula

∫ f (ϕ( x))⋅ϕ' ( x)dx=F (ϕ( x))+C


Metoda substituţiei la calculare integralei nedefinite (prima metodă de schimbare de variabilă):

a) Dacă se face substituţia ϕ( x)=t :

|ϕ(x)=t |
'
∫ f (ϕ(x))⋅ϕ (x)dx=¿|d(ϕ(x ))=dt ¿|=∫ f (t)dt ¿
'
|ϕ (x)dx=dt | = F(t )+C=F (ϕ( x ))+C .

b) Dacă se face substituţia ϕ( x )=g (t ):

|ϕ(x)=g(t ) |
'
∫ f (ϕ( x))⋅ϕ ( x)dx=¿|d(ϕ(x ))=d(g(t)) ¿|=∫ f (g(t)) g' (t)dt ¿
' '
|ϕ ( x)dx=g (t )dt | = F( g(t ))+C=F (ϕ (x ))+C .

Teoremă: (a doua formulă de schimbare de variabilă): Dacă funcţia ϕ : I →J este bijectivă şi


derivabilă pe intervalul I, funcţia f : J→R admite primitive pe intervalul J şi H este o primitivă
−1
'
a funcţiei h=( f ∘ϕ )⋅ϕ , atunci funcţia f : I →R admite primitive şi funcţia H∘ϕ este
o primitivă a funcţiei f şi are loc formula

∫ f ( x)dx=H (ϕ−1 ( x))+C


Remarcă: Practic la calculare integralei nedefinite prin a doua metodă de schimbare de variabilă se
−1
notează x=ϕ(t ) , de unde se află t=ϕ ( x ) şi se aplică formula:

∫ f ( x)dx=∫ f (ϕ(t ))⋅ϕ' (t )dt= H (t )+C=H (ϕ−1 ( x))+C .

EXERCIȚII - INTEGRAREA FUNCTIILOR COMPUSE

un +1 ( x)
INTEGRALE PE BAZA FORMULEI: ∫ u ' (x )∙ un (x )dx= n+1
+c

Nr Primitiva Domeniu
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

.
5
1 R
∫ arctg
1+ x 2
x
dx
n
2 R
∫ arctg
1+ x 2
x
dx
5
3 (0,)
∫ lnx x dx
4 ln n x (0,)
∫ x dx
5 ∫ sinx ∙ cos6 x dx R
3
6 ∫ cosx ∙ sin x dx R
7 1 (-1,1)
∫ ∙ arcsinx dx
√ 1−x 2
8 ∫ (1+tg 2 x) ∙ tg3 x dx π
R- {∓ ( 2 k +1 ) }, k Z
2
9 ∫2 x¿¿ R
x2 8
10 1)( x) dx
R
∫ (x+
2
+

11 ∫ (2 x +3)(x 2+ 3 x +1)51 dx R
12 ∫ (2 x + 4)(x 2+ 4 x−5)2 dx R
13 1 1 π
∫ ( x ∙ ln 2 x+ cos2 x ∙ tg 2 x )dx (0,)- {( 2 k +1 )
2
}, k N

14 ∫ (2 x + 4)( x 2+ 4 x +5)5 dx R
15 ∫ (2 x −1)(x 2−x +1)4 dx R
16 ∫ (7 x 6+ 3 x 2 +2 x+1)( x 7+ x3 + x 2 + x)100 dx R
17 ∫ (x−1)5 dx R
18 ∫ (ax +b)5 dx R
19 ∫ (3 x+2)5 dx R
20 ∫x ¿¿ R
21 ∫ x (2 x−1)9 dx R
22 ∫ (x 2−1) ∙(x 3−3 x+ 1)5 dx R
23 ∫ x 2 ∙( x3 +1)5 dx R
24 ∫x ¿¿ R
2011
25 (0,)
∫ ln x x dx
26 ∫ sin 5 x ∙cosx dx R
27 (1+lnx)5 (0,)
∫ x dx
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

28 ln ⁡(x+1)
dx (0,)
∫ x+1
2
29 (0,)
∫ lnx x dx
Pag. 1

uα + 1( x )
' α
INTEGRALE PE BAZA FORMULEI: ∫ u ( x )∙ u (x) dx= +c
α +1
Nr. Primitiva Dom. Nr. Primitiva Domeniu
1 ∫x √ x 2 +1 dx R 10 √5 ln3 x x>0
∫ dx
x
2 ∫ (2 x +2) √ x 2 +2 x +3 dx x0 11 2 R
∫ (3 x+5)3 dx
3 ∫ x 2 √ x 3 +1 dx x0 12 n
m
R
∫ (ax +b) dx
4 ∫ x √ x +1 dx x0 13 ∫ x √5 5−x 2 dx x(-√ 5 , √ 5
)
5 1 1 14 x>0

( √ 5 x−1)
3
dx x>
5 ∫ √ lnx
x
dx

6 2 R 15 7 R
∫ √3 ( 2 x +1) dx ∫ (x−1) 9 dx
7 ∫ x √ x 2 +3 dx R 16 5
7
x>0
(1+lnx)
∫ x dx
8 ∫ x 3 √ x 2−1 dx x>1 17 1
2
3
x(-1,1)
∫ ∙(arcsinx ) dx
√ 1−x 2
9 ∫ sinx ∙ √5 cos3 x dx R 18 6 x>0
(1+ ln (x +1)) 5
∫ dx
x +1

u' (x )
3. INTEGRALE PE BAZA FORMULEI:∫ dx =√u ( x)+C
2 √u ( x)
Nr Primitiva Domeniu Nr. Primitiva Domeniu
.
1 x R 5 x x>√ 3
∫ 2
dx ∫ 2
dx
√ x +1 √ x −3
2 x x>1 6 2 x +1 R
∫ 2
dx ∫ 2
dx
√ x −1 √ x + x +3
3 x x(-1,1) 7 x2 x>1
∫ 2
dx ∫ dx
√ 1−x 3
√ x −1
4 x R 8 3 x 2 +2 x +1 x>1
∫ 2
dx ∫ 3 2 dx
√ x +7 √ x + x + x+ 1
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

u' ( x)
4. INTEGRALE PE BAZA FORMULEI: ∫ dx=ln(u ( x ) )+ c
u( x)
Nr Primitiva Domeniu Nr. Primitiva Domeniu
.
1 2 x +3 R 12 1 R - {-1}
∫ x 2+3 x +7 dx ∫ x+ 1 dx
2 4 x+10 R 13 1 −b
∫ x 2+5 x +8 dx ∫ ax +b dx R-{
a
}

3 8 x+ 6 R 14 1 1
∫ 2 x2 +3 x+ 3 dx ∫ 1−4 x dx R-{ }
4
4 sinx R 15 x R
∫ 3+cosx dx ∫ x 2+1 dx
5 ∫ tgx dx π 16 x2 R
R - {( 2 k +1 ) }, k Z ∫ 2 x3 +1 dx
2
6 ex R 17 1 R-{e-1,0}
∫ 1+e x dx ∫ x (lnx+1) dx

7 ∫ ctgx dx R - {kπ }, k Z 18 2 x−1 R


∫ x 2 +9 dx
8 3 x2 R - {-1} 19 1 (0,)
∫ x 3+ 1 dx ∫ xlnx dx
9 3 x 2−6 x +3 R - {1} 20 2 x+1 R
∫ x 3−3 x 2+3 x−1 dx ∫ 2 x2 +2 x+10 dx
10 −2 sinx+ 3 cosx R 21 ∫ e x ∙ ctg e x dx R
∫ 3 sinx +2 cosx dx
11 e x −e−x R 22 sinx R
∫ e x +e− x dx ∫ cosx +2 dx

5. INTEGRALE PE BAZA FORMULEI: ∫ u ' ( x ) eu (x) dx=e u(x )+ c


Nr Primitiva Domeniu Nr. Primitiva Domeniu
.
2 2
1 ∫ 2 x e x dx R 10 ∫ (2 x +1)e x +x−1 dx R
3
2 ∫ x 2 e x dx R 11 ∫ e3 x dx R
x
2
3 x
+x R 12 R
∫ (x+ 1)e dx 2 ∫ x dx 2

e
4 ∫ sinx ∙ ecosx dx R 13 ∫ √ x e x √ x dx x>0
5 ∫ (1+tg 2¿ x ) etgx dx ¿ R-{ 14 etgx π
π ∫ cos 2 x dx R - {( 2 k +1 ) }, k Z
( 2 k +1 ) }, k Z 2
2
2
6 ∫ cosx ∙ e sinx dx R 15 ∫ (x+ 1) ∙ e x +2 x+3 dx R
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

7 e lnx x>0 16 ∫ (e ¿ ¿ 3 x−2e 2 x +5 e x )dx R¿


∫ x dx
8 e√x x>0 17 1 R-{0}
∫ −1
+1
∫ 2 √ x dx 2
e x dx
x
3
9 √x R-{0} 18 ∫ e5 x+1 dx R
∫ e3 2 dx
3 √x

' u( x) a u(x)
6. INTEGRALE PE BAZA FORMULEI: ∫ u (x )a dx= +c
lna
Nr Primitiva Domeniu Nr. Primitiva Domeniu
.
π
2
1 ∫ 2 x ∙ 3 x dx R 6 ∫ (1+tg2¿ x )2tgx dx ¿ R - {( 2 k +1 ) }, k Z
2
3
2 ∫ x 2 ∙2 x dx R 7 1 R-{0}
∫ −1
+1
x
3 dx
x2
2
3 x
+x R 8 ∫ 5 7 x dx R
2
∫ (x+ 1) ∙5 dx
4 ∫ sinx ∙ 4 cosx dx R 9 5 tgx R
∫ cos 2
dx
x
2
5 ∫ cosx∙ 7 sinx dx R 10 ∫ sin 2 x ∙ 7sin x dx R

∫ u' ( x ) ∙ cos ( u ( x ) ) dx=sin ( u ( x ) ) +C


7. INTEGRALE PE BAZA FORMULELOR:
{∫ u' ( x ) ∙ sin ( u ( x ) ) dx=−cos ( u ( x ) ) +C
Nr. Primitiva Domeniu Nr. Primitiva Domeniu
1 ∫e x cos ⁡(e x +2)dx R 10 cos 7 xdx
∫ R
2 ∫ e x sin(e x −2)dx R 11 ∫ sin 5 xdx R
3 ∫ (2 x +1)cos ( x 2 + x)dx R 12 1 1 R*
∫ x 2 sin x dx
4 ∫ xcos x2 dx R 13 1 1 R*
∫ x 2 cos x dx
5 ∫ xsin x 2 dx R 14 1 x>0
∫ √ x cos √ x dx
6 cos ⁡(lnx) x>0 15 1 x>0
∫ x
dx ∫ √ x sin √ x dx
7 sin ⁡( lnx) x>0 16 sin ⁡( tgx) π
∫ x dx ∫ dx R - {( 2 k +1 ) }, k Z
cos x2 2
8 ∫ 3 e 3 x sin(e 3 x )dx R 17 cos ⁡(tgx) π
∫ cos2 x dx R - {( 2 k +1 ) 2 }, k Z
9 ∫ e−x cos e−x dx R 18 ∫ x 2 cos x 3 dx R
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

u' ( x) 1 u ( x )−a
8.INTEGRALE PE BAZA FORMULEI: ∫ 2
u ( x ) −a 2
dx = ln
2a u ( x ) +a
+c | |
Nr Primitiva Domeniu Nr. Primitiva Domeniu
.
1 sinx R 9 1 π
∫ cos 2 x−4 dx ∫ cosx dx R - {( 2 k +1 )
2
}, k Z
2 cosx R 10 1 R*- {1}
∫ sin2 x−6 dx ∫ 2 √ x ( x−1) dx
3 x R *
11 2x R*- {-1,1}
∫ e 2 ex −1 dx ∫ x 4−1 dx

4 3 e3 x R* 12 1 -1

∫ e 6 x −4 dx ∫ x (ln2 x−1) dx (0,)-{e,e }


5 2 x+1 R*- {-1} 13 1 π
∫ ( x 2 + x +1)2−1 dx ∫ cos 2 x (tg2 x−1) dx R - {( 2 k +1 ) }, k Z
2
6 2x 14 2 *
R -{-1}
∫ ( x 2 +1)2−1 dx R - {∓ √ 2}
*

∫ ( x 3 +3 xx2++21)x2−1 dx
7 1 R-{k },kZ 15 1 R* -{-2}
∫ sinx dx ∫ ( x +1)2−1 dx
8 1 16 1 −11 ,−1¿
∫ 3 x 2+ 4 x−7 dx xR-
−7
[
∫ x 2+12 x +11 dx xR- [
,1 ¿
3

u' (x) u (x)


9.INTEGRALE PE BAZA FORMULEI: ∫ u2 ( x ) + a2 dx= 1a arctg a
+c

Nr Primitiva Domeniu Nr Primitiva Domeniu


. .
1 x R 11 1 (0,)
∫ x 4 +1 dx ∫ x (ln2 x+1) dx
2 sin2 x R 12 ex R
∫ sin 4 x +3 dx ∫ e 2 x +1 dx
3 2 R 13 1 (0,)
∫ x 6x+ 1 dx ∫ ( x +5)2 +4 dx
4 sin 2 x R 14 1 −b
∫ cos 4 x+ 4 dx ∫ ( ax+ b)2+ k 2 dx R-{
a
}

5 1 R 15 2x R
∫ x 2+ x +1 dx ∫ ( x 2 +3)2+ 5 dx
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

6 1 R 16 2 x +2 R
∫ x 2−x+ 1 dx ∫ ( x 2 +2 x+5)2 +3 dx
7 1 R 17 sinx R
∫ x 2+ 2 x +2 dx ∫ cos2 x +7 dx
8 1 R 18 cosx R
∫ x 2+ 4 x +5 dx ∫ sin2 x+3 dx
9 1 R 19 1 (0,)
∫ x 2+ 2 x +3 dx ∫ 2 √ x ( x +2) dx
10 1 R 20 3 e3 x R
∫ x 2+ 6 x +10 dx ∫ e 6 x +1 dx

u' (x )

10. INTEGRALE PE BAZA FORMULELOR:

Nr. Primitiva Domeni Nr. Primitiva


{
∫ 2

u'
√ u (x)−a 2
2
√ u ( x )+ a 2
dx =ln (u ( x ) + √ u 2 ( x ) +a2 )+ C

dx=ln ( u ( x ) + √ u 2 ( x)−a2 ) +C

Domeniu
u
1 cosx R 6 sinx R
∫ 2
dx ∫ 2
dx
√ sin x +1 √ cos x+1
2 1 x>0 7 e x R
∫ 2
dx ∫ dx
x √ ln x+ 4 √e 2x
+4
3 1 π 8 1 π
∫ 2 2 dxx∈(0 , 2 ) ∫ 2
dxx ∈(0 , )
2 2
cos x √ tg x +3 sin x √ ctg x +3
4 2 x+ 1 R 9 10 x +5 x>1
∫ 2 2 dx ∫ 2 2
dx
√( x + x) +1 √(5 x + 5 x ) −16
5 1 R 10 e3 x x>1
∫ 2
dx ∫ 6 x dx
√(x +1) +1 √ e −4

u' (x) u ( x)
11. INTEGRALE PE BAZA FORMULELOR: ∫ dx=arcsin +c
2 2
√ a −u ( x ) a
Nr Primitiva Domeniu Nr. Primitiva Domeniu
.
1 cosx π 5 1 x(-1,2)
∫ dx x ∈(0 , ) ∫ dx
√ 1−sin 2
x 2 √ 2+ x−x 2

2 1 x(e-2 ,e2) 6 1 x(-8,2)


∫ 2
dx ∫ 2
dx
x √ 4−ln x √ 16−6 x−x
3 1 π 7 2 x+1 x(-1,0)
∫ 2 x ∈(0 , )
dx ∫ dx
2
cos x √ 3−tg x 3 √ 1−( x + x +1) 2 2
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

4 ex x<1 8 1 x(-2,0)
∫ dx ∫ 2
dx
√ 4−e 2 x √ 1−( x+1)
u' ( x )

Nr
12. INTEGRALE PE BAZA FORMULELOR:

Primitiva Domeniu
'
u (x)
{
∫ cos 2 u ( x ) dx =tg ( u ( x ) ) +c
( )
∫ sin 2 u(( x ) ) dx=−ctg ( u ( x ) ) +c
Nr. Primitiva Domeniu
.
1 x2 x∈¿ ) 11 x2 x∈¿ )
∫ cos 2( x3 ) dx ∫ sin2 ( x 3 ) dx
2 1 xR – {-1} 12 1 x>0
∫ cos 2( x+1) dx ∫ sin2 ( x +3) dx
3 1 π 13 1 x>0
∫ cos 2( 2 x +3) dx x ∈(0 , 2 ) ∫ sin2 (5 x +6) dx
4 6 x+5 x>0 14 2 x +1 π
∫ cos 2( 3 x 2 +5 x+3) dx ∫ sin2 (x 2 + x) dx x ∈(0 , )
2
5 sinx π 15 cosx R – {k},k Z
∫ cos 2( cosx ) dx R - {( 2 k +1 ) 2 }, k Z ∫ sin2 ( sinx) dx
6 1 x>0 16 1 x>0
∫ x ∙ cos 2(lnx) dx −∫
x ∙ sin2 (lnx)
dx

7 1 π2 17 cosx R – {k},k Z
∫ 2
dxx ∈(0 , ) ∫ sin3 x dx
2 √ x cos ( √ x +3) 4
8 1 π 18 sinx π
∫ cos 2( 3 x ) dx x ∈(0 , ) ∫ cos 3 x dx R - {( 2 k +1 ) }, k Z
6 2
9 ∫ 2 ( 1+tg (2 x ) ) dx x ∈(0 , π )
2 19 ∫ 4 ( 1+ctg2 ( 4 x ) ) dx x ∈(0 ,
π
)
4 4
10 2 2
∫ x ( 1+tg ( x ) ) dx x ∈ ¿ ) 20
∫ x (1+ctg2 ( x2 ) ) dx x ∈ ¿)
PRIMITIVE – METODE DE CALCUL
FIȘA 1

S-ar putea să vă placă și