Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Prof. pt. înv. primar: Mavriche Diana-Mirabela


Data: 23-03-2021

Clasa: pregătitoare

Aria curriculară: Om si societate

Disciplina: Dezvoltare personală

Subiectul: „Prietenii mei necuvantatori”


Unitatea tematică: Florile

Tipul lecției: Predare-invatare

Discipline integrate:Arte vizuale și abilități practice

Muzica si miscare

Competențe generale:

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar

Competențe specifice:

DP:

1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităţilor preferate

AVAP:
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei;
2.3 Realizarea de obiecte/constructii/folosind materiale usor de prelucrat si tehnici accesibile
MM:
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm;
Obiective operaționale:

 Cognitive:
 O1- sa raspunda corect la intrebarile formulate
 O2- sa gaseasca cat mai multe insusiri pentru animalele de companie
 O3- sa ansambleze piesele de puzzle
 O4- sa rezolve exercitiile din caietul auxiliar
 O5-sa recunoasca animalul mimat
 Psihomotorii:

O.P1: să păstreze poziția corectă în bancă;

O.P2: să manipuleze materialele didactice prezentate în mod organizat;

O.P3: să scrie la tablă și pe caiete rezolvarea corectă a aplicațiilor propuse.

 Afective:

O.A1: vor participa cu interes la lecție;

O.A2: vor interacționa în mod pozitiv și constructiv cu colegul de bancă.

Strategii didactice:- inductivă

 Metode și procedee: conversatia , explicatia , observatia , demonstratia, joc didactic


 Mijloace didactice: auxiliar, tabla, planse ,laptop,video-proiector, jetoane, cutie, plastilina, piese puzzle.
 Forme de organizare: frontală, individuala..
 Resurse: - temporale (35 de minute+10 min recreative);
- Umane ( 14 de școlari).
 Metode și tehnici de evaluare:
- Evaluarea orală: chestionarea orală (se urmărește rapiditatea și calitatea cu care elevii rădăund la întrebările
propunătoarei);
 Bibliografie:
 Adriana Baban- coordonator- „Consiliere educationala”, Ed. Ardealul, Cluj- Napoca, 2001
 Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin
ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 file:///C:/Users/40745/Desktop/manual/File-1596194451.pdf

SCENARIU DIDACTIC

Secvența Obiect Conținut și sarcini de învățare Strategia didactică Evaluare


didactică ive
operaț Activitatea Activitatea Metode și Mijloace Forme de
ionale propunătoarei școlarilor procedee didactice organizare
1.Captarea O.A1 Școlarii stau în bănci și Conversația Laptop Frontală Evaluare orala
atenției Se va realiza prin sunt atenți urmarind Video-
vizionarea unui cantec. filmuletul. proiector
O.P1 Animale colorate - YouTube

2.Enunțarea O.A1 Astazi mi-am propus sa Copiii vor fi atenți la Conversația -- Frontală -
obiectivelor descoperim care este obiectivele enunțate.
O.P1 animalul vostru preferat.
O sa coloram, o sa
mimam si o sa realizam
un puzzle cu animalul
preferat.
3. Prezentarea O.A1 Anunt ca tema noua se va Elevii asculta cu interes Conversația Planse Frontală -
noului conținut numi „Prietenii mei cele spuse de didactice
necuvantatori”. invatatoare.
O.P1 Voi prezenta imagini cu
animalute si voi purta o ”Animalele de Explicatia
discutie cu elevii de ce companie sunt cele
este important sa avem uncare ne pot usura
animal de companie si cu singuratatea si cel mai
ce ne ajuta el. important lucru este ca
ele ne ofera afectiune
si iubire
neconditionata.”
4. Dirijarea O.A1 Le spun elevilor sa Elevii asculta cu atenție Conversația Caiete Frontală Aprecieri
învățării deschida caietele indicatiile si rezolva auxiliare Individuala verbale.
auxiliare la pagina 42 exercitiile. Explicatia
O.P1 pentru a rezolva
exercitiile, cu ajutorul
meu. Exercitiul
O.C1
Caiete Aprecieri
Conversația auxiliare verbale.
O.C2 Frontală
Explicatia Individuala

O.C3
Exercitiul

O.C4

O.P3

5. Obținerea O.A1 O sa le prezint cutia cu Conversația Jetoane cu Frontală Aprecieri verbal


performanței animale. O sa invit in fata Elevii vin in fata clasei animale
clasei un elev, va extrage si mimeaza animalul Cutia
O.P1 o imagine si o sa extras. animalelor
trebuiasca sa mimeze
animalul extras fara a Aprecieri privin
O.C1 scoate sunete. corectitudinea
raspunsurilor,
implicareain
O.C2 Joc didactic activitate.

O.C3
6. Feed-back O.C2 Se va realiza pe tot Copiii vor dori să Joc didactic Piese de Frontală Aprecieri verbal
parcursul orei prin răspundă, să rezolve puzzle
O.C3 rezolvarea corectă a exercițiile propuse . Conversația Individuala
exercițiilor și interesul pe
care copiii îl vor
manifesta față de lecție.
Vor primi piese de puzzle
si v-a trebuie sa
ansambleze piesele astfel
incat sa realizeze un
animal.
7.Evaluarea O.C2 Se face pe tot parcursul Aceștia vor fi răsplătiți Exercițiul Plastilina Frontală Aprecieri verbale
activității, atât oral cât și prin aprecierea orală.
O.C3 în scris, prin realizarea Elevii realizeaza Conversația
animalului preferat din animalul preferat din Individuală
plastilina. plastilina.

8. Retenția și O.A1 Invatatoarea ii intreaba Conversația Frontală Aprecieri verbal


transferul pe elevi cum se numeste Elevii sunt atenți la
lectia. ceea ce le spune Individuală
Rog sa mi se dea invatatoarea si raspund
O.P1 exemple de animale de la intrebari. Explicația
companie.