Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
GRUPA: Mare 2
EDUCATOARE:
TEMA PROIECTULUI: ,,Fiica anului primavara”
TEMA SAPTAMANALA:,, ” - evaluare
DOMENIUL EXPERIENTIAL: Domeniul Om si Societate (DOS)
ACTIVITATEA: Activitate practica
TEMA ACTIVITATII: „Peisaj de primavara”
MIJLOC DE REALIZARE: asamblare, lipire
FORMA DE REALIZARE: frontal-individuala

SCOPUL ACTIVITATII: Dezvoltarea capacitatii de a realiza lucrari originale, in conditii cat


mai variate, valorificand experienta acumulata.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: C3 Activare si manifestare a potentialului creativ.

COMPORTAMENTE VIZATE: C3.2 Demonstreaza creativitate prin activitati artistico-


plastice, muzicale si practice, in conversatii si povestiri creative.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
 Să utilizeze tehnicile de lucru specifice activitatilor practice, insusite anterior (asamblare,
lipire);
 Să manifeste interes si creativitate in realizarea temei propuse;
 Să se comporte adecvat pe parcursul activitatii.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, expunerea.
MATERIAL DIDACTIC: material suport, elemente pentru lipit, lipici, servetele.

DURATA: 30 - 35 min
BIBLIOGRAFIE:
Curriculum pentru educatie timpurie 2019;
Programa activitatilor instructiv - educative in gradinita de copii;
Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la
nastere la 7 ani.
Demersul didactic

Evaluare
Nr. Etapele Strategii
Conţinutul ştiinţific (instrumente şi
Crt. actvitatii didactice
indicatori)
1. Moment Se asaza mobilierul şi pregătesc materialele Observarea
organizatoric necesare pentru buna desfăşurarea comporta-
activităţii : mentului.
-aranjarea scaunelor si meselor in forma Corectarea
coresunzatoare respectand distantarea; tinutei.
-pregătirea materialului didactic necesar;
-aerisirea sălii de grupă;
-intrarea ordonată în sala de grupă.
2. Captarea Captarea atentiei se va realiza printr-o Interesul pentru
atenţiei ghicitoare. Surpriza: conţinutul
Ghicitoare surprizei.
Ghioceii sunt pe câmpuri,
Rândunelele în crânguri,
Copacii înmuguresc,
Pe cine vestesc?
( Primăvara ) Conversatia

Intuirea materialului distribuit pe mese.


3. Anunţarea Se anunta tema si se explica obiectivele pe Explicatia Observarea
temei şi intelesul copiilor. comporta-
enunţarea mentului.
obiectivelor
4. Dirijarea Se prezinta copiilor un peisaj de primavara. Explicatia Frontala
invatarii Se explica tehnicile de lucru / pasii de Demonstratia
realizare pe care ii vor folosi pentru a realiza
tema propusa. Exercitiul
Se executa de catre copii exercitii de
incalzire a muschilor mici ai mainii si se
trece la realizarea lucrarii.
Pe parcursul activitatii educatoarea ofera
ajutor copiilor care necesita sprijin.
6. Evaluarea Dupa realizarea lucrarilor acestea vor fi Conversatia Frontala
analizate pe baza urmatoarelor criterii:
acuratete si gradul de finalizare a lucrarii.
7. Încheierea Se fac aprecieri generale si individuale Conversatia Frontal-
activităţii asupra modului de desfasurare a activitatii. individuala

S-ar putea să vă placă și