Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 01.03.2021
Unitatea de invăţământ: Grădinița
Grupa: Mare 2
Prof. înv. preșcolar:
Tema anuală: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema săptămânii: “A venit primavara!”
Denumirea activitǎţii: Activități pe domenii experențiale – DOS – activitate practic-gospodarească
Tema: ”Micii grădinari”
Tipul de activitate: Evaluare
Forma de organizare: Individuală/ Frontală
Dimensiuni ale dezvoltării: C1 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
Comportamente vizate: C1.1 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în
situații noi
Scopul activităţii:
 Consolidarea unor deprinderi practic-gospodarești.
Obiective operaţionale:
 Să respecte etapele platării unei flori.
 Sa pastreze curatenia la locul de joaca.

Strategii didactice:
 Materiale: ghiveci, lopată, pământ, semințe, șorțuri de protecție, roabă, șervețele umede, apă,
stropitori
 Metode: explicatia, conversaţia, exercitiul
Durată: 30-35 min

Bibliografie: Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii;


„Curriculum pentru educatie timpurie” 2019
”Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copiluui de la naștere la 7
ani”
SCENARIUL DIDACTIC

Conţinuturile învăţării Metode Materiale Evaluare

Evenimentul
instrurii

Se asigură condiţiile necesare Observarea


unei bune desfăşurari a comportamentu
Moment
activităţii şi pregătirea lui copiilor
organizatoric
materialelor didactice
Corectarea
corespunzătoare.
ținutei
Educatoarea aranjază
scaunelele.

Se intuiește materialul didactic. Explicatia Roaba, Observarea


Se poartă o scurtă discuție ghiveciul, comportamentu
Captarea Conversatia
despre modul cum se folosesc. lui copiilor
semintele
atenţiei Educatoarea prezintă sub
Interesul pentru
formă de surpriză câteva dintre
continutul
materiale.
surpizei

Va fi anunțat titlul activității și Explicatia


vor fi prezentate obiectivele pe
Anunţarea temei
înțelesul copiilor.
şi a obiectivelor

observarea
comportamentu
lui copiilor

Desfășurarea Educatoarea va reaminti Explicatia Aprecieri


activității etapele pe care le vor parcurge Exercitiul individuale
pentru a planta semințele.
Le ureaza copiilor ,, Spor la
lucru”!
Se continuă prin plantarea
florilor in ghivece de către
copii.
Educatoarea ofera ajutor
copiilor care necesita sprijin
pentru a duce sarcina la bun
sfarsit.

Se va realiza prin intrebari Conversatia


legate de activitate și de
Evaluare etapele pregătirii.

Se fac aprecieri asupra Conversatia observarea


modului de desfășurare a comportamentu
Încheierea
activității lui copiilor
activităţii

S-ar putea să vă placă și