Sunteți pe pagina 1din 1

Viața ca o pradă

Din ciocnirile sau prieteniile mele cu profesorii descopăr cel mult că se învăţa bine cu
profesorul care inspira simpatie, dar se învăţa în cele din urma bine și cu cel rău, de frică.
În nici una din ciocnirile sau prieteniile de care îmi amintesc nu descopăr un conflict sau o
afinitate între aspiraţiile încă în faşă ale viitorului romancier, cu obtuzitatea sau, dimpotrivă,
înţelegerea protectoare a cutărui profesor, afară de una singură, dar asta avea să se
întâmple mai târziu.
Mie îmi plăceau de pildă istoria și matematicile, dar amândoi profesorii de la aceste materii
erau personalităţi lipsite de har, cel dintâi era urât, cu capul mare, buzele groase, răsfrânte
și cu o expresie parcă de grăjdar care petrece, deşi se străduia să zâmbească şi să ne atragă.
Avea pe deasupra doua cusururi, unul că îi plăcea prea mult materia pe care o preda şi nu
mai rămânea în mintea lui nici un pic de loc ca să-i mai placă şi de noi, şi al doilea, avea
mania să ne arate pe hartă locurile pe unde se petreceau evenimentele istorice, amestecând
deci istoria cu geografia, lucru care ne plictisea pentru că geografia o învăţam cu alt
profesor. Cel de matematică era un îngâmfat şi pe deasupra de o solemnitate deplasată, de
parcă ai fi zis când intra în clasă că a intrat într-o biserică.

1. Precizează tipul de narator din textul de mai sus.


2. Identifică în text mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii.

3. Selectează, din text, doi indici lingvistici ai argumentării.

4. Menţionează care erau cusururile profesorului de matematică, potrivit naratorului.

5. Exprimă-ţi opinia despre valabilitatea afirmaţiei: Din ciocnirile sau prieteniile mele
cu profesorii descopăr cel mult că se învăţa bine cu profesorul care inspira simpatie,
dar se învăţa în cele din urmă bine şi cu cel rău, de frică.

6. Transcrie patru termeni din câmpul semantic al şcolii.

7. Înlocuieşte neologismele din primele două fraze cu sinonime.

8. Având ca punct de plecare textul de mai sus, realizează o listă cu 5 calităţi, respectiv
cu 5 defecte, pe care ai dori/n-ai dori sa le aibă un profesor.

9. Prezintă portretul profesorului ideal, într-o compunere de aproximativ 20 rânduri.