Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de muncă independentă

1.Notaţi în spaţiile punctate formele adecvate ale paronimelor aflate în paranteze:


a. Deşi are numai doisprezece ani, este un...............................al pianului( virtuoz-virtuos).
b. Diferenţa de fus ............................ între aceste ţări este mare( oral-orar).
c. Ne-a ajutat, a fost mereu...............................cu noi(solitar-solidar).
d. Prietenul meu este...........................................din Iaşi( original-originar).
e. Nu........................................nimic în această afacere( investise-învestise).
f. S-a instituit un tribunal....................................................care a judecat cele petrecute pe
teren ( arbitral-arbitrar)
g. I-a aruncat o privire................................. care l-a intimidat( glaciară-glacială).
2. Găsiţi 3 perechi de paronime şi alcătuiţi propoziţii cu ele.

3. La care punct sunt corecte toate îmbinările de cuvinte?


a. evoluţie ascendentă, perspective de viitor, încă doarme, aversă de ploaie;
b. evoluţie mulţumitoare, perspective strălucite, încă doarme, aversă neaşteptată;
c. evoluţie progresivă, perspective viitoare, încă doarme, aversă neşteptată;
d. evoluţie ascendentă, perspective strălucite, încă mai doarme, aversă rapidă.
4. În enunţul: Noi am convenit împreună să revenim iar la locul acela, unde ne-am simţit atât
de bine şi ne-am făcut planuri de viitor, există:
a. un pleonasm;
b. două pleonasme;
c. trei pleonasme.

5. Creaţi câte o expresie tautologică cu următoarele cuvinte: prietenia, afacerea, prostul,


inima, frate.
– Pleonasmul

1. Subliniaţi în enunţurile de mai jos expresiile pleonastice:


 Profesorul a repetat din nou întrebarea, pentru că răspunsul elevului schiţa doar sumar
tematica propusă.
 În scurta alocuţiune rostită în faţa absolvenţilor, directorul a inclus un exemplu pilduitor
de comportament.
 Au convieţuit laolaltă multă vreme şi s-au întrajutorat reciproc.
 A continuat să persiste să facă contrabandă ilegală.
 Prietenul meu a ajuns un mare magnat.

2. Explicaţi de ce construcţiile de mai jos sunt considerate pleonastice:


Cucui în cap, a deştepta din somn, aisberg de gheaţă, a-şi coafa părul, sumă de bani, anticariat de
cărţi vechi, a şuşoti la ureche, a răguşi vocea, solniţă de sare, mujdei de usturoi
3. Creaţi 3 enunţuri în care să folosiţi construcţii pleonastice.

4. Presa audio-vizuală, din grabă ori neatenţie, poate răspândi exprimări pleonastice, nesesizate de
publicul neinformat. Explică ce este eronat în exemplele de mai jos: reclama publicitară, spot
publicitar, ştire informativă, cronică de actualitate.

– Tautologia

1. Subliniaţi în enunţurile de mai jos expresiile tautologice:


Capra tot capră, a ros toate frunzele lăstarului.
De muncit muncesc, dar nu prea am spor.
Joaca e joacă şi munca e muncă.
Frate, frate, dar pita-i cu bani bărbate.
De citit aş citi, dar numai să-mi împrumuţi şi mie cartea.
Un Cezanne e un Cezanne.
Şcoala nu e glumă, şcoala e şcoală.
...Astfel calomniatorul ar fi fost învins, pe nedrept, dar ar fi fost învins. (B.Şt.Delavrancea)

3. Creaţi 3 enunţuri care să conţină expresii tautologice.

4. Cum ati corecta structurile tautologice din enunţurile de mai jos?


Ce-i frumos e frumos şi place şi lui Dumnezeu.
În excursie a fost cum a fost.
În timpul şcolii am făcut ce-am făcut şi mi-am făcut o bibliotecă.
Vorbeşte ca să vorbească, fără nici un rost.
– Atracţia paronimică

1.Explicaţi următoarele perechi de paronime:


Alineat - aliniat
A apropia – a apropria
A asculta – a ausculta
A evalua – a evolua
Original – originar

2. Formulaţi câte o propoziţie cu următoarele paronime:


Lacună – lagună
Stradă – estradă
A asculta – a ausculta

3. Creaţi perechea paronimică pentru următoarele cuvinte:


Oral, numeral, prenume, solidar, text.

4. Arătaţi prin subliniere, care e paronimul potrivit pentru următoarele combinaţii sintactice:
Bazin carbonier / carbonifer
Reuniune familială / familiară
Spectacol captivant / captivat.