Sunteți pe pagina 1din 10

I.

ACTIVARE

Ce impact au avut în copilărie colindele ca texte cântate la


sărbătorile tradiționale?

Sursa: google.com
II.REALIZAREA SENSULUI
1.Lectura expresivă a poeziei „Colind” de A. Suceveanu
Numiți starea postlectorală a operei.
Starea postlectorală e de dor , nostalgie pentru scurgerea timpului, petrecut
departe de părinți
Asociați unele momente din viață cu mesajul ce-l transmite
poezia? Numiți-le!
Amintiți-vă ce este un motiv literar?

Motivul- element semnificativ al textului


ce se exprimă prin simbol, idee, figură de
stil, imagini artistice reluate cu insistență în
cadrul operei pentru conturarea mesajului
acestuia. De obicei se exprimă printr-o
noțiune abstractă (Motivul dragostei,
fericirii, drumului, tristeții, sorții
schimbătoare etc.)
II.REALIZAREA SENSULUI

Identificați în fiecare strofă motivul ce relevă starea eului liric.

Strofa Motivul
I Dorului

II Dragostei pentru părinți

III Tăcerii

IV Eternității

V Durerii

VI- VII Regretului/ ninsorii


vindecatoare
II.REALIZAREA SENSULUI

Motivele întregesc tema operei și sunt o parte din


opera literară.
Motivele se clasifică în motive de suprafață ( ce pot fi
identificate direct prin anumite lexeme și motive de
profunzime, identificate indirect (incluse în expresii,
imagini, figuri de stil, pe care le deducem)

Sursa: google.com
II.REALIZAREA SENSULUI

Sarcini de lucru cu textul poetic:


Extrageți motivele literare din poezie , clasificându-le pe două
colonițe , în prima motivele de suprafață, în a doua motivele de
profunzime.
• I.De suprafață I. De profunzime
• - al dorului -al scurgerii timpului
• -al ninsorii -al eternității
• -al cântecului -al genezei
• -al umbrelor amintiri -al singurătății
• -al tăcerii - al durerii
• -al părinților - al visului
• -al casei părintești -al regretului
• -datinii
• Laitmotivul- al refrenului lerui-ler
II.REALIZAREA SENSULUI

Sarcină de lucruIlustrați fiecare motiv extras din poezie cu un exemplu pe


text. Motivul literar Exemplu
Motivul ninsorii „Și ninge-n noapte fără
vindecare”
Motivul cântecului „Se- aude-n noapte-un cântec
lerui-ler...”
Motivul amintirilor „Umbrele lor ca-n vis mi se
arată...”
Motivul tăcerii „Că din tăcerea lor însingurată, Își
rupe voceaînsuși Dumnezeu”
Motivul părinților „Două făclii, doi pomi ajunși
cărunți..”
Motivul casei „La geamul plâns al casei de
părintești departe.”

Motivul dorului „Și-ncet se duc prin aspre vămi de


dor...”
II.REALIZARE SENSULUI

Al scurgerii timpului „Cumpăna vremii tulbure se-nclină”

al eternității Și-ncet se duc prin aspre vămi de dor”

al genezei „Brazii miros a naștere în munți”

al singurătății „ Mi-e dor... și-adorm cu fruntea pe


ninsoare”
al durerii „În pieptul meu lucrează-un fier cu zimți”

al visului „Umbrele lor prin vis mi se arată”


al datinii „Se-aude-n noapte-un cântec lerui –ler”
al regretului „Și ceasul lumii să-l dau -napoi ... Cu,
simple, două vieți..”
II.REALIZAREA SENSULUI

Sarcină de lucru:
Precizează motivele ce se referă la titlul poeziei.

• Titlul poeziei , redat prin substantivul comun colind,


este conturat de motivele: cântecului, ninsorii, casei
părintești, părinților, datinii și laitmotivului lerui-ler.
• Comentați unul dintre motivele literare din poezie.
Motivul ninsorii , redat prin comparația „Ninge curat ca
într-un dor de moarte” ,reprezintă atitudinea eului liric
plină de dor și admirație pentru părinți și casa părintească.
Raportat la mesajul central al poeziei, motivul ninsorii
reliefează regretul pentru timpul , ce nu-l poate da înapoi ,
să fie alături de părinții dragi.
II.REALIZAREA SENSULUI

Același motiv îl regăsim în poezia „Decor” de G.Bacovia,


aici sugerând ideea de ninsoare apocaliptică , ce dă impresia de
sfârșit de lume și cădere în neant , citez „ Copacii albi ,copacii
negri.../ În parc ninsoarea cade rar....”.

Sursa: google.com
III.REFLECȚIA

• Parcurgeți, împreună cu eul liric , calea imaginară


spre casa părinților și încearcă să-i înțelegi starea
istovitoare : să cad la prag, ,zidit între nămeți...,
argumentând ipostaza eului liric, exeplificând pe text.

Sursa: google.com