Sunteți pe pagina 1din 20

Termoșeminee pe peleți

Mirano Pellet N
Termoșeminee pe peleți

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

1
Mirano Pellet N

Cuprins
1. DESTINAŢIE ............................................................................................................................ 4

2. DATE TEHNICE ....................................................................................................................... 5

3. INSTALARE ............................................................................................................................. 6

4. ÎNTREȚINEREA ....................................................................................................................... 9

5. SIGURANŢĂ ŞI RISCURI ...................................................................................................... 10

6. MANUALUL DE UTILIZARE AL AUTOMATIZĂRII ................................................................. 11


• MENIU UTILIZATOR 1 ............................................................................................................. 12
• MENIU UTILIZATOR 2 ............................................................................................................. 13

7. SCHEME HIDRAULICE DE PRINCIPIU ................................................................................ 14

8. SCHEMĂ ELECTRICĂ ........................................................................................................... 16

9. GRAFIC EVOLUTIE APRINDERE.......................................................................................... 1


7

Instrucțiuni de siguranță

Respectarea acestor instrucţiuni este în interesul utilizatorului şi este una dintre condiţiile de
garanţie.

• Acest produs nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cunoştinţe şi experiența insuficiente. Instalarea trebuie
efectuată de către personal calificat în domeniul instalațiilor de încălzire sau de către un
centru service autorizat “Ferroli România”. Locul de aşezare şi modalitatea de conectare a
termoșemineului trebuie alese cu atenţie, urmărindu-se instrucțiunile de siguranţă. Instalați
departe de bunuri inflamabile!
• Utilizați numai combustibilul recomandat de către producător. Acest produs trebuie utilizat
numai pentru arderea peleților din lemn cu grosime 6/8 mm si lungime 20/30 mm. Este strict
interzisă utilizarea altui tip de combustibil.
• Înainte de a începe orice operațiune, utilizatorul trebuie să fi citit şi să fi înțeles, în întregime,
conținutul prezentului manual cu instrucţiuni de folosire. Erorile sau setările incorecte pot crea
condiţii de funcţionare defectuoasa şi/sau incorectă (necorespunzătoare);
• Pentru exploatarea corectă a termosemineului şi dispozitivelor electronice aferente, precum
şi pentru prevenirea de accidente trebuie sa se respecte instrucțiunile descrise în prezentul
manual;
• Nu spălați termosemineul cu apă. Apa poate pătrunde în interiorul acestuia şi poate defecta
partea electronică şi poate duce la producerea unui şoc electric;
• Nu puneți rufe la uscat peste termoşemineu. Orice obiect inflamabil trebuie să fie situat la o

2
Termoșeminee pe peleți

distanţă rezonabilă de termoşemineu. Pericol de incendiu;


• Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru exploatarea corespunzătoare a produsului, ceea
ce scoate compania-producător de la răspundere pentru toate acțiunile sau inacțiunile sale;
• Intervențiile la echipament, realizate de către persoane neautorizate sau folosind piese de
schimb contrafăcute pentru produs, pot fi riscante pentru utilizator şi reprezintă condiţie de
anulare a garanției produsului;
• Majoritatea suprafețelor termosemineului sunt fierbinți (ușa, mânerul ușii, geamul, conducta de
gaze arse, etc.). Evitați contactul cu aceste suprafeţe. Dacă este necesară atingerea acestor
suprafeţe, trebuiesc folosite echipamente de protecţie, precum mănuşi cu protecţie termică
sau instrumente speciale;
• În nici un caz termoșemineul nu trebuie pornit cu ușa deschisă sau cu geamul spart;
• Termoșemineul trebuie conectat electric la reţea, dotată cu conductor de împământare.
• Opriți termoșemineul în caz de defecțiune;
• După fiecare tentativă de aprindere nereușită, grătarul pentru ardere trebuie curățat şi
golit de peleti ramași in acesta;
• Instalați termosemineul în conformitate cu toate cerințele corespunzătoare spre
prevenirea incendiilor.
• Dacă apare foc în conducta de evacuare a gazelor arse opriți termosemineul, deconectați
cablul electric şi în nici un caz nu deschideți ușa. Contactați centrul service autorizat Ferroli
România;
• Nu aprindeți termoșemineul cu materiale inflamabile dacă sistemul de aprindere nu
funcționează;
• Verificați periodic şi dacă este cazul curățați schimbătorul de căldură al termoșemineului
(legătura spre coșul de evacuare a gazelor arse trebuie de asemenea curatata);
• Termosemineul pe peleţi nu este cuptor de gătit;
• Întotdeauna țineți capacul buncarului de peleti închis;

Distanţe sigure:
La instalarea termosemineului trebuie respectata o distanţă sigură de cel puţin 800 mm de
materialele inflamabile. Această distanță se aplică pentru termoșeminee și conductele de evacuare
gaze arse aflate în apropierea unor materiale de grad de inflamabilitate B și C. Distanța sigură
este dublată în cazul în care camera este aproape de materiale cu grad de inflamabilitate C3.

3
Mirano Pellet N

1. Destinaţie
Termoșemineul este destinat pentru încălzirea spațiilor de locuit sau publice, folosind peleţi din
lemn. Termoșemineul este dotat cu schimbător de căldura din oţel pentru sisteme de încălzire cu
temperatura agentului până la 90º C şi presiune maximă de 2 bar.
Termoșemineul este proiectat şi fabricat pentru a funcționa numai cu peleţi clasa A (DIN plus
51731) cu următoarele caracteristici:

• Material 100% lemn rășinos sau foios;


• Diametru Ф 6/8 мм;
• Lungime 20-30mm;
• Valoare calorifică >4.8 kW/kg;
• Conţinut de cenuşă < 8%;
• Folosirea de peleţi cu alte caracteristici decât cele recomandate poate duce la reducerea
puterii, funcţionare instabilă şi neregulată.

Ce reprezintă peleţii
Peleţii se fabrică din deşeuri lemnoase extrudate, rămase din fabricarea mobilierului sau a diferitelor
produse de lemn etc. Acest tip de combustibil este ecologic pentru că în timpul producerii lui nu se
folosesc nici un fel de elemente de lipire (lipici, rășini etc.). De fapt, integritatea peleţilor este
garantată de lignit - ingredient natural conţinut în lemn. În timp ce valoarea calorică a lemnului
este de 4,4 kW / kg (15% umiditate, cu 18 luni de uscare) pentru peleţi este de 5,2 kW / kg.

Pentru a garanta buna funcționare a termoșemineului peleții trebuie păstrați într-un loc
uscat!

Reîncărcarea cu peleţi poate fi făcută şi în timpul funcţionării termosemineului, urmând pașii de


mai jos:
1. Descoperiţi capacul buncărului (este situat în partea de sus spate a termoșemineului)
2. Umpleţi buncărul folosind un vas non-inflamabil;
3. Închideţi capacul buncărului;

Atenţie!!!
Folosiţi mănuşi! Feriţi-vă de suprafeţe încălzite!

4
Termoșeminee pe peleți

2. Date tehnice
Mirano Pellet N 24 30
Putere maximă/minimă kW 24/7,15 28,74/14,48
Putere termică emisă în încăperea de amplasare kW 3/1 3/2
Max / Min
Consum mediu de peleţi kg/h 3,1 4,3
Randament (nominal/redus) % 94/96 92/90
Temperatura max/min a gazelor de ardere ºC 128/78 111/91
Conţinut CO în gazele de ardere la 13% O mg/Nm³ 224 238
Tiraj minim necesar Pa 12 12
Conductă gaze arse Φ mm 80 80
Conductă aer proaspăt Φ mm 48 60
Consum electric min/max 60 / 310 60 / 310
Alimentare curent electric V/Hz 230 / 50
Distanțe minime de siguranță mm Spate 800 / Lateral 800 / Față 1000
Tip combustibil Peleți din lemn Φ6-Φ8
Capacitate vas expansiune litri 8
Racord Tur (filet exterior) “ 1
Racord Retur (filet interior) “ 1
Funcționare la temp. mediu înconjurător ºC 5 - 40
Temperatura maximă a apei ºC 90
Umiditate la 30 ºC a mediului înconjurător % 85
Volum apă cazan litri 31 55
Presiune recomandată de lucru bar 2 2
Înălţime H (max) mm 1040 1091
Lăţime W (max) mm 581 621
Adâncime D (max) mm 608 650
Volum buncăr kg 30 35
Greutate kg 192 209
Volum maxim de încălzit m³ până la 500 până la 600

Automatizare

Buncăr

Șnec

Cameră ardere

Ventilator

5
Mirano Pellet N

3. Instalare
3.1 Condiţii generale

La instalarea şi utilizarea produsului trebuie respectate toate cerințele naţionale şi Europene


pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă.
Greutatea termoșemineului este descrisă în tabelul datelor tehnice (pag. 4).

Pentru asigurarea funcționării corecte şi sigure a termoșemineului trebuie respectate următoarele


condiţii:
• Postamentul pe care va fi montat termoșemineul, trebuie să fie plat şi orizontal, făcut din
materiale non-inflamabile, cu dimensiunea de cel puţin 400 mm în faţă termoșemineului şi nu
mai puţin de 200 mm din ambele părţi laterale şi din spate.
• Distanțele minime între termoșemineu şi perete trebuie să fie de minim 800 mm. Spațiul minim
în faţa termoșemineului ar trebui să fie 1000 mm. În caz de prezența de materiale şi structuri
inflamabile termoșemineul trebuie să fie situat la o distanță de minim 800 mm.
• Uşa termoșemineului trebuie să fie complet închisă în timpul funcționarii. Deschiderea ușii în
timpul funcționarii este strict interzisă.
• La aprinderea iniţială a termoșemineului se poate simţi un miros mai puternic ca urmare a
arderii vopselei.

Termoșemineul este vopsit cu vopsea termică care ajunge la rezistenta sa finală după câteva cicluri
de funcţionare. Acesta este motivul principal din cauza căruia nu trebuie să atingeți suprafețele.

3.2 Reguli generale şi recomandări

1. Toate elementele instalației trebuie să fie asigurate împotriva înghețului, mai ales dacă sunt
componente ale instalației de încălzire situate în zone neîncălzite.
2. Prima curățire a filtrului de impurități trebuie făcută imediat după încărcarea iniţială a instalației.
3. Dacă se folosește instalație veche, ea trebuie spălată de mai multe ori pentru înlăturarea
tuturor impurităților, deoarece aceste impurități se depun pe suprafețele schimbătorului de
căldura, reducând randamentul echipamentului.
4. Instalația de încălzire nu se golește pe parcursul sezonului în care nu se folosește echipamentul.
5. Nu se recomandă tratamentul chimic al apei din sistemul de încălzire.
6. Umplerea sau golirea sistemelor se face prin intermediul unui robinet care trebuie montat în
zona cea mai de jos a instalației.
7. În timpul primelor aprinderi este posibil formarea de condens pe suprafețele camerei de
ardere, care depinde de umiditatea combustibilului, de temperatura agentului şi de montajul
echipamentului.

3.3 Montajul coşului de fum şi a elementelor coşului de fum

Pentru montajul elementelor coșului de fum este obligatorie folosirea materialelor non-inflamabile,
care sunt în același timp rezistente la produsele de ardere şi la condens. Montajul trebuie efectuat
astfel încât să garanteze ermetizarea lor şi prevenirea condensului. Montajul pe părţi orizontale
este interzis. Panta minimă care trebuie asigurată este de 8º în sus. Schimbarea direcțiilor se face
prin intermediul unor coturi cu unghi mai mare de 45º.

6
Termoșeminee pe peleți

Termoșemineele pe peleţi Breta Pellet N sunt dotate cu ventilator pentru evacuarea gazelor arse
şi trebuie respectate următoarele instrucţiuni:
• Secțiunile orizontale trebuie să aibă o pantă minimă de 8º în sus;
• Nu sunt permise mai mult de patru schimbări de direcţie, inclusiv cele la care sunt folosite
elemente tip-T.
• Secțiunile coșului de fum trebuie să fie ermetice şi trebuie izolate la trecerea prin perete,
precum şi fata de orice element constructiv al clădirii.
• Secțiunile coșului de fum trebuie să permită curățarea de funingine;
• Secțiunile coșului de fum trebuie să aibă secţiune constantă. Diferenţă de secţiune este
permisă numai la legătura cu coșul de fum;

Coşul de fum
Coşul de fum trebuie să fie izolat corespunzător şi construit din materiale rezistente la încărcarea
48421C150-M2_GIOVE-termo_11-2011.qxp 8/18/2016 11:22 AM Page 12
mecanică normală, la temperaturi ridicate şi la condens.
• Acesta trebuie construit la distanţă corespunzatoare față de materiale inflamabile.

Tirajul recomandat pentru coşul de fum este între 12- 20 Pa.


Atenţie!!!
Dacă este pericol depe
Termo;emineu incendiu opriţiîncãlzire
peleþi pentru termoșemineul pe peleţi
central[ model de la controler. Prin această
TermoGiove
acţiune se opreşte fluxul de oxigen.
3.4 Tipuri de racordare la coș de fum

Terminal de pro-
tecţie împotriva A
A== 200
800 mmmm
vântului
B
B = 200 mm
200 mm
C=
C = 1000
1500mmmm
Coş de fum D=
D 200 mm
= 200 mm

Racord gaze arse

Fereastră de inspecţie
pe coşul de fum

Priză de aer de perete


min. 100 cm²

Racord în T cu capac
de inspecţie

Bază pentru protecţia


pardoselii

7
Instalatia trebuie astfel realizata incat sã permita accesul usor pentru operaþiile de întreþinere periodica.
Termosemineul este echipat cu 4 picioare reglabile pentru a facilita amplasarea pe pardoseli care nu sunt
Termo;emineu pe peleþi pentru încãlzire central[ model TermoGiove

2.4. Evacuarea fumului rezultat în urma arderii Mirano Pellet N


Evacuarea fumului se poate face prin racordarea la un coº de fum conventional.
- Se recomandã instalatorului sã verifice eficienþa ºi starea coºului de fum, conformitatea cu
Instalația trebuie astfel
dispoziþiile realizată
regulilor încât
locale, ale sã permită
normelor accesulºi ușor
naþionale pentru operațiile de întreținere
europene.
periodică.- Trebuie folosite þevi ºi racorduri certificate, cu garnituri corespunzãtoare care garanteazã
Nu etanºeizarea.
este admisã instalarea termoșemineului în dormitor, în baie și în general în locațiile
- undecaz
În de incendiu,
este opri\i
deja instalat untermosemineul, chemaþi fără
alt aparat de încălzit, imediat pompierii
un debit ºi evitaþi
de aer încercãrile
independent.
repetate de stingere.
• Dacă pardoseala este din lemn, instalați o bazã de protecție a pardoselii, conformă
2.4.1. Tipurinormelor în vigoare.
de instalãri
Pentrusunt
În cele ce •urmeazã, orice eventualitate,
enumerate este
definiþiile indicat sã
ºi cerinþele existe
Normei în dotare
italiene dispozitive
UNI 10683 în ceeaadecvate
ce priveºtede
protecție împotriva incendiilor.
instalarea corectã a unui coº de fum>
Este interzisã
COS DE FUM•> conductã verticalã amplasarea
având scopul termosemineului în medii
de a colecta ºi evacua cu risccorespunzãtoare
la o distanþã de explozie. faþã de sol
produsele de combustie provenind de la un singur aparat ºi, în cazurile prevãzute prin lege, de la mai multe
3.5. Priza de aer
aparate.
Conducta
Cerinþe deCOS
tehnice aspirație
DE FUM> sau priza de aer a termosemineului este
- amplasatã
sã fie etanº în partea
ºi izolat din spate și are secțiunea circularã cu un
corespunzator<
- diametru
sã aibã undetraseu
48 mm. în principal vertical, cu devieri de la axã de
maxim 45°<
- sã se gãseascã la o distanþã corespunzãtoare de materialele Terminal de protecţie
Aerul de combustie poate fi aspirat: împotriva vântului
inflamabile si sa aiba izolatie sau strat de aer izolant<
• Din cameră, prin intermediul unei prize de aer neobturabile
- sã aibã secþiunea internã preferabil circularã, constantã, liberã ºi Coş de fum
pe peretele
independentã< care comunica cu exteriorul avand suprafata
de 6 cm²/kW,
- se recomanda daro nu
sa aiba mai de
camerã mica de 100
inspecþie cm²,colectarea
pentru poziționatã Racord fum

corespunzător
materialelor solide ºișia protejată decondens.
eventualului o grilă. Grila de aer poate fi
protejata de o plasa cu ochuri de sectiune nu mai mica de Cameră de
inspecţie
CANAL10x10 mm DE FUM> tubulatura sau element de conectare
sau RACORD
Priză de aer
între aparat ºi coºul pentru evacuarea substanþelor rezultate în externă
Distanţă minimă 0,2 min. 100 cm
urma arderii<
2

Cerinþe tehnice CANAL (RACORD DE FUM)>


Utilizarea termosemineului ,fara racordarea la cosul de fum, este strict interzisa.
- nu trebuie sã treacã prin locaþiile în care este interzisã instalarea de echipamente cu ardere<
- este interzisã utilizarea de tubulatura flexibila din metal sau fibrociment<
Cosulfolosirea
- este interzisã de fumdetrebuie
elemente saînficontra-pantã<
e izolat, sa aiba diametrul interior de minim 140mm si
inaltimea
- în secþiunile de minim
orizontale, trebuie4000mm
sã aibã o in functie
panta de pozitia
ascendenta acestuia
de minim de 3%< fata de cladire. Cosul de
- lungimea fum trebuie
portiunii proiectat
orizontale de osã
trebuie firma specializata
fie minimã si mare
ºi nu mai sa respecte
de 3 m< normativele in vigoare.
- numãrul de schimbãri de direcþie, fãrã racordul în T nu trebuie sã fie mai mare de 3<
Eventualele
- la schimbãrile daune
de direcþie si defecte
> 90°, provocate
folosiþi maxim decu
2 coturi utilizarea
lungimetermosemineului
în proiecþie orizontalãfaraderacordarea
maxim 2
m< corecta la cosul de fum, nu vor intra sub incidenta garantiei.
- canalul de fum trebuie sã aibã o secþiune constantã ºi sã permitã recuperarea funinginii.
TERMINAL COª DE FUM> dispozitiv amplasat în vârful coºului, menit sã faciliteze dispersia în atmosferã a
4. Întreținerea
substanþelor rezultate în urma arderii. Capac
drumuri
Cerinþe tehnice TERMINAL COª DE FUM> de fum
Curățarea termoșemineului trebuie efectuată numai
- în
trebuie sã aibã secþiunea egalã cu cea a coºului<
stare rece. Curățarea camerei de ardere trebuie
- trebuie sã aibã secþiunea utilã nu mai micã decât dublul celei interne a coºului<
efectuată zilnic. Pentru a face acest lucru asigurați-vă că
- trebuie sã împiedice pãtrunderea ploii ºi a corpurilor strãine ºi în orice condiþii atmosferice trebuie sã
termoșemineul
asigure evacuarea este oprit şi este
substanþelor complet
rezultate răcit.arderii<
în urma Se scoate
- grătarul
trebuie sãde ardere oşidiluare
garanteze se curăță de cenuşă.
corespunzãtoare Se curata rezultate în urma arderii<
a substanþelor
- pereții camerei
nu trebuie de ardere
sã prezinte şi semecanice
mijloace extrage tava de cenuşă din
de aspiraþie.
camera de ardere. După curățarea completă a camerei de
ardere seEvacuarea
montează tava de
directã cenuşă şi grătarul
a substanþelor rezultatedeîn ardere.
urma arderii trebuie sã se facã pe acoperis, fiind
interzisã
Înainte de evacuarea
pornirea cãtre spaþii se
termosemineului închise ( chiar
asigura în aer liber).
închiderea
completa a ușii.
Arzator
13
Tava de cenusa. Se extrage in fata.

8
Termoșeminee pe peleți

Curățarea* drumurilor de fum este obligatorie cel puțin o dată pe lună sau de câte ori este nevoie
în funcţie de calitatea peletilor şi a timpului de funcţionare al echipamentului.

Curățarea drumurilor de evacuare a fumului:

1. Îndepărtați capacul decorativ din partea de sus a termoșemineului, trăgându-l în sus;

2. Desfiletaţi șuruburile capacului pentru curățarea drumurilor de fum cu cheie nr. 10.

3. Desfiletaţi șuruburile capacului de curățare;

4. Curățarea drumurilor de evacuare a fumului (fig. 1):


• Scoateți turbionatorii din drumurile de fum
• Curățați cu ajutorul unei perii drumurile de fum
• Curățați cenușa care cade de pe drumurile de fum (o parte din cenuşă cade în camera de
ardere, iar o parte se extrage din camera inferioară de curățare fig. 2), de sub tava de cenusa.

5. Turbionatorii (fig. 3), după curățare.

Grătar ardere

Turbionator mare

Turbionator mic
A B C D E
A - Turbionator mare Orificiu curațare cenușă
B - Cameră drumuri de fum (se află sub tăvița de cenușă)
C - Turbionator mic
D - Capac drumuri de fum
E - Drumuri de fum
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

6. După finalizarea curățării se montează capacul drumurilor de fum și tava de cenușă. Asigurați-
vă că șuruburile sunt strânse bine. De fiecare dată când deschideți verificați garnitura capacelor.
Dacă constatați defecțiuni la garnituri este interzisă aprinderea termoșemineului
până la schimbarea lor.

*Curatarea termosemineului de catre centrul service se va face contracost. Operatiunile de


curatare nu fac obiectul garantiei.

9
Mirano Pellet N

5. Siguranţă şi riscuri

Condiţii de pericol se pot ivi în următoarele cazuri:


• Termoșemineul automatizat se folosește incorect;
• Termoșemineul este instalat de către personal necalificat;
• Nerespectarea instrucțiunilor din prezentul manual.
• Este interzisa utilizarea produsului fara a detine autorizatie de functionare valabila. Exploatarea
produsului fara autorizatie de functionare valabila duce la anularea garantiei produsului.

Riscuri neprevăzute

Termoșemineul automatizat pe peleţi “Mirano Pellet N” este construit şi fabricat în conformitate cu


cerințele generale de siguranţă prevăzute în legislațiile naţionale, regionale şi Europene.

Datorită utilizării necorespunzătoare pot apărea următoarele riscuri:


• Riscuri de răspândire a focului în afară termoșemineului - deschizând ușa camerei de ardere
a termoșemineului în timpul funcționării, pot cădea particule de cenușa şi jar, care ar putea
duce la un incendiu în încăperea în care este montat echipamentul. Acesta este motivul pentru
care termoșemineul trebuie întotdeauna sa funcționeze cu ușa închisă. Ușa poate fi deschisă
numai atunci când echipamentul este răcit până la temperatura mediului înconjurător;

• Riscuri de ardere ca urmare a temperaturii înalte, cauzate de procesul de ardere:


- Camera de ardere, ușa şi capacele de curățare pot fi fierbinți.
- În timpul curățării in zona grătarului şi în camera de ardere poate exista jar.

• În caz de pericol de incendiu, echipamentul trebuie oprit de la controler şi de la sursa electrică.

• Apelați la un centru service autorizat pentru reparaţii.

10
Termoșeminee pe peleți

MANUALUL DE UTILIZARE AL AUTOMATIZARII


6. Manualul de utilizare al automatizării
Cadrul principal arată:
Ora și data, activarea cronometrului, putere
Cadranul
arderea și rețetă,principal arată:
stare de lucru, cod de eroare,
Ora și dată,
Temperatura activarea
principală, programului
termostat orar
principal,
puterea de ardere și regimul de lucru,
Modul de vară / iarnă.
cod de eroare, temperatura setată
a termoșemineului, modul de vară /
iarnă.

Buton
Buton Funcţie Funcţie
P1
P1 Ieșire
Ieșiredin
dinmeniu
meniu/ submeniu;
/ submeniu;
P2 Pornire/oprire,
Aprinderea resetarea
și stingerea, erorilorerorilor
resetarea (apăsare timp de
(apăsare 3 secunde),
timp activare
de 3 secunde), / dezactivare
activarea programare
/ dezactivarea crono;
P2 orară;
P3 Intrare în Meniu utilizator 1 / submeniu, Meniu utilizator 2 (apăsare timp de 3 secunde), Salvați informația;
Intrare în Meniu utilizator 1 / submeniu, Meniu 2 service (apăsare timp de 3 secunde),
P3
P4 SalvațiVizualizări,
Meniul informația;Crestere ("+") / sageata in sus
P4
P5 Activarea intervalelorCreștere
Meniul Vizualizari, de timp (“+”) / săgeată în sus
al cronometrului
P5
P6 Activarea
Meniul intervalelor
Vizualizări, de timp
Scadere ("-") /alsageata
cronometrului
in jos
P6 Meniul Vizualizari, Scădere (“-”) / săgeată în jos
Led Funcţie
Led Funcţie Led Funcţie Lipsa de pelete
D1 Șnec Activ. D10
D1 Rezistență de aprindere. Activ. D10 Lipsă de peleți
D2 V2: Pompa 1 Activ. D11 Termostat de cameră
D2 Activ.Șnec Activ. de aprindere Activ. Termostat de cameră - punctul apare cand
D3 R: Rezistența D12D11 Cererea
termostatul de apă sanitară
de camera are contactele
D3
D5 Pompa Incalzire.
Aux2:Activ.
Pompa 2 Activ. deschise
Cerere a.c.m. - punctul semnalizează
D4
ALARME Pompă ACM. Activ. D12 cererea de preparare a.c.m.
Alarme:
Er01 - Eroare de securitate la tensiune ridicată 1. De asemenea, poate interveni cu sistemul oprit;
Er01
Er02 -- eroare
Eroare desupratemperatură.
securitate la tensiuneTermostatul de siguranță
ridicată 2. Se poate al cazanului
interveni numai s-a decuplat.
dacă ventilatorul de ardere este activ;
Er03 -- Stingerea
Er02 Eroare presostat aer. Presostatul
pentru temperatura scăzută a de aer de
gazelor nu evacuare
are contactul
; închis.
Er04 -- Stingerea
Er03 Stingerea pentru
pentrutemperatura apei prea
temperatura ridicată;
scăzuta a gazelor de evacuare;
Er05 - Stingerea datorită temperaturii ridicate al fumului;
Er04 - Stingerea pentru temperatura apei prea ridicată;
Er06 - Termostatul de pelet este deschis (revenirea flacarii de la brazier);
Er05 - Stingerea datorită temperaturii ridicate
Er07 - Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza al fumului;
lipsei semnalului de la Encoder (RPM);
Er06 - Termostatul de peleți este deschis (temperatura
Er08 - Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza problemelor prea mare depe tubulade
ajustare admisiedepeleti);
numărului revoluții al ventilatorului;
Er07 Eroare Encoder
Er09 - Presiunea (RPM). Eroarea poate apărea din cauza lipsei semnalului de la Encoder (RPM);
apei scăzută;
Er10 -- Presiunea
Er08 apei ridicată;
Eroare Encoder (RPM). Eroarea poate apărea din cauza problemelor de setare incorecta a turatiei
Er11 - Eroare de ceas. Eroarea apare din cauza unor probleme cu ceasul intern;
ventilatorului;
Er12 - Stingerea pentru aprindere nereușită;
Er09
Er15 -- Stingerea
Presiunea dinapei
cauzascăzută;
căderii de curent;
Er10 - Presiunea apei
Er16 - Eroare de comunicație ridicată;
RS485 (Display);
Er11
Er17 -- Ajustarea
Eroare de ceas. de
debitului Eroarea apare din cauza unor probleme cu ceasul intern, verificare setari ora/data. Eroarea
aer a eșuat;;
eEr18
generata
- Lipsa de lipsa alimentarii electrice pentru un timp foarte indelungat.
de pelete;
Er23 -- Sonda
Er12 Eroare cazanului
aprindere.sau sonda
LipsăBoiler, Buffer este deschisă;
peleți;
Er41 - Nivelul minim de aer în Check Up nu este atins;
Er15 - Stingerea din cauza căderii de curent;
Er42 - Debitul de aer maxim este depășit;
Er16
Er44 -- Eroare
Eroare dedeschisă;
ușa comunicare RS485 - verificare cablaj placa-display.;
Er17
Er52 - Eroare Modul central I /de
- Ajustarea debitului aer a eșuat;
O I2C;
Er18 - Lipsă
Service peleți.
- eroare La acest
de serviciu. model
Acesta senzorul
notifică desunt
faptul că nivel peleți
atinse orele nudeeste prezent;
funcționare planificate. Este necesar să solicitați serviciul.
Er23 - Sonda cazanului sau sondă Puffer/a.c.m., este deconectată electric;
Er25 - Eroare sistem curatare gratar ardere. Sistemul de curatare blocat.
Er41 - Nivelul minim de aer în Check Up nu este atins atat de senzor minim peleti, daca a fost configurat acest
senzor;
Er42 - Debitul de aer maxim este depașit;
Er44 - Eroare ușă deschisă;
Er52 - Eroare Modul central I / O I2C;

11
10
Mirano Pellet N

Service - Mesaj service. acesta indică că sunt atinse orele de funcționare setate. Este necesar să contactați
centrul service pentru a efectual curățarea echipamentului.

MESAJE
Descriere
Descriere Cod
Cod
Faza deverificare
Faza de verificarea a senzorilor
senzorilor Sond
Sond
Temperatura camereimai
Temperatura camerei maimare
maredecât
decât limita
limita maximă
maximă HiHi
Acestmesaj
mesajanunță
anunțacăca sunt atinse orele
de de funcționare planificate Clean
Acest sunt atinse orele funcționare planificate. Clean
Ușa deschisă Port
Ușa deschisă. Port
Mesajul apare daca sistemul este oprit în timpul aprinderii (dupa faza de preîncarcare) :
Mesajul apare dacă sistemul este oprit în timpul aprinderii (după faza de preîncărcare) : Ignition
Ignition block
sistemulse
sistemul seva
vaopri
oprinumai
numaiatunci
atunci când
când acesta
acesta seafla
se va va afl
în a în modul
modul de funcționare
de funcționare normal.
normal. block
Curațarea periodică este activă. Cleaning on
Curățarea periodică este activă. Cleaning on
Comunicarea între placa electronică și display este întreruptă Link error
Comunicarea între electronică și Display este întreruptă Link Error
MENIU DE VIZUALIZARE
T.
T. Fum [°C]
Fum [° C] --Temperatura
Temperaturăfum; fum;
T.
T. Cameră
Camera [°[°C] C] --temperatura
Temperaturalocală
încaperii;
a încăperii;
T.
T. Buff er/Boiler [°[°C]
Buffer/Boiler C] --Temperatura
TemperaturăBuffer/Boiler;
Puffer/ACM
Presiune [mbar]--Presiunea
Presiune [mbar] Presiunea apei;
apei;
Fluxul
Fluxul de aeraer--debitul
Debitulde deaer;
aer;
Viteza
Viteza ventil. [rpm]
[rpm] --Viteza
Vitezaventilatorului
ventilatoruluidedefum;
fum;
Melc [s]
Șnec [s]- -timpul
Timpuldedelucru al al
lucru Șnecului;
șnecului;
Rețeta [nr]
Regimul [nr]- numărul
- Numărul de rețete de ardere;
regimului de ardere;
Cod produs:
Cod produs:510 510- -Codul
Codulprodusului;
produsului;

MENIU UTILIZATOR 1
Putere
Gestionare- În acest meniu este posibilă modificarea puterii de ardere a sistemului. Acesta poate fi programat în mod
Combustie
automat sau manual.
Putere - În acest meniu Îneste
primul caz, sistemul
posibilă modificareaalege puterea
puterii de ardere.
de ardere În al doilea
a sistemului. Acestacaz, utilizatorul
poate selectează
fi programat în modputerea
dorită.
automat În sau
partea stânga
manual. a afișajului
În primul se semnalizează
caz, sistemul modul
alege puterea de de ardere
ardere. În al(Adoilea
= automat, M = manual)
caz, utilizatorul și puterea
selectează de lucru
puterea
adorită.
sistemului.
În partea stângă a afișajului se semnalizează modul de ardere (A = automat, M = manual) si puterea de
Regim
lucru a -sistemului.
Meniu pentru a selecta regimul de ardere. Valoarea maximă este numărul de regim vizibil pentru utilizator.
Calibrarea
Rețetă - Meniu șnec (Melc)
pentru - va permite
a selecta rețeta desăardere.
modicați valoarea
Valoarea maximă stabilită a vitezei
este numărul delarețete
șnec sau a
vizibile timpului
pentru de lucru al
utilizator.
acestuia.
Calibrarea Valorile sunt în- vă
Șnec (Melc) intervalul
permite-să 7÷ 7. Valoarea
modificați de bază
valoarea estea0.vitezei la Șnec sau a timpului de lucru al
stabilită
Calibrarea Ventilatorului
acestuia. Valorile - Permite
sunt în intervalul -7÷ modicarea
7. Valoareavalorii
de bazăsetate
este la
0. viteza ventilatorului de ardere. Valorile sunt în
Calibrarea
intervalul - 7Ventilatorului
÷ 7. Valoarea-de Permite
bază modificarea
este 0. valorii setate la viteza ventilatorului de ardere. Valorile sunt în
intervalul - 7 ÷ 7. Valoarea de bază este 0.
Gestionare încalzire
Gestionare încălzire
Termostat cazan - meniu pentru a modica valoarea temperaturii din cazan.
Termostat Buff
Termostat cazan - meniul-pentru
er/Boiler meniuapentru
modifica valoareavaloarea
a modica termostatului din cazan.
temperaturii din Puffer/Boiler ACM
Termostat Buffer/Boiler - meniu pentru a modifica valoarea termostatului
Termostat de cameră - meniul permite modicarea temperaturii termostatului din Buffer/Boiler.
de camera. Vizibil doar daca exista
sonda de ACM si este activa din meniu
Termostat de cameră local - meniul permite modificarea temperaturii termostatului de cameră local. Este vizibil
Vară/Iarnă
numai dacă-sonda
meniulambientală
permite selectarea modului de vară sau de iarnă.
este selectată.
Vara/Iarna - meniul permite selecționarea modului de vară sau de Iarnă.
Încarcare manuală
Procedura activeaza încarcarea manuală a peleților. Încărcarea este oprită automat după 600 de secunde.
Sistemul
Încărcaretrebuie sa fie oprit pentru ca funcția să poată fi activată.
manuală
Procedura activează încărcarea manuală a peletelor . Încărcarea este oprită automat după 600 de secunde.
Resetare curațării
Sistemul trebuie să fie oprit pentru ca funcția să poată fi activată.
Meniu pentru resetarea
Resetare curățirei funcției “Sistem de întreținere 2”. Acest mesaj anunță că sunt atinse orele de funcționare
planicate. Pentru resetarea
Meniu pentru resetarea funcțieimesajului
"Sistemse
de trece din OFF
întreținere in ON
2". Acest si seanunță
mesaj confirma cu tasta
că sunt atinseSET.
orelePentru a putea efectua
de funcționare
stergerea mesajului
planificate. curatare, termosemineul trebuie sa fi e complet stins.

12
Termoșeminee pe peleți

CRONOMETRU
CRONOMETRU (PROGRAM)
(PROGRAM)
AcestManiu
Acest meniu permite
Acestpermite
Maniu programarea
permite orelor
programarea
programarea orelor dede
orelor
de funcționare
aprindere
aprindere aalsistemului.
/ stingere
/ stingere al sistemului.
sistemului.
Modalitate -- permite
Modalitate selectarea
- permite modului
selectarea doritsau
modului sau dezactivarea
dorit tuturor
sau dezactivarea programelor
tuturor programe
Modalitate
create.
create. create.
permite selectarea modului dorit dezactivarea tuturor programe
OFF OFF
1. Intrați în meniu prin butonul P3.
2.
1. Selectați modalitatea
Intrați1.înIntrați
meniuînprin
meniu dorită (week-end,
prin butonul
butonul P3. P3. saptamânal sau zilnic). ZilnicZilnic
3. Activați
2. / dezactivați
Selectați modalitatea
modalitatea cronometrului
dorită (week-end, prin butonul
săptămânal sauP2.
zilnic). Săptămânal
2. Selectați modalitatea dorită (week-end, săptămânal sau zilnic).
4. P3. prin butonul Săptămânal
3. Salvați setarile
3. Activați /prin intermediul
dezactivați butonului
modalitatea cronometrului prin butonul P2.
-End -End
Activați / dezactivați modalitatea cronometrului P2.
4. Salvați4.setările
Salvați setările prin intermediul
prin intermediul butonului
butonului P3. P3. WeekWeek

Program Timp
Program
Program Timp Timp
SistemulSistemul
includeinclude
trei tipuri
treide programe: zilnic, zilnic,
saptamânal, week-end.
Sistemul include trei tipuri detipuri de programe:
programe: săptămânal,
zilnic, săptămânal, week-end.
week-end.
După selectarea
După tipului tipului
selectarea de program
de
După selectarea tipului de program dorit:
dorit: dorit:
program Luni Luni
1. Selectați ora de programare prin intermediul butoanelor P4 / P6. ON ON OFF OFF
2. Schimbați ora selectată prin butonul P3intermediul
apoi utilizați butoaneleP4P4 / P6 pentru
1. Selectați ora de programare prin
1. Selectați ora de programare prin intermediul butoanelor P4 / P6.
introducerea orei dorite.
butoanelor / P6.
09:30 09:3011:15 11:15 V
V
2. Schimbați
2. Schimbați ora selecționată
ora selecționată prin butonul P3 apoiP3
prin butonul apoi utilizați
utilizați butoanele P4 / P6 P4
butoanele / P6 pentru
pentru 00:00 00:0000:00 00:00
3. Salvați programul orei
introducerea cu butonul P3.
introducerea orei dorită. dorită. 00:0000:00 00:00
4. Activați (este afi
3. Salvați3.programa
Salvați șat un “V”
programa
cu butonulcupe
butonul
P3. P3.sau dezactivați intervalul de timp (“V” nu 00:00
display)
este afișat) prin butonul
4. Activați (este P5. un "V" pe display) sau dezactivați intervalul de timp
4. Activați (este afișat unafișat
"V" pe display) sau dezactivați intervalul de timp
("V" nu este afișat ") prin butonul
("V" nu este afișat ") prin butonul P5. P5.

Zilnic Zilnic
Zilnic
SelectațiSelectați
Selectați ziua ziua săptămânii
ziuasăptămânii
saptamânii pentruapentru
pentru a programa
aprograma
programa intervalul
intervalul
intervalul dede de aprindere
funcționare
aprindere și de astingere
sistemului. Luni Luni
și de stingere ____________
____________
Programe al sistemului.
al sistemului.în jurul miezului nopții Marţi
Programe Marţi
Setați
Programeora în jurulîn
activarii jurul ziua
pentru
miezul miezul
nopții nopții la valoarea dorită: Ex. 20.30.
precedentă
Setați Setați
ora
Setați ora ora activării
dezactivării
activării pentru
pentru
pentru ziua ziuaziua precedentă
precedentă
precedentă la:la23:59.
la valoarea valoarea dorită:
dorită: Ex. 20.30.Ex. 20.30. MiercuriMiercuri
Setați ora dezactivării pentru ziua precedentă Joi Joi
Setați ora
Setați ora activării pentru
dezactivării pentruziua următoare
ziua precedentă la: la: 23:59.la: 23:59.
00:00.
Setați Setați
ora
Setați ora ora activării
dezactivării
activării pentru
pentru
pentru ziua ziuaziua următoare
următoare
următoare la la:
la: 00:00. 00:00. dorită: Ex. 06:30.
valoarea Vineri Vineri
Setați
Rezultatul ora dezactivării
exemplului:pentru
Setați ora dezactivării pentru
Sistemul
ziuase ziua următoare
activează
următoare la valoarea
marți la ora
la valoarea 20.30
dorită: dorită:
Ex. și Ex. 06:30.
se dezactivează
06:30.
miercuri Rezultatul
Rezultatul exemplului:
laexemplului:
ora 6.30. SistemulSistemul se activează
se activează marți lamarți la ora
ora 20.30 și 20.30 și se dezactivează
se dezactivează miercurimiercuri la ora 6.30.
la ora 6.30.

Săptămânal
Săptămânal
Saptamânal
Programele sunt aceleași pentru toate zilele săptămânii. luni -Vineri
Programele sunt aceleași pentru toate zilele săptămânii.
Programele sunt aceleași pentru toate zilele saptamânii.
luni -Vineri
Week-endWeek-end SâmbătăSâmbătă - Duminică
- Duminică
Week-end
Alegeți între
Alegeți între “Luni-Vineri”
Alegeți șiși"Sâmbătă-Duminică"
“Sâmbata-Duminica”
între "Luni-Vineri"
"Luni-Vineri" și "Sâmbătă-Duminică" și apoi
și apoi setați
și apoi
setați orele
setați
orele activării
orele
activării și și și
activării
dezactivării dorite.
dezactivării
dezactivării dorite. dorite.

MENIU SERVICE
MENIUMENIU UTILIZATOR
UTILIZATOR 2 2
Meniul Meniul
este accesibil prin prin
apăsarea butonului P3 timp de
de 33 secunde.
este accesibil
Meniul este accesibil prin apăsareaapăsarea
butonului P3 timpP3
butonului detimp
3 secunde. secunde.
1. Setările
Setările tastaturii
Setările
TastaturiiTastaturii
Ora și data
Ora -
și Se
datautilizează pentru
- Se utilizează
Ora și data - Se utilizează pentru a seta
apentru
seta ziua,
a seta
ziua, luna,
ziua,
luna, anul anul
luna, șicurentă.
anul
și ora ora curentă.
și ora curentă.
Limba - Meniul
Limba - pentru
Meniul a modica
pentru a limba
modifica utilizată.
Limba - Meniul pentru a modifica limba utilizată.limba utilizată.
2. Meniul Tastaturii
Meniul Meniul
Contrast Tastaturii Tastaturii
- Meniul utilizat pentru reglarea contrastului la display.
Iluminat
Contrast Contrast
Min.
- Meniul - utilizat
Meniul
- Meniu utilizat
utilizat
pentru pentru
pentru reglarea
a regla
reglarea contrastului
iluminarea
contrastului la display.
la display.
la display.
Listă deIluminat
Iluminat moduri Min. -utilizat
- Acest
Min. - Meniu Meniu
meniu utilizat apentru
afișează:
pentru a reglade
reglaadresa iluminarea
iluminarea comunicare la display.
la display. a placii electronice, tipologia acesteia, codul
firmware-ului și versiune firmware. Datele nu pot fi modificate. Tipologia cuprinde:
Lista deLista de noduri
noduri - Acestafișează:
- Acest meniu meniu afișează:
adresa de adresa de comunicare
comunicare a electronicii,
a electronicii, tipologiatipologia
acestea,acestea, codul firmware-ului
codul firmware-ului
MSTR -șiMaster;
și versiuneaversiunea la firmware.
la firmware. Datele Datele
INP - Input
nu pot; finu pot fi modificate.
modificate. KEYB Tipologia
- Keyboard;
Tipologia cuprinde: cuprinde:
OUT - Output;
CMPS - Composite; SENS - Sensor; COM - Communication;
MSTR - Master;INP - Input
MSTR - Master; INP; - Input ; KEYB - Keyboard;
KEYB - Keyboard; OUT - Output;
OUT - Output;
CMPS - CMPS - Composite;
Composite; SENS - SENS - Sensor;COM - Communication;
Sensor; COM - Communication;
Alarmă acustică - Va permite să activați sau să dezactivați alarma acustică a tastaturii.
3. Meniul
Alarma sistem.
Alarma
acustică meniul
acustică
- Vă - Văpentru
permite permitesetarea parametrilor
să activați
să activați sau să de functionare.
sau să dezactivați
dezactivați alarma Parola
alarma acustică
acustică de acces in meniu este 0000.
a tastaturii.
a tastaturii.

13

12 12
Mirano Pellet N

7. Scheme hidraulice de principiu

Termostat
de ambient

Boiler
cu acumulare
de ambient
Termostat

Circuit
încălzire
cu acumulare
Boiler

Ventil termic

Vană deviatoare
cu 3 căi
de amestec
(deschidere la 45°C)
Vas de
expansiune**
Vană deviatoare
cu 3 căi
(deschidere la 45°C)
Ventil termic
de amestec

Termostat

Boiler
de ambient

Boiler
cu acumulare

Pompă
circulație
boiler
a.c.m.
Vas de
expansiune**

de ambient
Termostat

Circuit
încălzire
încălzire
Circuit

Ventil termic
de amestec Vas de
(deschidere la 45°C) expansiune**

* Se monteaza aerisitor automat + manometru presiune


** Are vas de expansiune de 8 litri inclus. Se monteaza vas suplimentar doar daca cantitatea de apa din instalatie depaseste cantitatea de apa a carei
dilatare o poate prelua vasul inclus.

14
Termoșeminee pe peleți

Termostat
de ambient

Boiler
cu acumulare

** Are vas de expansiune de 8 litri inclus. Se monteaza vas suplimentar doar daca cantitatea de apa din instalatie depaseste cantitatea de apa a carei
expansiune**
încălzire
Circuit

Vas de
Circuit
încălzire

(deschidere la 45°C)
Ventil termic

Ventil termic
de amestec
Vană deviatoare
cu 3 căi

de amestec
(deschidere la 45°C)
Vas de
expansiune**
Vană deviatoare
cu 3 căi
circulație
Pompă

a.c.m.
boiler
(deschidere la 45°C)
de amestec

Termostat
Boiler
cu acumulare

de ambient
* Se monteaza aerisitor automat + manometru presiune

Boiler
cu acumulare

Pompă
circulație
dilatare o poate prelua vasul inclus.

boiler
a.c.m.
Vas de
expansiune**

de ambient
Termostat

Circuit
încălzire

Ventil termic
de amestec Vas de
(deschidere la 45°C) expansiune**

* Se monteaza aerisitor automat + manometru presiune


** Are vas de expansiune de 8 litri inclus. Se monteaza vas suplimentar doar daca cantitatea de apa din instalatie depaseste cantitatea de apa a carei
dilatare o poate prelua vasul inclus.

15
16
15

Activarea pentru Pompa ACM


P44 = 15
COM
P75 = 9 N.C
N.O 12 12 POMPA ACM
12
8. Schema Electrică

N
12
36 GND L 1
ALIMENTARE
35 S4 220V
N 2

LINEA
SENZOR DE 34 GND

IN7 IN6
PRESIUNE 33 S6 NN 3 1 1 VENTILATOR

V1
A APEI 32 +V DE COMBUSTIE
FF 4 1 1
31 +VC NN 5

V2
FF 6
VENTILATOR 30 +V 2
ENCODER NN 7 REZISTENȚĂ
29 GND

A1

IN5
FF 8 APRINDERE 4
28 S5 SIGURANȚĂ ȘNEK
:NEC
NN 9 2

C
27 GND FF 10 3 3
SENZOR CAZAN
26 S4 7 7 TERMOSTAT 9
11 11 11 SUPRATEMPERATURA CAZAN 9
25 GND 8
SENZOR ACM
11 11 24 S3 12
10 8

H2 H1
TERMOSTAT 6 6 23 GND 13 10 PRESOSTAT AER
10

IN4 IN3 IN2


AMBIENT 6 6 22 S2
N 14 5 5
TERMOSTAT

POMPĂ CAZAN

A2
21 + 5 5
SENZOR FUM F 15

IN1
20 _
SUPRATEMPERATURA SNEK

RS232 RS485
CN1

PROGRAMATOR DISPLAY

Termoș eminee pe peleți


8. Schema Electrica
Mirano Pellet N
Termoșeminee pe peleți

9. Grafic evolutie aprindere

17
Mirano Pellet N

NOTE

18
Termoșeminee pe peleți

NOTE

19
Mirano Pellet N

FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în
prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm
dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a
prejudicia caracteristicile esențiale.

20