Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Să se scrie relațiile lui Viete pentru ecuațiile de gradul al doilea:


a) x 2−7 x+ 7=0
b) x 2+ x−7=0
c.) 5 x 2−18 x+1=¿0
2. Să se formeze ecuația de gradul al doilea care are ca rădăcini :
a) x 1=−3 si x 2=−4
b) x 1=√ 2 si x 2=−√ 2
3. Să se rezolve ecuația 3 x 2+ ( m2 −3 m ) x−4=0 stiind ca admite solutia x 1=−2
4. Fără a rezolva ecuațiile de la ex.1 să se calculeze x 21+ x22.
5. Un dreptunghi are petrimetrul de 16 cm , iar aria de 15 cm2 . Determinati lungimea
laturilor.
6. Se consideră funcția f : R → R , f ( x ) =4 x 2−3 x−1. Să se determine:
a) forma canonică;
b) punctul de minim al funcției;
c) minimul funcției;
d) coordonatele punctelor de intersecție a graficului funcției cu axa Ox;
e) coordonatele punctului de intersecție a graficului funcției cu axa Oy;
f) graficul funcției;
g) intervalele de monotonie ale funcției;
h) semnul funcției;
i) imaginea funcției;
j) ecuația axei de simetrie a graficului funcției.
7. Să se determine funcția de gradul al doilea f ( x )=a x 2 +bx +c ,astfel încât graficul acestei
funcții să treacă prin punctele A(1,2), B(-2,17), C(0,1).
8. Să se determine funcția de gradul al doilea f ( x )=a x 2 +bx +c ,astfel încât graficul acestei
funcții sa aibă vârful în V(4 ,−1 ¿ și intersectează axa Oy în punctul C(0,15).

S-ar putea să vă placă și