Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE PRACTICĂ nr.

8
Determinarea necesarului de active circulante
Nume Prenume
Grupa
Verificat

3.5.2 Să se determine necesarul de materiale pentru realizarea lucrărilor conform procesului


tehnologic

n/
Indicatori Valori Relația de calcul
o
1 2 3 4
Date curente
1 Zile lucrătoare în an 305

Numărul unităților de Date curente


2 163
transport
Parcursul mediu zilnic al Date curente
3 166,30
unui automobil, km
rd.1×rd.2×rd.3

4 Parcursul total, km 8267604,5

Date normative
5 k1 1,1

Coeficienții de Date normative


6 k2 1,1
corectare a normei
Date normative
7 k3 0,9
Conform domeniului de activitate

8 Norma de cheltuieli materiale 16,41 (182,40/2)*0,18

(rd.4×rd.8 / 1000)×rd.5×rd.6×rd.7
Determinarea cheltuielilor
9 147746,144
pentru materiale, lei

Conform domeniului de activitate


Norma de cheltuieli pentru (283,20/2)*0,18
10 25,48
piese de schimb

(rd.4×rd.10 / 1000)×rd.5×rd.6×rd.7
Determinarea cheltuielilor
11 229407,175
pentru piese de schimb, lei

Conform tipului de automobil


Norma de cheltuieli pentru
12 0,012
materiale de șters

rd.4×rd.12 / 1000
Necesarul de materiale de
13 99,21
șters, kg

LP.8. VARIANTA
Prețul unui kilogram de Date curente
14 60
materiale de șters, lei
rd.13×rd.14
Cheltuielile pentru materiale
15 5952,6
de șters, lei

Cheltuieli totale pentru rd.9+rd.11+rd.15


materiale necesare pentru
16 383105,91
realizarea lucrărilor conform
procesului tehnologic, lei
Cheltuieli pentru obiecte de Total cheltuieli pentru omvsd (aparate de
17 mică valoare și scurtă durată, 63952,40 măsură și instrumente)
(Date preluate din pct.3.5.1.col.5.rd.26)
lei
rd.16+rd.17
Cheltuielile totale pentru
18 447058,31 383105,91+447058,31
activele circulante, lei

4.1 Să se determine cheltuielile necesare pentru reparația și amortizarea activelor imobilizate

Valoarea anuală de
Grupuri de active Valoarea, Valoarea anuală reparație, lei
n/o
imobilizate lei de amortizare, lei
col.3×5%
1 2 3 4 5
(pct.3.2.col.3.rd.6) (pct.3.4.col.6.rd.1)

1 Clădiri, construcții
225720

(pct.3.3.col.5.rd.28) (pct.3.4.col.6.rd.27)
Utilaj, tehnică de
2 43109
deservire

(pct.3.3.col.5.rd.100) (pct.3.4.col.6.rd.63)

3 Inventar și mobilier
35904

TOTAL
4
(rd.1+rd.2+rd.3)

LP.8. VARIANTA

S-ar putea să vă placă și