Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.1. pentru portofoliul individual.

Exemplu interesant (60 min)

În cadrul aplicațiilor, ați gândit un demers didactic care să vizeze o metodologie centrată pe competențe cheie.
Alegeți una dintre opțiunile la care v-ați gândit și dezvoltați un exemplu atât de interesant încât să vă bucure să-l împărtășiți cu
formatorul și colegii! Folosiți sugestiile din suportul de curs, Tema 1.1.
De asemenea, acest exemplu trebuie să fie aplicabil la clasă. Elaborați-l astfel încât să poată fi aplicat în cadrul unei activități cu
elevii dvs.

TEMA 1.1

Exemplu interesant

DISCIPLINA- COMUNICARE  ÎN  LIMBA  ROMÂNĂ

CLASA  a III-a

Demersul didactic vizează unitatea – Alaiul primăverii 

1.COMUNICARE  ÎN  LIMBA  ROMÂNĂ

            -citirea textului Legenda ghiocelului;

            - citirea pe roluri, selectivă, ștafetă;

            - identificarea mesajelor transmise/ a învățăturii din text;

            -exprimarea părerilor referitoare la comportamentul florilor personificate;

            - redarea întâmplărilor citite;

 2.COMUNICARE  ÎN  LIMBI  STRĂINE

           -învăţarea unui cântec semnificativ;

 3.COMPETENȚE  MATEMATICE  ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ  ÎN ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII

            -așezarea imaginilor din text după codul cifrelor;

            -numărarea florilor, a diferitelor întâmplări din text, etc;

            -înșiruirea anotimpurilor și a lunilor corespunzătoare fiecăruia;

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
 

4.COMPETENȚA  DIGITALĂ

            -vizionarea filmului animat Legenda ghiocelului;

            -desenarea florilor în Paint;

 -prezentarea unui material PPT, cu imagini despre semnele primăverii;           

5. A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI

            -metoda Pălăriilor gânditoare;

        -Procesul literar;

6. COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

            -cooperare în cadrul grupului, pentru realizarea temelor propuse;

            -desen: asemănări/deosebiri între caracteristicile florilor;

 7. SPIRIT DE INIȚIATIVĂ ȘI ANTREPRENORIAT

          -exerciţii de manifestare a curiozităţii;

         -prezentare de imagini găsite, albume, enciclopedii;

8. SENSIBILIZARE SI EXPRIMARE CULTURALĂ

             -dramatizare;

             -realizarea unui poster

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020