Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 3.1.1.

Dezbatere online (120 min)

ROLUL DISCIPLINEI „Dezvoltare personală”


Dezvoltarea personală este recunoscută în prezent drept o etapă prin care oamenii, indiferent
de vârsta, ajung la o mai bună cunoaştere de sine şi acceptare a propriei persoane şi a
celorlalţi, la maturizare emoţională şi însuşirea de abilităţi necesare pe tot parcursul vieţii.
Disciplina “Dezvoltare personală” are rolul de a se centra asupra activităților de
învățare, care au menirea de a dezvolta capacitățile elevului de a se autocunoaște și de a-și
exprima într-o manieră pozitivă trăirile personale, interesele, abilitățile de comunicare și
relaționare, dar și de a oferi elevilor o perspectivă pozitivă asupra învățării.
VIZIUNEA
Disciplina “Dezvoltare personală” contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi
pentru carieră a elevului. Dezvoltarea personală include activități și experiențe care au scopul
final de a îmbunătăți starea de conștientizare, dezvoltare a talentelor și a abilităților personale,
îmbunătățirea calității vieții și contribuirea la realizarea aspirațiilor și viselor personale. Prin
această disciplină, elevii vor conștientiza cine sunt, îşi vor analiza emoţiile, se vor raporta
sănătos la ceilalţi și vor fi motivaţi să înveţe.
MISIUNEA
În cadrul disciplinei se dezvoltă atitudini și se formează abilități, această disciplina
având ca finalitate starea de bine a copiilor, obținerea încrederii în sine, pregătirea lor pentru
viață
Ca disciplină de studiu, bazată pe formarea de competențe, aceasta ajută la formarea
personalității elevului. În cadrul acestei discipline se formează în primul rând abilități și se
dezvoltă atitudini, finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor,
pregătirea lor pentru viață și viitor, croirea unui comportament adecvat manifestării în
societate, sudarea unor relații de prietenie, cultivarea și dezvoltarea spiritului de lucru în
echipă și a conștiinței de solidaritate.
METODE ȘI TEHNICI
Metodele şi tehnicile eficiente în abordarea acestei discipline sunt: mozaicul, ciorchinele,
diagrama Venn, jocul didactic, jocul de rol, dezbaterea, experimentul, simularea, conversaţia
euristică, conversaţia în grup, brainstorming, turul galeriei, cubul, problematizare, explozia
stelară, . Acestea vor avea drept scop:
 Explorarea de situaţii noi;
 Provocarea unor comportamente şi emoţii pentru diagnosticarea unei probleme;
 Antrenarea în găsirea soluţiilor.
Din experiența personală, am constatat că preferatele copiilor sunt filmulețele
motivaționale. Copiii învaţă că fiecare problemă are o rezolvare (soluție). De asemenea,
învață ce este încrederea în sine.
Experimentul şi învăţarea prin descoperire îi pregătesc pe copii pentru provocările
lumii reale, pentru viaţa dincolo de băncile scolii. Elevii învaţă să înveţe.
Dezbaterea, ca metoda deliberativă, îi familiarizează pe copii cu provocările lumii complexe
a secolului nostru, le formează deprinderi de documentare şi de analiza, le formează o gândire
flexibilă, deschisă la nou, autonomă si capabila de a imagina soluţii alternative, ceea ce le va
conferi curaj şi determinare în construirea lumii de mâine. Învață sa fie persoane reziliente.
Jocul „Self Esteen Gam”, este un joc de stafetă în care elevii au completat un enunț dat
dar neterminat, prin care ajung să se autocunoască:
 Sunt bun la……………..
 Cea mai important calitate a mea este ………………
 Sunt special pentru că……………….
 Cel mai frumos compliment pe care l-am primit este……………..

Interactiunile cu echipa şcolii, cu psihologul, cu întreaga comunitate, cu invitaţi şi


parteneri educaţionali din ţară şi străinatate selectaţi cu responsabilitate, experientele
relationale în mediul creat de şcoala, actiunile în proiecte si evenimente în afara şcolii, le
formează obiceiuri valoroase, tărie de a înfrunta sentimentele și gândurile asociate cu situațiile
dificile care îi vor ajuta sa ia decizii eficiente în situaţii complexe în viaţa personala,
profesionala şi sociala. De asemenea, învață cum să-şi exprime emoţiile, modalităţi concrete
de a relaţiona cu familia şi cu prietenii, achiziţionează cunoştinţe, exersează diferite abilităţi
şi îşi formează atitudini despre viață, muncă, dar și despre învățarea continuă.

S-ar putea să vă placă și