Sunteți pe pagina 1din 2

iubesc.

Să rămânem deschiși spre drumul cunoșterii care este hrănitor sufletului nostru, să ne
amintim că viziunea ta este unică, că intuiția ta este putere mare, iar vocea ta contează cel
mai mult. Să ne amintim zilnic că puterea ta este de neimaginat și că în orice zi este și despre
tine. Pentru a ne iubi şi preţui, avem nevoie de încredere în noi înşine şi să ne unim eforturile
cu ajutorul de Sus pentru orice reuşită. Să ne încredem în Dumnezeu, căci El este cu noi,
oricât de greu. Ne ajută și faptul că avem încredere în noi, în oamenii care ne vor binele, dar
în ultimă instanță, doar Dumnezeu ne însoțește în orice moment și are sub controlul Său orice
aspect al vieții noastre. Oprește-te și hrănește-ți al tău suflet, omule. Viață, esența lucrurilor
Troiţa
ești Tu, Doamne! Să fie pace peste tot iar, cu Tine, Doamne! Prof. univ. dr. Maria Cantor Foaie redactată de Parohia Ortodoxă Română „Naşterea Domnului”, Cluj-Napoca,
Acasă Str. Răşinari 1A
Nu este loc în lume unde sufletul să simtă mai multă bucurie, libertate și pace Cluj-Napoca, Anul XIV, Nr. 2, Martie 2021
sufletească decât locul unde ne avem rădăcina. Din acest loc ne tragem seva vieții în noi așa Centenarul Mitropolitului Bartolomeu Anania
de profund și parcă fiecare celulă din noi se bucură de toată natura, de tot ce întâlnim în jurul Mitropolitul Bartolomeu Anania, slujitor dârz al Bisericii lui Hristos, călit în necazuri și
nostru, de tot ceea ce facem, cu o intensitate atât de mare, încât ne transmite o stare de bine neînfrânt în încercări, a fost supranumit de către maica stareță Ierusalima Ghibu „Leul
continuă. Această stare de bine se revarsă apoi în jurul nostru la toți cei pe care-i întâlnim și Ardealului”. Și nu fără motiv l-a numit așa, ci urmărindu-i viața plină de încercări, pe care cu
este ca un izvor care niciodată nu seacă, dătător de bucurie și care răspândește bucurie la ajutorul lui Dumnezeu și datorită calităților sale de luptător le-a biruit. Mitropolitul Bartolomeu
rândul lui. De aici pornesc toate sentimentele să prindă mai multe înțelesuri, totul să recapete s-a mutat la Domnul pe 31 ianuarie 2011 și a fost înmormântat în mausoleul de sub altarul
rostul pe care-l pierdusem în călătoria noastră prin lume, departe de rădăcini...și să înțelegem catedralei pe 3 februarie 2011. Slujba funerară a fost condusă solemn de către Preafericitul
că Dumnezeu ne-a dat rădăcini ca să nu ne pierdem esența vieții. Florentina Gageanu Părinte Patriarh Daniel, participând numeroși ierarhi și preoți, de față fiind și mulțime de
Mulțumiri! popor. Cu prilejul jubileului celor o sută de ani de la nașterea Mitropolitului Bartolomeu Anania
am schițat câteva lucruri. Cei ce iubesc lectura vor citi „Memoriile” lui, care sunt mult mai
De câte ori trimit mesajele pentru un nou material colaboratorilor noștri la Foaia
cuprinzătoare. Autorul lor ne spune: „Memoriile mele departe de a fi complete, mai cu seamă
„Troița”, am emoții! Pentru că uneori se întâmplă să primesc un răspuns ca în Pilda celor
în ultimele capitole, pe care le-am scris biciuit de timp. Dar, așa cum sunt, ele se vor și se
chemați la cină: „Nu pot, te rog, iartă-mă...”. Și, într-adevăr, mai ales în aceste vremuri în care
propun o mărturie nu numai a unei lumi, ci și a unui suflet. E vorba de sufletul meu”.
nu mai este nicio rânduială sau așezare, este greu să ne găsim momente de tihnă să stăm
†ANDREI, Arhiepiscop și Mitropolit
de vorbă cu noi înșine. De aceea, le mulțumesc din suflet tuturor celor care ajută la
zămislirea acestei foi și care dăruiesc o fărâmă din timpul pe care Domnul ni l-a dăruit, Mitropolitul Andrei, un deceniu de slujire la Cluj
semenilor noștri pentru că toți avem nevoie de îmbărbătare, de nădejde. Și dacă potecile spre Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a imprimat un dinamism misionar în toate sferele de
casele noastre aproape că au dispărut, să avem grijă să nu dispară potecile spre sufletele activitate ale vieţii bisericeşti, desfășurând o intensă și bogată lucrare pastoral-misionară,
noastre. De aceea, mai mult ca oricând azi, avem nevoie de lucruri care să ne unească și administrativ-gospodărească, culturală, ecumenică și social-filantropică. Activitatea
unul dintre ele poate fi foaia aceasta care este un semn de împreună lucrare, de împreună neîntreruptă și neobosită în ogorul Domnului dă mărturie că avem în persoana Sa un ierarh
slujire a aproapelui, pentru că încearcă să ridice punți între inimile celor care scriu și ale celor misionar prin excelență. Puterea și eficiența activității misionare a chiriarhului nostru constă
care citesc. Prin cuvânt, învățăm că nimeni nu este singur și așa cum la Buna Vestire s-a în faptul că misiunea nu presupune doar proclamarea unor adevăruri dogmatice sau principii
arătat că „Acolo unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii", la fel și în viețile noastre, etice, ci transmiterea vieții de comuniune ce există în Dumnezeu și chemarea oamenilor de a
cu voia Lui și cu implicarea noastră, vom birui greutatea zilelor de azi. Asanică M. participa la această nouă „viață în Hristos” în orizontul eshatologic al Împărăției lui Dumnezeu.
Însemnări din Liturghier: Duminică, 21 iulie 2013, corul de copii din Ieud, dirijat de prof. Acesta este și crezul Mitropolitului Andrei: „În toate militez … pentru o apropiere de Hristos.
Dinu Brici a cântat la Sfânta Liturghie pricesne și cântece religioase. Câți ani îmi va mai da Dumnezeu... același lucru îl voi urmări”.La acest moment aniversar, Îi
mulțumim lui Dumnezeu că ne-a hărăzit un astfel de arhiereu „luat dintre oameni și pus pentru
Din viața parohiei: 6 ian., Botezul Domnului: Sf. Liturghie, sfințirea cea mare a apei,
oameni spre cele către Dumnezeu”, și-n glas smerit de rugăciune Îi cerem: Întâi pomenește,
stropirea credincioșilor; 10 ian., Sf. Liturghie arhierească, săvârșită de IPS Mitropolit Andrei,
Doamne, pe Înaltpreasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care-l dăruiește
înconjurat de un frumos sobor de preoți; 17 ian., Luna credincioșilor -sărbătorirea familiilor
sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând
care au împlinit anul trecut 50 de ani de căsătorie și a celor cununate în 2020 în biserica
cuvântul adevărului Tău. La Mulţi Ani! Pr. Cornel Coprean
noastră; 24 ian., sărbătorirea elevilor cu succese deosebite în 2020; 27 ian., sărbătorirea dlui
Dumitru Bucur ( 91 de ani); 31 ian, ,,Cel mai fidel cititor” al Bibliotecii parohiei și premiul Vremea Postului Mare
,,Micul creștin”; sărbătoriții lunii ianuarie; 14, 19 februarie, Atelier de mărțișoare; 21 febr.-1 Ne aflăm, din punct de vedere liturgic, într-o perioadă de o profundă şi uimitoare
martie, expoziție de mărțișoare cu scop cartitabil. frumuseţe duhovnicească. Este vremea Postului Mare, în care ne străduim, fiecare după
Servicii religioase Botezuri: Maciuc Olivia, Sabău Evelyn, Mocean Ayan, Drîndă Sofia, putinţa noastră, să recâștigăm ceea ce am pierdut prin acceptarea păcatului în viaţa noastră.
Scurt Luca Cununii: Henegariu Raul și Penea Anamaria Înmormântări: Rațiu Florea (81 Adică, starea de rai, de har şi de puritate a inimii, dobândite plenar şi real în Taina Sfântului
ani), Răcășan Ioan (89), Cioara Maria (80), Morea Didina (89), Crăciunaș Raveca (82), Botez şi actualizate permanent prin celelalte Taine ale Bisericii Ortodoxe. Rostul adânc al
Butelanc Aurora (88), Mitrofan Gică (90), Prodan Petru (87), Jeler Florin (52), Dău Leontina Postului Mare constă într-o călătorie ascetică, timp de patruzeci de zile, ca renunțare la
(85), Gocan Cornel (88), Duca Teodor (74), Todor Leontina (81), Oltean Ana (81), Mureșan păcate prin spovedanie şi prin cuminecare cât mai deasă şi conştientă cu Trupul şi Sângele
Iuliana (76), Ciplea Raveca (86), Fărăgău Nastasia (81). Domnului, Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, Care a biruit păcatul, iadul și moartea şi ne-a
făcut părtaşi luminii celei neînserate şi vieţii celei veşnice. Post cu folos duhovnicesc!
Contul Parohiei: RO34 BTRL 0130 1205 9514 38XX, deschis la Banca Transilvania Cluj
Marius Butaciu
Adresa de internet: http://www.nastereadomnuluicluj.ro Foaie religioasă, distribuită gratuit!
Despre Buna Vestire femei!” (Luca 1, 28), primind har de la Dumnezeu. Buna Vestire ne sporește credința în
În teologia ortodoxă, ni se amintește depre două vești: vestea cea bună și Buna SfântaTreime și ne face să înțelegem și să simțim dragostea lui Iisus și să mulțumim lui
Vestire. Deși sunt două lucruri diferite, ele se întrepătrund la un moment dat, ambele vorbind Dumnezeu-Tatăl, Sfântului Duh și Fecioarei Sfinte Maria. Prof. dr. Nicolae Miu
despre viață. Vestea cea bună, pe de o parte, se referă la Evanghelia lui Hristos. În câteva Fiorul vieții ce renaște…
cuvinte, aceasta se poate sintetiza astfel: Există viață după moarte! De cealaltă parte, Buna În toată firea vibrează adânc fiorul dulce al vieții ce renaște și simt duhul Învierii
Vestire ne vorbește despre un moment excepțional când Însăși Viața, Fiul lui Dumnezeu, se Sfinte ce-și trimite tainic vestitorii! Mulțumesc, Doamne, că mă bucuri cu frumusețile vieții prin
zămislește în pântecele Fecioarei Maria. Iisus Hristos ia chip de om pentru a se sui pe cruce. care mă îndemni să fiu statornică în credință, să aud șoptit chemarea ce transformă suferința
El spală cu sângele său dumnezeiesc păcatul, oferind mântuire și viață. Astfel, Iisus Hristos, și izolarea în speranță și dorință de comuniune. Acum, când întreaga lume este
Însuși, face ca vestea cea bună (Evanghelia) să fie posibilă: Fiul lui Dumnezeu se zămislește îngenuncheată de boală, Îți cer, cu glas smerit, să ne întărești sufletele și trupurile bolnave!
la Buna Vestire, apoi se răstignește, șterge păcatul și oferă viață, viață veșnică tuturor. Post Căci Tu, Doamne, ai creat omul pentru veșnicie și speranță și existența noastră este
binecuvântat! Profesor Vasile-Ioan Țibre garantată de promisiunea Învierii. Geta Plăcintar
Ce este Biserica? ”Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta!”
Grădina Raiului era un spațiu în care Adam și Eva se întâlneau în „răcoarea serii”. „Intră în cămara ta” – acest îndemn biblic atât de greu de pus în aplicare în lumea
După căderea în păcat, Adam și-a învățat copilașii să aducă o jertfă (care se traduce „vino noastră extrovertită a fost înfăptuit cu prisosință de către majoritatea dintre noi în lunile care s-
mai aproape”). Acest gest de a fi generos înseamnă o apropiere de Dumnezeu. Moise a au scurs din martie 2020 încoace. Nu de bunăvoie, ci sub imperativul măsurilor de prevenție a
ridicat cortul mărturiei și Solomon, Templul din Ierusalim ca spații în care puteau aduce jertfă, epidemiei. Populația Globului s-a închis în casă. O situație cât se poate de nefirească pentru
puteau fi mai aproape de Dumnezeu. Raiul este spațiul în care venim mai aproape de viața socială. Ea poate fi însă pentru creștini prilejul acelei reveniri în sine care pune temelia
Dumnezeu. Biserica este locul în care omul reface traseul pe care a coborât Adam. El urcă cu trăirii duhovnicești. Desigur, îndemnul Mântuitorului din Predica de pe Munte avea mai
sfinții, cu Maica Domnului pe aceeași scară și Dumnezeu, în răcoarea serii sau la Sfânta degrabă un sens metaforic și privea interiorizarea spirituală, intimitatea necesară rugăciunii:
Liturghie, îi vorbește. Aceasta este Biserica. Așa au știut domnitorii români că se poate „Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în
ajunge la Dumnezeu. Este singurul drum ce leagă Cerul de pământ. Altă arteră, autostradă, ascuns” (Matei 6, 6). Claustrarea nu înseamnă obligatoriu adunare în sine, căci „ușa”
cărare nu există, se surpă de la sine. Să ne ajute Dumnezeu să ne dorim să mergem pe sufletului poate rămâne deschisă spre în afară. Presupunând că am reușit să ne detașăm de
acest drum. Slavă Domnului pentru toate! Daniela Necula, profesor de religie avalanșa informațiilor medicale, datelor oficiale, scenariilor pesimiste, dar și de propria
„Fie mie după cuvântul tău!”. noastră frică, a ne ruga Tatălui întru ascuns rămâne o întreprindere dificilă chiar și în maxima
Este martie, luna femeii, în care ar trebui să ne aducem aminte de persoanele izolare, după cum dificil este să ne confruntăm cu adâncimile întunecate ale sinelui nostru. Și
feminine din viața noastră. Mămici, soții, prietene, cunoștințe, rude, sfinte care ne-au ajutat în totuși, dacă ratăm acum această ocazie, va mai veni oare alta? ... Sanda Ignat
momente grele și care ne sunt aproape sufletește și, nu în ultimul rând, Maica Domnului. Rugăciunea este cea mai mare forță din univers
Avem exemple de feminitate asumată. Trebuie doar să căutăm. Căci ce este mai plin de Circulă un cântec pe WhatsApp, care ne face sa reflectăm, eu și tu care am păcătuit
putere decât asumarea rolului pe care ți l-a dat Dumnezeu la naștere și talantul pe care ți-l sau suntem robiți viciului”. Extrapolând, am putea afirma ca omenirea este bolnavă, iar cauza
oferă în fiecare dimineață? Suntem femei și, independent de ceea ce poate ne dictează bolii este una spirituală… Cum ne vindecăm ? Prin apropierea noastră de Sfânta Biserică,
societatea, exemplul nostru rămâne Fecioara Maria. Exemplu de demnitate, de sensibilitate care are harul și responsabilitatea de a înălța rugăciuni curate și stăruitoare către Dumnezeu
și da, de putere. Putere a cuvântului puțin, dar spus la momentul potrivit și în felul potrivit: „Fie și către Mântuitor. De ce? Pentru că „rugăciunea este cea mai mare forță din univers”, iar
mie după cuvântul tău!”. Să ne reamintim de stâlpul de Lumină de care avem chemarea să ne acest timp poate fi socotit unul de mare primejdie, întunecat moral, spiritual și politic.
apropiem în fiecare zi și să nu uităm să sărbătorim luna femeii și cu cele pe care nu le Rugăciunea este necesar a fi stăruitoare și neclintită pentru a fi auzită și împlinită de către
vedem, dar care vin mereu în ajutorarea noastră spre Cer... sfintele. Luna aceasta se Dumnezeu, precum în Vechiul Testament, cei trei tineri evrei care au strigat pentru izbăvire,
împlinește un an de când suntem în pandemia pe care cu toții o cunoaștem. De un an, ne de cuptorul aprins, dar Dumnezeu a ales să-i izbăvească în el fiind (cuptor). Înfricoșător,
luptăm, pe lânga partea medicală, cu extrem de multe emoții, dureri care ne despart și dar credința lor trecuse dincolo de cuptorul cu foc. Este o vreme de post, de rugăciune și de
sufletește, nu doar fizic...Știu că anul acesta nu a fost ușor pentru foarte multă lume. Să îi schimbare în așteptarea Învierii Mântuitorului, a noastră a tuturor, pentru a ne fi nouă ușor în
cerem lui Dumnezeu puterea să putem trece cu bine de toate etapele ce urmează în în ziua cea mare a Judecății Conf dr. Elena Gligor
vindecarea sufletească și trupească a lumii întregi și să ne ancorăm în exemplele de Buna Vestire, praznicul nădejdii și al bucuriei
smerenie și demnitate ale femeilor creștine: Maica Domnului, Sfânta Elisabeta, Sfânta Maria O rază de soare în mijlocul iernii. O adiere vara. Sunetul valurilor mării. Sunetul scos
Magdalena, Sfânta Paraschiva, Sfânta Teodora de la Sihla. Teodora Tohănean elevă
de râsetele copiilor care se bucură de fiecare clipă a vieții. Acestea sunt lucruri care ne fac pe
Gânduri de Buna Vestire noi fericiți, care ne definesc pe noi ca oameni! De aceea ne-a creat Dumnezeu, ca să ne
Îi mulțumim lui Dumnezeu din tot sufletul nostru, Lui Dumnezeu Tatăl Care a ales-o bucurăm de fiecare moment al acestei vieți, fie el complicat, fie ușor, fie vesel sau toate la un
pe Sfânta Fecioară Maria ca mamă a Fiului Său, trimițând Duhul cel Sfânt ca să vestească loc. Asta cred că a însemnat momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria
nașterea Fiului Său ca Om. Astfel, Sfânta Treime, nedespărțită, se arată la sărbătoarea Bunei vestea că Îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu... un moment plin de sentimente! Sunt vremuri
Vestiri pentru ca nouă, păcătoșilor, să ne dea putere și o viață frumoasă, vestind venirea în grele, dar nu trebuie să ne pierdem credința, bucuria sau speranța! Elena Gherman, elevă
lume a Mântuitorului pentru iertarea păcatelor. Surprinsă, Fecioara Maria a înțeles mai greu Trezire la viață
vestea adusă de Îngerul Gavriil care i s-a închinat pentru că ea a fost aleasă să nască pe Fiul Florile timide ne îndeamnă să îmbrățișăm nu doar venirea primăverii, ci și binele din
Domnului, Iisus Hristos. Așa cum scrie și în Acatistul Bunei Vestiri, bucuria a fost imensă. Cu viața noastră. Parfumuri florale cu iz de primăvară, optimism și relaxare, vin să ne echilibreze
această Bună Vestire a început, de fapt, mântuirea noastră. Să nu uităm cuvintele Sfântului
mintea și emoțiile și ne aduc buna dispoziție. Acestea ne învață să lăsăm lucrurile să se
Gavriil: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între
desfășoare într-un ritm firesc. Să ne trezim astăzi și să spunem: Mulțumesc, Doamne, Te

S-ar putea să vă placă și