Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul Naţional de Dezvoltare a

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU
Învăţământului Profesional şi
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013
Tehnic
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

4FM_Interviul comportamental

Obiective:
 Exersarea manierei de întocmire şi desfăşurare a unui interviu bazat pe
comportamente
 De a descoperi modul în care ar acţiona în diverse situaţii candidaţii care aplică
pentru un post din F.E
 Identificarea abilităţilor necesare pentru un post vacant
 Compararea interviului tradiţional cu cel comportamental
 Exersarea activităţilor prin cooperare
Competenţe vizate:
elevul / comunicare comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenc Competenţe Competenţe
eleva poate în limba în limba matematică, TIC de învăţare e civile şi antreprenori de
maternă străină ştiinţe, sociale ale exprimare
tehnologie culturală

x x x x x x

Posibilităţi de utilizare:
 Exersarea etapelor angajarii şi recrutării personalului
Mod de organizare a activităţii :
Activitate pe grupe, cadrul didactic (referentul / referenta) în calitate de moderator
Resurse materiale:

 Foi de hârtie A4
 Calculatoare pentru rezolvarea sarcinilor de lucru în format PPT
Durată :
- pregătire: 5 minute
- realizare:20 minute
- evaluare şi feed-back: 10 minute
Desfăşurare:
- Pregătire:
 Se grupează participanţii în grupe aleatoriu

Derulare:

4FM_Interviul cvomportamental -1-


Centrul Naţional de Dezvoltare a
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU
Învăţământului Profesional şi
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013
Tehnic
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

 Li se cere cursanţilor să răspundă la provocarea: De realizat o secvenţă dintr-un


interviu de angajare la o firmă de exerciţiu formulând întrebări referitoate la experienţa
anterioară de muncă a candidatului- 8 întrebări tradiţionale şi 4 întrebări
comportamentale
 Se va face prezentarea mini-interviului în format PPT conform modelului oferit
 Se precizează faptul că fiecare grup trebuie să îşi desemneze un raportor
Evaluare si feed-back:

 Se evaluează activitatea printr-un feed back acordat reciproc între grupe (ce a plăcut, ce
nu a fost bine)
Alternative de lucru :
 Se pot formula întrebări pentru alte secvenţe ale unui interviu: legate de persoană,
referitoare la viitor, la comunicare, etc

Recomandări :

 Util în etapa de recrutare şi selecţie a personalului


 Într-un interviu tradiţional se pun o serie de întrebări care au de obicei răspunsuri directe

 Într-un interviu comportamental, un angajator decide ce abilităţi sunt necesare pentru


postul vacant şi va pune întrebări pentru a afla dacă persoana intervievată are aceste
competenţe.

 Intervievatorul doreşte să ştie cum s-ar rezolva o situaţie în loc de ceea ce s-ar putea
face în viitor. Logica este că modul în care ne-am comportat în trecut va anticipa
modul în care ne vom comporta în viitor, adică performanţele din trecut prezic
performanțele viitoare.

Soluţie- model :
Interviu tradiţional Interviu comportamental
1. Numele companiei, poziţia şi 1. Dați un exemplu de o situație când
descrierea poziției respective, ați folosit logica pentru a rezolva o
perioada cât ați lucrat problemă.

2. Care au fost aşteptările 2. Dați un exemplu de un obiectiv


dumneavoastră pentru poziția propus şi procedura prin care l-ați
respectivă şi în ce măsură s-au atins.
realizat?
3. Descrieţi o decizie luată de
3. De la ce nivel ați pornit și unde ați dumneavoastră, care a fost
ajuns? nepopulară şi cum ați manipulat
punerea în aplicare a acestuia.
4. Care au fost responsabilitățile

4FM_Interviul cvomportamental -2-


Centrul Naţional de Dezvoltare a
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU
Învăţământului Profesional şi
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013
Tehnic
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

dumneavoastra?

5. Care au fost provocările majore şi


probleme cu care v-ați confruntat? 4. Ați rezolvat o sarcină peste aşteptări?
Dacă da, daţi exemple?
6. Ce v-a placut sau displăcut în 5. .............
munca dumneavoastră anterioară

7. …..

4FM_Interviul cvomportamental -3-