Sunteți pe pagina 1din 4

Școala cu clasele V – VIII Cândești, județul Botoșani

Prof. Pralia Elena


Anul școlar: 2010-2011

Planificarea calendaristică
CLASA A VIII-A GEOGRAFIA ROMÂNIEI

Semestrul I
Unitatea de Competente Conținuturi Nr.de Săptămâna Testare
învățare specifice ore
- Introducere și
Poziția 1.1 poziția geografică 2 1 Apreciere
geografică orală
1.1 1.2 - Armonia și
proporționalitatea
1.4 1.5 reliefului
- Formarea și evoluția
3.2 3.4 reliefului
- Unitățile majore de
3.6 4.1 relief
Carpații Orientali
4.2 4.3 Carpații Meridionali
Carpații Occidentali 20 2 - 11
Relieful 4.4 4.5 Depresiunea Colinară
a Transilvaniei
6.1 6.2 Subcarpații
Podișul Getic
7.1 7.2 Podișul Moldovei
Podișul Dobrogei
7.3 7.4 Dealurile de Vest
Câmpia de Vest
7.5 7.6 Câmpia Română
Delta Dunării Test
7.7 8.1 Platforma secvențial
continentală
1.2 1.5 Factorii genetici ai
Clima climei
3.2 3.5
Elementele climatice; 4 12-13
4.5 5.2 tipuri şi nuanţe de
climă Test
7.2 8.1
secvential
1.2 1.5 Dunărea
Hidrografia Râurile interioare
3.2 3.5
Lacurile şi apele 4 14-15
4.5 5.2 subterane
Marea Neagră Test
7.2 8.1
secvential
Vegetatia, 1.2 1.5 Vegetaţia naturală 4 16-17
fauna si Fauna Apreciere
3.2 3.5
solurile Solurile orala
4.5 5.2
7.2 8.
Populatia 1.1 1.4 Numărul populaţiei şi 1 18 Test
evoluţia numerică semestrul I

Școala cu clasele V – VIII Cândești, județul Botoșani


Prof. Pralia Elena
Anul școlar: 2009-2010

Planificarea calendaristică
CLASA A VIII-A GEOGRAFIA ROMÂNIEI

Semestrul II
Unitatea de Competente Nr. Săptămâna Testare
învățare specifice Conținuturi de
ore
Populatia 1.1 1.4 Repartiţia geografică şi
3.1 4.4 densitatea populaţiei
7.1 7.4 României 5 19 - 20
7.6 7.7 Structura populaţiei
8.2 României

Asezarile 1.1 1.2 Aşezările rurale. Tipuri


omenesti 1.3 3.1 de sate
3.3 4.2 Aşezările urbane. Tipuri 6 21 - 23
6.1 7.5 de oraşe
Caracterizarea geografică
a oraşului Bucureşti
Organizarea 1.1 3.1
administrati 1.4 Organizarea 2 24
v teritoriala administrativ-teritorială
1.4 1.1
2.2 3.1 Cultura plantelor şi
Activitati 3.3 4.4 creştera animalelor 4 25-26
economice 7.1 7.4
Agricultura 7.6 7.7
8.2
1.1 1.4 Industria energetică şi
3.1 4.4 industria energiei
Industria 7.1 7.4 electrice 4 27-28
7.6 7.7 Alte ramuri: industria
8.2 metalurgică, industria
chimică, industria
lemnului etc.
1.2 1.5 Căi de comunicaţie şi
Serviciile 3.2 3.5 transporturi 4 29-30
4.5 5.2 Comerţul
7.2 8.1 Turismul
Romania in 1.2 1.5
lume 3.2 3.5 Locul României în
4.5 5.2 economia europeană şi 2 31
7.2 8.1 mondială
1.1 1.4 Caracteristici ale
Caracteristi 3.1 4.4 mediului înconjurător
ci ale 7.1 7.4 2 32
mediului 7.6 7.7
inconjurator 8.2

1.2 1.5
Regiuni 3.2 3.5 - Analiza unei regiuni
geografice 4.5 5.2 geografice 2 33
ale 7.2 8.1
Romaniei

1.1 1.4
Elemente ale 3.1 4.4 - Elemente ale dezvoltării
dezvoltarii 7 .1 7.4 durabile 2 34
durabile 7.6 7.7
8.2

Evaluare 2 35
finala