Sunteți pe pagina 1din 1

NUME SI PRENUME

PRINCIPIILE MARKETINGULUI
TEST

SUBIECTUL I 1 punct
1. Identificaţi care din următoarele activitati nu sunt legate de calitatea produsului:
a) practicarea unor preturi mai mari
b) profitabilitatea firmei
c) formularea strategiilor in domeniul calităţii
d) reducerea costurilor
2. Forţele de vânzare nu oferă informaţii referitoare la:
a) reacţiile concurenţilor,
b) activitati promoţionale ale concurenţilor,
c) modul de reacţie a cumparatorilor,
d) gradul de satisfacere a clienţilor

SUBIECTUL II 4 puncte
1. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afimatii:
a) Informaţiile necesare managerilor de marketing provin din înregistrările interne ale firmelor,
cercetările de marketing, supravegherea pieţei.
b) Activităţile practice de marketing (cercetarea de marketing, planificarea, punerea in practica a
produsului, stabilirea preţului, distribuţia, promovarea, vânzarea ) sunt corespunzătoare funcţiilor
marketingului.
c) Managerii, in vederea realizării unui proces decizional adecvat, au nevoie de informaţii despre
cerere, clienţi, concurenţi, intermediari, alte forte care acţionează pe piaţa.
d) A analiza concurenta înseamnă a cumpăra produsele concurentei, a le analiza, a identifica
inovaţiile acestora, a evalua evoluţia desfacerilor lor.
2. Identificaţi cărei funcţii de marketing ii sunt corespunzătoare etapele următoare:
a) analiza factorilor de mediu si realizarea unor strategii
b) investigarea cerinţelor, identificarea modalităţilor si a contextului in care vor fi
satisfăcute cerinţele consumatorilor,
c) producerea acelor produse care sunt necesare pentru consum,
d) managerii au nevoie de informaţii pe baza cărora se vor lua decizii care sa asigure un avantaj
competitiv
e) adoptarea managementul calităţii totale
f) conducerea compartimentului de marketing trebuie sa contribuie la formularea strategiilor si a
politicii care sa ajute firma sa se impună pe piaţa prin calitatea totala
3. Asociaţi afirmaţiile următoare, care se constituie elemente care definesc componentele
mediului extern (T, N, E) pe care întreprinderea trebuie sa le ia in considerare pentru o mai buna
adaptare la mediu:
a) protecţia acestuia a devenit o problema vitala pentru întreaga lume,
b) evoluţia acestui mediu poate sa influenţeze sau nu capacitatea produselor proprii de a satisface
nevoile consumatorilor
c) operatorii de marketing trebuie sa cunoască modul de repartizarea a veniturilor si modificarea
puterii de cumpărare,
d) ca urmare a consumului de resurse, unele firme se confrunte cu o creştere a costurilor,
e) conjunctura pieţei este influenţata de venituri, dobânzi, credite, structura economiilor,
f) urmărirea situaţiei existente trebuie sa ajute la lansarea pe piaţa in momentul oportun si la
valorificarea unor situaţii favorabile,
g) pentru a evita creşterea costurilor se va intensifica activitatea de cercetare dezvoltare.

SUBIECTUL III 4 puncte


1. Realizaţi o corelare a funcţiilor marketingului si a rolului acestuia in activitatea firmei.
2. Evidenţiaţi modul in care întreprinderile pot sa dispună de informaţii despre piaţa.
3. Caracterizaţi pe scurt 3 metode de cercetare.