Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – 2009

Subiecte pentru proba scrisă la Olimpiada Interdisciplinara


Discipline Economice - Turism

Clasa a XII-a
BAREM
SUBIECTUL I 20p

1 – b; 2 – b; 3 – a; 4 – d; 5 – d; 6 – c; 7 – b; 8 – a; 9 – d; 10 – c; 10 puncte
2. 1. – a,b,e.
2. – c,d. 5 puncte
3. a) A, b)A, c)F, d)F, e)A. 5 puncte

Pentru fiecare raspuns corect se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa raspuns 0p.

SUBIECTUL II 30 p
1.
a) 1-Alte rezerve 4 puncte
b) 1- 100%
c) 1- surse permanente, 2 - alocări permanente
Pentru fiecare raspuns corect se acorda 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa raspuns 0p.

2. 10 puncte
- identificarea concurenţilor şi ordonarea lor în funcţie de de prioritate;
- desemnarea persoanelor care se ocupă de colectarea informaţiilor cu privire la concurenţi;
- definirea informaţiilor calitative şi cantitative;
- colectarea de informaţii din cât mai multe surse;
- sintetizarea informaţiilor obşinute şi ierarhizarea ăn funţie de importanţa deţinută
Pentru fiecare raspuns corect se acorda 2 puncte, pentru raspuns partial 1 punct, pentru raspuns incorect sau lipsa
raspuns 0p.
3. 6 puncte
- realizarea diagramei 2p
- puncte tari 1p
- puncte slabe 1p
- oportunităţi 1p
- ameninţări 1p

Concură la realizarea Împiedică realizarea


obiectivelor obiectivelor
Atribute interne specifice Puncte tari Puncte slabe
firmei
Atribute externe specifice Oportunităţi Ameninţări
mediului
Pentru raspuns incorect sau lipsa raspuns 0p.

4. 10 puncte
- identificarea concurenţilor 2p
- stabilirea obiectivelor concurenţilor 1p
- determinarea strategiilor concurenţilor 1p
- identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe 2p
- anticiparea reacţiilor concurenţilor 2p
- identificarea concurenţilor ce vor fi atacaţi şi a celor ce vor fi evitaţi 2p
Pentru raspuns incorect sau lipsa raspuns 0p.
Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte

1. (10 puncte)
VN= Capital Social (1 p)
nr. acțiuni
VN= 10.000 = 1 leu (1 p)
10.000
VMC0= Capital propriu (1 p)
Nr. Acțiuni

VMC0 =Capital Social+Rezerve = 18.000 =1,8 lei /acț (1 p)


nr. acțiuni 10.000

VMC1= Capital propriu după majorare (1 p)


Nr. Acțiuni după majorare

VMC1= 18.000 +5.000 +1.000 = 24.000= 1,6 lei/acț (1 p)


10.000 +5.000 15.000

2. DS = VMC0 – VMC1 (1 p)
DS =1,8 lei – 1,6 lei = 0,2 lei (1 p)

3. Raportul de paritate= acțiuni noi = 5.000 = 1 (1 p)


acțiuni vechi 10.000 2
Noul acționar va putea cumpăra o acțiune la prețul de emisiune de 1,2 lei/acț. Numai dacă va cumpăra de la
vechii acționari 2 DS-uri la 0,2 lei fiecare. (1 p)

2. (30 puncte)

 Formula: Numărul de înnoptări= număr zile turistice-1 1p


 Calculul: 7-1=6 1p
 Formula: Număr pensiuni complete= număr zile turistice-1 1p
 Calculul : 7-1= 6 1p
 Formula serviciului de transport = număr persoane x tarif transport 1p
 Calculul serviciului de transport = 3 x 120 = 420 EUR 1p
 Calcul adaos pat suplimentar = 10% x 40 = 4 EUR 1p
 Calcul tarif cazare pentru o noapte = 40+4= 44 EUR 1p
 Calcul cost total de cazare = 44 x 6 = 264 EUR 1p
 Calcul tarif alimentaţie copil = 50% x 20 = 10 EUR 1p
 Calcul cost pensiune completă familie pentru o zi = 10 + 20 x2 = 50 EUR 1p
 Calcul cost alimentaţie pentru tot sejurul = 50 x 6 =300 EUR 1p
 Costuri totale servicii de bază = 420+264+300= 984 EUR 1p
 Comisionul agenţiei distribuitoare = 10% x 984 = 98.4 EUR 1p
 Preţ final produs turistic = 984+98.4 = 1082.4 EUR 1p
Total:15 puncte
a.

 Calculul serviciilor de cazare şi alimentaţie = 264 + 300 = 560 EUR 2p


 Calculul comisionului agenţiei distribuitoare = 10% x 560 = 56 EUR 2p
 Preţul produsului turistic = 560 + 56 = 616 EUR 1p
Total:5 puncte
b.

 Calculul tarifului de cazare în camera triplă pentru sejur = 90 x 6 = 540 2 p


 Calculul preţului produsului turistic = 420+300+540 = 1260 EUR 2p
 Calculul comisionului agenţiei distribuitoare = 10% x 1260 = 126 EUR 2 p
 Calculul preţului produsului turistic = 1260+ 126 = 1386 EUR 2p
 Calculul diferenţei de preţ = 1386 – 1082.4 = 303,6 EUR 2p
Total:10 puncte