Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Bareme pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 25 februarie 2006

OLIMPIADA DISCIPLINE TEHNOLOGICE


Faza judeţeană – 25.02.2006
Profil: Servicii
Specializare: - Turism şi alimentaţie publică
Clasa: a XII-a
Barem de corectare şi notare

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte


1. – c; 2. – b; 3. – a; 4. – c; 5. – b; 6. – b; 7. – c; 8. – b; 9. – a; 10. – b;
11. – d; 12. – b; 13. – b; 14. – c; 15. – a; 16. – d; 17. – c; 18. – c; 19. – c; 20. – b.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa
acestuia, se acordă câte 0p.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte


1. 1-a; 2-d; 3-b 6 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
2. a – A; b – F; c – F; d – A; e – A; f – F.   12 puncte
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns greşit sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte.
3. 12 puncte
- departamentul vânzări-marketing
- departamentul resurse umane
- departamentul comercial
- departamentul financiar-contabil
- deparatmentul securitate
- departamentul întreţinere-tehnic
Pentru fiecare răspuns corect din cele prezentate se acordă câte 2 puncte. (6 x 2 = 12 p.).
Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte


1. 20 puncte
- Identificarea componentelor potenţialului antropic (10 p.)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 10 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte
- Evidenţierea formelor de turism ce pot fi practicate în funcţie de componentele
potenţialului antropic al zonei  (5 p.)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte
- Condiţiile necesare pentru valorificarea optimă a acestora (baza materială generală şi
specifică) (5 p.)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte

Profil Servicii, Specializarea Turism şi alimentaţie publică – clasa a XII-a 1


Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Bareme pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 25 februarie 2006

2. 20 puncte
- Criterii: (7p.)
- asigurarea necesarului fiziologic
- sezonalitate
- culoare
- tratamente termice aplicate
- asociere corectă a alimentelor
- ordonarea în meniu după gust
- ordonarea în meniu dupa valoarea nutritivă
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte

- Meniu intocmit corect (8p.)


Pentru răspuns corect şi complet se acordă 8 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 4 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte

- Menţionarea criteriilor avute în vedere (2p.)


Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa
răspunsului se acordă 0 puncte

- Asocierea cu bauturi (3 p.)


Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte

Profil Servicii, Specializarea Turism şi alimentaţie publică – clasa a XII-a 2