Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU


IORDAN,,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, cod 805300

Nr........... din ...........................

Plan de excursie/tabără/expediţie
care se desfășoară în afara localității în care se află unitatea de învățământ
și care presupune servicii de transport, cazare și masă

Aprob,
Director,
Prof. Stănilă Cristian

L.S.

Data ……………………

1. Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci


2. Clasa/Clasele: ……………………………..
3. Destinaţia: …………………………………
4. Scopul călătoriei:
 ……………………………………………………………………………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………;
 ……………………………………………………………………………………………………;
5. Data/Perioada călătoriei: ………………………
6. Data şi ora plecării: ……………………………
7. Data şi ora întoarcerii: …………………………
8. Tabelul cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de contact ale
părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi: (anexat)
9. Numărul cadrelor didactice însoţitoare şi datele de contact ale acestora: (anexat)
10. Tabelul nominal cu datele de contact ale adulţilor participanţi, alţii decât profesori(anexat)
11. Locul plecării: …………………………………………….
12. Locul sosirii: ………………………………………………
13 Persoana de contact la firma de transport (nume, prenume, date de contact): Administrator
…………………………… Tel: ...................................
14. Datele de contact ale operatorului economic responsabil pentru asigurarea serviciilor de cazare şi
masă: -
15. Adresa şi numărul de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea şi masa: -
16. În cazul în care este posibil şi permis înotul, există şi un salvamar? Da/ Nu. ( Nu este cazul).

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Cadru didactic organizator: prof. ………………………………………………..

Semnătură ………………………………………………. Dată ………………………….


ANEXA 1

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL


- excursie/tabără/expediţie –

Numele şi prenumele elevului: ............................................ Clasa: ……………….


Şcoala: Școala Gimnaziala „Iorgu Iordan” Tecuci
Data excursiei/ taberei: de pe 30 mai 2017 până pe 30 mai 2017
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ...................................
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator: ………………………………..
Destinația: …………………………………………………………………………….
Locul de plecare: Sc. „Iorgu Iordan” Tecuci Ora plecării: ……………………..
Locul de sosire: Sc „Iorgu Iordan” Tecuci Ora sosirii: …………………………
Mijlocul de transport: ……………………………………………………………….
Numele unităţii de primire şi datele de contact* ……………………………………

Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie: troler, impermeabil, încălțăminte


tip sport, haine subțiri/groase (trening, geacă, etc.), șervețele, pungi, apă plată, pachet.
[] Da
[] Nu

Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice şi sportive (de exemplu): NU ESTE CAZUL.

[] Da
[] Nu

a) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă,
cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale,
este: .............. ............................

b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe medicale, cadrul didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat,
să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor medicale optime.

c) Accept că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii, în
funcție de schimbările obiective survenite. Înțeleg că voi fi informat asupra acestor modificări.

d) Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de
turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie/ tabără/ expediție.

e) În caz de urgenţă, pot fi găsit, la următoarele numere de


telefon: ...........................................................................................................................................................
....... ...............................................................................................................................................................

Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie/ tabără/ expediție și în situația
nerespectării regulamentului, acesta poate fi sancționat conform regulamentului de organizare și
funcționare al unității de învățământ.

................................................. ...................................
(semnătura părintelui/tutorelui legal) (data)
ANEXA 2.1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU
IORDAN,,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, cod 805300

Nr........... din ...........................

Planul activității care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ

Aprob
Director,

Data:......................................

Şcoala: Școala Gimnaziala „Iorgu Iordan” Tecuci


Clasa/ clasele: ……………….
Data activității/ excursiei/ taberei: ………………………………………………….
Scopul activității/ excursiei/ taberei: ……………………………………………….
Obiectivele vizate: ………………………………………………………………….
Locul și ora plecării: Sc. „Iorgu Iordan” Tecuci - ……………………………....
Locul și ora sosirii: Sc. „Iorgu Iordan” Tecuci - ………………………………..
Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale părinților /
tutorilor legal instituiți (anexat)
Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat)
Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat)

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele şi prenumele cadrului didactic


organizator .......................................................................................

Semnătură ..............................................................
TABEL NOMINAL
cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi,
precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi
în excursia din data de ……………………, pe traseul Tecuci – ………………

Nr.crt Numele şi prenumele copiilor Suma Numele şi prenumele Datele de contact ale Semnatură
. participanţi (lei) părinților/tutorilor părinţilor/tutorilor lor
copiilor participanţi legali instituiţi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Prof. coord: ……………….. Tel. ………………… Semnătura..............................

Cadre didactice însoțitoare1:


1. ………………………… Tel. ………………….. Semnătura............................
2. …………………………… Tel. ………………….. Semnătura............................
3. …………………………… Tel. ………………….. Semnătura............................

1
Un cadru didactic însoțitor la 10 elevi.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU
IORDAN,,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, cod 805300

Nr........... din ...........................

TABEL NOMINAL
cu cadrele didactice însoțitoare și datele lor de contact
în excursia din data de ……………………, pe traseul Tecuci – ………………

Nr.crt Numele şi prenumele cadre Datele de contact ale Semnatură


. didactice însoțitoare cadrelor didactice
însoțitoare
1.
2.
3.
4.
5.

TABEL NOMINAL
cu adulții participanți, altele decât profesori și datele lor de contact
în excursia din data de ……………………, pe traseul Tecuci – ………………

Nr.crt Numele şi prenumele adulți Datele de contact ale Semnatură


. participanți adulților participanți

1.
2.
3.
4.
5.
ANEXA 2.2 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU
IORDAN,,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, cod 805300

Nr........... din ...........................

Planul de excursie / tabără / expediție care se desfăşoară în afara localității în care se află
unitatea de învățământ şi care presupune servicii de transport, cazare şi masă

Aprob
Director,

Data:......................................
Şcoala: Școala Gimnaziala „Iorgu Iordan” Tecuci
Clasa/ clasele: ……………….
Destinația (nu este permisă nici o modificare fără un nou acord): ……………………
Scopul activității/ excursiei/ taberei: ……………………………………………….
Data/ perioada călătoriei/ activității/ excursiei/ taberei: ………………………….….
Data și ora plecării: Sc. „Iorgu Iordan” Tecuci - ……………………………....
Data și ora întoarcerii: Sc. „Iorgu Iordan” Tecuci - ………………………………..
Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale părinților /
tutorilor legal instituiți (anexat)
Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat)
Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat)
Locul plecării: ……………………………
Locul sosirii: ……….……………………
Persoană de contact de la firma de transport (nume, prenume, date de contact)
.....................................................................................................................................................
Datele de contact ale operatorilor economici responsabili pentru asigurarea serviciilor de
cazare și masă ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adresa și nr. de telefon ale structurii turistice de primire, care asigură cazarea și masa:
.................................................................................................................................................................
În cazul în care este posibil și permis înotul, există și un salvamar? Da / Nu ...........................................

A. Există avertismente actuale legate de călătoria în țara vizată, emise de MAE sau ambasada
țării respective în România? Da / Nu ...................................................................................
B. Aveți asigurare medicală pentru toți participanții, pe toată perioada călătoriei? Da / Nu
(atașaţi documentele doveditoare) ...................................................................................
C. Organizatorul se va asigura că toate documentele de călătorie ale copiilor sunt valabile și va
avea copii ale pașapoartelor / cărților de identitate / acordul părinților autentificat la notariat,
cazierul coordonatorului etc. pentru toți participanții.
D. Datele de contact ale organizatorului...............................................................................................
E. Cel puțin unul dintre însoțitori trebuie să aibă serviciul roaming activat. Numele și
prenumele acestui însoțitor........................................... Nr. de telefon .................................

F. Date de contact ale ambasadei României în statul unde are loc călătoria ....................................

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele şi prenumele cadrului didactic


organizator .......................................................................................

Semnătură ........................................................... Data …………………..


TABEL NOMINAL
cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi,
precum şi datele de contact ale părinţilor/tutorilor lor legali instituiţi
în excursia din data de ……………………, pe traseul Tecuci – ………………

Nr.crt. Numele şi prenumele copiilor Suma Numele şi prenumele Datele de contact ale Semnatură
participanţi (lei) părinților/tutorilor părinţilor/tutorilor lor
copiilor participanţi legali instituiţi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Prof. coord: ……………….. Tel. ………………… Semnătura..............................

Cadre didactice însoțitoare2:


1. ………………………… Tel. ………………….. Semnătura............................
2. …………………………… Tel. ………………….. Semnătura............................
3. …………………………… Tel. ………………….. Semnătura............................

2
Un cadru didactic însoțitor la 10 elevi.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IORGU
IORDAN,,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 125, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, cod 805300

Nr........... din ...........................

TABEL NOMINAL
cu cadrele didactice însoțitoare și datele lor de contact
în excursia din data de ……………………, pe traseul Tecuci – ………………

Nr.crt Numele şi prenumele cadre Datele de contact ale Semnatură


. didactice însoțitoare cadrelor didactice
însoțitoare
1
2
3
4
5

TABEL NOMINAL
cu adulții participanți, altele decât profesori și datele lor de contact
în excursia din data de ……………………, pe traseul Tecuci – ………………

Nr.crt Numele şi prenumele adulți Datele de contact ale Semnatură


. participanți adulților participanți

1
2
3
4
5