Sunteți pe pagina 1din 4

Inspectoratul Scolar Judetean Casa Corpului Didactic

Hunedoara Deva

Scoala Generala Avram Stanca


Petrosani
Nr 101/16.01.2009

Va invita la :

Simpozionul international
„ARTA,CULTURA,TRADITIE IN EUROPA” ACE
Editia a II -a
2 martie 2009
Scoala Generala Avram Stanca Petrosani
si
Ataturk Ilkogretim Okulu (Turkey)
Popes Pamatskola (Latvia)
Siltamaen Ala-Asteen Koulu (Finland)
Munkebergsskolan, Lulea (Sweden)
Ceip Orlandai, Barcelona (Spain)

TEMA : „ARTA,CULTURA,TRADITIE IN EUROPA”


Ediţia II
ORGANIZATOR: Scoala Generala Avram Stanca Petrosani
ARGUMENT: Cultura reprezinta un set de trasaturi spirituale, materiale, intelectuale si afective
distincte ale unei societati sau a unui grup social si cuprinde, pe langa arte vizuale, muzica, teatru,
dans, literatura etc si elemente definitorii pentru stilul de viata, sistemul de valori, traditiile si
credinta respectivului grup. (UNESCO 2002)
Simpozionul are in vedere principiul co-responsabilitatii, stimularea aptitudinilor si
talentelor, stimularea opiniilor , imprimarea unei directii evolutive actiunilor colaboratorilor,
intelegerea diversitatii participantilor la actul de cultura

MISIUNEA asumata se concentreaza pe urmatoarele directii:

• promoveaza invatamantul, creatia artistica in concordanta cu exigentele unei societati


bazate pe cunoastere, cultura si educatie continua;

• asigura un cadru de interferente multiculturale, realizand în conditii de egalitate pregatirea,


creatia si cercetarea artei si culturii europene;

• contribuie la dezvoltarea locala, regionala , nationala şi inernationala prin implicarea


efectiva a activitatilor desfasurate in viata educationala, culturala si sociala a comunitatii.
OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI:

• promovarea si sustinerea actului creator original

•promovarea diversitătii etnoculturale

• pastrarea si valorificarea patrimoniului si a traditiei culturale

• Mentinerea multiculturalitatii ca element cheie a coeziunii sociale in spatiul european ca factor


de dezvoltare durabila;

• Intensificarea si diversificarea cooperarii transfrontariere, europene si internationale în


domeniul culturii

SECTIUNILE SIMPOZIONULUI:
• Creatii ale cadrelor didactice prezentate in limba engleza.

• Creatii ale cadrelor didactice prezentate in limba romana

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 Manifestarea se adreseaza cadrelor didactice.


 Nu se admit lucrari cu mai mult de 2 autori.
 Taxa de participare se plateste pe lucrare (maxim 2 autori ).
 Fiecare candidat se va inscrie la adresa de e-mail : scavramstancasimp@yahoo.com pana la
28 februarie 2009 . Se expediaza fisa de inscriere completata si lucrarea.
 Taxa de participare – 35 RON/lucrare va acoperi cheltuielile pentru: diplome, CD-ul cu
ISBN, protocol.
 Taxa va fi depusa la CEC pe numele SANDU MARIA CNP 2591113205030
Cod IBAN :RO51CECEHD0308RON0401469
 Lucrarea -în format electronic- A4, pe o singura parte, la un rand, cu margini egale de 2
cm, titlul cu Arial 14, continutul cu Arial 12, bibliografia se trece la sfarsit.
 Lucrarile vor fi prezentate pe sectiuni ( 5 minute-expunerea). Intinderea lucrarii –minim 3
pagini. Prezentarile pot fi realizate in Powerpoint.
☻ORGANIZATORII ISI REZERVA DREPTUL DE A NU LUA IN CONSIDERARE MATERIALELE CE NU
INTRUNESC CONDITIILE EXPUSE MAI SUS.

 Diplomele si CD-urile vor fi acordate tuturor participantilor, care au intrunit conditiile


mai sus mentionate, urmand a li se expedia pe adresa notata în fisa de inscriere.
☻Evenimentul va fi mediatizat in presa locala

PROGRAMUL DE DESFASURARE
9,00 – 11,00 Primirea participantilor si invitatilor in Sala de marmura a Primariei
Petrosani ;
11,00 - 11,30 Pauza de cafea ;
11,30 - 12,00 Deplasarea la sediul scolii ;
12,00 - 14,00 Desfasurarea simpozionului pe sectiuni ;
14,00 - 14,30 Pauza de cafea
14,30 - 17,00 Sustinerea lucrarilor pe sectiuni
17,00 - 18,00 Evaluarea simpozionului

PERSOANE DE CONTACT :
Prof. Olga Markos - directorul scolii - 0723406934
0731010282
0254/542633
Prof. Gianina Duduiala director adjunct 0741060051
0731010283

INSPECTOR SCOLAR GENERAL, DIRECTOR CCD, DIRECTOR,


Sc.Gen.Avram Stanca

Lect.univ.dr. IONEL MOS Prof. SORIN DEMETER Prof. OLGA MARKOS


FISA DE INSCRIERE

Simpozionul international „ARTA,CULTURA,TRADITIE IN EUROPA”


Editia a II -a luni 2 martie 2009
Scoala Generala Avram Stanca Petrosani

Nume şi prenume -

Specialitatea-

Adresa –

Telefon - E-mail -

Scoala-

Localitatea- judetul-

Adresa scolii-

Telefon scoala -

Titlul lucrarii –
Prezentare in limba engleza / limba romana

Mentionati :
Participare: directa/indirecta - prin trimiterea lucrarii
Singur (a) / in echipa cu .....................................

Mijloace de care aveti nevoie pentru prezentarea lucrarii:


Flip-chart/ calculator / videoproiector/ CD-player / televizor

 Act doveditor - CEC -Seria si nr. –

Data_________________