Sunteți pe pagina 1din 4

Marius, Anul II, I.A.I.M.

Rezolvarea problemei la AIT


1) Compoziţia amestecului combustibil dat prin temă: (4% gm; 60% gf; 36% gc )

% CH4 = (X CmHngm + Y CmHngf + Z CmHngc)·1/100


=(4∙99.98 + 60∙0 + 36∙28)/100 = 14.0792

% C2H4 = (X CmHngm + Y CmHngf + Z CmHngc)·1/100


=(4∙0.02 + 60∙0 + 36∙2)/100 = 0.7208

% H2 = (X H2gm + Y H2gf + Z H2gc )·1/100


=(4∙0 + 60∙3 + 36∙52)/100 = 20.52

% N2 = (X N2gm + Y N2gf + Z N2gc )·1/100


=(4∙0 + 60∙59.5 + 36∙7.2)/100 = 38.292

% O2 = (X O2gm + Y O2gf + Z O2gc )·1/100


=(4∙0 + 60∙0 + 36∙0.5)/100 = 0.18

% H2S = (X H2Sgm + Y H2Sgf + Z H2Sgc )·1/100


=(4∙0 + 60∙0 + 36∙0.3)/100 = 0.108

% CO = (X COgm + Y COgf + Z COgc)·1/100


=(4∙0 + 60∙27.5 + 36∙6)/100 = 18.66

% CO2 = (X CO2gm + Y CO2gf + Z CO2gc)·1/100


=(4∙0 + 60∙10 + 36∙4)/100 = 7.44

Verificare: 14.0792 + 0.7208 + 20.52 + 38.292 + 0.18 + 0.108 + 18.66 + 7.44 = 100%

2) Reacţii de ardere:
CmHn + (m+n/4) ∙O2  mCO2 + (n/2) ∙H2O
H2 + 1/2 O2  H2O
CO +1/2 O2  CO2
H2S + 3/2 O2  SO2 + H2O

3) Cantitatea de aer necesară şi reală pentru arderea unităţii de combustibil:


Omin = 1/100 [ 1/2 CO + 1/2 H2 + 3/2 H2S + (1+4/4)∙CH4 +(2+4/4)∙C2H4 – O2i ]
1/100⋅( 0,5⋅18 . 66+0,5⋅20. 52+1,5⋅0 . 108+2⋅14 . 079+3⋅0 ,7208−0 , 18 )
Omin =
Omin = 0.498928 [m3N O2 /m3N cb.]

Lnec = (100/21)  Omin


Lnec = 2.375848 [ m3N aer/m3N cb. ]

Lreal = Lnec  λ = 2.375848 ∙1,05


Lreal = 2.49464 [ m3N aer/m3N cb. ]
Marius, Anul II, I.A.I.M.

4) Cantitatea de aer necesară arderii cantităţii B de combustibil:


Va = Lreal ∙ B [ m3N aer/h ]
Va = 2494.64[ m3N aer/h ]

5) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii unităţii de combustibil:


VCO2 = (CO2i + CO + m∙CmHn) / 100, = 0.416208 [ m3N CO2 / m3N cb. ]
VH2O = (H2Oi + H2 + (n/2)∙ CmHn) / 100, = 0.5012 [ m3N H2O / m3N cb. ]
i
VSO2 = (SO2 + H2S) /100, = 0,00108 [ m3N SO2 / m3N cb. ]
VN2 = 79/100  Lreal  Ni/100, = 2.35369 [ m3N N2 /m3N cb. ]
VO2 = 21/100  ( - 1)  Lnec, = 0.02619 [ m3N O2/m3N cb. ]

Vga = VCO2 + VH2O + VSO2 + VN2 + VO2 = 3.298367 [ m3N ga / m3N cb. ]

6) Cantitatea de gaze arse rezultate în urma arderii cantităţii B de combustibil:


Vg = Vga ∙ B [ m3N ga/h ]
Vg = 3298.367 [ m3N ga/h ]

7) Participaţia fiecărui gaz în volumul gazelor arse:


v CO
2
x CO = ¿ 100=
a)
2 v ga 12.61861 %
v H2O
x H 2 O= ¿ 100=
b) v ga 15.1954 %
v SO
x SO = 2 ¿100=
c)
2 v ga 0.0327 %
vN 2
x N 2 = ¿ 100=
d) v ga 71.3591 %
vO
x O = 2 ¿100=
e)
2 v ga 0.79414 %

Verificare: a+b+c+d+e =100%

8) Temperatura teoretică de ardere:

Q i −Q dis +i c + Lreal⋅i a
t t= [0 C ]
c smga⋅v ga

Unde:
- Qi este puterea calorifică a amestecului de combustibil, [kJ/m3N.cb]
- Qdis=(2÷3)%∙Qi , [kJ/m3N.cb]
t
ic - entalpia combustibilului (ic = c c ⋅t pc ; apare numai dacă combustibilul este preîncălzit
pc
-
Marius, Anul II, I.A.I.M.

- Lreal – cantitatea de aer reala arderii unităţii de combustibil (vezi pct. 3)


ta
- ia - entalpia aerului (ia = c a ⋅t pa ; apare numai daca aerul este preîncălzit).
- csmga – căldura specifica medie a gazelor arse* (
c smga =∑ x i⋅ci )

Metoda de calcul pt. temperatura teoretică (paşii de urmat):

a. se va calcula csmga pentru o temperatura adoptată, t1 între 1000 şi 1500 0C;


b. se va calcula temperatura teoretică de ardere t t cu relaţia de la pct. 6;
c. se va compara tt cu t1 calculând eroarea procentuală cu relaţia:

|tt −t 1|
ε= ⋅100
tt [%]

d. dacă ε < 1 %, calculul se consideră corect;


e. dacă eroarea procentuală ε dintre temperatura gazelor calculată tt şi valoarea
temperaturii adoptată t1 este mai mare de 5 % (ε > 1%), se reia calculul cu noua
valoare a temperaturii, cu care se va calcula căldura specifică medie a gazelor arse
csmga. Cu valoarea obţinută pentru csmga se va determina o noua valoare pentru
temperatura teoretică de ardere.
f. procedura se repetă pana când este îndeplinita condiţia de la pct. d.

Qi = (X∙37236+Y∙3525+Z∙16256)/100
Qi = (4∙37236+60∙3525+36∙16256)/100 = 9456.6
Qdis= 0.02∙9456.6 = 189.132

Pentru T=1200°

c smga = X CO ⋅c CO + X N ¿ c N + X O ¿ c O + X H O ¿ c H O
2 2 2 2 2 2 2 2

c smga =(12.61861⋅2.295+15 .1954⋅1 .766+71.3591⋅1.406 +0 .79414⋅1.506 )/100


c smga=1.57322 [ Kj/m3 N.grd. ]

9456 .6-189 . 132


t t= =1785 . 97 [ 0 C ]
1 .57322⋅3 . 298367

Pentru T=1700°
c smga = X CO ⋅c CO + X N ¿ c N + X O ¿ c O + X H O ¿ c H O
2 2 2 2 2 2 2 2

c smga=1 .6452 [ Kj/m3 N.grd. ]


Marius, Anul II, I.A.I.M.

9456 .6-189 . 132


t t= =1707. 8 [0 C ]
1 . 6452⋅3. 29367

Pentru T=1786°

CO2= (2. 404 +0 . 019⋅86 /100 ) =2.4203


H2O= (1. 884+0. 021⋅86/100) =1.9021
N2= (1. 462+0 . 008⋅86 /100) =1.4689
O2= (1. 548+0 . 008⋅86 /100 ) =1.5549

c smga = X CO ⋅c CO + X N ¿ c N + X O ¿ c O + X H O ¿ c H O
2 2 2 2 2 2 2 2

c smga=1.655 [ Kj/m3 N.grd. ]

9456 .6-189 . 132


t t= =1697. 7 [0 C ]
1 . 688⋅3 .298367

|t −t |
ε= t 1 ⋅100
Verificare: tt [%]

|1707. 8−1697 .7|


ε= ⋅100
1707 .8 [%] =0.59

tr = η∙ tt

tr = 0.64∙1697.7= 1086.6