Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa : a 10-a ,,B”

Data: 06 mai 2020

Disciplina:Limba și literatura română

Subiectul:Lirica cultă.

Lirica cetățenească:Oda și imnul-forme poetice originare.

Lirica cetățenească însumează toate creațiilie care,prin intermediul imaginilor create de un poet
cunoscut, înfățișează tablouri din viața socială a poporului,redând sentimentele și atitudinea scriitorului
față de problemele contemporane lui.

Oda și imnul sunt printre primele forme ale poeziei.

DEOSEBIRI ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI


Cu timpul a încetat să mai fie însoțită Etimologic,termenii provin din greacă=cântec. Cântec de slavă,de
de cântec,melodie. biruință,poate fi cântat în
cor de grupuri mari de
oameni.
Poate fi închinată patriei,unei/unor Specii care aparțin liricii culte,cetățenești. Este închinat patriei,unor
personalități,artei,naturii,iubirii etc. evenimente de
importanță națională,
unor eroi naționali.

Poate fi: Înfățișează tablouri din viața socială a Poate fi:național,religios.


patriotică,eroică,religioasă,personală poporului. Marșul și rugăciunea sunt
. tot imnuri.
Are un ritm amplu,plin de avânt. Redau sentimente și atitudinea autorului față Caracter solemn,militant.
de problemele contemporane lui.
Se axează pe o invocație retorică Exprimă sentimente de Exprimă sentimente de
inițială și pe amplificarea admirație,preamărire,elogiere,proslăvire,laud solidaritate a unei
sentimentului de ă etc. colectivități sociale și
elogiere,preamărire. naționale,idealuri.Materi
Ultima strofă conține un îndemn a primă este
mobilizator. patriotismul.Exprimă
prețuire deosebită unor
evenimente de
importanță națională.

ODA IMNUL

*Demonstrați,în scris,că ,,Limba noastră de Alexei Mteevici este o odă care,prin contribuția
compozitorului Alexandru Cristea,la 17 august 1925,a devenit imn.

*Scrieți denumirile/titlurile a 5 poezii-ode și indicați autorii.

De exemplu:,,Odă soarelui “de Nicolae Labiș, ,,Pacea” de PierreRonsard, ,,Limba noastră” de Alexei
Mateevici