Sunteți pe pagina 1din 3

Data: 19 mai 2020

Clasa: a X-a,,B”

Obiectul:Limba și literatura română

Subiectul:Reflecția lirică în poezia cu formă fixă.Rondelul.Particularitățile speciei.

Poeziile cu formă fixă sunt niște texte poetice construite după scheme prestabilite în ce privește
structura:rondelul,gazelul,sonetul,glosa,madrigalul .

Fișa-sinteză nr.1 Rondelul

La început,în Evul Mediu,rondelul era un cântec de dans,a cărui structură metrică depindea de
cea muzicală.Sub această formă era cultivat în sec.al XIII-lea în Franța.Mai târziu,rondelul a desemnat un
poem de proporții restrânse.Rondelul apare în literatura franceză în sec.al XIV-lea.În literatura română
este introdus de Alexandru Macedonski care l-a folosit cu pasiune și cu o desăvârșită artă.

În accepția de astăzi,rondelul este o poezie cu formă fixă,alcătuită din 13 versuri,grupate în 3 catrene


și un vers independent.

Schema compozițională a rondelului impune:

*repetarea versurilor 1 și 2 în poziția 7 și 8;

*versul independent(final) este identic cu primul vers;

*conține un refren din 1 sau 2 versuri,plasat la început,mijloc șI sfârșit;

*prezența motivului liric dominant în primele două versuri și reluarea lui de trei ori;

*versificația se limitează doar la 2 tipuri de rime.

Alte caracteristici:

*discurs poetic articulat;

*are un conținut laconic;

*dimensiunile lui reduse îl obligă pe cititor să-și concentreze atenția și puterea de interpretare pentru
a pune în valoare calitățile care ar putea fi ușor trecute cu vederea;

*aduce uneori o mică revărsare neașteptată de entuziasm liric,un amestec de pasiune și inspirație.

Lectura comprehensivă a poeziei

,,Rondelul rozelor ce mor”de Alexandru Macedonski,scris în 1916,inspirat din viața efemeră a florilor.

*Citiți textul poeziei de la pag.236 de două ori:la prima lectură încearcă să auzi vocea autorului(eului
liric);la a doua lectură-să-ți auzi vocea interioară.

Ex.1 pag.236 Completați tabelul cu impresiile postlectorale

Vocea autorului(eului liric) Vocea interioară


Rondelul rozelor ce mor

E vremea rozelor ce mor,


Mor în grădini și mor și-n mine --
Ș-au fost atât de viață pline,
Și azi se sting așa ușor.

În tot, se simte un fior.


O jale e în orișicine.
E vremea rozelor ce mor --
Mor în grădini, și mor și-n mine.

Pe sub amurgu-ntristător,
Curg vălmășaguri de suspine,
Și-n marea noapte care vine
Duioase-și pleacă fruntea lor... --

E vremea rozelor ce mor.

Alexandru Macedonski

Ex.2 pag.236

Constată circumstanțele în care ai putea afirma că ,,e vremea rozelor ce mor”.

Din multitudinea de aspecte ale toamnei,poetul s-a oprit doar asupra morții trandafirilor-
frumoasele,perfectele și gingașele flori ale verii.

Ex.3 pag.236

Explică starea de spirit a eului liric și mai ales în raport cu versurile inițiale ale poeziei.

Existența a 2 planuri:unul exterior-alcătuit din mulțimea rozelor ce mor în grădini și unul


interior,sugerând stările sufletești ale poetului,determinate de acest tablou:

*durere adâncă(,,mor și-n mine”);

*nostalgie după vremea când rozele erau,,de viață pline”;

*conștiința unui destin comun,se stabilește o relație ascunsă între universul floral și cel uman.

Tabloul rozelor care se ofilesc în grădini sugerează moartea universală.Aceasta este resimțită în
misteriosul ,,fior” care străbate întreaga natură,*jalea este extinsă la nivelul umanității și umple
amurgul.Totul culminează cu metafora,,marea noapte care vine”sugerând moartea totală.

Sentimentele eului liric sunt diferite:

*iubirea pentru delicatele flori;

*tristețea;

*presentimentul morții.

Ex.4 pag.236

Identifică versurile care se repetă în poezie și explică:

*ce impact au avut asupra stării tale de spirit;

*ce rol au în structura poeziei.

Ex.6 pag.236 + Ex.2 pag.237

Rescrie motivele poeziei și generalizează,în baza lor,mesajul global.


Rozele-simbolizează frumusețea,perfecțiunea,iubirea,dar și simbol al efemerului biologic;

Grădinile-simbol al lumii armonioase,viguroase;

Amurgul-simbol al timpului stingerii treptate;

Marea noapte-simbol al lumii care trece în neant./lumea trecătoare.

Mesajul global al poeziei:Prin moartea acestor flori,lumea(natura) cunoaște o moarte rituală,pentru


a renaște în viitoarea primăvară.

Ex.7 pag.236

Discursul liric este o elegie,o meditație,un pastel?Argumentează cu detalii din text.

Este un rondel în care este descris un aspect din natură (pastel) ,ne provoacă nostalgie,tristețe și
chiar durere(elegie) și ne face să conștientizăm mai acut destinul nostru efemer(meditație).

Ex.1 pag.237

Demonstrează că poezia este un rondel,precum susține și titlul,utilizând informația din fișa primită.

Recrieți poezia și demonstrați pe text.

Ex.3 pag.237

Formulează tema poeziei,angajând corespondența dintre moartea florilor și starea dominantă a


eului liric.

Tema-moartea ca destin universal,hărăzit atât oamenilor,cât și florilor/naturii.

Tema la domiciliu: Ex.5 pag.237

Eseu nestructurat ,,Rozele,simbol al vieții și al morții.”

Volum- 1 pag.