Sunteți pe pagina 1din 114

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

LISTA TABELARĂ
A PROCEDURILOR
CIM-10-AM

CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT ÎN SĂNĂTATE


2012

№ BLOC
CAPITOL DENUMIRE CAPITOL

1 PROCEDURI LA NIVELUL
SISTEMULUI NERVOS 1-86
PROCEDURI LA NIVELUL 110-129
2 SISTEMULUI ENDOCRIN
PROCEDURI LA NIVELUL OCHIULUI
3 160-256
ŞI ANEXELOR
PROCEDURI LA NIVELUL URECHII 300-333
4 ŞI PROCESULUI MASTOID
PROCEDURI LA NIVELUL NASULUI,
5 370-422
CAVITĂŢII BUCALE ŞI FARINGELUI
6 SERVICII DENTARE 450-490
PROCEDURI LA NIVELUL
7 520-570
SISTEMULUI RESPIRATOR
PROCEDURI LA NIVELUL
8 600-777
SISTEMULUI CARDIOVASCULAR
PROCEDURI LA NIVELUL SÎNGELUI
9 800-817
ŞI ORGANELOR HEMATOPOIETICE
PROCEDURI LA NIVELUL
10 850-1011
SISTEMULUI DIGESTIV
PROCEDURI LA NIVELUL
11 1040-1129
SISTEMULUI URINAR
PROCEDURI LA NIVELUL
12 ORGANELOR GENITALE 1160-1203
MASCULINE
13 PROCEDURI GINECOLOGICE 1240-1299
14 PROCEDURI OBSTETRICALE 1330-1347
PROCEDURI LA NIVELUL
15 1360-1579
SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL
PROCEDURI DERMATOLOGICE ŞI
16 1600-1718
PLASTICE
17 PROCEDURI LA NIVELUL SÎNULUI 1740-1759
PROCEDURI RADIOLOGICE
18 1786-1799
ONCOLOGICE
INTERVENŢII NON-INVAZIVE,
19 COGNITIVE ŞI ALTELE, 1820-1922
NECLASIFICATE ALTUNDEVA
20 SERVICII IMAGISTICE 1940-2016

№ BLOC
CAPITOL DENUMIRE CAPITOL

1 PROCEDURI LA NIVELUL
SISTEMULUI NERVOS 1-86
PROCEDURI LA NIVELUL 110-129
2 SISTEMULUI ENDOCRIN
PROCEDURI LA NIVELUL OCHIULUI
3 160-256
ŞI ANEXELOR
PROCEDURI LA NIVELUL URECHII 300-333
4 ŞI PROCESULUI MASTOID
PROCEDURI LA NIVELUL NASULUI,
5 370-422
CAVITĂŢII BUCALE ŞI FARINGELUI
6 SERVICII DENTARE 450-490
PROCEDURI LA NIVELUL
7 520-570
SISTEMULUI RESPIRATOR
PROCEDURI LA NIVELUL
8 600-777
SISTEMULUI CARDIOVASCULAR
PROCEDURI LA NIVELUL SÎNGELUI
9 800-817
ŞI ORGANELOR HEMATOPOIETICE
PROCEDURI LA NIVELUL
10 850-1011
SISTEMULUI DIGESTIV
PROCEDURI LA NIVELUL
11 1040-1129
SISTEMULUI URINAR
PROCEDURI LA NIVELUL
12 ORGANELOR GENITALE 1160-1203
MASCULINE
13 PROCEDURI GINECOLOGICE 1240-1299
14 PROCEDURI OBSTETRICALE 1330-1347
PROCEDURI LA NIVELUL
15 1360-1579
SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL
PROCEDURI DERMATOLOGICE ŞI
16 1600-1718
PLASTICE
17 PROCEDURI LA NIVELUL SÎNULUI 1740-1759
PROCEDURI RADIOLOGICE
18 1786-1799
ONCOLOGICE
INTERVENŢII NON-INVAZIVE,
19 COGNITIVE ŞI ALTELE, 1820-1922
NECLASIFICATE ALTUNDEVA
20 SERVICII IMAGISTICE 1940-2016
Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
CAPITOL 1 Proceduri la BLOC 1 Examinarea craniului, 40803-00 Localizare intracraniana stereotaxica  
nivelul meningelor sau creierului
sistemului 40903-00 Neuroendoscopia
nervos
BLOC 2 Punctia sau trepanarea 39003-00 Punctia cisternelor cerebrale
craniana 39006-00 Punctia ventriculara
39009-00 Trepanarea pentru hemoragia subdurala
39703-03 Aspiratia chistului cerebral
90000-00 Alta punctie craniana
BLOC 3 Insertia dispozitivelor 39015-00 Insertia drenajului ventricular extern
intracraniene pentru 39015-01 Insertia rezervorului ventricular
lichidul cefalorahidian
39015-02 Insertia aparatului de monitorizare a presiunii intracraniene, cu monitorizare

BLOC 4 Indepartarea dispozitivelor 90001-00 Indepartarea drenajului ventricular extern


intracraniene pentru 90001-01 Indepartarea rezervorului ventricular
lichidul cefalorahidian
90001-02 Indepartarea dispozitivului de monitorizare a presiunii intracraniene

BLOC 5 Irigarea, insertia sau 40003-00 Insertia shuntului ventriculo-atrial


indepartarea shuntului 40003-01 Insertia shuntului ventriculopleural
intracranian pentru lichidul 40003-02 Insertia shuntului ventriculoperitoneal
cefalorahidian 40003-03 Insertia shuntului ventricular in alta pozitie extracraniana
40003-04 Insertia shuntului cisternal
40009-03 Indepartarea shuntului ventricular
40009-04 Indepartarea shuntului cisternal
90002-00 Irrigarea suntului de lichid cefalorahidian
BLOC 6 Alte proceduri de aplicare, 40709-00 Insertia electrodului intracranian prin gaura de trepan
insertie sau indepartare 40709-01 Indepartarea electrodului intracranian prin gaura de trepan
asupra craniului, 40709-02 Ajustarea electrozilor intracraniali  prin gaura de trepan
meningelor sau creierului 40709-03 Inlocuirea electrodului intracranian prin gaura de trepan
40712-00 Insertia electrodului intracranian prin craniotomie
40712-01 Indepartarea electrodului intracranian prin craniotomie
40712-02 Ajustarea electrozilor intracraniali  prin craniotomie
40712-03 Inlocuirea electrozilor intracranieni prin craniotomie
47705-00 Insertia dispozitivului de fixare cranian
BLOC 7 Explorarea incizionala a
meningelor sau creierului 39012-00 Gaura de trepan

BLOC 8 Drenajul intracranian 39600-00 Drenajul hemoragiei intracraniene


39703-01 Drenajul leziunii sau chistului intracranian
39900-00 Drenajul infectiei intracraniene
BLOC 9 Decompresia intracraniana 39706-01 Decompresia tumorii intracraniene prin craniotomie osteoplastica
40015-00 Decompresia subtemporala
40106-00 Decompresia trunchiului cerebral
40106-01 Decompresia fosei craniene posterioare
BLOC 10 Redeschiderea
postoperatorie a zonei de
craniotomie sau 39721-00 Redeschidere postoperatorie a locului de craniotomie sau craniectomie
craniectomie

BLOC 11 Distructia anevrismului


35412-00 Ocluzia endovasculara de anevrism cerebral sau malformatie arterio-venoasa
intracranian sau a altei
leziuni vasculare 39800-00 Cliparea anevrismului cerebral
39806-00 Cliparea de artera intracraniana proximala
39812-00 Ligatura unui vas sangvin cervical pentru anevrism intracranian
39815-00 Obliterarea fistulei carotido-cavernoase
BLOC 12 Biopsia de tesut cerebral 39703-00 Biopsia de tesut cerebral prin gaura de trepan
sau meninge 39703-02 Biopsia de meninge cerebrale prin gaura de trepan
39706-00 Biopsia de tesut cerebral prin craniotomie osteoplastica
39706-02 Biopsia de meninge prin craniotomie osteoplastica
40903-01 Biopsia de tesut cerebral prin neuroendoscopie
BLOC 13 Excizia craniului pentru 39700-00 Ablatie de leziune a craniului
tumora sau infectie
39906-00 Craniectomia pentru infectia craniului
BLOC 14 Indepartarea hematomului 39603-00 Evacuarea unui hematom intracranian prin craniotomie osteoplastica
sau abcesului intracranian 39603-01 Evacuarea unui hematom intracranian cu craniectomie
39903-00 Evacuarea unui abces intracranian
BLOC 15 Ablatia de tumora 39709-00 Ablatia leziunii cerebrale
intracraniana 39709-01 Ablatia leziunii trunchiului cerebral
39709-02 Ablatia leziunii cerebeloase
39712-00 Ablatia leziunii meningelor cerebrale
39712-03 Ablatia leziunii intraventriculare
39712-04 Ablatia altor leziuni intracraniene
41575-00 Ablatia leziunii unghiului ponto-cerebelos
BLOC 16 Alta excizie intracraniana 39718-00 Ablatia chistului cerebral
39803-00 Excizia malformatiei arteriovenoase intracraniene

Centrul National de Management in Sanatate 1


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
40700-00 Sectionarea anterioara a corpului calos
40703-00 Corticectomia creierului
40703-01 Topectomie (excizie portiuni selectate cortex frontal)
40703-02 Lobectomia partiala a creierului
40706-00 Hemisferectomia
BLOC 17 Chirurgia bazei craniului 39640-00 Ablatia unei leziuni de etaj anterior al bazei craniului
pentru tumora Ablatia unei leziuni de etaj anterior al bazei craniului cu indepartarea extensiei sinusului
39642-00
paranazal
Ablatia unei leziuni de etaj anterior al bazei craniului cu indepartarea extensiilor
39646-00
sinusului paranazal si a fosei orbitare
39650-00 Ablatia unei leziuni de fosa cerebrala medie si/sau infratemporala
39653-00 Ablatia unei leziuni clivale si petro-clivale
39658-00 Ablatia unei leziuni de clivus
39660-02 Ablatia unei leziuni a sinusului cavernos
39662-02 Ablatia unei leziuni situate la nivelul foramen magnum
41581-00 Ablatia unei leziuni implicand fosa infratemporala
90032-00 Indepartarea leziunii implicand fosa craniana posterioara
BLOC 19 Ventriculostomia 40000-00 Ventriculocisternostomie
40012-00 Ventriculostomia endoscopica a ventriculului III
40012-01 Ventriculostomia ventriculului III
BLOC 20 Interventii reparatorii 39615-00 Repararea durei mater cerebrale via craniotomie
asupra durei mater
cerebrale 39615-01 Repararea durei mater cerebrale via craniotomie cu cranioplastie

BLOC 21 Bypass-ul extra-intracranian 39818-00 Bypass extra-intracranian cu grefa de artera temporala superficiala
39821-00 Bypass extra-intracranian cu grefa de vena safena
90006-00 Bypass extra-intracranian cu grefa de artera radiala
BLOC 22 Alta interventie reparatorie 39800-01 Mesajul anevrismului cerebral
asupra meningelor sau 40109-00 Repararea encefalocelului
creierului
40339-00 Blocarea obex-ului

BLOC 23 Cranioplastia 40600-00 Cranioplastia cu insertia de placa craniana


40600-01 Cranioplastia cu grefa osoasa
40600-02 Cranioplastia cu lambou cranian
40600-03 Alta cranioplastie
BLOC 24 Corectarea shuntului 40009-00 Revizia shuntului ventricular
intracranian pentru lichidul
cefalorahidian 40009-01 Revizia shuntului cisternal

BLOC 25 Proceduri pentru fractura 39606-00 Eschilectomia unei fracturi craniene inchise
craniana 39606-01 Reducerea unei fracturi craniene inchise
39609-00 Debridarea fracturii craniene multiple
39609-01 Eschilectomia fracturii craniene multiple
39609-02 Reducerea fracturii craniene multiple
39612-00 Eschilectomia fracturii craniene cominutive cu repararea durei si tesutului cerebral

39612-01 Reducere de fractura craniana cominutiva cu repararea durei si tesutului cerebral


BLOC 27 Procedura intracraniana
stereotaxica functionala 40801-00 Procedura stereotaxica intracraniana functionala

BLOC 28 Alte proceduri asupra 90007-00 Alte proceduri diagnostice asupra craniului, tesutului cerebral sau meningelui
craniului, meningelor sau 90007-01 Alte proceduri asupra craniului
tesutului cerebral
90007-02 Alte proceduri asupra creierului sau meningelor cerebrale
BLOC 29 Examinarea canalului
vertebral si structurilor 90011-05 Localizarea sterotaxica spinala
maduvei spinarii

BLOC 30 Punctia lombara 39000-00 Punctia lombara


BLOC 31 Proceduri de aplicare, 39013-00 Administrarea de agent la nivelul articulatiei zigo-apofizare
insertie sau indepartare 39013-01 Administrarea de agent la nivelul  articulatiei costotransversa
discale sau vertebrale 40336-00 Administrarea  de agent chemonucleolitic in discul intervertebral
90027-00 Terapie intradiscala
BLOC 32 Injectarea epidurala 18216-27 Injectarea epidurala de anestetic local
18216-28 Injectarea epidurala de opiacee
18230-00 Injectarea epidurala de agent neurolitic
39140-00 Injectarea  epidurala pentru liza aderentelor
90018-00 Injectarea epidurala a unei alte substante terapeutice sau combinate
90028-00 Injectarea epidurala de steroid
BLOC 33 Perfuzia epidurala 18216-00 Perfuzia epidurala de anestezic local
18216-03 Perfuzia epidurala de opiacee
18216-06 Perfuzia epidurala a unei alte substante terapeutice sau combinate
90028-01 Perfuzia epidurala de steroid
BLOC 34 Injectarea caudala 18216-29 Injectarea caudala a anestezicului local
18216-30 Injectarea caudala de opiacee
90019-00 Injectarea caudala a unei alte substante terapeutice sau combinate

Centrul National de Management in Sanatate 2


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
90028-02 Injectarea caudala de steroid
BLOC 35 Perfuzia caudala 18216-09 Perfuzia caudala de anestezic local
18216-12 Perfuzia caudala de opiacee
18216-15 Perfuzia caudala a unei alte substante terapeutice sau combinate
90028-03 Perfuzia caudala de steroid
BLOC 36 Injectarea spinala 18216-31 Injectare spinala de anestetic local
18216-32 Injectarea spinala de opiacee
18230-01 Injectarea spinala de agent neurolitic
90020-00 Injectarea spinala a unei alte substante terapeutice sau combinate
90028-04 Injectarea spinala de steroid
BLOC 37 Perfuzia spinala 18216-18 Perfuzia  spinala de anestezic local
18216-21 Perfuzia spinala de opiacee
18216-24 Perfuzia spinala a unei alte substante terapeutice sau combinate
90028-05 Perfuzie spinala de steroid
BLOC 38 Pansament compresiv la
locul de punctie spinala 18233-00 Autotransfuzie spinala

BLOC 39 Insertia de cateter spinal, 39125-00 Insertia sau inlocuirea cateterului spinal
dispozitiv de perfuzie sau
pompa 39127-00 Insertia dispozitivului implantabil sau pompei pentru perfuzia spinala

BLOC 40 Indepartarea de cateter 39133-01 Indepartarea cateterului spinal


spinal, dispozitiv de perfuzie
sau pompa 39133-02 Extragerea dispozitivului sau pompei implantabile pentru perfuzia spinala

BLOC 41 Insertia si indepartarea 40018-00 Insertia tubului de dren lombar pentru lichidul cefalorahidian
drenului spinal pentru
lichidul cefalorahidian 90008-00 Indepartarea tubului de dren lombar pentru lichidul cefalorahidian

BLOC 42 Insertia si indepartarea 40006-00 Insertia shuntului spinal


shuntului spinal pentru 40009-05 Indepartarea shuntului spinal
lichidul cefalorahidian
40342-00 Insertia shuntului pentru lichidul cefalorahidian cu laminectomie

BLOC 43 Insertia, inlocuirea sau 39130-00 Insertia percutanata a electrozilor epidurali


indepartarea electrozilor 39131-00 Ajustarea electrozilor epidurali
epidurali 39136-01 Indepartarea electrozilor epidurali
39137-00 Inlocuirea electrozilor epidurali
39139-00 Insertia de electrozi epidurali prin laminectomie
BLOC 45 Cordotomia sau mielotomia 39124-00 Cordotomie
39124-01 Mielotomie
39124-02 Proceduri pe cordonul postero lateral medular
BLOC 46 Decompresia maduvei 40331-00 Decompresia maduvei cervicale, 1 nivel
cervicale 40332-00 Decompresia maduvei cervicale cu fuziune anterioara, 1 nivel
40334-00 Decompresia maduvei cervicale, 2 sau mai multe nivele
40335-00 Decompresia maduvei cervicale cu fuziune anterioara, 2 sau mai multe nivele
BLOC 47 Decompresia maduvei 40345-00 Decompresia maduvei toracale via costotransversectomie
toracice si toracolombare 40348-00 Decompresia maduvei toracale via toracotomie
40351-00 Decompresia anterioara a maduvei toracolombare
BLOC 48 Decompresia canalului 90024-00 Decompresia canalului spinal lombar, 1 nivel
spinal lombar
90024-01 Decompresia canalului spinal lombar, >= 2 nivele

BLOC 49 Alte proceduri incizionale 40112-00 Eliberarea maduvei(cozii de cal) fixata congenital
asupra canalului spinal sau 40330-00 Rizoliza spinala
structurilor maduvei 90009-00 Redeschiderea postoperatorie a zonei de laminotomie sau laminectomie
spinarii
90031-00 Incizia si drenajul canalului vertebral sau structurilor maduvei spinarii

BLOC 50 Biopsia de maduva sau de


meninge spinal 90010-00 Biopsia de maduva sau de meninge spinal

BLOC 51 Discectomia pentru 40303-00 Discectomia pentru leziune discala recurenta, 1 nivel
leziunea discala recurenta
40303-01 Discectomia pentru leziune discala recurenta, 2 sau mai multe nivele

BLOC 52 Alta discectomie 40300-00 Discectomia, 1 nivel


40300-01 Discectomia, 2 sau mai multe nivele
40333-00 Discectomia cervicala, 1 nivel
40333-01 Discectomia cervicala, 2 sau mai multe nivele
48636-00 Discectomia lombara percutanata
BLOC 53 Indepartare de leziune 40309-00 Indepartarea de leziune extradurala spinala
spinala 40312-00 Indepartarea de leziune intradurala spinala
40318-00 Excizia de malformatie arteriovenoasa spinala
40318-01 Indepartarea de leziune spinala intramedulara

Centrul National de Management in Sanatate 3


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 54 Alte proceduri excizionale
asupra canalului spinal sau
structurilor maduvei
90011-06 Alte proceduri excizionale asupra canalului spinal sau structurilor maduvei spinarii
spinarii

BLOC 55 Proceduri reparatorii 40100-00 Repararea mielomeningocelului spinal


asupra canalului spinal sau 40103-00 Repararea mielomeningocelului
structurilor maduvei
spinarii 90011-02 Alte interventii reparatorii la nivelul  canalului spinal sau structuri ale maduvei spinarii

BLOC 56 Proceduri de revizie asupra 39125-01 Revizia de cateter spinal


canalului spinal sau 39126-00 Revizia dispozitivului implantabil sau pompei pentru perfuzia spinala
structurilor maduvei
spinarii
40009-02 Revizia shuntului spinal

BLOC 58 Procedura stereotaxica


spinala functionala 39121-00 Procedura functionala  stereotaxica spinala

BLOC 59 Alte proceduri asupra 40315-00 Procedura pentru leziunea jonctiunii craniocervicale, abord transoral
canalului spinal sau 48691-00 Insertia protezei de disc intervertebral, 1 nivel
structurilor maduvei 48691-01 Insertia protezei de disc intervertebral,  >= 2 nivele
spinarii 48691-02 Revizia protezei de disc intervertebral, 1 nivel
48691-03 Revizia protezei de disc intervertebral >= 2 nivele
48691-04 Extragerea protezei de disc intervertebral, 1 nivel
48691-05 Extragerea protezei de disc intervertebral, >= 2 nivele
Alte proceduri diagnostice asupra canalului vertebral sau altor structuri ale maduvei
90011-00
spinarii
90011-01 Alte proceduri asupra canalului vertebral sau altor structuri ale maduvei spinarii
BLOC 60 Administrarea de agent
18234-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul ramului principal al nervului trigemen
anestetic la nivelul nervului
cranian 18236-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul ramului periferic a trigemenului
18238-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul nervului facial
18240-00 Administrarea de agent anestezic retrobulbara sau peribulbara  
18244-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul nervului vag
18246-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul nervului glosofaringian
18250-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul nervului accesor spinal
90023-00 Administrarea de agent anestezic altui nerv cranian
BLOC 61 Administrarea de agent 18290-00 Administrarea de agent neurolitic intr-un nerv cranian
neurolitic la nivelul nervului
cranian
39100-00 Administrarea de agent neurolitic in ramura primara a trigemenului

BLOC 62 Administrarea de agent in Administrarea de agent anestezic la nivelul ramurilor primare posterioare ale nervului
39013-02
ramurile primare spinal
posterioare ale nervului
spinal 39013-03 Administrarea de agent neurolitic in ramurile primare posterioare ale nervului spinal

BLOC 63 Injectarea de agent 18242-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  occipital
anestezic langa alt nerv 18248-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  frenic
periferic 18252-00 Administrare de agent anestezic la nivelul plexului cervical
18254-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul plexului brahial
18256-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul  nervului  suprascapular
18258-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  intercostal (nivel unic)
18260-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul  nervului  intercostal (multiple nivele)
18262-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  iliohipogastric
18262-01 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  ilio-inghinal
18262-02 Administrare  de agent anestezic la nivelul  nervului  genitofemural
18264-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  rusinos
18266-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului ulnar
18266-01 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  radial
18266-02 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  median
18268-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  obturator
18270-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul nervului  femural
18272-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul nervului safen
18272-01 Administrarea de agent anestezic la nivelul  nervului  tibial posterior
18272-02 Administrarea  de agent anestezic la nivelul  nervului  popliteu
18272-03 Administrarea  de agent anestezic la nivelul nervului sural
18274-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul nervului cervical paravertebral
18274-01 Administrarea  de agent anestezic la nivelul nervului toracic paravertebral
18274-02 Administrarea de agent anestezic la nivelul nervului lombar paravertebral
18274-03 Administrarea  de agent anestezic la nivelul nervului sacrat paravertebral

Centrul National de Management in Sanatate 4


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
18274-04 Administrarea  de agent anestezic la nivelul nervului coccigian paravertebral
18276-00 Administrarea de agent anestezic la nivelul nervilor paravertebrali , multiple nivele
18278-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul  nervului sciatic
90022-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul altor nervi periferici
BLOC 64 Injectarea de agent
neurolitic in alt nerv
periferic 18292-00 Administrarea  de agent neurolitic in alti nervi periferici

BLOC 65 Injectarea de agent 18280-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul ganglionului sfenopalatin
anestezic la nivelul 18282-00 Administrarea  de agent anestezic langa nervul sinusului carotidian
sistemului nervos simpatic Administrarea  de agent anestezic la nivelul portiunii cervicale a sistemului nervos
18284-00
simpatic
Administrarea  de agent anestezic la nivelul portiunii toracice a sistemului nervos
18286-00
simpatic
Administrarea  de agent anestezic la nivelul portiunii lombare a sistemului nervos
18286-01
simpatic
18286-02 Administrarea  de agent anestezic la nivelul altui  nerv simpatic
18288-00 Administrarea  de agent anestezic la nivelul plexului celiac
18288-01 Administrarea  de agent anestezic  la nivelul  nervului  splanhnic
90029-00 Administrarea de agent simpatolitic
BLOC 66 Injectarea de agent 18292-01 Administrarea  de agent neurolitic in ganglionul sfenopalatin
neurolitic in sistemul nervos 18292-02 Administrarea  de agent neurolitic in alt nerv simpatic
simpatic 18294-00 Administrarea  de agent neurolitic in plexul celiac
18294-01 Administrarea  de agent neurolitic in nervul splanhnic
18296-00 Administrarea  de agent neurolitic in regiunea lombara a sistemului nervos simpatic

18298-00 Administrarea  de agent neurolitic in regiunea cervicala a sistemului nervos simpatic

18298-01 Administrarea de agent neurolitic in regiunea toracica a sistemului nervos simpatic


BLOC 67 Insertia, inlocuirea sau 39131-01 Ajustarea electrozilor nervului periferic
indepartarea electrozilor la 39136-02 Extragerea electrozilor nervului periferic
nivelul nervilor periferici 39137-01 Inlocuirea electrozilor nervului periferic
39138-00 Insertia electrozilor nervului periferic
BLOC 68 Explorarea plexului brahial
39333-00 Explorarea plexului brahial

BLOC69 Incizia meningelor nervului


optic 42548-00 Incizia meningelor nervului optic

BLOC 70 Gangliotomia trigeminala 39109-00 Gangliotomia trigeminala prin radiofrecventa


39109-01 Gangliotomia trigeminala prin compresie cu balonas
39109-02 Gangliotomia trigeminala prin injectie
BLOC 71 Neurotomia percutanata a
ramului posterior primar al
nervului spinal 39115-00 Neurotomia percutanata a ramului primar posterior al nervului spinal

BLOC 72 Neurotomia percutanata a


39118-00 Neurotomia percutanata pentru denervarea fetelor articulare prin radiofrecventa
altui nerv periferic
39118-01 Neurotomia percutanata pentru denervarea fetelor articulare cu crioproba
39323-00 Alta neurotomie percutanata prin radiofrecventa
39323-01 Alta neurotomie percutanata cu crioproba
BLOC 73 Sectionarea nervului 39106-00 Division of intracranial trigeminal nerve
intracranian 39327-03 Rizotomia  altui  nerv intracranian
39500-00 Sectiunea intracraniana a nervului vestibular
BLOC 74 Sectionarea nervului 39324-01 Neurotomia deschisa de nerv periferic superficial
periferic
39327-01 Neurotomia deschisa de nerv periferic profund

BLOC 75 Decompresia de nerv 39112-00 Decompresia intracraniana a altor nervi cranieni


intracranian 41569-00 Decompresie intracraniana a nervului facial
BLOC 76 Decompresia tunelului 39330-01 Decompresia  tunelului tarsian
carpian si tarsian 39331-00 Decompresia  endoscopica a tunelului carpian
39331-01 Decompresia  tunelului carpian
BLOC 77 Alta neuroliza de nerv 39312-00 Neuroliza deschisa de trunchi nervos interfascicular periferic
periferic si trunchi nervos
39330-00 Neuroliza deschisa de nerv periferic, neclasificata in alta parte

BLOC 78 Distructia de nerv 52824-00 Crioterapie aplicata ramurilor periferice ale nervului trigemen
BLOC 79 Biopsia de nerv 90013-00 Biopsia de nerv
BLOC 80 Ablatia de tumora nervoasa 39324-02 Indepartarea leziunii din nerv periferic superficial
39327-02 Indepartarea leziunii de nerv periferic profund
43987-02 Excizia neuroblastomului, neclasificata in alta parte
BLOC 81 Simpatectomia chirurgicala 35000-00 Simpatectomia chirurgicala lombara

Centrul National de Management in Sanatate 5


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
35003-00 Simpatectomia  chirurgicala cervicala
35003-01 Simpatectomia chirurgicala toracica
35012-00 Simpatectomia chirurgicala sacrata
90014-00 Alta simpatectomie chirurgicala
BLOC 82 Alta neurectomie 39324-00 Neurectomia de nerv periferic superficial
39327-00 Neurectomia de nerv periferic profund
39327-04 Neurectomia de nerv intracranial
BLOC 83 Interventia reparatorie 39300-00 Repararea primara a nervului
asupra nervului sau 39306-00 Repararea primara a trunchiului nervos
trunchiului nervos 39315-00 Grefa de nerv la trunchi nervos
39318-00 Grefa de nerv
39321-00 Transpozitia de nerv
39503-00 Anastomoza de nerv faciohipoglos
39503-01 Anastomoza de nerv facio-accessor
BLOC 84 Repararea secundara de 39303-00 Repararea secundara a nervului
nerv sau trunchi nervos
39309-00 Repararea secundara a trunchiului nervos

BLOC 85 Reinterventie pentru 35006-00 Simpatectomia chirurgicala cervicala, reinterventie


simpatectomie in 35006-01 Simpatectomia chirurgicala toracica, reinterventie
antecedente 35009-00 Simpatectomia chirurgicala lombara, reinterventie
35009-01 Simpatectomia chirurgicala sacrata, reinterventie
90015-00 Alta simpatectomie chirurgicala, reinterventie
BLOC 86 Alte proceduri asupra 90016-00 Alte proceduri diagnostice asupra nervilor
nervilor
90016-01 Alta procedura asupra nervilor

CAPITOL 2 Proceduri la BLOC 110 Proceduri de aplicare,


nivelul insertie sau extrgere la
sistemului nivelul glandei tiroide sau 90047-00 Aspiratia tiroidiana
endocrin paratiroide

BLOC 111 Proceduri incizionale la 90047-01 Incizia tiroidiana


nivelul tiroidei
90047-02 Reoperarea plagii tiroidiene

BLOC 112 Biopsia glandelor 30075-02 Biopsia glandelor paratiroide


paratiroide sau tiroidei 30075-03 Biopsia glandei tiroide
30094-01 Biopsia percutanata a glandelor paratiroide (cu ac de biopsie)
30094-10 Biopsia percutanata (cu ac de biopsie) a glandei tiroide
BLOC 113 Paratiroidectomia 30315-00 Paratiroidectomia subtotala
30315-01 Paratiroidectomia totala
BLOC 114 Tiroidectomia 30296-01 Tiroidectomia totala
30297-02 Tiroidectomia dupa o interventie chirurgicala tiroidiana anterioara
30306-01 Lobectomia tiroidiana totala , unilaterala
30308-00 Tiroidectomia subtotala bilaterala
30310-00 Tiroidectomia subtotala unilaterala
90046-02 Tiroidectomia cu indepartarea de glanda tioroida substernala
BLOC 116 Alte proceduri de excizie la 30313-00 Excizia de chist tireoglos
nivelul tiroidei sau
glandelor paratiroide
30314-00 Excizia radicala de fistula sau chist tireoglos

BLOC 117 Alte proceduri la nivelul 90040-00 Alte proceduri la nivelul glandelor paratiroide
tiroidei sau glandelor
paratiroide
90041-00 Alte proceduri la nivelul glandei tiroide

BLOC 118 Biopsia glandei suprarenale 30075-04 Biopsie de glanda suprarenala

30094-02 Biopsie percutanata (cu ac de biopsie) de glanda suprarenala

BLOC 119 Suprarenalectomia 36500-00 Suprarenalectomie partiala


36500-01 Suprarenalectomie totala, unilaterala
36500-02 Suprarenalectomie totala, bilaterala
BLOC 121 Alte proceduri la nivelul
glandei suprarenale 90042-00 Alte proceduri la nivelul glandei suprarenale

BLOC 122 Proceduri de excizie la 30075-08 Biopsia epifizara


nivelul epifizei 30094-11 Biopsia percutanata (cu ac de biopsie) a epifizei
39712-01 Ablatia leziunii epifizare
BLOC 123 Alte proceduri la nivelul
epifizei 90043-00 Alte proceduri la nivelul epifizei

BLOC 124 Biopsia hipofizei 30075-05 Biopsia hipofizara, abord transfrontal


30075-06 Biopsia hipofizara, abord transsfenoidal
BLOC 125 Alte proceduri de excizie la 39712-02 Ablatia craniofaringiomului
nivelul hipofizei 39715-00 Excizia partiala a leziunii hipofizare prin abord transcranian

Centrul National de Management in Sanatate 6


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
39715-01 Ablatia leziunii hipofizare prin abord transsfenoidal
39715-02 Excizia totala a glandei hipofizare, abord transcranial
39715-03 Excizia totala a glandei hipofizare, abord transfenoidal
BLOC 126 Alte proceduri la nivelul
hipofizei 90044-00 Alte proceduri la nivelul hipofizei

BLOC 127 Biopsia timusului 30075-07 Biopsia timusului

30094-12 Biopsia percutanata (cu ac de biopsie) a timusului

BLOC 128 Indepartarea timusului 38446-04 Ablatia timusului


38448-02 Ablatia timusului prin abord cervical
90049-01 Timectomia endoscopica
BLOC 129 Alte proceduri la nivelul
timusului 90045-00 Alte proceduri la nivelul timusului

CAPITOL 3 Proceduri la BLOC 160 Procedee de examinare a


nivelul ochiului globului ocular 42503-00 Examenul oftalmologic
si anexelor
BLOC 161 Proceduri excizionale 42506-00 Enucleerea globului ocular fara implant
asupra globului ocular 42506-01 Enucleerea globului ocular cu implant sferic
42509-00 Enucleerea globului ocular cu implant integrat
42510-00 Enucleerea globului ocular cu implant de hidroxiapatita (coralina)
42512-00 Evisceratia globului ocular, fara implant
Evisceratia globului ocular cu insertia unei bile intrasclerale sau a unui implant
42515-00
cartilaginos
BLOC 162 Repararea plagii perforate a 42551-00 Repararea plagii perforate a globului ocular cu sutura laceratiei corneene
globului ocular 42551-01 Repararea plagii perforate a globului ocular cu sutura laceratiei sclerale
42551-02 Reparatia plagii perforate a globului ocular cu sutura laceratiilor corneene si sclerale
42554-00 Reparatia plagii perforate a globului ocular implicand tesut uveal
42557-00 Reparatia plagii perforate a globului ocular implicand cristalinul sau corpul vitros
BLOC 163 Alte proceduri reparatorii 42857-00 Resuturarea plagii operatorii dupa o procedura intraoculara anterioara
asupra globului ocular Resuturarea plagii operatorii dupa o procedura intraoculara anterioara cu excizia irisului
42857-01
prolabat
90060-00 Alte corectii ale globului ocular
BLOC 164 Proceduri secundare dupa 42518-00 Insertia implantului orbital cartilaginos in orbita anoftalmica
indepartarea globului 42518-01 Insertia implantului artificial in orbita anoftalmica
ocular 42518-02 Plasarea unui carlig integrat motor in implantul orbital existent
42518-04 Indepartarea implantului din orbita anoftalmica
42521-00 Insertia matritei ranforsate cu sarma in soclul anoftalmic
42521-01 Insertia implantului orbital artificial integrat in soclul anoftalmic
42521-02 Repararea soclului anoftalmic cu grefa dermograsoasa
42524-00 Grefa de piele pe orbita anoftalmica, procedeu secundar
42527-00 Revizia soclului anoftalmic
BLOC 165 Alte proceduri la nivelul
globului ocular 90061-00 Alte proceduri pe globul ocular

BLOC 166 Proceduri de aplicare, 30061-02 Indepartarea corpilor straini superficiali de pe cornee
insertie sau extractie pe 42644-01 Indepartarea magnetica a corpilor straini inclavati in cornee
cornee
42668-00 Indepartarea suturilor corneene

BLOC 167 Proceduri incizionale la 42644-00 Incizia corneei  


nivelul corneei 42644-04 Indepartarea corpilor straini inclavati in cornee
42672-00 Incizia corneei, nonpenetranta, pentru corectia astigmatismului indus chirurgical
Incizia corneei, nonpenetranta, cu suturi compresive pentru corectarea astigmatismului
42672-01
indus chirurgical
90062-00 Keratotomia radiara
BLOC 168 Proceduri cu distructie la 42677-01 Termo-cauterizarea corneei
nivelul corneei 42680-01 Crioterapia corneei
42797-01 Coagularea cu LASER a vaselor sanguine corneene
42797-02 Distrugerea corneei cu LASER
BLOC 169 Biopsia de cornee
42692-01 Biopsia corneei

BLOC 170 Keratectomia 42647-00 Keratectomia partiala


42810-00 Keratectomia fototerapeutica (PTK)
BLOC 171 Excizia leziunii limbusului 42692-00 Excizia leziunii limbus-ului
42695-00 Excizia leziunii limbus-ului cu keratectomie
42695-01 Excizia leziunii limbus-ului cu sclerectomie
BLOC 172 Alte proceduri excizionale 42650-00 Debridarea epiteliala a corneei
asupra corneei
42686-00 Excizia pterigion-ului

Centrul National de Management in Sanatate 7


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 173 Keratoplastia 42653-00 Transplantul total de cornee
42659-00 Transplantul superficial de cornee
90063-00 Keratoplastia fotorefractiva
90064-00 Alte keratoplastii
90064-01 Keratoplastia refractiva
90064-02 Keratoplastia refractiva cu laser
BLOC 174 Alte proceduri reparatorii la 42632-00 Repararea laceratiei corneene cu lambou conjunctival
nivelul corneei 42635-00 Reparatia perforatiei corneene prin sigilare
42638-00 Lambou conjunctival peste cornee
42667-00 Manipularea suturii corneene continue
90065-00 Transplant de celule stem limbale
90066-00 Alte corectii ale corneei
90120-00 Insertia keratoprotezei
90120-01 Extragerea keratoprotezei
BLOC 175 Proceduri de reoperare la 42656-00 Reoperarea keratoplastiei, a 3-a sau urmatoarea interventie
nivelul corneei
42656-01 Reoperarea keratoplastiei, a 2-a procedura

BLOC 176 Alte proceduri la nivelul


corneei 90067-00 Alte proceduri pe cornee

BLOC 177 Proceduri de aplicare, 30061-03 Indepartarea corpilor straini superficiali de pe sclera
insertie sau extractie la 42801-00 Implantarea aplicatorului de brahiterapie la nivelul ochiului
nivelul sclerei 42802-00 Indepartarea aplicatorului de brahiterapie la nivelul ochiului
42805-00 Insertia markerilor de tantal la nivelul sclerei
BLOC 178 Proceduri incizionale la 42644-02 Indepartarea corpilor straini inclavati de pe sclera
nivelul sclerei
42644-05 Incizia sclerei

BLOC 179 Proceduri cu distructie la 42797-00 Coagularea cu LASER a vaselor sanguine sclerale
nivelul sclerei
90068-00 Distrugerea leziunilor sclerei
BLOC 180 Biopsia de sclera 90069-00 Biopsia sclerei
BLOC 181 Alte proceduri excizionale 42689-00 Excizia pingueculei
asupra sclerei
90070-00 Excizia leziunilor sclerei

BLOC 182 Proceduri reparatorii la 42662-00 Transplantul de sclera, toata grosimea


nivelul sclerei
42665-00 Transplantul superficial de sclera

BLOC 183 Proceduri de revizie a


sclerei 90071-00 Revizia plagii operatorii a segmentului anterior, neclasificata in alta parte

BLOC 184 Alte proceduri la nivelul


sclerei
90072-00 Alte proceduri pe sclera

BLOC 185 Proceduri de aplicare, 42560-00 Indepartarea magnetica a corpilor straini intraoculari din segmentul anterior
insertie sau indepartare la 42740-02 Administrarea de substante terapeutice in camera anterioara
nivelul irisului, corpului
ciliar  sau camerei
anterioare 42743-00 Irigarea camerei anterioare

BLOC 186 Sectionarea sinechiilor 42761-00 Sectionarea sinechiei anterioare


42761-01 Sectionarea sinechiei posterioare
42761-02 Sectionarea aderentelor corneovitroase
90073-00 Sectionarea sinechiilor anterioare cu LASER
90073-01 Sectionarea sinechiilor posterioare cu LASER
90073-02 Sectionarea aderentelor corneovitroase cu LASER
BLOC 187 Alte proceduri incizionale la
42563-00 Indepartarea non-magnetica a corpilor straini intraoculari din segmentul anterior
nivelul irisului, corpului
ciliar sau camerei 42764-00 Iridotomia
anterioare
42764-02 Sfincterotomia iriana

BLOC 188 Proceduri cu distructie la 42785-00 Iridotomia LASER


nivelul irisului, corpului 42806-00 Distrugerea leziunilor iriene cu laser
ciliar sau camerei
anterioare 42818-01 Crioterapia corpului ciliar cu sonda externa

BLOC 189 Proceduri excizionale 42764-01 Biopsia irisului


asupra irisului, corpului 42764-04 Iridectomia
ciliar sau camerei 42767-00 Excizia leziunilor corpului ciliar
anterioare
90074-00 Excizia altor leziuni ale camerei anterioare

Centrul National de Management in Sanatate 8


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 190 Proceduri reparatorii la 42764-03 Iridoplastia
nivelul irisului, corpului 42785-01 Iridoplastia LASER
ciliar sau camerei 42807-00 Fotomidriaza LASER
anterioare
42808-00 Fotoiridosinerezis-ul LASER
BLOC 191 Proceduri pentru glaucom
42746-00 Tratamentul hipotoniei/fistulei postoperatorii folosind dispozitive de tamponada
42746-01 Iridencleisis sau iridotasis
42746-02 Trepanarea sclerei cu iridectomie
42746-03 Termocauterizarea sclerei cu iridectomie
42746-04 Trabeculectomia
42746-05 Alte procedee de filtrare (fistulizare) pentru glaucom, neclasificate in alta parte
42749-00 Revizia procedurilor de fistulizare sclerala
42752-00 Insertia suntului apos pentru glaucom
42755-00 Indepartarea suntului apos pentru glaucom
42758-00 Goniotomia
42770-00 Distructia corpului ciliar
42782-00 Trabeculoplastia cu LASER
42794-00 Sectionarea suturilor sclerale cu LASER dupa trabeculoplastie
90075-00 Alte proceduri pentru glaucom
BLOC 192 Alte proceduri asupra 90076-00 Alte proceduri pe iris
irisului, corpului ciliar sau 90076-01 Alte proceduri pe corpul ciliar
camerei anterioare
90076-02 Alte proceduri pe camera anterioara

BLOC 193 Insertia intraoculara a 42701-00 Insertia cristalinului artificial pliabil


prostezei de cristalin 42701-01 Insertia altor cristaline artificiale

42703-00 Insertia cristalinului artificial in camera posterioara si sutura la iris si sclera

BLOC 194 Inlocuirea sau indepartarea 42704-00 Indepartarea cristalinului artificial


cristalinului artificial 42707-00 Inlocuirea cristalinului artificial
Inlocuirea cristalinului artificial prin insertia in camera posterioara si sutura la iris si
42710-00
sclera
BLOC 195 Extragerea intracapsulara a 42698-00 Extragerea intracapsulara a cristalinului
cristalinului 42702-00 Extragerea intracapsulara a cristalinului cu insertia cristalinului artificial pliabil
42702-01 Extragerea intracapsulara a cristalinului cu insertia altor cristaline artificiale
BLOC 196 Extragerea extracapsulara a
42698-01 Extragerea extracapsulara a cristalinului prin tehnica de aspiratie simpla (si irigare)
cristalinului numai prin
aspiratie Extragerea extracapsulara a cristalinului prin tehnica de aspiratie simpla (si irigare) cu
42702-02
insertia unui cristalin artificial pliabil
Extragerea extracapsulara a cristalinului prin tehnica de aspiratie simpla (si irigare) cu
42702-03
insertia altor tipuri de cristaline artificiale
BLOC 197 Extragerea extracapsulara a
42698-02 Extragerea extracapsulara a cristalinului prin facoemulsifiere si aspiratia cataractei
cristalinului prin
facoemulsificare Extragerea extracapsulara a cristalinului prin facoemulsifiere si aspiratia cataractei cu
42702-04
insertie de cristaline artificiale pliabile
Extragerea extracapsulara a cristalinului prin facoemulsifiere si aspiratia cataractei  cu
42702-05
insertia altor cristaline artificiale
BLOC 198 Extragerea extracapsulara a Extragerea extracapsulara a cristalinului prin facofragmentare mecanica si aspiratia
42698-03
cristalinului prin cataractei
facofragmentare mecanica Extragerea extracapsulara a cristalinului prin facofragmentare mecanica si aspiratia
42702-06
cataractei, cu insertia unui cristalin artificial pliabil
Extragerea extracapsulara a cristalinului prin facofragmentare mecanica si aspiratia
42702-07
cataractei, cu insertia altor tipuri de cristaline artificiale
BLOC 199 Alte extractii extracapsulare 42698-04 Alte extractii extracapsulare ale cristalinului
ale cristalinului
42702-08 Alte extractii extracapsulare ale cristalinului cu insertia unor cristaline artificiale pliabile

42702-09 Alte extractii extracapsulare ale cristalinului cu insertia altor cristaline artificiale
BLOC 200 Alte extractii ale 42698-05 Alte extractii ale cristalinului  
cristalinului 42702-10 Alte extractii ale cristalinului cu insertia unor cristaline artificiale pliabile
42702-11 Alte extractii ale cristalinului cu insertia altor cristaline artificiale
42731-01 Extragerea cristalinului prin sclerotomia camerei posterioare cu indepartarea vitrosului
BLOC 201 Inlaturarea cataractei 42719-00 Capsulectomia cristalinului  
reziduale 42719-02 Fragmentarea mecanica a membranelor secundare
42722-00 Capsulectomia cristalinului prin sclerotomia camerei posterioare  
Capsulectomia cristalinului prin sclerotomia camerei posterioare cu indepartarea
42731-00
corpului vitros
42734-00 Capsulotomia cristalinului
42737-00 Discizia capsulei posterioare a cristalinului
42788-00 Capsulotomia cristalinului cu LASER
42791-02 Corticoliza cristalinului cu LASER

Centrul National de Management in Sanatate 9


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 202 Alte proceduri de aplicare,
insertie sau extractie la
nivelul cristalinului
42716-00 Indepartarea cataractei juvenile

BLOC 203 Alte proceduri la nivelul 42704-01 Repozitionarea cristalinului artificial


cristalinului 42713-00 Repozitionarea cristalinului artificial cu sutura ei
90077-00 Alte proceduri pe cristalin
BLOC 204 Aspiratia umorii apoase sau 42740-00 Aspiratia diagnostica a umorii apoase
a corpului vitros 42740-01 Aspiratia diagnostica a vitrosului
42740-04 Aspiratia terapeutica a umorii apoase
42740-05 Aspiratia terapeutica a vitrosului
BLOC 205 Alte proceduri de aplicare,
insertie sau indepartare la
nivelul umorii apoase sau a
corpului vitros 42815-00 Indepartarea uleiului siliconic

BLOC 206 Proceduri cu distructie la 42791-00 Sectionarea intracamerala cu LASER a umorii vitroase
nivelul umorii apoase sau a
corpului vitros
42791-01 Sectionarea intracamerala cu LASER a fibrinei

BLOC 207 Vitrectomia 42719-01 Indepartarea corpului vitros, abordarea anterioara


42722-01 Indepartarea corpului vitros cu sectionarea benzilor vitroase
Indepartarea corpului vitros cu sectionarea benzilor vitroase si indepartarea membranei
42725-00
preretiniene
BLOC 208 Alte proceduri la nivelul
corpului vitros
90078-00 Alte proceduri pe corpul vitros

BLOC 209 Proceduri de aplicare, 42566-00 Indepartarea magnetica a corpilor straini intraoculari din segmentul posterior
insertie sau indepartare la 42740-03 Administrarea de substante terapeutice in camera posterioara
nivelul retinei, coroidei sau
camerei posterioare
42812-00 Indepartarea materialelor implantate chirurgical din segmentul posterior al ochiului

BLOC 210 Proceduri incizionale la


42569-00 Indepartarea non-magnetica a corpilor straini intraoculari din segmentul posterior
nivelul retinei, coroidei sau
camerei posterioare

90096-00 Sclerotomia posterioara

BLOC 211 Proceduri cu distructie la 42809-00 Distructia retinei prin fotocoagulare


nivelul retinei, coroidei sau 42811-00 Termoterapia transpupilare
camerei posterioare 42818-00 Crioterapia retiniana cu sonda externa
43021-00 Terapia fotodinamica a retinei, 1 ochi
43022-00 Terapia fotodinamica a retinei, ambii ochi
90094-00 Distrugerea leziunilor retinei prin diatermie
BLOC 212 Repararea dezlipirii de 42773-00 Repararea dezlipirii de retina prin diatermie
retina 42773-01 Repararea dezlipirii de retina prin crioterapie
42776-00 Repararea dezlipirii de retina prin flambare sclerala
42809-01 Repararea dezlipirii de retina prin fotocoagulare
90079-00 Alte reparatii ale dezlipirii de retina
BLOC 213 Proceduri de corectare la
nivelul retinei, coroidei sau
42779-00 Revizia unei proceduri efectuata anterior pentru dezlipirea de retina
a camerei posterioare

BLOC 214 Alte proceduri la nivelul 90080-00 Alte proceduri pe retina sau coroida
retinei, coroidei sau 90080-01 Alte proceduri la nivelul camerei posterioare
camerei posterioare
90080-02 Translocarea maculei

BLOC 215 Proceduri excizionale pe


muschi extraocular
30075-36 Biopsia din tendon sau muschi extraocular

BLOC 216 Corectia strabismului 18366-00 Administrarea de toxina botulinica pentru strabism
42833-00 Proceduri pentru strabism implicand 1 sau 2 muschi, un ochi
42833-01 Proceduri pentru strabism implicand 1 sau 2 muschi, ambii ochi
42839-00 Proceduri pentru strabism implicand >=3 muschi, un ochi

Centrul National de Management in Sanatate 10


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
42839-01 Proceduri pentru strabism implicand >= 3 muschi, ambii ochi
42848-00 Transplant muscular pentru strabism
BLOC 217 Alte interventii reparatorii
pe muschi extraocular
42854-00 Repararea rupturii de muschi extraocular

BLOC 218 Proceduri de corectare pe


42845-00 Reajustarea suturilor ajustabile dupa o operatie pentru corectia strabismului, un ochi
muschi extraocular
42845-01 Reajustarea suturilor ajustabile dupa o operatie pentru corectia strabismului, ambii ochi
BLOC 219 Proceduri de reoperare pe
42833-02 Reoperarea procedurii pentru strabism implicand 1-2 muschi, un ochi, a 2-a procedura
muschi extraocular  
Reoperarea procedurii pentru strabism implicand 1-2 muschi, ambii ochi, a 2-a
42833-03
procedura
Reoperarea procedurii pentru strabism implicand 1-2 muschi, un ochi, a 3-a sau
42836-00
urmatoarea procedura
Reoperarea procedurii pentru strabism implicand 1-2 muschi, ambii ochi, a 3-a sau
42836-01
urmatoarea procedura
42839-02 Reoperarea procedurii pentru strabism implicand >=3 muschi, un ochi, a 2-a procedura
Reoperarea procedurii pentru strabism implicand >=3 muschi, ambii ochi, a 2-a
42839-03
procedura
Reoperarea procedurii pentru strabism implicand >=3 muschi, un ochi, a 3-a sau
42842-00
urmatoarea procedura
Reoperarea procedurii pentru strabism implicand >=3 muschi, ambii ochi, a 3-a sau
42842-01
urmatoarea procedura
42848-01 Reoperarea transplantului muscular pentru strabism, a 2-a procedura
42851-00 Reoperarea transplantului muscular pentru strabism, a 3-a sau urmatoarea procedura
BLOC 220 Alte proceduri pe muschi
sau tendon extraocular
90081-00 Alte proceduri pe muschii sau tendoanele extraoculare

BLOC 221 Proceduri de aplicare, 42824-00 Administrarea retrobulbara de alcool sau alt medicament
insertie sau extractie la
nivelul orbitei 90606-02 Indepartarea implantului orbital

BLOC 222 Orbitotomia


42533-00 Orbitotomia exploratorie

BLOC 223 Alte proceduri incizionale la 42572-00 Drenajul abcesului orbitar


nivelul orbitei
42572-01 Drenajul chistului orbitar

BLOC 224 Orbitotomia cu biopsie sau 42533-01 Orbitotomia exploratorie cu biopsie


excizie 42542-00 Orbitotomia exploratorie, partea anterioara, cu excizia leziunii
42542-01 Orbitotomia exploratorie, partea anterioara, cu indepartarea corpilor straini
42543-00 Orbitotomia exploratorie, partea retrobulbara, cu excizia leziunii
42543-01 Orbitotomia exploratorie, partea retrobulbara, cu indepartarea corpilor straini
Orbitotomia pentru decompresia orbitei prin indepartarea grasimii (peribulbare)
42545-01
(retrobulbare) intraorbitare
BLOC 225 Exenteratia orbitei 42536-00 Exenteratia orbitei
42536-01 Exenteratia orbitei cu grefa tegumentara
42536-02 Exenteratia orbitei cu transplant de muschi temporal
42536-03 Exenteratia orbitei cu grefa tegumentara si transplant de muschi temporal
42536-04 Exenteratia orbitei cu indepartarea structurilor adiacente
42536-05 Exenteratia orbitei cu indepartarea terapeutica a osului orbital
BLOC 226 Alte proceduri excizionale la 42573-00 Excizia dermoidului periorbital, anterior de septul orbital
nivelul orbitei
42574-00 Excizia dermoidului orbital, posterior de septul orbital

BLOC 227 Orbitotomia cu 42530-00 Orbitotomia exploratorie necesitand indepartarea si inlocuirea osului
indepartarea si inlocuirea
42530-01 Orbitotomia exploratorie cu biopsie, necesitand indepartarea si inlocuirea osului
osului
42539-00 Orbitotomia exploratorie cu excizia leziunii, necesitand indepartarea si inlocuirea osului
Orbitotomia exploratorie cu indepartarea corpilor straini, necesitand indepartarea si
42539-01
inlocuirea osului
42545-00 Orbitotomia pentru decompresia orbitei  prin fenestrarea a >=2 pereti
BLOC 228 Alte proceduri reparatorii la 42530-02 Repararea plagilor orbitei
nivelul orbitei
90082-00 Alte reparatii ale orbitei

BLOC 229 Alte proceduri la nivelul 42821-00 Transiluminarea oculara

Centrul National de Management in Sanatate 11


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
orbitei
90083-00 Alte proceduri pe orbita
BLOC 230 Proceduri de aplicare, 18370-00 Administrarea de toxina botulinica in pleoapa
insertie sau extractie la
nivelul pleoapei 42869-00 Insertia implantului in pleoapa

BLOC 231 Proceduri incizionale asupra 90084-00 Incizia pleoapei


pleoapei 90090-00 Sectionarea blefarorafiei
90091-00 Cantotomia
BLOC 232 Biopsia pleoapei
30071-02 Biopsia pleoapei

BLOC 233 Alte proceduri excizionale la


nivelul pleoapei
42575-00 Excizia chistului tarsal

BLOC 234 Grefarea la pleoapa 42860-00 Grefa pe pleoapa superioara, cu retragerea retractorilor pleoapei, un ochi
42860-01 Grefa pe pleoapa superioara, cu retragerea retractorilor pleoapei, ambii ochi
42860-02 Grefa pleoapei inferioare, cu retragerea retractorilor pleoapei, un ochi
42860-03 Grefa pe pleoapa inferioara, cu retragerea retractorilor pleoapei, ambii ochi
BLOC 235 Cantoplastia 42590-00 Cantoplastia laterala
42590-01 Cantoplastia mediana
BLOC 236 Alte proceduri reparatorii la 30052-01 Reparatia plagilor palpebrale
nivelul pleoapei 42584-00 Tarsorafia
42854-01 Reparatia ligamentului palpebral median
42863-00 Retragerea pleoapei
42872-00 Ridicarea sprancenii pentru status-ul paretic
90085-00 Alte corectii ale pleoapei
BLOC 237 Procedura de reconstructie
a pleoapei 90095-00 Reconstructia pleoapei cu grefa de foliculi pilosi

BLOC 238 Proceduri pentru corectia 42587-00 Corectia trichiasis-ului prin crioterapie, un ochi
trichiasis-ului 42587-01 Corectia trichiasis-ului prin crioterapie, ambii ochi
42587-02 Corectia trichiasis-ului cu LASER, un ochi
42587-03 Corectia trichiasis-ului cu LASER, ambii ochi
42587-04 Corectia trichiasis-ului prin electroliza, un ochi
42587-05 Corectia trichiasis-ului prin electroliza, ambii ochi
BLOC 239 Proceduri pentru ectropion 42581-00 Cauterizarea ectropion-ului
sau entropion 42581-01 Cauterizarea entropion-ului
Corectia ectropionului sau entropionului prin strangerea sau scurtarea retractorilor
42866-00
inferiori
42866-01 Corectia ectropionului sau entropionului prin alte corectii ale retractorilor inferiori
45626-00 Corectia ectropion-ului sau entropion-ului prin tehnici de sutura
45626-01 Corectia ectropion-ului sau entropion-ului cu rezectie larga
BLOC 240 Alte proceduri la nivelul
pleoapei 90086-00 Alte proceduri pe pleoapa

BLOC 241 Verificarea pasajului 42614-01 Verificarea pasajului lacrimal, unilateral


lacrimal
42615-01 Verificarea pasajului lacrimal, bilateral

BLOC 242 Insertia, inlocuirea sau


42608-00 Insertia altor tuburi/stenturi nazolacrimale in sacul lacrimal/ conjunctival pentru drenaj
indepartarea tubului
nazolacrimal Insertia de tuburi/stenturi nazolacrimale de sticla (Pyrex) in sacul lacrimal/ conjunctival
42608-01
pentru drenaj
42614-00 Inlocuirea tubului nazolacrimal, unilateral
42614-02 Indepartarea tubului nazolacrimal, unilateral
42615-00 Inlocuirea tubului nazolacrimal, bilateral
42615-02 Indepartarea tubului nazolacrimal, bilateral
BLOC 243 Alte proceduri de aplicare, 42620-00 Ocluzia punctum-ului lacrimal cu tampon
insertie sau indepartare la
nivelul sistemului lacrimal
90087-00 Indepartarea tamponului punctal

BLOC 244 Proceduri incizionale la 42593-01 Incizia glandei lacrimale


nivelul sistemului lacrimal 42596-00 Incizia sacului lacrimal
42596-03 Alte incizii ale canalului lacrimal
42617-00 Incizia punctum-ului lacrimal
BLOC 245 Proceduri cu distructie la
nivelul sistemului lacrimal
42622-00 Ocluzia punctum-ului lacrimal cu cauterul

BLOC 246 Poceduri excizionale asupra 30075-35 Biopsia glandei lacrimale

Centrul National de Management in Sanatate 12


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
sistemului lacrimal 42593-00 Excizia glandei lacrimale
42596-01 Excizia sacului lacrimal
42605-01 Excizia canalelor lacrimale
BLOC 247 Proceduri reparatorii 42605-00 Reparatia canaliculului lacrimal
asupra sistemului lacrimal 42623-00 Dacriocistorinostomia
42629-00 Conjunctivodacriocistorinostomia (CDCR)
90092-00 Corectia punctum-ului lacrimal, neclasificata in alta parte
BLOC 248 Proceduri de reinterventie
la nivelul canalului lacrimal
42626-00 Reoperarea dacriocistorinostomiei- a doua sau urmatoarea procedura

BLOC 249 Proceduri pentru


42599-00 Proceduri inchise de restabilire a permeabilitatii sistemului canalicular lacrimal, un ochi
restabilirea permeabilitatii
sistemului lacrimal Proceduri inchise de restabilire a permeabilitatii sistemului canalicular lacrimal, ambii
42599-01
ochi
Proceduri deschise de restabilire a permeabilitatii sistemului canalicular lacrimal, un
42602-00
ochi
Proceduri deschise de restabilire a permeabilitatii sistemului canalicular lacrimal, ambii
42602-01
ochi
BLOC 250 Alte proceduri la nivelul
sistemului lacrimal
90088-00 Alte proceduri pe aparatul lacrimal

BLOC 251 Proceduri de aplicare, 30061-04 Indepartarea corpilor straini superficiali de pe conjunctiva
insertie sau extractie la
nivelul conjunctivei 42824-01 Administrarea subconjunctivala de agent

BLOC 252 Proceduri incizionale la 42632-01 Incizia conjunctivei


nivelul conjunctivei
42644-03 Indepartarea corpilor straini inclavati de pe conjunctiva

BLOC 253 Proceduri cu distructie la 42677-00 Cauterizarea conjunctivei


nivelul conjunctivei
42680-00 Crioterapia conjunctivei

BLOC 254 Proceduri excizionale la 42676-00 Biopsia conjunctivei


nivelul conjunctivei 42683-00 Excizia leziunilor/tesutului conjunctivale
BLOC 255 Proceduri reparatorii la 42632-02 Corectia laceratiei conjunctivale
nivelul conjunctivei 42641-00 Grefarea conjunctivei cu membrana mucoasa
42641-01 Transplantul autoconjunctival
90093-00 Conjunctivoplastia
BLOC 256 Alte proceduri asupra
conjunctivei 90089-00 Alte proceduri asupra conjunctivei

CAPITOL 4 Proceduri la BLOC 300 Proceduri de examinare a


nivelul urechii urechii externe 90119-00 Otoscopia
si procesului
mastoid BLOC 301 Proceduri de aplicare,
insertie sau ablatie la 41500-00 Extragerea de corp strain din conductul auditiv extern fara incizie
nivelul urechii externe

BLOCB 302 Proceduri incizionale la


nivelul conductului auditiv 41503-00 Extragerea de corp strain din conductul auditiv extern prin incizie

BLOC 303 Proceduri excizionale la 30075-28 Biopsia din urechea externa


nivelul urechii externe 30104-00 Excizia sinusului pre-auricular
41506-00 Excizia polipului auricular, urechea externa
41509-00 Extragerea de keratosis obturans din meatul auditiv extern
41518-00 Indepartarea exostozei din meatul auditiv extern
BLOC 304 Proceduri reparatorii la 30052-00 Repararea de leziune de ureche externa
nivelul urechii externe 41521-00 Corectia stenozei conductului auditiv
41521-01 Corectia stenozei conductului auditiv cu grefa de piele
90110-00 Alta interventie reparatorie asupra urechii externe
BLOC 305 Proceduri de reconstructie 41512-00 Reconstructia conductului auditiv extern
asupra urechii externe
45662-00 Reconstructia conductului auditiv extern pentru atrezia congenitala

BLOC 306 Alte proceduri asupra


urechii externe 90111-00 Alte proceduri asupra urechii externe

BLOC 307 Proceduri  de examinare a 41629-00 Explorarea urechii medii


timpanului sau urechii 41650-00 Inspectia membranei timpanice, unilateral
medii
41650-01 Inspectia membranei timpanice, bilateral

BLOC 308 Proceduri de aplicare, 41647-00 Toaleta auriculara, unilateral

Centrul National de Management in Sanatate 13


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
insertie sau ablatie asupra 41647-01 Toaleta auriculara, bilateral
timpanului sau urechii
medii 41755-00 Cateterizarea trompei lui Eustachio

BLOC309 Miringotomia 41626-00 Miringotomia unilaterala


41626-01 Miringotomia bilaterala
41632-00 Miringotomia cu insertie de tub, unilateral
41632-01 Miringotomia cu insertie de tub, bilateral
BLOC310 Alte proceduri incizionale 41533-00 Atticotomia
asupra timpanului sau 41533-02 Alta incizie la nivelul urechii medii
urechii medii
41599-00 Explorarea meatului auditiv intern cu decompresia de nerv cranian
BLOC 311 Proceduri cu distructie la
nivelul timpanului sau 41641-00 Cauterizarea membranei timpanice perforate
urechii medii
BLOC 312 Proceduri excizionale 30075-29 Biopsia urechii medii
asupra timpanului sau 41620-00 Indepartarea de leziune de glomus, abord transtimpanic
urechii medii
41623-00 Indepartarea de leziune de glomus, abord transmastoidian, cu mastoidectomie
41635-00 Excizia de leziune a urechii medii
41644-00 Excizia marginii membranei timpanice perforate
41644-01 Alta excizie la nivelul urechii medii
BLOC 313 Miringoplastia 41527-00 Miringoplastia, abord transcanalar
41530-00 Miringoplastia, abord postauricular sau endauricular
41533-01 Miringoplastia cu atticotomie
41635-01 Excizia de leziune a urechii medii cu miringoplastie
BLOC 314 Alte proceduri reparatorii la
nivelul timpanului sau
90112-00 Alte interventii reparatorii asupra timpanului sau urechii medii
urechii medii

BLOC 315 Proceduri de reconstructie 41536-00 Atticotomia cu reconstructie de defect osos


asupra timpanului sau 41536-01 Atticotomia cu reconstructia defectului osos si miringoplastie
urechii medii 41542-00 Miringoplastia cu reconstructia lantului de oscioare
41638-00 Excizia de leziune a urechii medii cu reconstructia lantului de oscioare
41638-01 Excizia de leziune a urechii medii cu miringoplastie si reconstructia lantului de oscioare
BLOC 316 Alte proceduri asupra 90113-00 Alte proceduri asupra trompei lui Eustachio
timpanului sau urechii
medii 90114-00 Alte proceduri asupra timpanului sau urechii medii

BLOC 317 Proceduri excizionale


asupra oscioarelor urechii 41608-00 Stapedectomia

BLOC 318 Proceduri reparatorii la 41608-01 Stapedotomie


nivelul oscioarelor urechii
41611-00 Mobilizarea oscioarelor

BLOC 319 Proceduri reconstructive


asupra oscioarelor urechii
41539-00 Reconstructia lantului de oscioare

BLOC 320 Alte proceduri asupra


asupra oscioarelor urechii 90115-00 Alte proceduri asupra oscioarelor urechii

BLOC 321 Proceduri de aplicare,


insertie sau indepartare
asupra osului mastoid sau 41557-02 Implantarea dispozitivului auditiv electromagnetic
temporal

BLOC322 Proceduri incizionale asupra


osului mastoid sau
41557-03 Incizia osului mastoid
temporal

BLOC 323 Mastoidectomia 41545-00 Mastoidectomia


41548-00 Obliteratia cavitatii mastoidiene
41557-00 Mastoidectomia radicala modificata
41557-01 Mastoidectomia radicala
Mastoidectomia radicala modificata cu obliterarea cavitatii mastoidiene si trompei lui
41564-00
Eustachio si inchiderea conductului auditiv extern
Mastoidectomia radicala cu obliterarea cavitatii mastoidiene si trompei lui Eustachio si
41564-01
inchiderea conductului auditiv extern
BLOC 324 Alte proceduri excizionale 30244-00 Indepartarea excrescentei stiloide al osului temporal
asupra osului mastoid sau 41584-00 Rezectia partiala a osului temporal cu mastoidectomie
temporal
41584-01 Rezectia partiala a osului temporal cu mastoidectomie si decompresie de nerv facial
41587-00 Rezectia totala a osului temporal

Centrul National de Management in Sanatate 14


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 325 Proceduri reparatorii la
41551-00 Mastoidectomia prin tehnica cu peretii conductului auditiv intacti cu miringoplastie
nivelul osului mastoid sau
temporal 41560-00 Mastoidectomia radicala modificata cu miringoplastie
41560-01 Mastoidectomia radicala cu miringoplastie
BLOC 326 Proceduri reconstructive Mastoidectomia prin tehnica cu peretii conductului auditiv intacti cu miringoplastie si
41554-00
asupra osului mastoid sau reconstructia lantului de oscioare
temporal Mastoidectomia radicala modificata cu miringoplastie si reconstructia lantului de
41563-00
oscioare
41563-01 Mastoidectomia radicala cu miringoplastie si reconstructia lantului de oscioare
BLOC 327 Proceduri de corectare la 41566-00 Revizia mastoidectomiei prin tehnica cu peretii conductului auditiv intacti
nivelul osului mastoid sau 41566-01 Revizia mastoidectomiei radicale modificate
temporal 41566-02 Revizia mastoidectomiei radicale  
BLOC 328 Alte proceduri asupra osului
mastoid sau temporal
90116-00 Alte proceduri asupra osului mastoid sau temporal

BLOC 329 Proceduri de aplicare, 41617-00 Implantarea dispozitivului prostetic cohlear


insertie sau extractie la
nivelul urechii interne 41617-01 Indepartarea dispozitivului prostetic cohlear

BLOC 330 Proceduri incizionale la 41572-00 Labirintotomia


nivelul urechii interne 41590-00 Decompresia sacului endolimfatic
41590-01 Decompresia sacului endolimfatic cu shunt
BLOC 331 Proceduri excizionale la 30075-30 Biopsia urechii interne
nivelul urechii interne 41593-00 Sectionarea nervului vestibular, abord translabirintian
41596-00 Sectionarea nervului vestibular, abord retrolabirintian
41596-01 Sectionarea nervului cohlear, abord retrolabirintian
41596-02 Sectionarea nervului vestibular si cohlear, abord retrolabirintian
BLOC 332 Proceduri reparatorii 41614-00 Inchiderea fistulei ferestrei rotunde
asupra urechii interne 41614-01 Inchiderea fistulei ferestrei ovale
41614-02 Repararea ferestrei rotunde
41615-00 Repararea ferestrei ovale
90117-00 Alte interventii reparatorii asupra urechii interne
BLOC333 Alte proceduri asupra
urechii interne
90118-00 Alte proceduri asupra urechii interne

CAPITOL 5 Proceduri la BLOC370 Proceduri de examinare a 41653-00 Examinarea cavitatii nazale si/sau a nazofaringelui
nivelul nasului, nasului 41653-01 Alte proceduri diagnostice la nivelul nasului
cavitatii bucale 41764-00 Endoscopia nazala
si faringelui 41764-01 Sinoscopia
BLOC 371 Proceduri de aplicare,
insertie sau extractie la
nivelul nasului 41907-00 Insertia butonului septal nazal

BLOC 372 Proceduri incizionale la 41659-00 Extragerea de corp strain intranazal


nivelul nasului 41683-00 Sectionarea aderentelor nazale
41683-01 Sectionarea aderentelor nazale cu insertia de stent
BLOC 373 Oprirea hemoragiei nazale 41656-00 Oprirea hemoragiei nazale posterioare prin tamponare si/sau cauterizare
41677-00 Oprirea hemoragiei nazale anterioare prin tamponare si/sau cauterizare
41680-00 Oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie
BLOC 374 Alte proceduri cu distructie 41674-00 Cauterizarea sau diatermia cornetelor nazale
la nivelul nasului 41674-01 Cauterizarea sau diatermia septului nazal
41695-00 Cornectomia prin crioterapie
90130-00 Distructia locala de leziune intranazala
BLOC 375 Biopsia cavitatii nazale 41761-00 Examinarea cavitatii nazale si/sau nazofaringe cu biopsie
BLOC 376 Proceduri excizionale 41689-00 Cornetectomia partiala, unilateral
asupra cornetelor nazale 41689-01 Cornetectomia partiala, bilateral
41689-02 Cornetectomia totala, unilateral
41689-03 Cornetectomia totala, bilateral
41692-00 Rezectia submucoasa de cornete nazale, unilateral
41692-01 Rezectia submucoasa de cornete nazale, bilateral
BLOC 377 Indepartarea de leziune 41668-00 Extragerea de polip nazal
intranazala 41728-00 Rinotomia laterala cu extragerea leziunii intranazale
41729-00 Excizia chistului dermoid al nasului cu extensie intranazala
90131-00 Excizia locala de alta leziune intranazala
BLOC 378 Alte proceduri excizionale
asupra nasului 41671-00 Rezectia submucoasa a septului nazal

BLOC 379 Repararea septului nazal 41671-01 Inchiderea perforatiei de sept nazal
41671-02 Septoplastia  
41671-03 Septoplastia cu rezectia submucoasa a septului nazal
BLOC 380 Alte proceduri 30052-03 Repararea plagii nasului

Centrul National de Management in Sanatate 15


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
reparationale asupra
piramidei nasului 90132-00 Alte interventii reparatorii asupra nasului

BLOC 381 Alte proceduri asupra 41672-00 Reconstructia septului nazal


nasului 41686-00 Fractura chirurgicala de cornete nazale, unilateral
41686-01 Fractura chirurgicala de cornete nazale, bilateral
90133-00 Alte proceduri asupra nasului
BLOC 382 Proceduri de aplicare, 41701-00 Aspiratia si lavajul sinusului nazal prin punctie
insertie sau indepartare la 41704-00 Aspiratia si lavajul sinusului nazal prin ostium-ul natural
nivelul sinusurilor nazale
41740-00 Cateterizarea sinusului frontal
BLOC 383 Proceduri incizionale asupra 41716-00 Extragerea intranazala de corp strain din antrum-ul maxilar
sinusurilor nazale 41719-00 Drenajul antrum-ului maxilar prin alveola dentara
41737-04 Etmoidotomia
41743-00 Trepanarea sinusului frontal
41752-02 Sfenoidotomia
BLOC 384 Biopsia sinusurilor nazale 41716-05 Biopsia antrum-ului maxilar
41737-07 Biopsia sinusului frontal
41737-08 Biopsia sinusului etmoidal
41752-04 Biopsia sinusului sfenoidal
BLOC 385 Extragerea intranazala de 41716-03 Extragere intranazala de polip din antrum-ul maxilar
polip de la nivelul 41737-05 Extragerea intranazala de polip din sinusul frontal
sinusurilor nazale 41737-06 Extragere intranazala de polip din sinusul etmoidal
41752-03 Extragere intranazala de polip din sinusul sfenoidal
BLOC 386 Alte proceduri excizionale 41716-06 Excizia de leziune a antrum-ului maxilar
asupra sinusurilor nazale 41731-00 Etmoidectomia, prin abord frontonazal
41731-01 Etmoidectomia cu sfenoidectomie, prin abord frontonazal
41737-02 Etmoidectomia, unilaterala
41737-03 Etmoidectomia, bilaterala
41737-09 Sinusectomia frontala
41746-00 Obliterarea radicala a sinusului frontal
41752-01 Sfenoidectomia
BLOC 387 Antrostomia maxilara 41710-00 Antrostomia maxilara radicala, unilateral
41710-01 Antrostomia maxilara radicala, bilateral
41713-00 Antrostomia maxilara radicala cu etmoidectomie transantrala
41713-01 Antrostomia maxilara radicala cu neurectomie vidiana transantrala
41716-01 Antrostomia maxilara intranazala, unilateral
41716-02 Antrostomia maxilara intranazala, bilateral
BLOC 388 Alte proceduri reparatorii 41722-00 Inchiderea fistulei oro-antrale
asupra sinusurilor nazale 41734-00 Etmoidectomia radicala cu lambou osteoplastic
45849-00 Grefa osoasa la sinusul maxilar
BLOC 389 Alte proceduri asupra 41716-04 Alte proceduri intranazale pe antrul maxilar
sinusurilor nazale 41737-00 Alte proceduri intranazale pe sinusul frontal
41737-01 Alte proceduri intranazale pe sinusul etmoidal
41749-00 Procedura externa pe sinusul etmoidal
41752-00 Alte proceduri intranazale pe sinusul sfenoidal
BLOC 390 Proceduri incizionale pe 30278-01 Liza aderentelor limbii
limba
30278-02 Frenotomia linguala

BLOC 391 Proceduri cu distructie pe


limba
90134-00 Distructia de leziune de limba

BLOC 392 Proceduri excizionale pe 30075-19 Biopsia limbii


limba 30272-00 Excizia partiala a limbii
30278-00 Frenectomia linguala
41779-01 Excizia totala a limbii
90135-00 Excizia de leziune de limba
BLOC 393 Proceduri reparatorii pe
limba 90136-00 Alte interventii reparatorii pe limba

BLOC 394 Alte proceduri pe limba 90137-00 Alte proceduri pe limba


BLOC 395 Proceduri incizionale asupra 30266-00 Incizia de glanda sau duct salivar
unei glande sau duct salivar 30266-01 Marsupializarea chistului de glanda sau duct salivar

30266-02 Extragerea de calcul de la nivelul unei glande sau duct salivar

BLOC 396 Proceduri cu distructie


asupra unei glande sau duct
salivar 30262-01 Diatermia glandei sau ductului salivar

BLOC 397 Proceduri excizionale 30075-22 Biopsia de glanda sau duct salivar
asupra unei glande sau duct 30094-09 Biopsia percutanata cu ac a glandei sau ductului salivar
salivar 30247-00 Excizia totala a glandei parotide
30250-00 Excizia totala a glandei parotide cu conservarea nervului facial
30253-00 Excizia partiala a glandei parotide

Centrul National de Management in Sanatate 16


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
30255-00 Indepartarea ductelor submandibulare
30256-00 Excizia glandei salivare submandibulare
30259-00 Excizia glandei salivare sublinguale
90138-00 Excizia de leziune a glandei salivare
BLOC 398 Proceduri reparatorii 30262-00 Dilatatia glandei sau ductului salivar
asupra unei glande sau duct 30269-00 Repararea fistulei glandei sau ductului salivar
salivar 41910-00 Transpozitia ductului de glanda salivara majora
52148-00 Repararea microchirurgicala a ductului glandei parotide
90139-00 Alte interventii reparatorii asupra glandei sau ductului salivar
BLOC 399 Alte proceduri asupra unei
glande sau duct salivar
90140-00 Alte proceduri asupra glandei sau ductului salivar

BLOC 400 Proceduri de aplicare, 45845-00 Implantul dentar intraoral cu osteointegrare, prima etapa
insertie sau extractie asupra
cavitatii bucale, palatului
sau uvulei 45847-00 Implantul dentar intraoral cu osteointegrare, a doua etapa

BLOC 401 Proceduri incizionale asupra 30281-00 Frenotomia labiala


cavitatii bucale, palatului 41810-00 Uvulotomia
sau uvulei
96215-00 Incizia si drenajul leziunii in cavitatea bucala

BLOC 402 Biopsia cavitatii bucale sau 30075-23 Biopsia cavitatii bucale
palatului moale 30075-24 Biopsia palatului moale
45799-00 Biopsia aspirativa a chistului in cavitatea bucala (falca)
BLOC 403 Excizie de leziune a cavitatii 30275-00 Excizia radicala a leziunii intra-orala
bucale sau palatului 30283-00 Excizia chistului cavitatii bucale
45831-00 Excizia hiperplaziei papilare palatine
90141-00 Excizia sau distructia locala a leziunii palatului osos
90141-01 Excizia altei leziuni a cavitatii bucale
BLOC 404 Alte proceduri excizionale 30281-01 Frenectomia labiala
asupra cavitatii bucale, 41787-00 Uvulectomia cu palatectomie partiala
palatului sau uvulei 41787-01 Uvulectomia cu palatectomia partiala si tonsilectomie
41810-01 Uvulectomia  
45825-00 Excizia exostozei palatine
BLOC 405 Uvulopalatofaringoplastia 41786-00 Uvulopalatofaringoplastia  
41786-01 Uvulopalatofaringoplastia cu tonsilectomie
BLOC 406 Alte proceduri reparatorii 30052-02 Repararea plagii buzei
asupra cavitatii bucale, 30052-04 Inchiderea fistulei cavitatii bucale
palatului sau uvulei 45676-00 Alta interventie reparatorie la nivelul cavitatii bucale
45837-00 Vestibuloplastie submucoasa
45837-01 Vestibuloplastia deschisa
90142-01 Alte interventii reparatorii asupra palatului
90142-02 Alte interventii reparatorii asupra uvulei
BLOC 407 Proceduri de revizie asupra
cavitatii bucale, palatului 41787-02 Corectarea uvulectomiei
sau uvulei

BLOC 408 Alte proceduri asupra 90143-00 Alte proceduri asupra cavitatii bucale
cavitatii bucale, palatului 90143-01 Alte proceduri asupra palatului
sau uvulei 90143-02 Alte proceduri asupra uvulei
BLOC 409 Proceduri incizionale asupra
amigdalelor palatine sau
amigdalelor faringiene 41807-00 Incizia si drenajul abcesului peritonsilar

BLOC410 Proceduri cu distructie


asupra amigdalelor palatine
sau amigdalelor faringiene 41797-00 Hemostaza dupa tonsilectomie si adenoidectomie

BLOC 411 Biopsia amigdalelor


palatine sau faringiene 30075-25 Biopsia de amigdale palatine si amigdale faringiene

BLOC 412 Tonsilectomia sau 41789-00 Tonsilectomia fara adenoidectomie


adenoidectomia 41789-01 Tonsilectomia cu adenoidectomie
41801-00 Adenoidectomia fara tonsilectomie
41804-00 Ablatia amigdalei linguale
BLOC 413 Alte proceduri excizionale
asupra amigdalelor palatine 90144-00 Excizia leziunii de amigdale palatine sau amigdale faringiene
sau faringiene
BLOC 414 Alte proceduri reparatorii
asupra amigdalelor palatine 90145-00 Alte interventii reparatorii asupra amigdalelor palatine si faringiene
sau faringiene

Centrul National de Management in Sanatate 17


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 415 Alte proceduri asupra
amigdalelor palatine sau 90146-00 Alte proceduri asupra amigdalelor palatine si faringiene
faringiene
BLOC 416 Proceduri de examinare a
41764-02 Examinare fibroscopica a faringelui
faringelui
BLOC 417 Proceduri de aplicare,
insertie sau extractie asupra
30061-01 Extragerea de corp strain din faringe fara incizie
faringelui

BLOC 418 Proceduri incizionale asupra 41758-00 Sectionarea aderentelor faringiene


faringelui 41770-01 Miotomia cricofaringiana cu ablatia diverticulului faringian
41776-00 Miotomia cricofaringiana
41776-01 Miotomia cricofaringiana cu inversiunea diverticulului faringian
41779-00 Faringotomia
BLOC 419 Proceduri cu distructie 41674-02 Cauterizarea sau diatermia faringiana
asupra faringelui 52035-00 Laserterapia endoscopica a tractului aerodigestiv superior
BLOC 420 Faringectomia 41782-00 Faringectomia partiala
41785-00 Faringectomia partiala cu glosectomie partiala
41785-01 Faringectomia partiala cu glosectomie totala
BLOC 421 Alte proceduri excizionale 30075-26 Biopsia faringiana
asupra faringelui 30286-00 Excizia chistului branhial
30289-00 Excizia fistulei branhiale
31400-00 Excizia leziunii de tract aerodigestiv superior
31409-00 Excizia leziunii parafaringiene prin abord cervical
31412-00 Excizia leziunii parafaringiene recurente sau persistente prin abord cervical
41767-00 Ablatia de leziune de nazofaringe, abord transpalatin
41770-00 Ablatia de diverticul faringian
41773-00 Rezectia endoscopica a diverticulului faringian
41804-01 Extragerea benzilor laterale faringiene
41813-01 Ablatia chistului faringian
90149-00 Excizia altor leziuni ale faringelui
BLOC 422 Alte proceduri asupra
faringelui 90147-00 Alte proceduri asupra faringelui

CAPITOL 6 Servicii dentare BLOC 450 Examen dentar 97011-00 Examen oral extins
97012-00 Examen oral periodic
97013-00 Examen oral limitat
97014-00 Consultatie dentara
97015-00 Consultatie dentara extinsa
97018-00 Raport dentar scris
97019-00 Scrisoare medicala
BLOC 451 Examen radiologic dentar si 97022-00 Radiografie periapicala sau un film muscat, per film
interpretare 97025-00 Radiografie intraorala ocluzala, per film
97039-00 Tomografie de craniu sau parte de craniu
BLOC 452 Alte servicii de diagnostic 97041-00 Examinarea bacteriologica
dentar 97042-00 Examinarea si identificarea culturilor
97043-00 Test de sensibilitate la antibiotice
97044-00 Recoltare prin metode non-invazive pentru examen patologic
97046-00 Test screening pentru boala parodontala
97047-00 Test screening de activitate a cariei
97048-00 Test de susceptibilitate la carie
97052-00 Examen histopatologic de tesut
97053-00 Investigatie citologica
97055-00 Proba de sange pentru diagnostic dentar
97056-00 Examen hematologic
97061-00 Test de vitalitate pulpara
97071-00 Pregatirea modelului de diagnostic, per model
97072-00 Documente fotografice, intraoral (fotografii)
97073-00 Documente fotografice, extraoral (fotografii)
97081-00 Analiza si interpretare cefalometrica
97082-00 Analiza de anticipare a raportului dinte-maxilar
97086-00 Analiza electromiografica
BLOC 453 Profilaxie dentara si albire a 97111-00 Indepartarea placii bacteriene si a petelor
dintilor 97113-00 Reconturarea unei obturatii pre-existente
97114-00 Indepartarea tartrului (detartraj)
97116-00 Microabraziune de smalt, per dinte
97117-00 Albire interna, per dinte
97118-00 Albire externa, per dinte
97119-00 Albire pentru aplicare acasa, per arcada
BLOC 454 Fluorizare topica 97121-01 Aplicatie topica de agent de reminalizare, un tratament
97123-01 Aplicare de agent  remineralizant concentrat, per dinte  
BLOC 455 Alte servicii dentare de 97131-00 Sfaturi de dieta dentara
profilaxie 97141-00 Instructaj de igiena orala
97151-00 Realizare gutiere, indirect
97153-00 Gutiere bimaxilare, indirect
97161-00 Sigilare santuri si fosete, per dinte

Centrul National de Management in Sanatate 18


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
97165-01 Procedura de desensibilizare, dentara
97171-00 Odontoplastie, per dinte
BLOC 456 Interventii periodontale 97213-00 Tratamentul infectiei acute parodontale
97221-00 Analiza clinica parodontala si inregistrare date
97222-00 Planare radiculara cu chiuretaj subgingival, per 8 dinti sau mai putin
97222-01 Planare radiculara cu chiuretaj subgingival, > 8 dinti
97225-00 Tratament parodontal nechirurgical, neclasificat in alta parte
97231-00 Gingivectomie, per 8 dinti sau mai putin
97231-01 Gingivectomie > 8 dinti
97232-00 Operatie cu lambou pentru 8 dinti sau mai putin
97232-01 Lambou periodontal> 8 dinti
97233-00 Procedura osoasa alveolara, per 8 dinti sau mai putin
97233-01 Procedura osoasa alveolara > 8 dinti
97234-00 Grefa osoasa alveolara, per dinte sau implant
97235-00 Grefa gingivala, per dinte sau implant
97236-00 Regenerare tisulara dirijata, per dinte sau implant
97237-00 Regenerare tisulara dirijata, indepartare de membrane
97238-00 Operatie cu lambou pentru alungirea coroanei, per dinte
97241-00 Rezectie de radacina, per radacina
Procedura chirurgicala parodontala implicand un dinte sau implant, neclasificata in alta
97245-00
parte
BLOC 457 Extractia dentara 97311-01 Extragerea a 1 dinte sau parti aferente
nechirurgicala 97311-02 Extragerea a 2 dinti sau parti aferente
97311-03 Extragerea a 3 dinti sau parti aferente
97311-04 Extragerea a 4 dinti sau parti aferente
97311-05 Extragerea a 5 - 9 dinti sau parti aferente
97311-06 Extragerea a 10 - 14 dinti sau parti aferente
97311-07 Extragerea a >= 15 dinti sau parti aferente
97311-08 Extragerea unui numar nespecificat de dinti sau parti aferente
97314-01 Indepartare sectionata a unui dinte
97314-02 Indepartare sectionata a 2 dinti
97314-03 Indepartare sectionata a 3 dinti
97314-04 Indepartare sectionata a 4 dinti
97314-05 Indepartare sectionata a 5-9 dinti
97314-06 Indepartare sectionata a 10-14 dinti
97314-07 Indepartare sectionata a >=15 dinti
97314-08 Indepartare sectionata a unui numar nespecificat de dinti
BLOC 458 Indepartarea chirurgicala a 97322-00 Extragerea chirurgicala a unui dinte fara indepartare de os sau separare
dintelui 97322-01 Curatare dentara completa
97322-02 Extragerea pe cale chirurgicala a  2 dinti fara indepartare de os sau separare
97322-03 Extragerea pe cale chirurgicala a  3 dinti fara indepartare de os sau separare
97322-04 Extragerea pe cale chirurgicala a  4 dinti fara indepartare de os sau separare
97322-05 Extragerea pe cale chirurgicala a 5 - 9 dinti fara indepartare de os sau separare

97322-06 Extragerea pe cale chirurgicala a  10 - 14 dinti fara indepartare de os sau separare

97322-07 Extragerea pe cale chirurgicala a >= 15 dinti fara indepartare de os sau separare
Extragerea pe cale chirurgicala a unui numar nespecificat de dinti fara indepartare de os
97322-08
sau separare
97322-09 Curatare dentara superioara completa
97322-10 Curatare dentara inferioara completa
97323-01 Extragerea pe cale chirurgicala a 1 dinte cu indepartare de os
97323-02 Extragerea pe cale chirurgicala a  2 dinti cu indepartare de os
97323-03 Extragerea pe cale chirurgicala a  3 dinti cu indepartare de os
97323-04 Extragerea pe cale chirurgicala a  4 dinti cu indepartare de os
97323-05 Extragerea pe cale chirurgicala a  5 - 9 dinti cu indepartare de os
97323-06 Extragerea pe cale chirurgicala a  10 - 14 dinti cu indepartare de os
97323-07 Extragerea pe cale chirurgicala a >=15 dinti cu indepartare de os
97323-08 Extragerea pe cale chirurgicala a unui numar nespecificat de dinti cu indepartare de os
97324-01 Extragerea pe cale chirurgicala a 1 dinte cu indepartare de os si separare
97324-02 Extragerea pe cale chirurgicala a  2 dinti cu indepartare de os si separare
97324-03 Extragerea pe cale chirurgicala a  3 dinti cu indepartare de os si separare
97324-04 Extragerea pe cale chirurgicala a  4 dinti cu indepartare de os si separare
97324-05 Extragerea pe cale chirurgicala a  5 - 9 dinti cu indepartare de os si separare
97324-06 Extragerea pe cale chirurgicala a  10 - 14 dinti cu indepartare de os si separare
97324-07 Extragerea pe cale chirurgicala a >= 15 dinti cu indepartare de os si separare
Extragerea pe cale chirurgicala a unui numar nespecificat de dinti cu indepartare de os
97324-08
si separare
BLOC 459 Chirurgie in scop protetic 97331-00 Alveolectomie, per segment
97338-00 Excizia mucoasei balante
97341-00 Excizia tesutului hiperplazic
97343-00 Repozitionarea insertiei musculaturii orale
BLOC 460 Interventie chirurgicala Tratament dentar care implica indepartarea sau reparatie tesuturilor moi neclasificat in
97377-00
dentara alta parte
97379-00 Marsupializarea chistului in cavitatea bucala

Centrul National de Management in Sanatate 19


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 461 Alte interventii chirurgicale 97381-00 Expunerea chirurgicala a unui dinte neerupt, cu stimularea cresterii
dentare
97382-00 Expunerea chirurgicala a unui dinte neerupt, cu dispozitiv pentru tractiune ortodontica
97384-00 Repozitionarea unui dinte dislocat
97385-00 Repozitionarea chirurgicala a unui dinte neerupt
97386-01 Imobilizarea dintelui dislocat, per dinte
97387-00 Replantarea si imobilizarea dintelui
97388-00 Transplantarea dintelui sau mugurelui dentar
97389-01 Interventie chirurgicala pentru izolarea si prezervarea tesutului neurovascular
97395-00 Sutura de trunchi nervos in cadrul unei interventii dentare
97399-00 Sutura intraorala
BLOC 462 Tratament pulpar 97411-00 Coafaj direct
97414-00 Pulpotomie-amputatie
97415-00 Prepararea completa mecano-chimica a canalului radicular principal, 1 canal
Prepararea completa mecano-chimica a canalului radicular principal, fiecare canal
97416-00
aditional
97417-00 Obturatia canalului principal, 1 canal
97418-00 Obturatia canalului principal, fiecare canal aditional
97419-00 Extirparea pulpei sau drenajul endodontic, ca procedura de urgenta sau paliativa
97421-00 Obturatia resorbabila a canalului radicular, dinte primar
BLOC 463 Chirurgie periradiculara 97431-00 Chiuretaj periapical, per radacina
(chiuretaj parodontal) 97432-00 Rezectie apicala, per radacina
97433-00 Chirurgie periradiculara(chiuretaj parodontal) exploratorie
97434-00 Obturatie apicala a canalului radicular, per canal
97436-00 Sigilare chirurgicala a unei perforatii radiculare
97437-00 Tratamentul chirurgical a resorbtiei radiculare externe si reparatia, per dinte
97438-00 Separare radiculara la dinti pluriradiculari
BLOC 464 Alte servicii endodontice 97445-00 Explorarea sau medierea canalului in radacini calcificate, per canal
97451-00 Dezobturare canal radicular, per canal
97452-00 Indepartarea unui stalp sau a unei coroane de pe stalp
97453-00 Indepartarea sau ocolirea unui ac rupt pe canal
97455-00 Irigatii si preparare canale
97457-00 Obturatia unui defect de resorbtie sau perforatie
97458-00 Obturatie provizorie de canal
BLOC 465 Obturatie metalica 97511-01 Reconstructia metalica dentara, 1 suprafata, direct
97512-01 Reconstructia metalica dentara, 2 suprafete, direct
97513-01 Reconstructia metalica dentara, 3 suprafete, direct
97514-02 Reconstructia metalica dentara, 4 suprafete, direct
97515-02 Reconstructia metalica dentara, 5 suprafete, direct
97541-01 Reconstructia metalica dentara, 1 suprafata, indirect
97542-01 Reconstructia metalica dentara, 2 suprafete, indirect
97543-01 Reconstructia metalica dentara, 3 suprafete, indirect
97544-00 Reconstructia metalica dentara, 4 suprafete, indirect
97545-00 Reconstructia metalica dentara, 5 suprafete, indirect
BLOC 466 Obturatie fizionomica 97521-01 Obturatie fizionomica dinte anterior, 1 suprafata, direct
97522-01 Obturatie fizionomica dinte anterior, 2 suprafete, direct
97523-01 Obturatie fizionomica dinte anterior, 3 suprafete, direct
97524-00 Obturatie fizionomica dinte anterior, 4 suprafete, direct
97525-00 Obturatie fizionomica dinte anterior, 5 suprafete, direct
97531-00 Obturatie fizionomica dinte posterior, o suprafata
97532-00 Obturatie fizionomica dinte posterior, 2 suprafete
97533-00 Obturatie fizionomica dinte posterior, >=3 suprafete
97534-00 Obturatie fizionomica dinte posterior, 4 suprafete, direct
97535-00 Obturatie fizionomica dinte posterior, 5 suprafete, direct
97551-01 Reconstructie de culoarea dintelui, 1 suprafata, indirect
97552-01 Reconstructie de culoarea dintelui, 2 suprafete, indirect
97553-01 Reconstructie de culoarea dintelui, 3 suprafete, indirect
97554-01 Reconstructie de culoarea dintelui, 4 suprafete, indirect
97555-01 Reconstructie de culoarea dintelui, 5 suprafete, indirect
BLOC 469 Alte servicii dentare 97572-01 Reconstructia temporara a dintelui
restaurative 97574-01 Cimentarea benzii metalice a dintelui
97575-00 Retentie cu pini, per pin
97576-00 Coroana metalica din otel inoxidabil
97577-00 Imbracarea cuspelor
97578-00 Restaurarea unghiului incizal la dintii anteriori
97582-01 Fatetare, direct
97583-01 Fatetare, indirect
97595-00 Indepartare de inlay/onlay
97596-00 Recimentare de inlay/onlay
97597-00 Pivot metalic, preformat sau din metal brut
BLOC 470 Coroana 97611-01 Coroana completa cu rasina acrilica, indirect
97613-00 Coroana completa nemetalica, metoda indirecta
97615-00 Coroana completa cu fateta, indirect
97618-00 Coroana completa metalica, metoda indirecta
97625-00 Preparare bont pentru coroana, indirect

Centrul National de Management in Sanatate 20


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
97627-00 Restaurare preliminara pentru coroana, direct
97629-00 Reconstituire coroana radiculara, indirect
97631-00 Coroana temporara
BLOC 471 Punte 97632-00 Punte temporara, per element
97642-00 Punte dentara, direct, per element
97643-00 Punte dentara, indirect, per element
97644-00 Croset semiturnat
97645-00 Mijloace de mentinere de precizie sau magnetice pentru punti
97649-00 Retainer pentru punti cimentate, indirect, per dinte
BLOC 472 Alte servicii dentare pe 97651-00 Recimentare coroana sau fateta
coroana sau punte 97652-00 Recimentarea puntii sau atelei, per stalp
97653-01 Refatetarea puntii sau atelei
97655-00 Indepartarea coroanei
97656-00 Indepartarea puntii  sau arcului
97658-00 Reparatie de coroana, punte sau atela, indirect
97659-00 Reparatie de coroana, punte sau atela, direct
BLOC 473 Lucrare protetica pe 97663-00 Indepartarea chirurgicala a implantului
implant 97664-00 Fixarea barei pentru proteza
97666-00 Lucrare protetica cu schelet metalic aplicata pe implante, per dinte
97669-00 Indepartarea si reaplicarea lucrarii protetice fixate pe implant, per implant
97671-00 Coroana completa aplicata pe implante osteointegrate nemetalice, indirect
97672-00 Coroana completa aplicata pe implante osteointegrate, cu fateta, indirect
97673-00 Coroana completa aplicata pe implante osteointegrate metalice, indirect
97679-00 Realizarea ghidarii chirurgicale pentru implant
BLOC 474 Proteza sau componenta de 97711-00 Realizarea protezei totale maxilare
proteza 97712-00 Realizarea protezei totale mandibulare
97716-00 Realizarea placii palatinale metalice
97719-00 Realizarea protezei totale mandibulare si maxilare
97721-00 Realizarea protezei partiale maxilare, baza de rasina
97722-00 Realizarea protezei partiale mandibulare, baza de rasina
97727-00 Realizarea protezei partiale maxilare cu schelet metalic
97728-00 Realizarea protezei partiale mandibulare cu schelet metalic
97731-00 Realizarea de retainer la proteza partiala
97732-00 Realizarea pintenului ocluzal la proteza partiala
97733-00 Realizarea dintilor pentru proteza partiala, per dinte
97734-00 Overlay/per dinte
97735-00 Mijloace de mentinere de precizie sau magnetice pentru proteze
97736-00 Inlocuirea imediata a unui dinte, per dinte
97737-00 Captusire proteza
97738-00 Realizarea barei conectoare din metal brut
97739-00 Furnizarea de suport metalic pentru proteza dentara, per suport
BLOC 475 Intretinerea protezei (sau 97741-00 Adaptarea protezei preexistente
sustinerea) 97743-00 Rebazarea protezei totale (laborator)
97744-00 Rebazarea protezei partiale (laborator)
97745-00 Remodelarea protezei totale
97746-00 Remodelarea protezei partiale
97751-00 Rebazarea protezei totale, direct (cabinet)
97752-00 Rebazarea protezei partiale, direct (cabinet)
97753-00 Curatarea si lustruirea protezei preexistente
97754-00 Modificarea bazei protezei
BLOC 476 Reparatie de proteza 97761-00 Reaplicare unui dinte preexistent sau lipirea pe proteza
97762-00 Inlocuirea adezivului pe proteza
97763-00 Reparatia bazei rupte a protezei totale
97764-00 Reparatia bazei rupte a protezei partiale
97765-00 Inlocuirea unui dinte pe proteza
97768-00 Adaugarea unui dinte pe proteza pentru inlocuirea unui dinte pierdut, per dinte
97769-00 Reparatia sau adaugarea unei piese metalice turnate
BLOC 477 Alte servicii protetice 97771-00 Pregatirea tesuturilor pentru amprentare, per aplicare
97772-00 Realizarea bazei acrilice pentru aparat, indirect
97773-00 Realizarea bazei metalice pentru aparat, indirect
97774-00 Realizarea obturatorului
97775-00 Caracterizarea bazei protezei
97776-00 Amprenta pentru reparatie de proteza
97777-00 Identificarea protezei
97778-00 Inlay metalic pentru dinte din proteza
97779-01 Furnizarea de ghidare chirurgicala pentru proteze dentare precoce (immediate)
BLOC 479 Aparat ortodontic mobil 97811-00 Realizarea aparatului mobil pasiv, maxilar
97812-01 Realizarea aparatului mobil pasiv, mandibular
97821-00 Realizarea aparatului mobil activ, maxilar
97822-01 Realizarea aparatului mobil activ, mandibular
97823-00 Realizarea aparatului functional
97825-00 Furnizarea de aligner plastic secvential, per arcada
BLOC 480 Aparat ortodontic fix 97829-00 Aplicarea aparatului fix partial pe arcada
97831-00 Aplicarea aparatului fix pe intreaga arcada
97841-00 Insertia arcului lingual sau palatinal la aparatul fix

Centrul National de Management in Sanatate 21


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
97842-00 Aplicare de atase fixe pentru elastice intermaxilare
97843-00 Realizarea aparatului pentru expansiune maxilara
97845-00 Realizarea mentinatorului de spatiu
97846-01 Furnizare de ghidare pentru dinte minor fix
BLOC 481 Aparat extraoral
97851-00 Realizarea dispozitivului extraoral

BLOC 482 Atas ortodontic


97862-00 Lipirea ataselor pentru aplicarea aparatului ortodontic
BLOC 483 Alte servicii ortodontice 97871-00 Adaptarea aparatului ortodontic fix sau mobil
97875-00 Reparatia bazei acrilice a aparatului mobil
97876-00 Reparatia arcului sau crosetului aparatului mobil
97877-01 Inlocuirea adezivului, arcului sau crosetului aparatului mobil
97878-00 Relining de aparat amovibil, prelucrat
BLOC 484 Urgenta dentara 97911-00 Tratament paliativ
97915-00 Serviciu de urgente dentare in afara programului
BLOC 485 Terapie medicamentoasa Realizarea lingurilor individuale, maxilare si mandibulare, pentru autoaplicarea
97926-00
dentara medicamentelor
97927-00 Pregatirea medicamentelor pentru tratamentul dentar
97928-00 Montarea unui cateter intravenos si pregatirea unei perfuzii pentru procedeele dentare
BLOC 489 Terapie ocluzala 97961-00 Ajustare ocluzala minima (adaptare)
97963-00 Analiza clinica ocluzala cu palparea muschilor si articulatiilor
97964-00 Inregistrarea si montarea modelelor pentru analiza ocluzala
97965-00 Realizarea splintului ocluzal
97966-00 Adaptarea splintului ocluzal preexistent
97967-00 Traseu pantografic
97968-00 Adaptare ocluzala in urma analizei ocluzale
97971-00 Terapie fizica ajutatoare pentru articulatia temporo-mandibulara si structurile asociate
97972-00 Reparatie/aditie de splint ocluzal
BLOC 490 Diverse servicii dentare 97981-00 Imobilizara dintelui, metoda directa
97982-00 Indepartarea smaltului dentar
Pregatirea unor dispozitive orale pentru diagnosticarea sforaitului si apneei obstructive
97985-00
in somn
97986-00 Ingrijire postoperatorie dentara, neclasificata in alta parte
CAPITOL 7 Proceduri la BLOC 520 Proceduri de examinare a 41764-03 Laringoscopia cu fibre optice
nivelul laringelui 41849-00 Laringoscopia
sistemului 41855-00 Microlaringoscopia
respirator BLOC 521 Proceduri de aplicare, 18368-00 Administrarea de toxina botulinica in coarda vocala
insertie sau indepartare la 41870-00 Administrarea de alte substante in coarda vocala
nivelul laringelui 41886-01 Indepartarea stentului laringian
41905-02 Insertia unui stent laringian
41905-03 Repozitionarea stentului laringian
BLOC 522 Proceduri de incizie a 41868-00 Rezectia membranei laringiene cu ajutorul tehnicilor microlaringoscopice
laringelui
90164-00 Incizia laringelui

BLOC 523 Laringoscopia cu excizie 41852-00 Laringoscopia cu extirparea leziunii


41861-00 Microlaringoscopia cu extirparea laser a leziunii
41864-00 Microlaringoscopia cu extirparea leziunii
41867-00 Microlaringoscopia cu aritenoidectomie
BLOC 524 Laringectomia 41834-00 Laringectomia totala
41837-00 Hemilaringectomia
41840-00 Laringectomia supraglotica
41843-00 Laringofaringectomia
BLOC 525 Alte proceduri excizionale 41813-00 Indepartarea chistului valecular
 la nivelul laringelui 90161-00 Excizia altor leziuni ale laringelui
BLOC 526 Laringoplastia
41876-02 Laringoplastia

BLOC 527 Laringotomia mediana 41876-00 Laringotomia mediana


41876-01 Laringotomie mediana cu cordectomie vocala
BLOC 528 Alte proceduri reparatorii 41843-01 Refacerea primara a continuitatii tractului alimentar postlaringofaringectomie
ale laringelui
41873-00 Repararea fracturii laringiene

BLOC 529 Proceduri de reconstructie a


laringelui 30294-01 Laringofaringectomia si reconstructia plastica

BLOC 530 Proceduri de reoperare la


nivelul laringelui 41867-01 Reinterventia postaritenoidectomie

BLOC 531 Alte proceduri la nivelul 90150-00 Tiroplastia


laringelui 90160-00 Alte proceduri la nivelul laringelui
BLOC 532 Proceduri de examinare a
traheei 41764-04 Traheoscopie printr-un orificiu artificial

BLOC 533 Proceduri de aplicare, 41886-02 Indepartarea stentului traheal


insertie sau exrtagere la 41905-00 Insertia stentului traheal

Centrul National de Management in Sanatate 22№ BLOC
CAPITOL DENUMIRE CAPITOL

1 PROCEDURI LA NIVELUL
SISTEMULUI NERVOS 1-86
PROCEDURI LA NIVELUL 110-129
2 SISTEMULUI ENDOCRIN
PROCEDURI LA NIVELUL OCHIULUI
3 160-256
ŞI ANEXELOR
PROCEDURI LA NIVELUL URECHII 300-333
4 ŞI PROCESULUI MASTOID
PROCEDURI LA NIVELUL NASULUI,
5 370-422
CAVITĂŢII BUCALE ŞI FARINGELUI
6 SERVICII DENTARE 450-490
PROCEDURI LA NIVELUL
7 520-570
SISTEMULUI RESPIRATOR
PROCEDURI LA NIVELUL
8 600-777
SISTEMULUI CARDIOVASCULAR
PROCEDURI LA NIVELUL SÎNGELUI
9 800-817
ŞI ORGANELOR HEMATOPOIETICE
PROCEDURI LA NIVELUL
10 850-1011
SISTEMULUI DIGESTIV
PROCEDURI LA NIVELUL
11 1040-1129
SISTEMULUI URINAR
PROCEDURI LA NIVELUL
12 ORGANELOR GENITALE 1160-1203
MASCULINE
13 PROCEDURI GINECOLOGICE 1240-1299
14 PROCEDURI OBSTETRICALE 1330-1347
PROCEDURI LA NIVELUL
15 1360-1579
SISTEMULUI MUSCULOSCHELETAL
PROCEDURI DERMATOLOGICE ŞI
16 1600-1718
PLASTICE
17 PROCEDURI LA NIVELUL SÎNULUI 1740-1759
PROCEDURI RADIOLOGICE
18 1786-1799
ONCOLOGICE
INTERVENŢII NON-INVAZIVE,
19 COGNITIVE ŞI ALTELE, 1820-1922
NECLASIFICATE ALTUNDEVA
20 SERVICII IMAGISTICE 1940-2016
Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
nivelul traheei 41905-01 Repozitionarea stentului traheal
BLOC 534 Proceduri excizionale la 41886-00 Extractia unui corp strain traheal
nivelul traheei
90167-00 Excizia leziunii traheale

BLOC 535 Cricotirostomia


41884-00 Cricotirostomia

BLOC 536 Traheostomia 41880-00 Traheostomia percutanata


41881-00 Traheostomia deschisa, temporara
41881-01 Traheostomia deschisa, definitiva
BLOC 537 Rezectia leziunii 38453-00 Rezectia leziunii endotraheale cu anastomoza
endotraheale cu
reconstructie 38453-02 Rezectia leziunii endotraheale cu grefare

BLOC 538 Rezectia stricturii 38453-04 Rezectia stricturii endotraheale cu anastomoza


endotraheale cu 38453-05 Rezectia LASER a stricturii endotraheale, cu anastomoza
reconstructie 38453-06 Rezectia stricturii endotraheale cu grefare
38453-07 Rezectia LASER a stricturii endotraheale cu grefare
BLOC 539 Alte proceduri reparatorii la 38453-08 Repararea traheala, abordul intratoracic
nivelul traheei 41879-01 Sutura dilaceratiei traheale
41879-02 Inchiderea fistulei traheale externe
41879-03 Inchiderea altei fistule traheale
41879-04 Repararea traheala, abordul cervical
43852-00 Inchiderea fistulei traheoesofagiene prin toracotomie
43900-00 Inchiderea fistulei traheoesofagiene
BLOC 540 Proceduri reconstructive la 41879-06 Reconstructia traheei si constructia laringelui artificial
nivelul traheei
41885-00 Fistulizarea traheoesofagiana
BLOC 541 Proceduri de corectare a
traheei 41881-02 Revizia traheostomiei

BLOC 542 Alte proceduri la nivelul


90162-00 Alte proceduri la nivelul traheei
traheei
BLOC 543 Proceduri de examinare a 41889-00 Bronhoscopia  
bronhiilor 41889-01 Bronhoscopia printr-un orificiu artificial
41898-00 Fibrobronhoscopia
BLOC 544 Bronhoscopia cu biopsie sau 41892-00 Bronhoscopia cu biopsie
cu extragere de corp strain 41895-00 Bronhoscopia cu extractia unui corp strain
41898-01 Fibrobronhoscopia cu biopsie
BLOC 545 Alte proceduri excizionale la 41892-01 Bronhoscopia cu rezectia leziunii
nivelul bronhiilor 41901-00 Rezectie endoscopica cu LASER a unei leziuni bronsice
43912-00 Rezectia unui chist bronhogenic prin toracotomie
90163-00 Alte rezectii endoscopice ale bronhiilor
BLOC 546 Proceduri reparatorii la 41895-01 Extragerea stentului endobronsic
nivelul bronhiilor 41904-00 Bronhoscopia cu dilatatie
41905-04 Insertia unui stent endobronsic
41905-05 Repozitionarea stentului endobronsic
BLOC 547 Alte proceduri la nivelul 38456-04 Alte proceduri la nivelul bronhiilor prin abord intratoracic
bronhiilor
90165-00 Alte proceduri la nivelul bronhiilor

BLOC 548 Proceduri de aplicare, 18228-00 Blocaj interpleural


insertie sau extragere la
nivelul plamanului sau
pleurei 90180-00 Insertia shuntului pleuroperitoneal

BLOC 549 Proceduri de incizie a 38415-00 Incizia pleurei


plamanului sau pleurei 38418-04 Incizia plamanului
38436-01 Sectionarea endoscopica a aderentelor pleurale
90166-00 Sectionarea aderentelor pleurale
BLOC 550 Biopsia de plaman sau 30090-00 Biopsia percutanata (cu ac) a pleurei
pleura 38418-01 Biopsia pleurei
38418-02 Biopsia plamanului
38812-00 Biopsia percutanata cu ac a plamanului
BLOC 551 Rezectia partiala a 38438-00 Segmentectomia
plamanului 38440-00 Rezectia pulmonara sub forma de pana
38440-01 Rezectia pulmonara radicala sub forma de pana
90169-00 Rezectia pulmonara sub forma de pana endoscopica
90170-00 Reducerea chirurgicala a volumului pulmonar
BLOC 552 Lobectomia pulmonara 38438-01 Lobectomia pulmonara
38441-00 Lobectomia radicala
BLOC 553 Pneumonectomia 38438-02 Pneumonectomia  
38438-03 Prelevarea plamanului de la donor in vederea transplantului
38441-01 Pneumonectomia radicala
BLOC 554 Alte proceduri de excizie la 38421-00 Decorticarea pulmonara endoscopica

Centrul National de Management in Sanatate 23


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
nivelul plamanului sau 38421-01 Decorticarea pulmonara
pleurei 38424-00 Pleurectomia
38424-01 Enucleatia unui chist hidatic pulmonar
BLOC 555 Transplantul de plaman 90172-00 Transplant pulmonar secvential unic, bilateral
90172-01 Alte proceduri de transplant pulmonar
BLOC 556 Alte proceduri reparatorii la 38424-02 Pleurodeza  
nivelul plamanului sau 90171-00 Pleurodeza endoscopica
pleurei
90173-00 Alte proceduri reparatorii la nivelul pleurei sau plamanului
BLOC 557 Proceduri de corectie a
plamanului sau pleurei 90174-00 Verificarea shuntului cerebro-pleural (LCR)

BLOC 558 Alte proceduri la nivelul 38456-02 Alte proceduri la nivelul plamanului sau pleurei prin abord intratoracic
plamanului sau pleurei
90181-00 Proceduri de distructie la nivelul plamanului
BLOC 559 Proceduri de examinare a 38436-00 Toracoscopia
peretelui toracic,
mediastinului sau
38448-01 Mediastinoscopia
diafragmului

BLOC 560 Proceduri de aplicare, 38800-00 Toracocenteza in scop diagnostic


insertie sau indepartare la 38803-00 Toracocenteza in scop terapeutic
nivelul peretelui toracic,
mediastinului sau
38806-00 Insertia cateterului intercostal pentru drenaj
diafragmului

BLOC 561 Proceduri de incizie a 30320-00 Explorarea mediastinului prin mediastinotomie


peretelui toracic, 38418-00 Toracotomia exploratorie
mediastinului sau
diafragmului 38448-00 Explorarea mediastinului prin abord cervical

BLOC 562 Proceduri de distructie la


nivelul peretelui toracic,
mediastinului sau 38656-01 Redeschiderea plagii posttoracotomie sau poststernotomie
diafragmului

BLOC 563 Proceduri de excizie la 38446-02 Extirparea leziunii mediastinale prin toracotomie
nivelul peretelui toracic, 38446-03 Extirparea leziunii mediastinale prin sternotomie
mediastinului sau
diafragmului 43987-00 Rezectia neuroblastomului intratoracic

BLOC 564 Proceduri reparatorii ale 38457-00 Repararea pectus-ului carinatum


pectus carinatum sau 38457-01 Repararea pectus-ului excavatum
excavatum
38458-00 Proceduri reparatorii ale pectus excavatum cu implantarea unei prosteze subcutanate
BLOC 565 Toracoplastia 38427-00 Toracoplastia, completa
38430-00 Toracoplastia in etape, prima etapa
38430-01 Toracoplastia in etape, a doua sau etapele ulterioare
BLOC 566 Alte proceduri reparatorii la 43915-00 Plicaturarea diafragmului
nivelul peretelui toracic, 90176-00 Repararea peretelui toracic
mediastinului sau 90177-00 Repararea duplicatiei toracoabdominale
diafragmului
90178-00 Alte interventii reparatorii ale diafragmului
BLOC 567 Alte proceduri la nivelul Alte proceduri la nivelul peretelui toracic, mediastinului sau diafragmului prin abord
38456-03
peretelui toracic, intratoracic
mediastinului sau 90175-00 Alte proceduri la nivelul peretelui toracic
diafragmului 90175-01 Alte proceduri la nivelul mediastinului
90175-02 Alte proceduri la nivelul diafragmului
BLOC 568 Monitorizarea cailor 22007-00 Intubatie endotraheala, cu lumen simplu
aeriene 22007-01 Monitorizarea intubatiei endotraheale, lumen simplu
22008-00 Intubatie endotraheala, cu lumen dublu
22008-01 Monitorizarea intubatiei endotraheale, lumen dublu
90179-02 Intubatia nazofaringiana
90179-05 Monitorizarea intubatiei nazofaringiene
90179-06 Monitorizarea traheostomei
92035-00 Alte tipuri de intubatie ale tractului respirator
92035-01 Monitorizarea altor tipuri de intubatii ale tractului respirator
92041-00 Ventilatia cu presiuni negative continue (CNP)
92046-00 Inlocuirea tubului de traheostoma
92047-00 Indepartarea tubului de traheostoma
96190-01 Inlocuirea dispozitivului nazofaringean
96190-02 Extragerea dispozitivului nasofaringean
BLOC 569 Monitorizare ventilatie 13882-00 Managementul suportului ventilator continuu mai putin de 24 ore
13882-01 Managementul suportului ventilator continuu intre 24 si 96 ore
13882-02 Managementul suportului ventilator continuu mai mult de 96 ore
BLOC 570 Suport ventilator neinvaziv 92209-00 Managementul suportului ventilator neinvaziv <=24 ore
92209-01 Managementul suportului ventilator neinvaziv > 24 ore si < 96 ore

Centrul National de Management in Sanatate 24


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
92209-02 Managementul suportului ventilator neinvaziv,  >= 96 ore
CAPITOL 8 Proceduri la BLOC 600 Proceduri incizionale la 38512-00 Sectionarea cailor accesorii implicand un singur atriu
nivelul nivelul atriului 38515-00 Sectionarea cailor accesorii apartinand ambelor atrii
sistemului BLOC 601 Proceduri cu distructie la
cardiovascular 38287-01 Ablatia prin cateter a circuitului sau focarului aritmogen, neclasata in alta parte
nivelul atriului
38287-02 Ablatia prin cateter a circuitului sau focarului aritmogen cu implicarea atriului stang

38287-03 Ablatia circuitului sau focarului aritmogen,  pe cale chirurgicala, neclasata in alta parte  
Ablatia circuitului sau focarului aritmogen cu implicarea atriului stang,  pe cale
38287-04
chirurgicala
38290-01 Ablatia prin cateter a circuitului sau focarului aritmogen cu implicarea ambelor atrii  
Ablatia circuitului sau focarului aritmogen cu implicarea ambelor atrii, pe cale
38290-02
chirurgicala
BLOC 602 Proceduri excizionale la
nivelul atriului 38670-00 Excizia unei leziuni a peretelui atrial sau a septului interatrial

BLOC 603 Proceduri reparatorii la 38745-00 Transpozitie intra-atriala a intoarcerii venoase  


nivelul atriului 38757-02 Crearea unei comunicari extracardiace intre atriu si artera pulmonara
38760-02 Inlocuirea comunicarii extracardiace dintre atriu si artera pulmonara
90224-00 Corectia transpozitiei de vase mari
BLOC 604 Proceduri reconstructive la
38673-00 Excizia unei leziuni a peretelui atrial sau a septului interatrial cu reconstructie prin grefa
nivelul atriului
Excizia unei leziunii a peretelui atrial sau a septului interatrial cu reconstructie prin
38673-01
conduct
BLOC 605 Proceduri de revizie la
90200-00 Revizia la nivel atrial a suntului de lichid cefalorahidian
nivelul atriului
BLOC 606 Alte proceduri la nivelul 38456-13 Alte proceduri intratoracice la nivelul atriului fara bypass cardiopulmonar
atriului 38653-01 Alte proceduri intratoracice la nivelul atriului cu bypass cardiopulmonar
BLOC 607 Proceduri de examinare a 59903-00 Ventriculografie stanga
ventricului 59903-01 Ventriculografie dreapta
59903-02 Ventriculografie stanga si dreapta
BLOC 608 Proceduri de aplicare, 38615-00 Insertia unui sistem de asistare a ventriculului stang
insertie sau indepartare la 38615-01 Insertia unui sistem de asistare a ventriculului drept
nivelul ventriculului 38618-00 Insertia unui sistem de asistare biventriculara
38621-00 Indepartarea unui sistem de asistare a ventriculului stang
38621-01 Indepartarea unui sistem de asistare a ventriculului drept
38624-00 Indepartarea unui sistem de asistare biventriculara
38627-00 Ajustarea unei canule a unui sistem de asistare ventriculara
BLOC 609 Proceduri cu distructie la
nivelul ventriculului 38518-00 Ablatie de muschi ventricular

BLOC 610 Miectomie ventriculara 38763-00 Miectomie ventriculara stanga


38763-01 Miectomie ventriculara dreapta
BLOC 611 Excizia unui anevrism 38507-00 Anevrismectomia unui anevrism de ventricul stang
ventricular Anevrismectomia unui anevrism de ventricul stang si refacerea peretelui ventricular
38508-00
prin grefa
BLOC 612 Alte proceduri excizionale la 38677-00 Excizia in bloc( partiala) a unei leziuni la nivelul miocardului ventricular
nivelul ventriculului Excizia in bloc (totala) a unei leziuni a miocardului ventricular cu repararea sau
38680-00
reconstructia peretelui ventricular
BLOC 613 Proceduri de creare de 38754-00 Procedura intraventriculara cu diafragma
conducte si septuri 38754-01 Crearea unui conduct intraventricular
38757-00 Crearea unui conduct extracardiac intre ventriculul drept si artera pulmonara
38757-01 Crearea unui conduct extracardiac intre ventriculul stang si aorta
38760-00 Inlocuirea comunicarii extracardiace dintre ventriculul drept si artera pulmonara
38760-01 Inlocuirea comunicarii extracardiace dintre ventriculul stang si aorta
BLOC 614 Alte proceduri reparatorii la 38766-00 Marirea cavitatii ventriculului stang
nivelul ventriculului 38766-01 Marirea cavitatii ventriculului drept
BLOC 615 Alte proceduri la nivelul
38456-14 Alte proceduri intratoracice la nivelul unui ventricul fara bypass cardiopulmonar
ventriculului
38653-02 Alte proceduri intratoracice la nivelul unui ventricul cu bypass cardiopulmonar
BLOC 616 Proceduri excizionale la 38748-00 Septectomie vetriculara
nivelul septului
38748-01 Ablatia septala miocardica prin abord percutanat transluminal

BLOC 617 Inchiderea defectului septal 38742-00 Inchiderea percutana a unui defect septal atrial
atrial
38742-02 Inchiderea unui defect septal atrial
BLOC 618 Inchiderea defectului septal 38751-00 Inchidere percutana a unui defect septal ventricular
ventricular
38751-02 Inchiderea unui defect septal ventricular

BLOC 619 Alte proceduri reparatorii la 38270-00 Septostomie atriala percutana


nivelul septului 38509-00 Repararea unei rupturi a septului ventricular

Centrul National de Management in Sanatate 25


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
38739-00 Septostomie sau septectomie atriala
BLOC 620 Alte proceduri  la nivelul 38456-12 Alte proceduri intratoracice la nivelul septului  fara bypass cardiopulmonar
septului 38653-03 Alte proceduri intratoracice la nivelul septului  cu bypass cardiopulmonar
BLOC 621 Proceduri incizionale la
nivelul valvei aortice 38456-10 Valvulotomie deschisa a valvei aortice

BLOC 622 Proceduri reparatorii la 38270-01 Valvuloplastia aortica percutana cu balon


nivelul valvei aortice 38475-02 Anuloplastia valvei aortice
38477-02 Anuloplastia valvei aortice cu insertie de inel
38480-00 Reparatia de valva aortica, 1 cuspa
38481-00 Reparatia de valva aortica, >= 2 cuspe
38483-00 Decalcificarea cuspei valvei aortice
BLOC 623 Inlocuirea valvei aortice 38488-00 Inlocuirea valvei aortice cu o proteza mecanica
38488-01 Inlocuirea valvei aortice cu o proteza biologica
38489-00 Inlocuirea valvei aortice cu un homogrefon
38489-01 Inlocuirea valvei aortice cu heterograft (fara stent)
BLOC 624 Alte proceduri la nivelul
38456-15 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei aortice fara bypass cardiopulmonar
valvei aortice
38653-04 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei aortice cu bypass cardiopulmonar
BLOC 625 Proceduri incizionale la
nivelul valvei mitrale 38487-00 Valvulotomie deschisa a valvei mitrala

BLOC 626 Repararea valvei mitrale 38270-02 Valvuloplastie mitrala percutana cu balon
38480-01 Reparatia de valva mitrala, 1 cuspa
38481-01 Reparatia de valva mitrala, >= 2 cuspe
38485-01 Decalcificare valva mitrala
BLOC 627 Anuloplastia mitrala 38475-00 Anuloplastie a valvei mitrale
38477-00 Anuloplastie a valvei mitrale, cu insertie de inel
BLOC 628 Inlocuirea valvei mitrale 38488-02 Inlocuire de valva mitrala cu o proteza mecanica
38488-03 Inlocuire de valva mitrala cu o proteza biologica
38489-02 Inlocuire de valva mitrala cu un homogrefon
BLOC 629 Proceduri de reconstructie a
valvei mitrale 38485-00 Reconstructie de inel mitral

BLOC 630 Alte proceduri la nivelul


38456-16 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei mitrale fara bypass cardiopulmonar
valvei mitrale
38653-05 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei mitrale cu bypass cardiopulmonar
BLOC 631 Proceduri incizionale la
nivelul valvei tricuspide 38456-11 Valvulotomie deschisa a valvei tricuspida

BLOC 632 Repararea valvei tricuspide 38480-02 Reparatia de valva tricuspida, 1 cuspa
38481-02 Reparatia de valva tricuspida, >= 2 cuspe
BLOC 633 Anuloplastia tricuspidiana 38475-01 Anuloplastie tricuspidiana
38477-01 Anuloplastie tricuspidiana cu inel
BLOC 634 Inlocuirea valvei tricuspide 38488-04 Inlocuire de valva tricuspida cu o proteza mecanica
38488-05 Inlocuire de valva tricuspida cu o proteza biologica
38489-03 Inlocuire de valva tricuspida cu un homogrefon
BLOC 635 Alte proceduri la nivelul
38456-17 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei tricuspide fara bypass cardiopulmonar
valvei tricuspide
38653-06 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei tricuspide cu bypass cardiopulmonar
BLOC 636 Proceduri incizionale la
nivelul valvei pulmonare 38456-01 Valvulotomie deschisa a valvei pulmonare

BLOC 637 Repararea sau inlocuirea 38270-03 Valvuloplastie pulmonara percutana cu balon
valvei pulmonare 38488-06 Inlocuire de valva pulmonara cu o proteza mecanica
38488-07 Inlocuire de valva pulmonara cu o proteza biologica
38489-04 Inlocuire de valva pulmonara cu un homogrefon
38489-05 Inlocuirea valvei pulmonare cu heterograft (fara stent)
BLOC 638 Alte proceduri la nivelul
38456-18 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei pulmonare fara bypass cardiopulmonar
valvei pulmonare
38653-07 Alte proceduri intratoracice la nivelul valvei pulmonare cu bypass cardiopulmonar
BLOC 639 Proceduri incizionale la 38650-00 Miotomie
niveul miocardului 38650-02 Revascularizare transmiocardica cu abord prin sternotomie
38650-03 Alte revascularizari transmiocardice
BLOC 640 Proceduri excizionale la 38275-00 Biopsie miocardica prin cateterism cardiac
niveul miocardului 38418-03 Biopsie miocardica
38650-01 Miectomie
BLOC 641 Proceduri reparatorii la
nivelul miocardului 90206-00 Cardiomioplastie

BLOC 642 Prezervarea miocardica 22075-00 Hipotermie profunda cu stop cardiac


38577-00 Perfuzie cerebrala in timpul stopului cardiac hipotermic
38588-00 Cardioplegie

Centrul National de Management in Sanatate 26


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
38600-00 Bypass cardiopulmonar cu canulare centrala
38603-00 Bypass cardiopulmonar cu canulare periferica
38627-01 Ajustare de canule pentru bypass cardiopulmonar
38627-02 Ajustare de canule pentru oxigenare prin oxigenator cu membrana extracorporal
90225-00 Oxigenare prin oxigenator cu membrana extracorporal [ECMO]
BLOC 643 Drenajul cardiac 38359-00 Pericardiocenteza
38450-00 Drenaj pericardic transtoracic
38450-01 Drenaj pericardic cu ajutorul toracoscopului
38452-00 Drenaj pericardic subxifoidian
BLOC 644 Alte proceduri incizionale la
38647-00 Pericardioliza
nivelul pericardului
BLOC 645 Biopsia de pericard 38436-02 Biopsie pericardica prin toracoscopie
38450-02 Biopsie pericardica prin abord transtoracic
38450-03 Biopsie pericardica prin abord subxifoidian
BLOC 646 Alte proceduri excizionale la 38447-00 Pericardectomie subtotala sau completa
nivelul pericardului 38447-01 Pericardectomie subtotala sau completa, toracoscopic
38456-05 Excizia  unei leziuni pericardice
38456-06 Excizie toracoscopica a unei leziuni pericardice
BLOC 647 Insertia transvenoasa a unui 38256-00 Insertia transvenoasa la nivel atrial a unui electrod temporar
electrod temporar pentru
pacemaker sau defibrilator
38256-01 Insertia transvenoasa la nivel ventricular a unui electrod temporar
cardiac

BLOC 648 Insertia transvenoasa a unui Insertia unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38350-00
electrod permanent pentru pacemaker-ul cardiac  
pacemaker sau defibrilator Insertia unui electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38368-00
cardiac pacemaker-ul cardiac
Insertia  unui electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38390-01
defibrilatorul cardiac
Insertia unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38390-02
defibrilatorul cardiac  
BLOC 649 Insertia altui electrod sau 38390-00 Insertia patch-urilor pentru defibrilatorul cardiac
patch pentru pacemaker Insertia prin toracotomie sau sternotomie a unui electrod epicardic permanent pentru
38470-00
sau defibrilator cardiac pacemaker cardiac
Insertia prin toracotomie sau sternotomie a unui electrod epicardic permanent pentru
38470-01
defibrilator cardiac
Insertia pe cale subxifoidiana a unui electrod epicardic permanent pentru pacemaker
38473-00
cardiac
Insertia unui electrod epicardic permanent pentru defibrilatorul cardiac prin abord
38473-01
subxifoidian
Insertia unui electrod ventricular stang permanent pentru pacemaker-ul cardiac prin
38654-00
toracotomie sau sternotomie
Insertia unui electrod ventricular stang permanent pentru defibrilatorul cardiac prin
38654-03
toracotomie sau sternotomie
90202-00 Insertia unui electrod epicardic temporar pentru pacemaker cardiac
90202-01 Fixarea transcutanata a unui electrod temporar pentru pacemaker cardiac
90202-02 Insertia de electrod epicardic temporar pentru defibrilator cardiac
BLOC 650 Insertia generatorului
pacemaker-ului cardiac 38353-00 Insertia  generatorului pacemaker-ului cardiac

BLOC 653 Insertia generatorului


defibrilatorului cardiac 38393-00 Insertia generatorului defibrilatorului cardiac

BLOC 654 Ajustarea, inlocuirea sau Inlocuirea unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38350-01
extragerea unui electrod pacemaker-ul cardiac  
pentru pacemaker-ul sau Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38350-02
defibrilatorul cardiac pacemaker cardiac
Inlocuirea unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38350-03
defibrilatorul cardiac  
Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38350-04
defibrilatorul cardiac  
Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38358-00
pacemaker cardiac folosind dispozitivul de extragere
Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38358-01
pacemaker cardiac folosind dispozitivul de extragere
Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38358-02
defibrilatorul cardiac folosind dispozitivul de extragere
Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul altor camere ale inimii pentru
38358-03
defibrilatorul cardiac folosind dispozitivul de extragere
Inlocuirea electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38368-01
pacemaker-ul cardiac
Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38368-02
pacemaker cardiac
Inlocuirea unui electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38368-03
defibrilator cardiac

Centrul National de Management in Sanatate 27


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
Extragerea unui electrod transvenos permanent la nivelul ventriculului stang pentru
38368-04
defibrilatorul cardiac
38390-03 Inlocuirea patch-urilor pentru defibrilatorul cardiac
38390-04 Indepartarea patch-urilor pentru defibrilatorul cardiac
38456-21 Ajustarea electrodului epicardic pentru pacemaker-ul cardiac
38456-22 Inlocuirea electrodului epicardic temporar pentru pacemaker cardiac
Inlocuirea unui electrod epicardic permanent pentru pacemaker cardiac prin abord
38456-23
subxifoidian
Inlocuirea unui electrod epicardic permanent pentru pacemaker cardiac prin
38456-24
toracotomie sau sternotomie
38456-25 Extragerea electrodului epicardic temporar pentru pacemaker cardiac
Extragerea unui electrod epicardic permanent pentru pacemaker cardiac prin abord
38456-26
subxifoidian
Extragerea unui electrod epicardic permanent pentru pacemaker cardiac prin
38456-27
toracotomie sau sternotomie
38456-28 Ajustarea electrodului epicardic pentru defibrilator cardiac
38456-29 Inlocuirea electrodului epicardic temporar pentru defibrilator cardiac
Inlocuirea unui electrod epicardic permanent pentru defibrilator cardiac prin abord
38456-30
subxifoidian
Inlocuirea unui electrod epicardic permanent pentru defibrilator cardiac prin
38456-31
toracotomie sau sternotomie
38456-32 Extragerea electrodului epicardic temporar pentru defibrilator cardiac
Extragerea unui electrod epicardic permanent pentru defibrilatorul cardiac prin abord
38456-33
subxifoidian
Extragerea unui electrod epicardic permanent pentru defibrilatorul cardiac prin
38456-34
toracotomie sau sternotomie
Inlocuirea unui electrod ventricular stang permanent pentru pacemaker cardiac prin
38654-01
toracotomie sau sternotomie
Extragerea electrodului ventricular stang pentru pacemaker cardiac prin toracotomie
38654-02
sau sternotomie
Inlocuirea unui electrod ventricular stang permanent pentru defibrilatorul cardiac prin
38654-04
toracotomie sau sternotomie
Extragerea electrodului ventricular stang pentru defibrilator cardiac prin toracotomie
38654-05
sau sternotomie
90203-00 Ajustarea unui electrod transvenos pentru pacemaker cardiac
Ajustarea electrodului ventricular stang pentru pacemaker cardiac prin toracotomie,
90203-02
sternotomie sau abord subxifoidian
90203-03 Inlocuirea electrodului transvenos temporar pentru pacemaker cardiac
90203-04 Extragerea electrodului transvenos temporar pentru pacemaker cardiac
90203-08 Ajustarea electrodului intravenos pentru defibrilatorul cardiac
Ajustarea electrodului ventricular stang pentru defibrilatorul cardiac prin toracotomie,
90203-09
sternotomie sau abord subxifoidian
90203-10 Inlocuirea electrodului transvenos temporar pentru defibrilator cardiac
90203-11 Extragerea electrodului transvenos temporar pentru defibrilator cardiac
BLOC 655 Ajustarea, inlocuirea sau 38353-01 Inlocuirea generatorului pacemaker-ului cardiac
extragerea generatorului 38353-02 Indepartarea generatorului pacemaker-ului cardiac
pacemaker-ului cardiac
90203-05 Ajustarea generatorului pacemaker-ului cardiac

BLOC 656 Ajustarea, inlocuirea sau 38393-01 Inlocuirea generatorului defibrilatorului cardiac
extragerea generatorului 90203-06 Ajustarea generatorului defibrilatorului cardiac
defibrilatorului cardiac
90203-07 Indepartarea generatorului defibrilatorului cardiac

BLOC 657 Alte proceduri de aplicare,


insertie sau evacuare la
nivelul altor zone ale 13818-00 Insertia unui cateter cu balon in inima dreapta pentru monitorizare
cordului
BLOC 659 Recoltarea de cord sau 90204-00 Recoltarea de cord de la donator pentru transplant
plaman de la donator 90204-01 Recoltarea de cord si plaman de la donator pentru transplant
BLOC 660 Transplantul de cord sau 90205-00 Transplantul de cord
plaman
90205-01 Transplantul cord si pulmon
BLOC 661 Alte proceduri reparatorii la 38727-00 Reparatia unor vase intratoracice
nivelul altor zone ale
cordului 38727-01 Reparatia unor vase intratoracice prin anastomoza

BLOC 662 Proceduri reconstructive la


nivelul altor zone ale
38490-00 Reconstructia si reimplantarea structurilor subvalvulare
cordului

BLOC 663 Proceduri de revizie la


nivelul altor zone ale 90219-00 Revizia sau reamplasarea buzunarului subcutan pentru pacemaker si defibrilator cardiac
cordului

Centrul National de Management in Sanatate 28


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 664 Proceduri de reoperare la
nivelul altor zone ale
38640-00 Reinterventii pe cord neclasificate
cordului

BLOC 665 Studii electrofiziologice 38209-00 Studiu electrofiziologic al inimii cu cel mult 3 catetere
38212-00 Studiu electrofiziologic al inimii cu 4 sau mai multe catetere
38213-00 Studiu electrofiziologic al inimii cu testarea ulterioara a defibrilatorului cardiac
BLOC 666 Alte proceduri la nivelul 38456-00 Alte interventii intratoracice pe cord fara bypass cardiopulmonar
altor zone ale cordului Managementul intraoperator al endocarditei infectioase, in timpul procedurilor pe
38493-00
valve cardiace
38653-00 Alte interventii intratoracice pe cord cu bypass cardiopulmonar
BLOC 667 Cateterismul cardiac 38200-00 Cateterism cardiac drept
38203-00 Cateterism cardiac stang
38206-00 Cateterism cardiac drept si stang
BLOC 668 Coronarografia 38215-00 Coronarografie
38218-00 Coronarografie si cateterism stang
38218-01 Coronarografie si cateterism drept
38218-02 Coronarografie si cateterism drept si stang
BLOC 669 Proceduri excizionale la 38309-00 Aterectomie coronara  rotativa transluminala percutana, 1 artera
nivelul arterelor coronare
38312-00 Aterectomie coronara  rotativa transluminala percutana, 1 artera cu insertie de 1 stent
Aterectomie coronara  rotativa transluminala percutana, 1 artera cu insertie de >=2
38312-01
stenturi
38315-00 Aterectomie coronara  rotativa transluminala percutana, multiple artere
Aterectomie coronara  rotativa transluminala percutana, multiple artere cu insertie de 1
38318-00
stent
Aterectomie coronara  rotativa transluminala percutana, multiple artere cu insertie de
38318-01
>=2stenturi
38505-00 Endarterectomia coronariana deschisa (directa)
BLOC 670 Angioplastia coronariana 38300-00 Angioplastie transluminala percutanata cu balon la o artera coronara
transluminala 38300-01 Angioplastia transluminala cu balon  pe1 artera coronara, pe cale chirurgicala
38303-00 Angioplastie transluminala percutanata cu balon la >=2 artere coronare
38303-01 Angioplastia transluminala cu balon  pe >= 2 artere coronare, pe cale chirurgicala
BLOC 671 Angioplastia coronariana 38306-00 Insertia percutana a unui stent transluminal in artera coronara unica
transluminala cu aplicare de 38306-01 Insertia percutana a >=2 stenturi transluminale in artera coronara unica
stent 38306-02 Insertia percutana a >=2 stenturi transluminale in artere coronare multiple
38306-03 Insertia, pe cale chirurgicala, a unui stent transluminal in artera coronara unica

38306-04 Insertia, pe cale chirurgicala, a >=2 stenturi transluminale in artera coronara unica
38306-05 Insertia pe cale chirurgicala a >= 2 stenturi in multiple artere coronare
BLOC 672 Bypass de artera coronara 38497-00 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 grefon safen
cu grefon safen 38497-01 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 grefoane safene
38497-02 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 3 grefoane safene
38497-03 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 4 sau mai multe grefoane safene
BLOC 673 Bypass de artera coronara
38497-04 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 alt grefon venos (exceptie safena)
cu alte grefoane venoase
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 alte grefoane venoase (exceptie
38497-05
safena)
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 3 alte grefoane venoase (exceptie
38497-06
safena)
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 4 sau mai multe grefoane venoase
38497-07
(exceptie safena)
BLOC 674 Bypass de artera coronara Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 grefon de artera mamara interna
38500-00
cu grefon de artera mamara stanga
interna stanga [AMIS]
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 sau mai multe grefonuri de artera
38503-00
mamara interna stanga

BLOC 675 Bypass de artera coronara Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 grefon de artera mamara interna
38500-01
cu grefon de artera mamara dreapta
interna dreapta [AMID]
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 sau mai multe grefonuri de artera
38503-01
mamara interna dreapta
BLOC 676 Bypass de artera coronara 38500-02 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 grefon de artera radiala
cu grefon de artera radiala Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 sau mai multe grefonuri de artera
38503-02
radiala
BLOC 677 Bypass de artera coronara 38500-03 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 grefon de artera epigastrica
cu grefon de artera
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 sau mai multe grefonuri de artera
epigastrica 38503-03
epigastrica
BLOC 678 Bypass de artera coronara Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 grefon arterial (alte artere decat AMI,
38500-04
cu alte grefoane arteriale radiara, epigastrica)
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 sau mai multe grefonuri arteriale (alte
38503-04
artere decat AMI, radiara, epigastrica)

Centrul National de Management in Sanatate 29


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 679 Bypass de artera coronara 38500-05 Bypass de artera coronara, folosind o grefa compozita
prin bypass cu alt tip de 38503-05 Bypass de artera coronara, folosind doua sau mai multe grefe compozite
grefon (altul decat arterial
90201-00 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 1 grefon, neclasificat in alta parte
sau venos)

90201-01 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 2 grefonuri, neclasificat in alta parte

90201-02 Bypass de artera coronara prin bypass folosind 3 grefonuri, neclasificat in alta parte
Bypass de artera coronara prin bypass folosind 4 sau mai multe grefonuri, neclasificat in
90201-03
alta parte
BLOC 680 Proceduri de reoperare la
nivelul arterelor coronare
38637-00 Reinterventie pentru reconstructia unui grefon la artera coronariana

BLOC 681 Alte proceduri la nivelul 38456-19 Alte proceduri intratoracice pe arterele coronare fara bypass cardiopulmonar
arterelor coronare 38653-08 Alte proceduri intratoracice pe arterele coronare cu bypass cardiopulmonar
BLOC 682 Proceduri de aplicare, 38362-00 Insertia percutanata a unei pompe intra-aortice cu balon
insertie sau evacuare la 38609-00 Insertia unei pompe intra-aortice cu balon prin arteriotomie
nivelul aortei  
38612-00 Indepartarea pompei intra-aortice cu balon

BLOC 684 Repararea aortei toracice 38550-00 Reparatia aortei toracice ascendente
ascendente 38553-00 Reparatia aortei toracice ascendente cu repararea valvei aortice
38553-01 Reparatia aortei toracice ascendente cu inlocuirea valvei aortice
Reparatia aortei toracice ascendente cu repararea valvei aortice si reimplantarea
38556-00
arterelor coronare
Reparatia aortei toracice ascendente, cu inlocuirea valvei aortice si reimplantarea
38556-01
arterelor coronare
BLOC 685 Repararea aortei toracice 38559-00 Reparatia aortei toracice ascendente si arcului aortic
ascendente si a arcului
38562-00 Repararea aortei toracice ascendente si a arcului aortic cu repararea valvei aortice
aortic
38562-01 Reparatia aortei toracice ascendente si a arcului aortic cu inlocuirea valvei aortice
Reparatia aortei toracice ascendente si a arcului aortic cu repararea valvei aortice si
38565-00
reimplantarea arterelor coronare
Reparatia aortei toracice ascendente si a arcului aortic cu inlocuirea valvei aortice si
38565-01
reimplantarea arterelor coronare
BLOC 686 Repararea aortei toracice 38568-00 Reparatia aortei toracice descendente
descendente
38571-00 Reparatia aortei toracice descendente cu shunt

BLOC 687 Inlocuirea aortei toracice 38550-01 Inlocuire de aorta toracica ascendenta
ascendente 38553-02 Inlocuire de aorta toracica ascendenta cu repararea valvei aortice
38553-03 Inlocuire de aorta toracica ascendenta cu inlocuirea valvei aortice
Inlocuire de aorta toracica ascendenta cu repararea valvei aortice si reimplantarea
38556-02
arterelor coronare
Inlocuire de aorta toracica ascendenta cu inlocuirea valvei aortice cu reimplantarea
38556-03
arterelor coronare
BLOC 688 Inlocuirea de arc aortic si 38559-01 Inlocuire de arc aortic si aorta toracica ascendenta
aorta toracica ascendenta
38562-02 Inlocuire de aorta toracica ascendenta si arc aortic, cu repararea valvei aortice

38562-03 Inlocuire de aorta toracica ascendenta si arc aortic  cu inlocuirea valvei aortice
Inlocuire de aorta toracica ascendenta si arc aortic, cu repararea valvei aortice si
38565-02
reimplantarea arterelor coronare
Inlocuire de aorta toracica ascendenta si arc aortic, cu inlocuirea valvei aortice si
38565-03
reimplantarea arterelor coronare
BLOC 689 Inlocuirea aortei toracice 38568-01 Inlocuire de aorta toracica descendenta
descendente 38571-01 Inlocuire de aorta toracica descendenta cu shunt
BLOC 690 Inchiderea ductului arterial 38700-00 Inchiderea percutana a ductului arterial deschis
deschis (ligatura sau sutura)
38700-01 Inchiderea ductului arterial deschis

BLOC 691 Inchiderea vaselor 38700-02 Inchiderea percutanata a vaselor colaterale cardiace
colaterale cardiace
38700-03 Inchiderea vaselor colaterale cardiace

BLOC 693 Proceduri reparatorii la 38572-00 Cura chirurgicala a disectiei de aorta toracica sau a rupturii de aorta toracica
nivelul aortei Scoaterea balonului de contrapulsatie si refacerea fluxului arterial cu un patch la nivelul
38613-00
arterei de insertie
38706-00 Reparatia aortei
38706-01 Reparatia aortei cu anastomoza
38712-00 Repararea sectiunii de aorta
43909-00 Aortopexie
BLOC 694 Cateterizarea arteriala 13303-00 Cateterizarea/canularea arterei ombilicale la noi-nascuti
34521-01 Cateterizarea/canularea unei artere intraabdominale

Centrul National de Management in Sanatate 30


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
34524-00 Cateterizarea/canularea altei artere
34530-01 Scoaterea unui cateter arterial
BLOC 695 Explorarea arteriala 34100-00 Explorarea arterei carotide
34103-00 Explorarea arterei subclaviculare
34103-01 Explorarea arterei axilare
34103-02 Explorarea arterei iliace
34103-03 Explorarea arterei femurale
34103-04 Explorarea arterei poplitee
34106-00 Explorarea arterei brahiale
34106-01 Explorarea arterei radiare
34106-02 Explorarea arterei ulnare
34106-03 Explorarea arterei tibiale
34106-04 Explorarea altor artere
BLOC 696 Alte proceduri incizionale la 34142-00 Decompresia trunchiului celiac
nivel arterial
34145-00 Decompresia arterei poplitee

BLOC 697 Intreruperea arterei 34100-02 Intreruperea arterei carotide


34103-10 Intreruperea arterei subclaviculare
34103-11 Intreruperea arterei axilare
34103-12 Intreruperea arterei iliace
34103-13 Intreruperea arterei femurale
34103-14 Intreruperea arterei poplitee
34106-10 Intreruperea arterei brahiale
34106-11 Intreruperea arterei radiale
34106-12 Intreruperea arterei ulnare
34106-13 Intreruperea arterei tibiale
34106-14 Intreruperea altor artere
41707-00 Intreruperea arterei maxilare
41725-00 Intreruperea arterei etmoidale
52141-00 Intreruperea arterei mandibulare
52141-01 Intreruperea arterei faciale
52141-02 Intreruperea arterei linguale
BLOC 698 Alte proceduri cu distructie 33133-00 Excizia unui anevrism de artera viscerala, fara refacerea continuitatii (arterei)
la nivel arterial
33169-00 Excizia unui anevrism de artera viscerala rupt, fara refacerea continuitatii (arterei)
Controlul sangerarii sau trombozei postoperatorii dupa interventia chirurgicala pe
33842-00
artera carotida sau vertebrala
BLOC 699 Biopsia de artera periferica
34109-00 Biopsia de artera temporara

BLOC 700 Endarterectomia 33500-00 Endarterectomia carotidiana


33506-00 Endarterectomia trunchiului brahiocefalic
33506-01 Endarterectomia subclavie
33509-00 Endarterectomia aortica
33512-00 Endarterectomia aorto-iliaca
33515-00 Endarterectomia aorto-femurala
33515-01 Endarterectomia ilio-femurala bilaterala
33518-00 Endarterectomia iliaca
33521-00 Endarterectomia ilio-femurala unilaterala
33524-00 Endarterectomia renala unilaterala
33527-00 Endarterectomia renala bilaterala
33530-00 Endarterectomia celiaca  
33530-01 Endarterectomia mezenterica superioara
33533-00 Endarterectomia celiaca si mezenterica superioara
33536-00 Endarterectomia mezenterica inferioara
33539-00 Endarterectomia extremitatilor
33542-00 Endarterectomia femurala profunda extinsa
90229-00 Alte endarterectomii
BLOC 701 Endarterectomia in vederea
pregatirii segmentului
pentru anastomoza Endarterectomia in combinatie cu bypass arterial pentru pregatirea segmentului de
33554-00
anastomoza

BLOC 702 Embolectomia sau 33800-00 Embolectomie sau trombectomie artera carotida
trombectomia arteriala 33803-00 Embolectomie sau trombectomie artera subclavie
33803-01 Embolectomie sau trombectomie trunchi brahiocefalic
33806-00 Embolectomie sau trombectomie artera axilara
33806-01 Embolectomie sau trombectomie artera brahiala
33806-02 Embolectomie sau trombectomie artera radiala
33806-03 Embolectomie sau trombectomie artera ulnara
33806-04 Embolectomie sau trombectomie artera celiaca
33806-05 Embolectomie sau trombectomie artera mezenterica
33806-06 Embolectomie sau trombectomie artera renala
33806-07 Embolectomie sau trombectomie artera splenica
33806-08 Embolectomie sau trombectomie artara iliaca
33806-09 Embolectomie sau trombectomie artera femurala

Centrul National de Management in Sanatate 31


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
33806-10 Embolectomie sau trombectomie artera poplitee
33806-11 Embolectomie sau trombectomie artera tibiala
90230-00 Embolectomie sau trombectomie a altor artere
BLOC 703 Embolectomia sau 33803-02 Embolectomie sau trombectomie la nivelul unui bypass al vaselor mari
trombectomia la nivelul
unui grefon de bypass
33806-12 Embolectomie sau trombectomie la nivelul unui bypass al extremitatilor
arterial

BLOC 704 Ateromectomia arteriala 35312-00 Aterectomie percutana la nivelul unei artere periferice
35312-01 Arterectomie deschisa de artera periferica
BLOC 705 Rezectia leziunii de artera 34148-00 Rezectia unei leziuni de glomus carotic <= 4 cm in diametru
carotida
34151-00 Rezectia unei leziuni de glomus carotic > 4 cm in diametru

BLOC 706 Rezectia leziunii recurente


de artera carotida
34154-00 Rezectia leziunii recurente de artera carotida

BLOC 707 Angioplastia cu petec 33548-00 Angioplastie cu petec de material autolog


33548-01 Angioplastie cu petec de material sintetic
BLOC 708 Arteriorafia 33815-00 Arteriorafie artera axilara
33815-01 Arteriorafie artera brahiala
33815-02 Arteriorafie artera radiala
33815-03 Arteriorafie artera ulnara
33815-04 Arteriorafie artera femurala
33815-05 Arteriorafie artera poplitee
33815-06 Arteriorafie artera tibiala
33815-07 Arteriorafie artera peroneala
33824-00 Arteriorafie artera carotida
33833-00 Arteriorafie artera celiaca
33833-01 Arteriorafie artera renala
33833-02 Arteriorafie artera mezenterica
33833-03 Arteriorafie artera iliaca
90209-00 Arteriorafie artera subclavie
90209-01 Arteriorafie trunchi arterial brahiocefalic
90209-02 Arteriorafie la nivelul aortei
90209-03 Arteriorafie la nivelul altor artere
BLOC 709 Reconstructia arterei prin 32766-00 Reconstructia altor artere prin anastomoza directa
anastomoza 33818-00 Reconstructia arterei axilare prin anastomoza directa
33818-01 Reconstructia arterei brahiale prin anastomoza directa
33818-02 Reconstructia arterei radiale prin anastomoza directa
33818-03 Reconstructia arterei ulnare prin anastomoza directa
33818-04 Reconstructia arterei femurale prin anastomoza directa
33818-05 Reconstructia arterei poplitee prin anastomoza directa
33818-06 Reconstructia arterei tibiale prin anastomoza directa
33818-07 Reconstructia arterei peronee prin anastomoza directa
33827-00 Reconstructia arterei carotide prin anstomoza directa
33836-00 Reconstructia truchiului celiac  prin anstomoza directa
33836-01 Reconstructia arterei renale prin anastomoza directa
33836-02 Reconstructia arterei iliace prin anastomoza directa
33836-03 Reconstructia arterei mezenterice prin anastomoza directa
90210-00 Reconstructia arterei subclavii prin anastomoza directa
90210-01 Reconstructia trunchiului arterial brahiocefalic prin anastomoza directa
90210-02 Reconstructia aortei prin anastomoza directa
BLOC 710 Reconstructia arterei prin 33821-00 Reconstructia arterei axilare prin interpozitia unui grefon
inserarea unui grefon 33821-01 Reconstructia arterei brahiale prin interpozitia unui grefon
33821-02 Reconstructia arterei radiale prin interpozitia unui grefon
33821-03 Reconstructia nivelul arterei ulnare prin interpozitia unui grefon
33821-04 Reconstructia arterei femurale prin interpozitia unui grefon
33821-05 Reconstructia arterei poplitee prin interpozitia unui grefon
33821-06 Reconstructia arterei tibiale prin interpozitia unui grefon
33821-07 Reconstructia arterei peronee prin interpozitia unui grefon
33830-00 Reconstructia arterei carotide prin interpozitia unui grefon
33839-00 Reconstructia trunchiului celiac prin interpozitia unui grefon
33839-01 Reconstructia arterei renale prin interpozitia unui grefon
33839-02 Reconstructia arterei mezenterice prin interpozitia unui grefon
33839-03 Reconstructia arterei iliace prin interpozitia unui grefon
90213-00 Reconstructia arterei subclavii prin interpozitia unui grefon
90213-01 Reconstructia trunchiului arterial brahiocefalic prin interpozitia unui grefon
90213-02 Reconstructia aortei prin interpozitia unui grefon
90213-03 Reconstructia altor artere prin interpozitia unui grefon
BLOC 711 Bypass arterial cu grefon 32700-00 Bypass la nivelul arterei carotide folosind grefon venos
venos 32700-01 Bypass extraanatomic carotido-carotidian cu grefon venos
32700-02 Bypass carotido-subclavicular cu grefon venos
32700-03 Bypass carotido-vertebral cu grefon venos
32700-04 Bypass aorto-subclavio-carotidian cu grefon venos
32712-00 Bypass ilio-femural cu grefon venos

Centrul National de Management in Sanatate 32


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
32721-00 Bypass renal cu grefon venos, unilateral
32724-00 Bypass renal cu grefon venos bilateral
32730-00 Bypass pentru revascularizarea unei artere mezenterice cu grefoane venoase
32733-00 Bypass pentru revascularizare artere mezenterice cu grefoane venoase
32739-00 Bypass femuro - popliteu cu grefon venos, proximal fata de anastomoza genuchiului

32742-00 Bypass femuro - popliteu cu grefon venos, distal fata de anastomoza genuchiului
32745-00 Bypass femuro - tibial sau peroneal proximal cu grefon venos
32748-00 Bypass femuro-tibial sau peroneal distal cu grefon venos
32763-00 Alte revascularizari arteriale prin bypass utilizand grefon venos
32763-02 Bypass subclavio-vertebral cu grefon venos
32763-03 Bypass subclavio-axilar cu grefon venos
32763-04 Bypass spleno-renal cu grefon venos
32763-05 Bypass aorto-celiac cu grefon venos
32763-06 Bypass aorto-femuro-popliteu cu grefon venos
32763-07 Bypass ilio-iliac cu grefon venos
32763-08 Bypass popliteo-tibial cu grefon venos
BLOC 712 Bypass arterial cu grefon 32700-05 Bypass la nivelul arterei carotide folosind grefon sintetic
din material sintetic 32700-06 Bypass carotido-carotidian cu grefon din material sintetic
32700-07 Bypass carotido-vertebral cu grefon din material sintetic
32700-08 Bypass carotido-subclavicular cu grefon din material sintetic
32700-09 Bypass aorto-carotidian cu grefon din material sintetic
32700-10 Bypass aorto-carotido-brahial cu grefon din material sintetic
32700-11 Bypass aorto-subclavio-carotidian cu grefon din material sintetic
32708-00 Bypass aorto-femural cu grefon din material sintetic
32708-01 Bypass aorto-femuro-femural cu grefon din material sintetic
32708-02 Bypass aorto-iliac cu grefon din material sintetic
32708-03 Bypass aorto-ilio-femural cu grefon din material sintetic
32712-01 Bypass ilio-femural cu grefon din material sintetic
32715-00 Bypass subclavio-femural cu grefon din material sintetic
32715-01 Bypass subclavio-femuro-femural cu grefon din material sintetic
32715-02 Bypass axilo-femural cu grefon din material sintetic
32715-03 Bypass axilo-femuro-femural cu grefon din material sintetic
32721-01 Bypass pentru revascularizarea unei artere renale folosind grefon din material sintetic
Bypass pentru revascularizarea ambelor artere renale folosind grefonuri din material
32724-01
sintetic
32730-01 Bypass pentru revascularizare unei artere mezenterice cu grefon din meterial sintetic
Bypass pentru revascularizare artere mezenterice, multiple, cu grefoane din meterial
32733-01
sintetic
Bypass femuro-popliteu cu grefon din material sintetic, proximal fata de anastomoza
32751-00
genuchiului
Bypass femuro-popliteu cu grefon din material sintetic, distal fata de anastomoza
32751-01
genuchiului
32751-02 Bypass femuro-tibial sau peroneal proximal cu grefon din material sintetic
32751-03 Bypass femuro-tibial sau peroneal distal cu grefon din material sintetic
32763-01 Alte revascularizari arteriale prin bypass utilizand grefon sintetic
32763-09 Bypass aorto-subclavicular cu grefon din material sintetic
32763-10 Bypass subclavio-subclavicular cu grefon din material sintetic
32763-11 Bypass subclavio-vertebral cu grefon din material sintetic
32763-12 Bypass subclavio-axilar cu grefon din material sintetic
32763-13 Bypass axilo-axilar cu grefon din material sintetic
32763-14 Bypass axilo-brahial cu grefon din material sintetic
32763-15 Bypass spleno-renal cu grefon din material sintetic
32763-16 Bypass aorto-celiac cu grefon din material sintetic
32763-17 Bypass aorto-femuro-popliteu cu grefon din material sintetic
32763-18 Bypass Ilio-iliac cu grefon din material sintetic
32763-19 Bypass popliteo-tibial cu grefon din material sintetic
BLOC 713 Bypass arterial cu grefon 32718-00 Bypass extraanatomic ilio-femural
compozit, secvential sau 32718-01 Bypass extraanatomic femuro-femural
extraanatomic Bypass femuro-popliteu folosind grefon compozit, proximal fata de anastomoza
32754-00
genuchiului
Bypass femuro-popliteu folosind grefon compozit, distal fata de anastomoza
32754-01
genuchiului
32754-02 Bypass femuro-tibial sau peroneal cu grefon compozit
32757-00 Bypass secvential la nivelul arterei femurale utilizand grefon venos
32757-01 Bypass secvential la nivelul arterei femurale utilizand grefon sintetic
BLOC 714 Cura chirurgicala a unui 33070-00 Cura chirurgicala a unui anevrism in extremitati
anevrism de la nivelul 33075-00 Reparatia anevrismului la nivelul gatului
gatului, din zona 33080-00 Cura chirurgicala a unui anevrism de artera intraabdominala
intraabdominala sau de la Excizia unui anevrism de artera viscerala si refacerea fluxului arterial prin anastomoza
33130-00
nivelul extremitatilor directa
Cura chirurgicala a unui fals anevrism la nivelul anastomozei unui grefon cu aorta, post
33136-00
interventia chirurgicala aortica
33139-00 Cura chirurgicala a unui fals anevrism la nivelul arterei iliace

Centrul National de Management in Sanatate 33


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
33142-00 Cura chirurgicala a unui fals anevrism la nivelul arterei femurale
Excizia unui anevrism de artera viscerala rupt si refacerea fluxului arterial prin
33166-00
anastomoza directa
33175-00 Cura chirurgicala a unui anevrism rupt in extremitati
33178-00 Reparatia anevrismului la nivelul gatului rupt
33181-00 Cura chirurgicala a unui anevrism intraabdominal rupt
BLOC 715 Inlocuirea unui anevrism cu 33050-00 Inlocuirea anevrismului de artera poplitee cu grefon venos
grefon 33055-00 Inlocuirea anevrismului de artera poplitee cu grefon sintetic
33100-00 Inlocuirea anevrismului arterei carotide cu grefon
33103-00 Inlocuirea anevrismului de aorta toracica cu grefon
33109-00 Inlocuirea anevrismului toraco-abdominal cu grefon
33112-00 Inlocuirea anevrismului aorto-abdominal suprarenal cu grefon
33115-00 Inlocuirea anevrismului aorto-abdominal infrarenal cu grefon tubular
33118-00 Inlocuirea anevrismului aorto-abdominal infrarenal cu grefon bifurcat aorto-iliac

33121-00 Inlocuirea anevrismului aorto-abdominal infrarenal cu grefon bifurcat aorto-femural


33124-00 Inlocuirea anevrismului de artera iliaca unilateral cu grefon
33127-00 Inlocuirea anevrismului de artera iliaca bilateral cu grefon
33130-01 Inlocuirea anevrismului de artera viscerala cu grefon
33145-00 Inlocuirea anevrismului de aorta toracica rupt cu grefon
33148-00 Inlocuirea anevrismului de aorta toraco-abdominala rupt cu grefon
33151-00 Inlocuirea anevrismului abdominal suprarenal rupt cu grefon
33154-00 Inlocuirea anevrismului aorto-abdominal infrarenal rupt cu grefon
33157-00 Inlocuirea anevrismului aorto-abdominal infrarenal rupt cu grefon bifurcat aorto-iliac
Inlocuirea anevrismului aorto-abdominal infrarenal rupt cu grefon bifurcat aorto-
33160-00
femural
33163-00 Inlocuirea anevrismului de artera iliaca rupt cu grefon
33166-01 Inlocuirea anevrismului de artera viscerala rupt cu grefon
33172-00 Inlocuirea altui anevrism de artera majora cu grefon
BLOC 716 Repararea fistulei aorto- 34160-00 Repararea fistulei aorto-enterice prin inchiderea directa a aortei
enterice 34163-00 Repararea fistulei aorto-enterice prin insertia unei grefe aortice
Repararea fistulei aorto-enterice cu sutura bontului proximal si distal de aorta
34166-00
abdominala si bypass axilo-femoral cu grefon
BLOC 717 Proceduri reparatorii la 38715-00 Ingustarea(compresia) trunchiului arterei pulmonare
nivelul arterei pulmonare 38715-01 Indepartarea compresiei trunchiului arterei pulmonare
pentru boli cardiace 38715-02 Alta reparare a trunchiului arterei pulmonare
congenitale
38733-00 Crearea unui shunt sistemico-pulmonar

BLOC 718 Alte proceduri reparatorii la


nivelul arterelor 32703-00 Rezectia de artera carotida cu reanastomoza

BLOC 720 Alte proceduri asupra 32736-00 Alte proceduri la nivelul arterei mezenterice inferioare
arterelor
90222-00 Alte proceduri la nivelul arterelor
BLOC 721 Aplicarea unui stent extern 34824-00 Aplicarea unui stent extern la nivelul unei vene superficiale
la nivel venos 34833-00 Aplicarea unui stent extern la nivelul unei vene profunde
BLOC 722 Injectarea venelor varicoase 32500-00 Microinjectarea telangiectaziilor

32500-01 Injectari multiple la nivelul venelor varicoase


BLOC 723 Alte proceduri de aplicare, 35330-00 Insertia unui filtru de vena cava inferioara pe cale percutana
insertie sau evacuare la 35330-01 Insertia unui filtru de vena cava inferioara pe cale chirurgicala
nivelul venelor 35331-00 Extragerea percutanata a unui filtru de vena cava inferioara

35331-01 Extragerea unui filtru de vena cava inferioara pe cale chirurgicala


BLOC 724 Explorarea venei 34100-01 Explorarea venei jugulare
34103-05 Explorarea venei subclavii
34103-06 Explorarea venei axilare
34103-07 Explorarea venei iliace
34103-08 Explorarea venei femurale
34103-09 Explorarea venei poplitee
34106-05 Explorarea venei brahiale
34106-06 Explorarea venei radiale
34106-07 Explorarea venei ulnare
34106-08 Explorarea venei tibiale
34106-09 Explorarea altor vene
BLOC 725 Alte proceduri incizionale la
nivelul venelor
13757-00 Flebotomie terapeutica

BLOC 726 Intreruperea venei 34100-03 Intreruperea venei jugulare


34103-15 Intreruperea venei subclavii
34103-16 Intreruperea venei axilare
34103-17 Intreruperea venei iliace
34103-18 Intreruperea venei femurale

Centrul National de Management in Sanatate 34


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
34103-19 Intreruperea venei poplitee
34106-15 Intreruperea venei brahiale
34106-16 Intreruperea venei radiale
34106-17 Intreruperea venei ulnare
34106-18 Intreruperea venei tibiale
34106-19 Intreruperea altei venei
34800-00 Intreruperea venei cave
52141-03 Intreruperea venei faciale
52141-04 Intreruperea venei linguale
52141-05 Intreruperea venei mandibulare
BLOC 727 Suprimarea anastomozelor 32508-00 Intreruperea jonctiunii safeno-femurala varicoasa
venoase varicoase safeno- 32508-01 Intreruperea jonctiunii safeno-poplitee varicoasa
femurale ori safeno-
poplitee
32511-00 Intreruperea jonctiunilor safeno-femurala si safeno-poplitee varicoase

BLOC 728 Alte proceduri cu distructie 32504-01 Intreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase
la nivelul venelor
32507-00 Intreruperea subfasciala a 1 sau mai multe vene varicoase perforante

BLOC 729 Trombectomia venoasa 33810-00 Trombectomie inchisa a venei cave inferioare
33810-01 Trombectomie inchisa a venei iliace
33811-00 Trombectomie deschisa a venei cave inferioare
33811-01 Trombectomie deschisa a venei iliace
33812-00 Trombectomie de vena femurala
33812-01 Trombectomie la nivelul venei poplitee
33812-02 Trombectomie la nivelul venei subclavii
33812-03 Trombectomie la nivelul venei axilare
33812-04 Trombectomie la nivelul altei vene mari
BLOC 730 Recoltarea venei Recoltarea unei vene de la nivelul unui membru pentru bypass sau inlocuirea unui
32760-00
grefon
33551-00 Recoltarea unei vene de la nivelul unui membru pentru patch venos
BLOC 731 Venoplastia cu petec 33548-02 Venoplastie cu petec de material autolog

33548-03 Venoplastie cu petec de material sintetic

BLOC 732 Venorafia 33815-08 Venorafie vena axilara


33815-09 Venoarafie vena brahiala
33815-10 Venorafia unei alte vene a membrului superior
33815-11 Venorafie vena femurala
33815-12 Venorafie vena poplitee
33815-13 Venorafia unei alte vene a membrului inferior
33824-01 Venorafie vena jugulara
33833-04 Venorafie vena renala
33833-05 Venorafie vena porta
33833-06 Venorafie vena splenica
33833-07 Venorafie vena mezenterica
33833-08 Venorafie vena iliaca
33833-09 Venorafia unei alte vene abdominale
90215-00 Venorafie vena subclavie
90215-01 Venorafie trunchi brahiocefalic venos
90215-02 Venorafie vena cava
90232-00 Venorafie unei alte vene
BLOC 733 Repararea venei prin 32766-01 Reconstructia altei vene prin anastomoza directa
anastomoza 33818-08 Reconstructia venei axilare prin anastomoza directa
33818-09 Reconstructia venei brahiale prin anastomoza directa
33818-10 Reconstructia altei vene a membrului superior prin anastomoza directa
33818-11 Reconstructia venei femurale prin anastomoza directa
33818-12 Reconstructia venei poplitee prin anastomoza directa
33818-13 Reconstructia altei vene a membrului inferior prin anastomoza directa
33827-01 Reconstructia venei jugulare prin anastomoza directa
33836-04 Reconstructia venei renale prin anastomoza directa
33836-05 Reconstructia venei porte prin anastomoza directa
33836-06 Reconstructia venei splenice prin anastomoza directa
33836-07 Reconstructia venei mezenterice prin anastomoza directa
33836-08 Reconstructia venei iliace prin anastomoza directa
33836-09 Reconstructia altei vene abdominale prin anastomoza directa
38721-01 Reconstructia venei cave prin anastomoza directa
90216-00 Reconstructia venei subclavii prin anastomoza directa
90216-01 Reconstructia trunchiului venos brahiocefalic prin anastomoza directa
BLOC 734 Repararea venei prin 33821-08 Reconstructia venei axilare prin interpozitia unui grefon
inserarea unui grefon 33821-09 Reconstructia venei brahiale prin interpozitia unui grefon
33821-10 Reconstructia altei vene a membrului superior prin interpozitia unui grefon
33821-11 Reconstructia venei femurale prin interpozitia unui grefon
33821-12 Reconstructia venei poplitee prin interpozitia unui grefon
33821-13 Reconstructia altei vene a membrului inferior prin interpozitia unui grefon
33830-01 Reconstructia venei jugulare prin interpozitia unui grefon
33839-04 Reconstructia venei renale prin interpozitia unui grefon

Centrul National de Management in Sanatate 35


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
33839-05 Reconstructia venei porte prin interpozitia unui grefon
33839-06 Reconstructia venei splenice prin interpozitia unui grefon
33839-07 Reconstructia venei mezenterice prin interpozitia unui grefon
33839-08 Reconstructia venei iliace prin interpozitia unui grefon
33839-09 Reconstructia altei vene abdominale prin interpozitia unui grefon
90217-00 Reconstructia trunchiului venos brahiocefalic prin interpozitia unui grefon
90217-01 Reconstructia venei subclavii prin interpozitia unui grefon
90217-02 Reconstructia venei cave prin interpozitia unui grefon
90233-00 Reconstructia altei vene prin interpozitia unui grefon
BLOC 735 Bypass-ul venos cu grefon 34803-00 Bypass la nivelul venei cave folosind un grefon venos
venos sau sintetic 34803-01 Bypass la nivelul venei cave folosind un grefon sintetic
34806-00 Bypass extraanatomic safeno-iliac
34806-01 Bypass extraanatomic safeno-femural
34809-00 Bypass la nivelul venei femurale
34812-00 Bypass la nivelul altei vene folosind un grefon venos
34812-01 Bypass la nivelul altei vene folosind un grefon sintetic
BLOC 736 Alte proceduri reparatorii la 34818-00 Refacerea unor valve de la nivelul unei vene
nivelul venelor
34821-00 Transplant de vena
BLOC 737 Proceduri de reoperare la
nivelul venelor 32514-00 Reoperatie pentru vene varicoase

BLOC 738 Cateterizarea venoasa 13300-00 Cateterizarea/ canularea unei alte vene la nou-nascut
13300-01 Cateterizarea/ canularea unei vene a scalpului la nou-nascut
13300-02 Cateterizarea/ canularea a venei ombilicale la nou-nascut
13319-00 Cateterizarea/ canularea unei vene centrale la nou-nascut
13815-00 Cateterizarea unei vene centrale
13815-01 Cateterizarea percutana a unei vene centrale
34521-02 Cateterizarea/ canularea unei vene intraabdominale
34530-04 Scoaterea unui cateter venos
90220-00 Cateterizarea/ canularea unei alte vene
BLOC 739 Alte proceduri asupra
venelor
90222-01 Alte proceduri la nivelul venelor

7BLOC 40 Proceduri de examinare a


altor zone vasculare 35324-00 Angioscopie

BLOC 741 Cateterizare venoasa sau


Cateterizare percutana a venelor sau arterelor periferice pentru administrarea unor
arteriala periferica 35317-00
substante trombolitice sau chimioterapice prin perfuzie continua
chirurgicala
Cateterizare percutana a venelor sau arterelor periferice pentru administrarea unor
35319-00
substante trombolitice sau chimioterapice prin tehnica "puls spray"
Cateterizare intraoperatorie  a venelor sau arterelor periferice  pentru administrarea
35320-00
unor substante trombolitice sau chimioterapice
BLOC 742 Alte proceduri de aplicare,
30213-01 Administrarea de agent la nivelul teleangiectaziilor de la nivelul capului sau gatului
insertie sau evacuare pe
alte segmente vasculare 35360-00 Indepartarea percutanata a unui corp strain intravascular
35360-01 Indepartarea de corp strain intravascular, pe cale chirurgicala
45027-01 Administrare de agent intr-o anomalie vasculara
BLOC 743 Distructia leziunilor 30213-00 Diatermie la nivelul teleangiectaziilor capului sau gatului
vasculare
45027-00 Cauterizarea unei anomalii vasculare

BLOC 744 Fotocoagularea cu LASER a Fotocoagulare cu LASER a unor vase sagvine de la nivelul unei leziuni cutanate
14100-00
leziunii vasculare cutanate vasculare, laser continuu, vase sanguine individuale
14106-00 Fotocoagulare cu LASER, pe o arie larga, a unei leziuni cutanate vasculare, laser puls
BLOC 745 Intreruperea vaselor ce
34121-02 Intreruperea unor vase ce alimenteaza o fistula arterio-venoasa la nivelul unui membru
alimenteaza fistula arterio-
venoasa
34124-02 Intreruperea unor vase ce alimenteaza o fistula arterio-venoasa la nivelul gatului

34127-02 Intreruperea unor vase ce alimenteaza o fistula arterio-venoasa la nivel abdominal


BLOC 746 Alte proceduri cu distructie Controlul hemoragiei postoperatorii sau trombozei dupa procedura la nivelul vaselor
33845-00
la nivel vascular intraabdominale
Controlul hemoragiei postoperatorii sau trombozei unei extremitati dupa procedura la
33848-00
nivelul vaselor
BLOC 747 Biopsia de vas sangvin
30075-20 Biopsia unui vas sangvin

BLOC 748 Excizia anomaliei vasculare Excizia unei anomalii vasculare mici la nivelul pielii si tesutului subcutanat sau a unei
45030-00
suprafete mucoase
Excizia unei anomalii vasculare mari la nivelul pielii si tesutului subcutanat sau a unei
45033-00
suprafete mucoase
45033-01 Excizia unei anomalii vasculare la nivelul glandei parotide

Centrul National de Management in Sanatate 36


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
45033-02 Excizia unei anomalii vasculare la nivelul tavanului gurii
45033-03 Excizia unei anomalii vasculare la nivelul limbii
45033-04 Excizia unei anomalii vasculare la nivelul muschiului sau nervului facial
45033-05 Excizia unei anomalii vasculare la nivelul sanului
45033-06 Excizia unei anomalii vasculare la alt nivel
45036-00 Excizia unei anomalii vasculare la nivelul gatului
BLOC 750 Excizia fistulei arterio- 34115-00 Excizia sau ligatura unei fistule arterio-venoase simple la nivelul gatului
venoase de la nivelul
gatului 34115-01 Excizia sau ligatura unei fistule arterio-venoase complexe la nivelul gatului

BLOC 751 Excizia fistulei arterio- 34112-00 Excizia sau ligatura unei fistule arterio-venoase simple la nivelul unui membru
venoase de la nivelul
membrului 34112-01 Excizia sau ligatura unei fistule arterio-venoase complexe la nivelul unui membru

BLOC 752 Excizia fistulei arterio- 34118-00 Excizia sau ligatura unei fistule arterio-venoase simple la nivel abdominal
venoase de la nivelul
abdomenului 34118-01 Excizia sau ligatura unei fistule arterio-venoase complexe la nivel abdominal

BLOC 753 Alte proceduri excizionale 34157-00 Excizia unui grefon introdus prin bypass situat la nivelul gatului
asupra zonelor vasculare 34169-00 Excizia unui grefon introdus prin bypass situat la nivelul trunchiului
Excizia unui grefon introdus prin bypass situat la nivelul axilo-femural sau femuro-
34172-00
femural
34175-00 Excizia unui grefon introdus prin bypass situat la nivelul unui membru
BLOC 754 Angioplastia transluminala 35303-06 Angioplastie transluminala percutana cu balon
cu balon 35303-07 Angioplastie intraoperatorie transluminala cu balon
35307-00 Angioplastie transluminala percutanata la o artera carotida, stentare unica
35307-01 Angioplastie transluminala percutanata la o artera carotida, stentare multipla
35309-06 Angioplastie transluminala percutana cu balon si stentare, unica
35309-07 Angioplastie transluminala percutana cu balon si stentare, multipla
35309-08 Angioplastie transluminala intraoperatorie cu balon si stentare unica
35309-09 Angioplastie transluminala intraoperatorie cu balon si stentare multipla
BLOC 758 Angioplastia cu LASER la 35315-00 Angioplastie percutana cu LASER la nivelul vaselor periferice
nivelul vaselor periferice
35315-01 Angioplstie intraoperatorie cu LASER la nivelul vaselor periferice

BLOC 759 Repararea fistulei arterio- Repararea unei fistule arterio-venoase simple la nivelul gatului cu refacerea fluxului
34124-00
venoase de la nivelul arterial si venos
gatului Repararea unei fistule arterio-venoase complexe la nivelul gatului cu refacerea fluxului
34124-01
arterial si venos
BLOC 760 Repararea fistulei arterio- Repararea unei fistule arterio-venoase simple la nivelul unei extremitati cu refacerea
34121-00
venoase de la nivelul fluxului arterial si venos
extremitatii Repararea unei fistule arterio-venoase complexe la nivelul unei extremitati cu refacerea
34121-01
fluxului arterial si venos
BLOC 761 Repararea fistulei arterio- Repararea unei fistule arterio-venoase simple la nivel abdominal cu refacerea fluxului
34127-00
venoase de la nivelul arterial si venos
abdomenului Repararea unei fistule arterio-venoase complexe la nivel abdominal cu refacerea
34127-01
fluxului arterial si venos
BLOC 762 Alte proceduri reparatorii la 33116-00 Repararea endovasculara a unui anevrism
nivel vascular 38733-01 Crearea unui sunt cavo-pulmonar
90231-00 Inlocuirea unui grefon de la nivelul trunchiului
BLOC 763 Proceduri de reoperare la
nivelul altor segmente Descoperirea pentru reinterventie la nivelul arterelor sau venelor gatului, abdomenului
35202-00
vasculare sau membrelor

BLOC 764 Proceduri pentru suntul 13106-00 Trombectomie la nivelul unui sunt extern arterio-venos
arterio-venos extern 34500-00 Insertia unui sunt extern arterio-venos
34500-01 Inlocuirea unui sunt extern arterio-venos
34506-00 Excizia unui sunt extern arterio-venos
BLOC 765 Proceduri pentru fistula
34130-00 Inchiderea unei fistule arterio-venoase creata dupa interventie la nivelul membrului
arterio-venoasa chirurgicala
34509-00 Efectuarea unei fistule arterio-venoase nativa (cu vena) la nivelul membrului inferior

34509-01 Efectuarea unei fistule arterio-venoase nativa (cu vena) la nivelul membrului superior
34512-00 Efectuarea unei fistule arterio-venoase cu grefon
34512-01 Efectuarea unei fistule arterio-venoase cu proteza
34515-00 Trombectomie la nivelul unei fistule arterio-venoase
34518-00 Repararea unei fistule arterio-venoase create dupa interventie
34518-01 Repararea dispozitivului protetic de acces arterio-venos
BLOC 766 Dispozitivul pentru acces 34528-02 Insertia de dispozitiv pentru acces vascular
vacular 34530-05 Extragerea dispozitivului de acces vascular
34530-06 Revizia dispozitivului de acces vascular
BLOC 768 Embolizarea prin 35321-02 Embolizare prin cateterizare a arterelor intracraniene, neclasata in alta parte
transcateterizarea vaselor 35321-03 Embolizare prin cateterizare a vaselor sanguine, fata si gat
de sange 35321-04 Embolizare prin cateterizare a vaselor sanguine, torace
35321-05 Embolizare prin cateterizare a vaselor sanguine, abdomen
35321-06 Embolizare prin cateterizare a vaselor sanguine, pelvis

Centrul National de Management in Sanatate 37


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
35321-07 Embolizare prin cateterizare a vaselor sanguine ale membrelor
35321-08 Embolizare prin cateterizare a venelor intracraniene, neclasata in alta parte
35321-10 Embolizare prin cateterizare a altor vase sanguine
BLOC 777 Alte proceduri pe artere si 30058-01 Controlul hemoragiei postoperatorii, neclasata in alta parte
vene 90223-01 Alte proceduri vasculare
CAPITOL 9 Proceduri la BLOC 800 Biopsia de maduva osoasa 30081-00 Biopsia de maduva osoasa
nivelul sangelui 30084-00 Biopsia percutanata de maduva osoasa
si organelor 30087-00 Biopsia aspirativa de maduva osoasa
hematopoietice BLOC 801 Alte proceduri excizionale
asupra maduvei osoase 13700-00 Procurarea de maduva osoasa pentru transplant

BLOC 802 Transplantul de maduva Transplantul de maduva osoasa sau celule stem alogenice, donator compatibil, fara
13706-00
osoasa/ celule stem procesare in vitro
Transplantul de maduva osoasa sau celule stem alogenice, donator compatibil, cu
13706-06
procesare in vitro
13706-07 Transplantul de maduva osoasa sau celule stem autologe, fara procesare in vitro

13706-08 Transplantul de maduva osoasa sau celule stem autologe, cu procesare in vitro
Transplantul de maduva osoasa sau celule stem alogenice, alt donator, fara procesare
13706-09
in vitro
Transplantul de maduva osoasa sau celule stem alogenice, alt donator, cu procesare in
13706-10
vitro
BLOC 803 Alte proceduri asupra
maduvei osoase 90280-00 Alte proceduri asupra maduvei osoase

BLOC 804 Proceduri incizionale asupra 30317-00 Re-explorare de ganglion limfatic cervical
structurilor limfatice 90281-00 Incizie de structura limfatica
BLOC 805 Biopsia de structura 30075-00 Biopsia de ganglion limfatic
limfatica 30096-00 Biopsia de ganglion limfatic scalen
BLOC 806 Proceduri excizionale 31423-00 Excizia de ganglion limfatic cervical
asupra ganglionilor limfatici 31423-01 Excizia regionala de ganglioni limfatici cervicali
cervicali
31435-00 Excizia radicala de ganglioni limfatici cervicali
BLOC 807 Excizia de ganglion limfatic
mamar intern 30075-11 Excizia de ganglion limfatic mamar intern

BLOC 808 Proceduri excizionale 30300-00 Biopsia nodului limfatic santinela


asupra ganglionilor limfatici 30332-00 Excizia de ganglion limfatic axilar
axilari 30335-00 Excizia regionala de ganglioni limfatici axilari
30336-00 Excizia radicala de ganglioni limfatici axilari
BLOC 809 Proceduri excizionale 30329-00 Excizia de ganglion limfatic inghinal
asupra ganglionilor limfatici 30329-01 Excizia regionala de ganglioni limfatici inghinali
inghinali
30330-00 Excizia radicala de ganglioni limfatici inghinali
BLOC 810 Proceduri excizionale 35551-00 Limfadenectomia radicala pelvina laparoscopica, pentru neoplasm ginecologic
asupra ganglionilor limfatici 35551-01 Limfadenectomia radicala pelvina pentru neoplasm ginecologic
pentru neoplasmele Prelevare laparoscopica de ganglion limfatic pelvin sau abdominal pentru stadializarea
35723-00
ginecologice neoplasmelor ginecologice
Prelevare de ganglion limfatic pelvin sau abdominal pentru stadializarea neoplasmelor
35723-01
ginecologice
Prelevare laparoscopica de ganglion limfatic para-aortic pentru stadializarea
35723-02
neoplasmelor ginecologice
Prelevare de ganglion limfatic para-aortic pentru stadializarea neoplasmelor
35723-03
ginecologice
BLOC 811 Proceduri excizionale 37607-00 Limfadenectomia retroperitoneala radicala
asupra ganglionilor limfatici 37610-00 Limfadenectomia retroperitoneala radicala, subsecventa
cu alte localizari 90282-00 Excizia de ganglion limfatic in alte zone
90282-01 Limfadenectomia regionala in alte zone
90282-02 Limfadenectomia radicala in alte zone
BLOC 812 Alte proceduri asupra 90283-00 Alte proceduri asupra structurilor limfatice
structurilor limfatice 90284-00 Indepartarea percutanata de limfocel
90284-01 Indepartarea laparoscopica a limfocelului
90284-02 Extragerea limfocelului
BLOC 813 Proceduri incizionale asupra
splinei
30375-20 Splenotomia

BLOC 814 Biopsia de splina 30075-09 Biopsia de splina


30094-03 Biopsia percutana (cu ac) de splina
BLOC 815 Alte proceduri excizionale 30596-00 Splenectomia partiala
asupra splinei 30597-00 Splenectomia
31470-00 Splenectomia laparoscopica
BLOC 816 Reparatia de splina
30596-01 Splenorafia

Centrul National de Management in Sanatate 38


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 817 Alte proceduri asupra
splinei 30375-21 Alte proceduri asupra splinei

CAPITOL 10 Proceduri la BLOC 850 Esofagoscopia 30473-03 Esofagoscopia flexibila


nivelul 41816-00 Esofagoscopia rigida
sistemului BLOC 851 Scleroterapia endoscopica a 30476-00 Administrarea endoscopica de agent in leziunile esofagiene nonhemoragice
digestiv leziunii esofagiene Administrarea endoscopica de agent in leziunile jonctiunii esofagogastrice
30476-01
nonhemoragice
30478-06 Administrarea endoscopica de agent in leziunile esofagiene hemoragice
30478-09 Administrarea endoscopica de agent in leziunile jonctiunii esofagogastrice hemoragice
BLOC 852 Extragerea de corp strain 30478-10 Esofagoscopia cu extragerea corpilor straini
din esofag

41825-00 Esofagoscopia rigida cu extragerea corpilor straini

BLOC 853 Alte proceduri de aplicare, 30490-00 Insertia endoscopica a protezelor esofagiene
insertie sau extragere la 30490-01 Inlocuirea endoscopica a protezei esofagiene
nivelul esofagului
30490-02 Indepartarea endoscopica a protezei esofagiene

BLOC 854 Esofago-gastro-miotomia 30532-00 Esofagogastromiotomia laparoscopica


30532-02 Esogastromiotomia abdominala
30532-04 Esofagogastromiotomia toracica
BLOC 855 Alte proceduri incizionale la
30293-02 Esofagotomia
nivelul esofagului
BLOC 856 Proceduri cu distructie la 30476-02 Bandarea endoscopica a varicelor esofagiene
nivelul esofagului 30478-11 Esofagoscopia cu diatermie
30478-12 Esofagoscopia cu termocoagulare
30478-19 Esofagoscopia cu alt tip de coagulare
30479-00 Terapia endoscopica cu laser la nivelul esofagului
BLOC 857 Esofagectomie (pediatrie) 43906-00 Esofagectomie partiala cu anastomoza (pediatrie)
43906-01 Esofagectomie totala cu anastomoza (pediatrie)
BLOC 858 Esofagectomia prin abord Esofagectomia prin abord abdominal si toracic cu anastomoza toracica, interpozitia si
30545-00
abdominal si toracic anastomoza de colon
Esofagectomia prin abord abdominal si toracic cu anastomoza toracica folosind
30545-01
reconstructia cu ansa in Y a la Roux
Esofagectomia prin abord abdominal si toracic cu anastomoza cervicala, interpozitia si
30550-00
anastomoza de colon
Esofagectomia prin abord abdominal si toracic cu anastomoza cervicala folosind
30550-01
reconstructia in Y a la Roux
BLOC 859 Esofagectomia prin abord Esofagectomia transhiatala prin abord cervical si abdominal cu anastomoza esofago-
30541-00
abdominal si cervical gastrica
Esofagectomia transhiatala prin abord cervical si abdominal cu anastomoza esofago-
30541-01
jejunala
BLOC 860 Esofagectomia prin abord Esofagectomia prin abord abdominal si transtoracic, cu esofagogastroanastomoza
30535-00
abdominal si transtoracic toracica
Esofagectomia prin abord abdominal si transtoracic, cu esofagogastroanastomoza
30536-00
cervicala
30536-01 Esofagectomia prin abord abdominal si transtoracic, cu esofagostomie cervicala
BLOC 861 Alte proceduri de excizie la 30294-00 Esofagectomia cervicala
nivelul esofagului 30473-04 Esofagoscopia cu biopsie
30478-13 Esofagoscopia cu excizia leziunii
30559-00 Excizia locala a leziunilor esofagiene
41822-00 Esofagoscopia rigida cu biopsie
90297-00 Rezectie endoscopica a mucoasei esofagului
BLOC 862 Dilatatia esofagului 41819-00 Alte dilatari esofagiene endoscopice
41828-00 Dilatarea non-endoscopica a esofagului
41831-00 Dilatarea endoscopica pneumatica a esofagului
41832-00 Dilatarea endoscopica cu balon a esofagului
BLOC 863 Esofago-gastro-miotomia si 30532-05 Esofagogastromiotomia laparoscopica cu inchiderea hiatusului diafragmatic
reconstructia prin abord 30533-04 Esofagogastromiotomia laparoscopica cu fundoplastie
laparoscopic Esofagogastromiotomia laparoscopica cu inchiderea hiatusului diafragmatic si
30533-05
fundoplastie
BLOC 864 Esofago-gastro-miotomia si
30532-01 Esofagogastromiotomia pe cale abdominala cu inchiderea hiatusului diafragmatic
reconstructia pe cale
abdominala 30533-00 Esofagogastromiotomia pe cale abdominala cu fundoplastie
Esofagogastromiotomia pe cale abdominala cu inchiderea hiatusului diafragmatic si
30533-01
fundoplastie
BLOC 865 Esofago-gastro-miotomia si 30532-03 Esofagogastromiotomia pe cale toracica cu inchiderea hiatusului diafragmatic
reconstructia prin abord 30533-02 Esofagogastromiotomia pe cale toracica cu fundoplastie
toracic Esofagogastromiotomia pe cale toracica cu inchiderea hiatusului diafragmatic si
30533-03
fundoplastie
BLOC 866 Cura atreziei esofagiene 43843-00 Cura atreziei esofagiene
43843-01 Cura atreziei esofagiene si cura fistulei traheo-esofagiene distale

Centrul National de Management in Sanatate 39


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA

43843-02 Cura atreziei esofagiene si cura fistulelor traheo-esofagiene proximale sau multiple
43855-00 Anastomoza primara intarziata a atreziei esofagiene
43903-00 Esofagoplastia cu intestin, pediatrica
BLOC 867 Alte proceduri reparatorii la 30293-00 Esofagostomia
nivelul esofagului 30293-01 Inchiderea esofagostomiei
30560-00 Cura perforatiei esofagiene
30606-00 Transectiunea esofagiana cu stapler
90300-00 Cura duplicatiei esofagiene
BLOC 868 Proceduri de reconstructie 30554-00 Esofagectomia cu reconstructie cu ansa jejunala libera
la nivelul esofagului 30554-01 Esofagectomia cu reconstructie cu alt tip de segment digestiv liber
90954-00 Alte reconstructii ale esofagului
BLOC 869 Alte proceduri la nivelul 38456-20 Alte proceduri intratoracice pe esofag
esofagului
90301-00 Alte procedee pe esofag

BLOC 870 Proceduri de aplicare, 30478-07 Administrarea endoscopica de agent in leziunile stomacale sau duodenale
insertie sau extragere la 30478-08 Indepartarea  tubului de gastrostomie
nivelul stomacului 30481-00 Gastrostomia percutanata endoscopica-montajul initial
30482-00 Gastrostomia percutanata endoscopica -montajul iterativ
30483-00 Gastrostomia percutanata nonendoscopica
BLOC 871 Gastrotomia 30375-06 Gastrotomia  
30375-15 Gastrotomia cu extragerea corpilor straini
BLOC 872 Vagotomia 30496-00 Vagotomia selectiva
30499-00 Vagotomia inalt selectiva
BLOC 873 Alte proceduri incizionale la 30375-22 Gastroscopia transabdominala
nivelul stomacului 43930-00 Piloromiotomia
BLOC 874 Proceduri cu distructie la 30476-03 Bandarea endoscopica a varicelor gastrice
nivelul stomacului
30505-00 Controlul sangerarii ulcerului peptic
BLOC 875 Gastrectomia partiala 30518-00 Gastrectomia partiala distala cu anastomoza gastroduodenala
30518-01 Gastrectomia partiala distala cu anastomoza gastrojejunala
30518-02 Gastrectomia partiala proximala cu anastomoza esofagogastrica
BLOC 876 Gastrectomia partiala dupa Gastrectomia partiala cu anastomoza gastroduodenala ca urmare a unei proceduri
30503-00
o procedura anterioara anterioare pentru ulcer peptic
pentru boala ulceroasa Gastrectomia partiala cu anastomoza gastrojejunala ca urmare a unei proceduri
30503-01
peptica anterioare pentru ulcer peptic
Gastrectomia partiala cu reconstructie cu ansa in Y a la Roux, ca urmare a unei
30503-02
proceduri anterioare pentru ulcer peptic
BLOC 877 Vagotomia selectiva cu 30497-00 Vagotomia selectiva cu gastrectomie partiala si gastroduodenoanastomoza
gastrectomie partiala 30497-01 Vagotomia selectiva cu gastrectomie partiala si gastrojejunoanastomoza
30497-02 Vagotomia selectiva cu gastrectomie partiala si reconstructie cu ansa in Y a la Roux
BLOC 878 Vagotomia selectiva cu Vagotomia selectiva cu gastrectomie partiala si gastroduodenoanastomoza, ca urmare
30503-03
gastrectomie partiala dupa a unor proceduri anterioare pentru ulcer peptic
o procedura anterioara Vagotomia selectiva cu gastrectomie partiala si gastrojejunoanastomoza, ca urmare a
30503-04
pentru boala ulceroasa unor proceduri anterioare pentru ulcer peptic
peptica Vagotomia selectiva cu gastrectomie partiala si reconstructie cu ansa in Y a la Roux, ca
30503-05
urmare a unor proceduri anterioare pentru ulcer peptic
BLOC 879 Alte gastrectomii 30521-00 Gastrectomia totala
30523-00 Gastrectomia subtotala
30524-00 Gastrectomia radicala
BLOC 880 Alte proceduri excizionale la 30075-12 Biopsia stomacului
nivelul stomacului 30509-00 Controlul sangerarii ulcerului peptic prin rezectie gastrica
30520-00 Excizia locala a leziunii stomacale
90297-01 Rezectie endoscopica a mucoasei stomacului
BLOC 881 Gastrostomia sau gastro- 30375-07 Gastrostomia
enterostomia 30515-00 Gastroenterostomia
90302-00 Gastrostomia cu trecerea unui tub transanastomotic
BLO C882 Dilatatia endoscopica a 30475-00 Dilatatia endoscopica a stricturii gastrice
stricturii gastrice 30475-01 Dilatatia endoscopica a stricturii gastro-duodenale
BLOC 883 Piloroplastia
30375-13 Piloroplastia

BLOC 884 Alta vagotomie cu reparare 30496-01 Vagotomia selectiva cu piloroplastie


30496-02 Vagotomia selectiva cu gastroenterostomia
30500-00 Vagotomia ultraselectiva cu duodenoplastie
30502-00 Vagotomia ultraselectiva cu dilatatia pilorului
BLOC 886 Fundoplastia 30527-00 Fundoplastia, prin abord laparoscopic
30527-01 Fundoplastia, prin abord laparoscopic, cu inchiderea hiatus-ului diafragmatic
30527-02 Fundoplastia, prin abord abdominal
30527-03 Fundoplastia, prin abord abdominal, cu ichiderea hiatusului diafragmatic
30527-04 Fundoplastia, prin abord transtoracic
30527-05 Fundoplastia, prin abord transtoracic cu inchiderea hiatusului diafragmatic
30529-00 Fundoplastia, prin abord abdominal, cu esofagoplastie

Centrul National de Management in Sanatate 40


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
30529-01 Fundoplastia, prin abord transtoracic, cu esofagoplastie
30530-00 Fundoplastia cu cardiopexie
31466-00 Corectarea fundoplastiei
BLOC 887 Alte proceduri reparatorii la 30375-10 Sutura ulcerului perforat
nivelul stomacului 30375-12 Reducerea volvulusului gastric
90296-00 Controlul endoscopic al ulcerului peptic sau al sangerarii
90303-00 Repararea duplicarii gastrice
90304-00 Alte reparari ale stomacului
90339-00 Inchiderea gastrostomei
90342-02 Sutura laceratiei stomacului
BLOC 888 Proceduri de reconstructie 30517-00 Reconstructia piloroplastiei
la nivelul stomacului
30517-01 Reconstructia gastroenterostomiei

BLOC 889 Proceduri pentru obezitatea 14215-00 Corectarea bandarii gastrice


morbida 30511-00 Reductia gastrica
30511-01 Reductia gastrica laparoscopica
30512-00 Bypass-ul gastric
30512-01 Derivatie biliopancreatica, laparoscopica
30512-02 Derivatie biliopancreatica
30514-00 Anularea chirurgicala a procedeelor pentru obezitatea morbida
90950-00 Inseria balonului gastric
BLOC 890 Alte proceduri la nivelul
stomacului 90305-00 Alte proceduri pe stomac

BLOC 891 Explorarea intestinului 30581-01 Explorarea duodenului


subtire 32095-00 Examinarea endoscopica a intestinului subtire prin stoma artificiala
BLOC 892 Proceduri de aplicare, 30478-05 Jejunostomia endoscopica percutanata
insertie sau extragere la 30487-00 Intubarea intestinului subtire
nivelul intestinului subtire 31462-00 Insertia tubului de hranire prin jejunostomie
90306-00 Insertia laparoscopica a tubului de hranire prin jejunostomie
92068-00 Insertie endoscopica de proteza duodenala
92068-01 Inlocuirea endoscopica a protezei duodenale
92068-02 Indepartarea endoscopica a protezei duodenale
BLOC 893 Enterotomia 30375-03 Enterotomia pe intestinul subtire
30568-00 Examinarea endoscopica a intestinului subtire prin enterotomia intraoperatorie
BLOC 894 Alte proceduri incizionale la
nivelul intestinului subtire 30569-00 Examinarea endoscopica a intestinului subtire prin laparotomie

BLOC 895 Rezectia intestinului subtire 30565-00 Rezectia intestinului subtire cu formarea unei stome
30566-00 Rezectia intestinului subtire cu anastomoza
BLOC 896 Alte proceduri de excizie la 30075-13 Biopsia intestinului subtire
nivelul intestinului subtire 30375-09 Excizia diverticului Meckel
30580-00 Excizia leziunii duodenale
BLOC 897 Stome la nivelul intestinului 30375-01 Alte enterostomii
subtire 30375-29 Ileostomia temporara
30515-01 Enterocolostomia
30515-02 Enteroenterostomia
32069-00 Constructia rezervorului de ileostomie
43807-00 Duodenoduodenostomia
BLOC 898 Proceduri reductive la 30375-08 Reducerea invaginatiei intestinului subtire
nivelul intestinului subtire
30375-18 Reducerea volvulusului intestinului subtire

BLOC 899 Inchiderea stomei 30562-00 Inchiderea ansei de ileostomie


intestinului subtire 30562-01 Inchiderea ileostomei cu refacerea continuitatii intestinale, fara rezectie
30562-04 Inchiderea altor stome ale intestinului subtire
BLOC 900 Repararea intestinului 43810-00 Refacerea continuitatii intestinului subtire cu anastomoza unica
subtire 43810-01 Refacerea continuitatii intestinului subtire cu anastomoze multiple
BLOC 901 Alte proceduri reparatorii la 30375-19 Alte reparatii ale intestinului subtire
nivelul intestinului subtire 30375-24 Sutura intestinului subtire
30382-00 Cura radicala a fistulei enterocutanate a intestinului subtire
30382-01 Cura percutanata a fistulei enterocutanate a intestinului subtire
30564-00 Plastia stricturilor intestinului subtire
90340-00 Cura fistulei intestinului subtire
BLOC 902 Revizia stomei si a 30563-00 Revizia stomei intestinului subtire
rezervorului de ileostomie
32069-01 Revizia rezervorului de ileostomie

BLOC 903 Alte proceduri la nivelul


intestinului subtire 90307-00 Alte proceduri pe intestinul subtire

BLOC 904 Sigmoidoscopia rigida 32075-00 Sigmoidoscopia rigida

Centrul National de Management in Sanatate 41


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 905 Colonoscopia flexibila 32084-00 Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica
32084-02 Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu administrarea agentului de tatuaje
32090-00 Colonoscopia flexibila pana la cec
32090-02 Colonoscopia flexibila pana la cec, cu administrarea agentului de tatuaje
BLOC 906 Proceduri de aplicare, 32186-00 Lavajul colonic intraoperator
insertie sau extragere la 90295-00 Insertie endoscopica de proteza colonica
nivelul intestinului gros 90295-01 Inlocuirea endoscopica a protezei colonice
90295-02 Indepartarea endoscopica a protezei colonice
BLOC 907 Proceduri incizionale la 30375-02 Colotomia
nivelul intestinului gros 30375-23 Examinarea endoscopica a intestinului gros via laparotomie
BLOC 908 Proceduri cu distructie la 30479-02 Terapia endoscopica cu laser intestinului gros
nivelul intestinului gros
90308-00 Distructia endoscopica la nivelul intestinului gros
BLOC 909 Biopsia intestinului gros 30075-14 Biopsia intestinului gros
BLOC 910 Sigmoidoscopia rigida cu 32075-01 Sigmoidoscopia rigida cu biopsie
excizie Sigmoidoscopia rigida cu polipectomie, implicand indepartarea a mai putin sau egal cu 9
32078-00
polipi
Sigmoidoscopia rigida cu polipectomie, implicand indepartarea a mai mult sau egal cu
32081-00
10 polipi
BLOC 911 Colonoscopia flexibila cu 32084-01 Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu biopsie
excizie 32087-00 Colonoscopia flexibila pana la flexura hepatica, cu polipectomie
32090-01 Colonoscopia flexibila pana la cec, cu biopsie
32093-00 Colonoscopia flexibila pana la cec, cu polipectomie
BLOC 913 Colectomia 32000-00 Excizia limitata a intestinului gros cu exteriorizare in stoma
32000-01 Hemicolectomia dreapta cu colostomie
32003-00 Excizia limitata a intestinului gros cu anastomoza
32003-01 Hemicolectomie dreapta cu anastomoza
32004-00 Colectomie subtotala cu colostomie
32004-01 Hemicolectomia dreapta extinsa cu formare de stoma
32005-00 Colectomia subtotala cu anastomoza
32005-01 Hemicolectomia dreapta extinsa cu anastomoza
32006-00 Hemicolectomie stanga cu anastomoza
32006-01 Hemicolectomie stanga cu colostomie
32009-00 Colectomie totala cu ileostomie
32012-00 Colectomie totala cu anastomoza ileorectala
BLOC 914 Alte proceduri de excizie la 32029-00 Confectionarea rezervorului colonic
nivelul intestinului gros 90297-02 Rezectie endoscopica a mucoasei intestinului gros
90959-00 Excizia altor leziuni ale intestinului gros
BLOC 915 Alte stome ale intestinului 30375-00 Cecostomia
gros 30375-04 Alte colostomii
30375-28 Colostomia temporara
BLOC 916 Proceduri reductive la 30375-11 Reducerea invaginatiei intestinului gros
nivelul intestinului gros 30375-17 Reducerea volvulusului intestinului gros
43801-00 Corectia malrotatiei intestinale
BLOC 917 Alte interventii reparatorii 30375-25 Sutura laceratiei intestinului gros
la nivelul intestinului gros 30382-02 Cura radicala a fistulei enterocutanate a intestinului gros
30382-03 Cura percutanata a fistulei enterocutanate a intestinului gros
30562-02 Inchiderea colostomiei temporare
30562-03 Inchiderea colostomei cu refacerea continuitatii intestinale
30562-05 Inchiderea altor stome ale intestinului gros
32033-00 Refacerea continuitatii intestinale dupa operatia Hartmann
32094-00 Dilatatia endoscopica a stricturii colorectale
43816-02 Alte interventii reparatorii pe intestinul gros
90340-01 Cura fistulei intestinului gros
90951-00 Colopexia
BLOC 918 Proceduri de revizie la 30563-01 Revizia stomei intestinului gros
nivelul intestinului gros
32029-01 Revizia rezervorului colonic

BLOC 924 Proceduri pentu hernia 43870-00 Cura minora a herniei ombilicale
ombilicala 43873-00 Cura majora a herniei ombilicale
43873-01 Crearea unui buzunar prostetic pentru hernia ombilicala
43873-02 Inchidere primara amanata pentru hernia ombilicala, dupa crearea buzunarului protetic
BLOC 925 Alte proceduri pe intestinul 32183-00 Proceduri de suspensie intestinala inainte de radioterapie
gros
90310-00 Alte proceduri pe intestinul gros

BLOC 926 Apendicectomia 30571-00 Apendicectomia


30572-00 Apendicectomia laparoscopica
BLOC 927 Alte proceduri la nivelul 30375-30 Apendicostomia
apendicelui 90311-00 Alte proceduri pe apendice

Centrul National de Management in Sanatate 42


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 928 Proceduri de examinare a
rectului sau anusului
32171-00 Examinarea anorectala

BLOC 929 Proceduri de aplicare, 32120-00 Insertia suturii anale pentru prolapsul anorectal
insertie sau extragere la 32132-01 Scleroterapia in prolapsul de mucoasa rectala
nivelul rectului sau anusului 32166-00 Insertia seton-ului anal
32166-01 Revizia seton-ului anal
32166-02 Indepartarea seton-ului anal
32212-00 Aplicare de formol pe regiunea anorectala
90295-03 Insertie endoscopica de proteza rectala
90295-04 Inlocuirea endoscopica a protezei rectale
90295-05 Indepartarea endoscopica a protezei rectale
90344-00 Administrarea de opturator biologic pe regiunea anorectala
90344-01 Administrarea unui alt agent terapeutic pe regiunea anorectala
BLOC 930 Proceduri incizionale la 32114-00 Dilatatia anala a stenozei anale
nivelul rectului sau anusului 32147-00 Trombectomia externa
32174-00 Drenajul abcesului intraanal
32174-01 Drenajul abcesului perianal
32174-02 Drenajul abcesului fosei ischiorectale
90338-00 Incizia rectului sau anusului
BLOC 931 Proceduri cu distructie la 30479-01 Terapia endoscopica cu laser a rectului
nivelul rectului sau anusului 32135-02 Ligatura cu benzi elastice a mucoasei rectale prolabate
32135-03 Distructia mucoasei rectale prolabate
90312-00 Electrocoagularea tesutului rectal
90312-01 Crioterapia tesutului rectal
90345-00 Controlul hemoragiei rectului sau anusului
BLOC 932 Biopsia rectala sau anala 30071-01 Biopsie aspirativa rectala
30075-34 Biopsia anala
32096-00 Biopsia rectala, toate straturile
BLOC 933 Excizia de leziune sau tesut 32099-00 Excizia per anala submucoasa a leziunilor sau tesutului rectal
rectal sau anal
32103-00 Excizia per anala a leziunii sau tesuturilor rectale prin rectoscopie stereoscopica
32105-00 Excizia per anala a leziunilor sau tesuturilor anorectale, toate straturile
32108-00 Excizia transfincterica a leziunii sau tesuturilor rectale
32111-00 Excizia mucoasei rectale pentru prolapsul rectal
32142-00 Excizia mariscelor hemoroidale
32142-01 Excizia polipului anal
32177-00 Extirparea verucilor anale
90315-00 Excizia endoscopica a leziunilor sau tesutului anal
90315-01 Excizia altor leziuni sau tesut anal
90341-00 Excizia altor leziuni rectale
BLOC 934 Rectosigmoidectomia sau 32030-00 Rectosigmoidectomia cu formare de stoma
proctectomia 32039-00 Proctectomia abdomino-perineala
32047-00 Proctectomia perineala
32060-00 Proctectomia restaurativa
32112-00 Rectosigmoidectomia perineala
43993-01 Rezectia intestinala definitiva cu coborare endoanala
BLOC 935 Rezectia anterioara a 32024-00 Rezectia rectala anterioara inalta
rectului 32025-00 Rezectia rectala anterioara joasa
32026-00 Rezectia rectala anterioara foarte joasa
32028-00 Rezectia rectala foarte joasa restaurativa cu anastomoza coloanala suturata manual
92208-00 Rezectia rectala anterioara, nivel nespecificat
BLOC 936 Proctocolectomia totala 32015-00 Proctocolectomia totala cu ileostomie
32051-00 Proctocolectomia totala cu anastomoza ileo-anala
32051-01 Proctocolectomia totala, cu anastomoza ileo-anala si ileostomie temporara
BLOC 937 Alte proceduri de excizie la 32159-00 Excizia fistulei anale implicand jumatatea inferioara a sfincterului anal
nivelul rectului sau anusului
32159-01 Insertia seton-ului pentru fistula anala implicand jumatatea inferioara a sfincterului anal
Insertia seton-ului si excizia fistulei anale implicand jumatatea inferioara a sfincterului
32159-02
anal
32162-00 Excizia fistulei anale implicand jumatatea superioara a sfincterului anal
Insertia seton-ului pentru fistula anala implicand jumatatea superioara a sfincterului
32162-01
anal
Insertia seton-ului si excizia fistulei anale implicand jumatatea superioara a sfincterului
32162-02
anal
BLOC 938 Anoplastia sau 32123-00 Anoplastia
anorectoplastia 43963-00 Anorectoplastie prin abord perineal
43966-00 Anorectoplastia via laparotomie
BLOC 939 Repararea extrofiei cloacale 43882-00 Cura extrofiei cloacale primare (defect abdominal)
43882-01 Cura extrofiei cloacale secundare
43969-00 Reparatia totala a persistentei cloacale prin abord perineal
43969-01 Reparatia totala a persistentei cloacale prin laparotomie
BLOC 940 Alte proceduri reparatorii 32117-00 Rectopexia abdominala
 la nivelul rectului sau 32126-00 Sfincteroplastie
anusului 32131-00 Repararea perineala a rectocelului

Centrul National de Management in Sanatate 43


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR   COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
32153-00 Dilatatia anala
32165-00 Reparatia fistulei anale cu lambou de mucoasa rectala avansat
32203-00 Graciloplastie anala sau perineala
32203-01 Revizia graciloplastiei anale sau perineale
32206-00 Insertia pacemaker-ului la nivelul neosfincterului cu  gracilis
32210-00 Inlocuirea pacemaker-ului la nivelul neosfincterului cu  gracilis
32210-01 Ajustarea pacemaker-ului la nivelul neosfincterului cu  gracilis
32210-02 Extragerea pacemaker-ului de la nivelul neosfincterului cu  gracilisneosfincter gracilis
32213-00 Insertia electrozilor nervului sacral
32215-00 Ajustarea electrozilor nervului sacral
32216-00 Inlocuirea electrozilor nervului sacral
32218-00 Indepartarea electrozilor nervului sacral
90313-00 Alte reparatii ale rectului
90313-01 Reducerea manuala a prolapsului rectal
90342-00 Sutura laceratiei rectale
90342-01 Sutura laceratiei anale
90769-00 Insertia sfincterului artificial la nivelul intestinului gros
90769-01 Revizia sfincterului artificial la nivelul intestinului gros
90769-02 Indepartarea sfincterului artificial la nivelul intestinului gros
BLOC 941 Proceduri pentru hemoroizi 32132-00 Scleroterapia pentru hemoroizi
32135-00 Ligatura cu benzi elastice a hemoroizilor
32135-01 Distructia hemoroizilor
32138-00 Hemoroidectomia
32138-01 Hemoroidectomia cu LASER
32138-02 Hemoroidectomie capsata
BLOC 942 Alte proceduri  la nivelul 90314-00 Alte proceduri pe rect
rectului sau anusului
90316-00 Alte proceduri pe anus

BLOC 951 Proceduri de aplicare, 90319-01 Punctia transparietohepatica percutanata aspirativa


insertie sau extragere la
nivelul ficatului 90347-00 Administarea de substante terapeutice in ficat

BLOC 952 Proceduri incizionale la


nivelul ficatului 30416-00 Marsupializarea laparoscopica a chistului hepatic

30417-00 Marsupializarea laparoscopica a chisturilor hepatice multiple

30431-00 Drenajul abdominal al abceselor hepatice


30433-00 Drenajul abdominal al abceselor hepatice multiple
BLOC 953 Proceduri excizionale la 30409-00 Biopsia hepatica percutanata (inchisa)
nivelul ficatului 30411-00 Biopsia hepatica intraoperatorie
30412-00 Biopsia hepatica intraoperatorie cu ac
30414-00 Excizia leziunii ficatului
30415-00 Rezectia segmentara a ficatului
30418-00 Lobectomia hepatica
30421-00 Trisegmentectomia hepatica
90298-00 Biopsia hepatica transjugular
90346-00 Hepatectomia totala
BLOC 954 Proceduri reparatorii la 30422-00 Tratamentul laceratiilor hepatice traumatice superficiale
nivelul ficatului 30425-00 Tratamentul laceratiilor hepatice traumatice multiple, profunde
90317-00 Transplantul hepatic
90318-00 Alte reparatii ale ficatului
BLOC 955 Proceduri pentru chistul 30434-00 Evacuarea chistului hidatic hepatic  
hidatic hepatic 30436-00 Evacuarea chistului hidatic hepatic cu omentoplastie sau mieloplastie
30438-00 Chistectomia chistului hidatic hepatic cu drenaj si excizia perichistului
BLOC 956 Alte proceduri la nivelul 30419-00 Crioterapia ficatului
ficatului 50950-00 Ablatia ficatului prin radiofrecventa
90299-00 Alte distructii ale ficatului
90319-00 Alte proceduri pe ficat
BLOC 957 Examinarea colecistului sau 30439-00 Colangiografia intraoperatorie
a tractului biliar 30440-00 Colangiografia transhepatica percutanata  
30442-00 Coledocoscopia
30484-00 Colangiopancreatografia retrograda endoscopica
30484-01 Colangiografia retrograda endoscopica
90372-00 Colangiografia transjejunala pe cale percutanata
BLOC 958 Introducerea unui stent in 30452-01 Coledocoscopia cu trecerea unui stent
tractul biliar 30491-00 Stentarea endoscopica a altor parti ale tractului biliar
30492-00 Stentarea percutanata a tractului biliar
90337-00 Alta stentare a tractului biliar
BLOC 959 Extragerea endoscopica si 30450-00 Extragerea unui calcul din tractul biliar prin tehnici imagistice
percutanata de calcul
30452-02 Coledocoscopia cu extragerea calculilor

BLOC 960 Extragerea si inlocuirea de 30451-00 Alta inlocuire a stentului biliar

Centrul National de Management in Sanatate 44


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
stent biliar 30451-01 Alta extragere a stentului biliar
30451-02 Inlocuirea endoscopica a stentului biliar
30451-03 Extragerea endoscopica a stentului biliar
30492-01 Inlocuirea percutanata a stentului biliar
30492-02 Extragerea percutanata a stentului biliar
BLOC 961 Alte proceduri de aplicare,
insertie sau extragere la
nivelul colectistului sau 90348-00 Aspiratia percutanata a colecistului
canalelor biliare

BLOC 962 Proceduri cu distructie la 90956-00 Litotripsia extracorporeala cu unde de soc (ESWL) a tractului biliar
nivelul colecistului si
tractului biliar 90957-00 Litotripsia extracorporeala cu unde de soc (ESWL) a colecistului

BLOC 963 Incizia colecistului, tractului 30375-26 Colecistotomia


biliar sau sfincterului Oddi 30440-01 Drenaj biliar percutanat
30454-00 Coledocotomia
30457-00 Coledocotomia intrahepatica cu extragerea unui calcul din canalul biliar intrahepatic
30458-01 incizia sfincterului Oddi
30458-03 Extragerea unui calcul din ductul biliar inclavat in sfincterul Oddi
30485-00 Sfincterotomia endoscopica
30485-01 Sfincterotomia endoscopica cu extragerea calcului din canalul biliar comun
BLOC 964 Biopsia colecistului, 30075-15 Biopsia colecistului sau ductului biliar
canalelor biliare sau 30094-04 Biopsia percutanata (cu ac) a colecistului sau ductului biliar
sfincterului Oddi 30458-00 Biopsia din sfincterul Oddi
BLOC 965 Colecistectomia 30443-00 Colecistectomia
30445-00 Colecistectomia laparoscopica
30446-00 Colecistectomia deschisa dupa tentativa de colecistectomie laparascopica
Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin
30448-00
ductul cistic
Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin
30449-00
coledocotomia laparoscopica
30454-01 Colecistectomia cu coledocotomie
30455-00 Colecistectomia cu coledocotomie si anastomoza bilio-intestinala
BLOC 966 Rezectia ductului hepatic 30461-00 Rezectia radicala de porta hepatis
sau a fisurii portale 30463-00 Rezectia radicala a canalelor hepatice
30464-00 Rezectia radicala a canalelor hepatice cu rezectie hepatica segmentara
BLOC 967 Rezectia chistului 43972-00 Rezectia chistului coledocian cu anastomoza la nivelul caii biliare principale
coledocian Rezectia chistului coledocian cu anastomoza la sau deasupra jonctiunii canalelor
43975-00
hepatice
BLOC 968 Alte proceduri de excizie la 30458-02 Excizia locala a leziunilor ductelor biliare si sfincterului Oddi
nivelul sfincterului Oddi,
ductului pancreatic,
colecistului 90294-00 Excizia endoscopica a leziunii ductului biliar sau sfincetrului Oddi

BLOC 969 Stoma vezicii biliare sau a 30375-05 Colecistostomia


cailor biliare 30460-00 Colecistoduodenostomia
30460-01 Colecistoenterostomia
30460-02 Colecistopancreatostomia
30460-03 Coledocoduodenostomia
30460-04 Coledocojejunostomia
30460-05 Coledocoenterostomia
30460-06 Coledocopancreatostomia
30460-07 Hepaticoenterostomia
43978-00 Portoenterostomia
BLOC 970 Derivatii cu ansa exclusa in 30460-08 Bypass-ul entero-biliar cu ansa inY a la Roux
Y a la Roux
30466-00 Bypass al canalului hepatic stang la sistemul biliar periferic folosind ansa in Y a la Roux

30467-00 Bypass al canalului hepatic drept la sistemul biliar periferic folosind ansa in Y a la Roux
BLOC 971 Alte interventii reparatorii 30452-00 Coledocoscopia cu dilatatie
la nivelul sfincterului Oddi, 30458-04 Reparatia sfincterului Oddi
 colecistului sau tractului 30469-00 Reparatia stricturii biliare
biliar 30472-00 Reparatia canalului hepatic
30472-01 Reparatia canalului biliar comun
30494-00 Dilatatia endoscopica a altor parti ale tractului biliar
30495-00 Dilatarea percutana a tractului biliar
90320-00 Alte reparatii ale colecistului
90321-00 Alte reparatii ale tractului biliar
90342-03 Reparatia laceratiei de vezicula biliara
BLOC 972 Proceduri pentru 30602-00 Insertia suntului portocav
hipertensiunea portala 30603-00 Insertia suntului mezentericocav
30605-00 Insertia suntului splenorenal
30606-01 Sutura varicelor gastrice

Centrul National de Management in Sanatate 45


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 973 Alte proceduri la nivelul 90322-00 Alte proceduri pe vezicula biliara
colecistului sau tractului
biliar 90323-00 Alte proceduri pe tractul biliar

BLOC 974 Examinarea pancreasului


30484-02 Pancreatografia retrograda endoscopica

BLOC 975 Proceduri de aplicare, 30491-02 Stentarea endoscopica a ductului pancreatic


insertie sau extragere la 30491-03 Inlocuirea endoscopica a stentului pancreatic
nivelul pancreasului 30491-04 Indepartarea endoscopica a stentului pancreatic
90349-00 Indepartarea endoscopica a calculilor pancreatici
BLOC 976 Proceduri incizionale la 30375-14 Incizia si drenajul pancreasului
nivelul pancreasului 30375-27 Marsupializarea chistului pancreatic
30575-00 Incizia si drenajul abcesului pancreatic
30581-00 Explorarea pancreasului
BLOC 977 Biopsia pancreasului 30075-16 Biopsia pancreatica
30094-05 Biopsia percutanata cu ac a pancreasului
BLOC 978 Pancreatectomia 30583-00 Pancreatectomia distala
30584-00 Duodenopancreatectomia cu formarea unei stome
30593-00 Pancreatectomia
30593-01 Pancreatectomia cu splenectomie
BLOC 979 Alte proceduri de excizie la 30577-00 Disectie pancreatica majora sau retropancreatica
nivelul pancreasului si 30578-00 Excizia leziunii pancreasului sau ductului pancreatic
ductului pancreatic 90294-01 Excizia endoscopica a leziunii pancresului sau ductului pancreatic
BLOC 980 Anastomoza pancreasului 30586-00 Anastomoza duodeno-pancreatica
30586-01 Anastomoza gastro-pancreatica
30587-00 Anastomoza jejuno-pancreatica cu ansa exclusa in Y a la Roux
30589-00 Pancreaticojejunostomia
BLOC 981 Alte proceduri reparatorii la 30458-06 Repararea sfincterului ductului pancreatic
nivelul pancreasului 90324-00 Transplantul de pancreas
90325-00 Alte reparatii ale pancreasului
BLOC 982 Alte proceduri la nivelul
pancreasului 90326-00 Alte proceduri pe pancreas

BLOC 983 Proceduri de aplicare, 30406-00 Paracenteza abdominala


insertie sau extragere la 30408-00 Insertia shuntului peritoneovenos
nivelul abdomenului, 90347-01 Administrarea de aer in cavitatea peritoneala
peritoneului sau omentului 90347-02 Administrarea de agent terapeutic in cavitatea peritoneala
90375-00 Insertia mesei intra-abdominale
90375-01 Inlocuirea mesei intra-abdominale
90375-02 Indepartarea mesei intra-abdominale
90376-00 Inserarea unui dispozitiv de acces peritoneal
90376-01 Revizia unui dispozitiv de acces peritoneal
90376-02 Indepartarea unui dispozitiv de acces peritoneal
BLOC 984 Laparoscopia
30390-00 Laparoscopia
BLOC 985 Laparotomia 30373-00 Laparotomia exploratorie
30384-00 Laparotomia de stadializare pentru limfom
30385-00 Redeschiderea, in postoperator, a plagii in urma interventiei prin laparotomie
35726-01 Laparotomia de stadializare
BLOC 986 Visceroliza 30378-00 Disectia aderentelor abdominale
30393-00 Disectia laparoscopica a aderentelor abdominale
BLOC 987 Alte proceduri incizionale la 30224-01 Drenajul percutanat al abcesului, hematomului sau chistului intraabdominal
nivelul abdomenului, 30224-02 Drenajul percutanat al abcesului retroperitoneal
peritoneului sau omentului 30394-00 Drenajul abcesului, hematomului sau chistului intraabdominal
30394-01 Drenajul laparoscopic al unui chist, hematom sau abces intra-abdominal
30397-00 Laparostomia prin plaga chirurgicala anterioara
30402-00 Drenajul abcesului retroperitoneal
90952-00 Incizia peretelui abdominal
BLOC 988 Biopsia peretelui 30075-17 Biopsia peretelui abdominal sau a ombilicului
abdominal, peritoneului sau 30075-37 Biopsia peritoneala
omentului
30094-06 Biopsia percutanata cu ac a unei formatiuni intrabdominale

BLOC 989 Alte proceduri de excizie la 30321-00 Excizia leziunilor neuroendocrine retroperitoneale
nivelul abdomenului,
30323-00 Excizia leziunilor neuroendocrine retroperitoneale cu disectie retroperitoneala
peritoneului sau omentului
30392-00 Reducerea tumorilor abdominale
30396-00 Debridarea si lavajul cavitatii peritoneale
43942-00 Excizia ramasitelor epiteliale de la nivelul ombilicului
43945-00 Excizia ductului vitelin restant
43948-00 Excizia granulomului ombilical
43987-01 Excizia neuroblastomului intraabdominal
90327-00 Excizia leziunilor congenitale intraabdominale
90328-00 Excizia leziunilor tesutul peritoneal
90328-01 Excizia leziunilor peritoneului cu rezectie intestinala

Centrul National de Management in Sanatate 46


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
90450-00 Pelvectomia anterioara
90450-01 Pelvectomia posterioara
90450-02 Pelvectomia totala
96189-00 Omentectomie
96189-01 Omentectomie laparoscopica
BLOC 990 Cura herniei inghinale 30609-02 Cura laparoscopica a herniei inghinale unilaterale
30609-03 Cura laparoscopica a herniei inghinale bilaterale
30614-02 Cura herniei inghinale unilaterale
30614-03 Cura herniei inghinale bilaterale
BLOC 991 Cura herniei femurale 30609-00 Cura laparoscopica a herniei femurale unilaterale
30609-01 Cura laparoscopica a herniei femurale bilaterale
30614-00 Cura herniei femurale unilaterale
30614-01 Cura herniei femurale bilaterale
BLOC 992 Cura herniei ombilicale, 30617-00 Cura herniei ombilicale
epigastrice sau a liniei albe
30617-01 Cura herniei epigastrice
30617-02 Cura herniei liniei albe
BLOC 993 Cura eventratiei 30403-00 Cura eventratiei postoperatorii
postoperatorii 30405-00 Cura eventratiei postoperatorii cu transpozitie musculara
30405-01 Cura eventratiei postoperatorii cu prosteza
30405-02 Cura eventratiei postoperatorii cu rezectia intestinului strangulat
BLOC 994 Cura herniei parastomale 30563-02 Cura herniei parastomale
30563-03 Cura herniei parastomale cu repozitionarea stomei
BLOC 996 Cura altor hernii ale 30403-01 Cura altor hernii ale peretelui abdominal
peretelui abdominal 30405-03 Cura altor hernii ale peretelui abdominal cu transpozitie musculara
30405-04 Cura altor hernii ale peretelui abdominal cu prosteze
30405-05 Cura altor hernii ale peretelui abdominal cu rezectia intestinului strangulat
BLOC 997 Cura herniei incarcerate,
blocate sau strangulate 30615-00 Cura herniei strangulate, incarcerate sau blocate

BLOC 998 Cura herniei diafragmatice 30600-00 Cura herniei diafragmatice traumatice
30601-00 Cura herniei diafragmatice, abordarea abdominala
30601-01 Cura herniei diafragmatice, abordarea toracica
Cura herniei diafragmatice cu lambou din peretii corpului sau cu insertia unui patch
43837-02
prostetic
BLOC 1000 Alte proceduri reparatorii la 30178-00 Inchidere de defect secundar pe abdomen cu reconstructie de ombilic
nivelul abdomenului, 30399-00 Inchiderea laparostomiei
peritoneului sau omentului 30403-03 Reinchiderea rupturii peretelui abdominal survenite postoperator
30403-04 Inchiderea amanata a plagii abdominale granulate
30403-05 Cura peretelui abdominal dupa obtinerea lamboului miocutanat
45570-00 Inchiderea abdomenului cu repararea stratului musculo-aponevrotic
90329-00 Alte reparatii ale abdomenului
90329-01 Alte reparatii ale peritoneului
90329-02 Alte reparatii ale omentului
90329-03 Alte reparatii ale mezenterului
BLOC 1001 Proceduri de revizie la
nivelul abdomenului,
peritoneului sau omentului 90330-00 Revizia shuntului LCR la nivel peritoneal

BLOC 1002 Proceduri pentru chistul 30434-01 Evacuarea chistului hidatic peritoneal  
hidatic peritoneal sau al 30434-02 Evacuarea chistului hidatic al unui organ abdominal
organelor abdominale 30436-01 Evacuarea chistului hidatic peritoneal cu omentoplastie sau mieloplastie
30436-02 Evacuarea chistului hidatic al unui organ abdominal cu omentoplastie sau mieloplastie
BLOC 1003 Proceduri pentru 43864-00 Corectia primara a gastroschizis-ului cu piele
gastroschizis 43864-01 Corectia primara a gastroschizis-ului cu piele, muschi si fascie
43867-00 Crearea unui buzunar prostetic pentru gastroschizis
43867-01 Procedura pentru gastroschizis ,etapa a 2-a, cu indepartarea prostezei si inchidere
BLOC 1004 Alte proceduri la nivelul
abdomenului, peritoneului
sau omentului 90331-00 Alte proceduri pe abdomen,peritoneu sau oment

BLOC 1005 Panendoscopia 11820-00 Panendoscopia prin capsula video/foto


30473-00 Panendoscopia pana la duoden
30473-02 Panendoscopia prin stomele artificiale
30473-05 Panendoscopia pana la ileum
30473-07 Panendoscopia pana la duoden cu administrare de agent de marcare
30473-08 Panendoscopia pana la ileum cu administrare de agent de marcare
BLOC 1006 Panendoscopia cu extragere 30478-00 Panendoscopia duodenala cu extragerea corpilor straini
de corp strain
30478-14 Panendoscopia ileala cu extragerea corpilor straini

BLOC 1007 Panendoscopia cu distructie 30478-01 Panendoscopia pana la duoden cu diatermie


30478-02 Panendoscopia pana la duoden cu electrocoagulare

Centrul National de Management in Sanatate 47


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
30478-03 Panendoscopia pana la duoden cu coagulare laser
30478-15 Panendoscopia pana la ileum cu diatermie
30478-16 Panendoscopia pana la ileum cu termocoagulare
30478-17 Panendoscopia pana la ileum cu coagulare laser
30478-20 Panendoscopia pana la duoden cu alte tipuri de coagulare
30478-21 Panendoscopia pana la ileum cu alte tipuri de coagulare
BLOC 1008 Panendoscopia cu excizia 30473-01 Panendoscopia pana la duoden cu biopsie
leziunilor 30473-06 Endoscopia ileala cu biopsie
30478-04 Panendoscopia pana la duoden cu excizia leziunii
30478-18 Panendoscopia pana la ileum cu excizia leziunii
BLOC 1009 Proceduri reparatorii la
nivelul altor si multiple
segmente ale aparatului 43912-01 Cura duplicatiei intestinale
digestiv

BLOC 1011 Alte proceduri la nivelul 90334-00 Shuntul portosistemic intrahepatic transjugular
aparatului digestiv 90335-00 Alte proceduri diagnostice pe aparatul digestiv
90335-01 Alte proceduri pe aparatul digestiv
CAPITOL 11 Proceduri la BLOC 1040 Proceduri de examinare a
nivelul rinichilor 36652-00 Pieloscopia retrograda
sistemului
urinar BLOC 1041 Manipularea sau extragerea 30450-01 Extragerea calculilor din tractul renal prin tehnici imagistice
calculilor renali 36627-02 Nefroscopia percutanata cu extragerea calculilor renali
36652-01 Pieloscopia retrograda cu manipularea calculilor renali
36654-02 Pieloscopia retrograda cu extragerea calculilor renali
BLOC 1042 Alte proceduri de aplicare, Insertia unui stent ureteric prin tubul de nefrostomie percutanata, folosind tehnici
36604-00
insertie sau extragere interventionale
asupra rinichiului Insertia de stent la nivelul ureterului cu indepartarea calculului prin tubul de
36605-00
nefrostomie
36607-00 Insertia de stent la nivelul ureterului cu dilatatia cu balon prin tubul de nefrostomie
36649-00 Inlocuirea tubului de dren pentru nefrostomie
BLOC 1043 Nefroscopia percutanata 36627-00 Nefroscopia percutanata
36633-00 Nefroscopia percutanata cu incizarea pelvisului renal
36633-01 Nefroscopia percutanata cu incizarea calicelui renal
36633-02 Nefroscopia percutanata cu incizarea ureterului
BLOC 1044 Nefrolitotomia cu 36540-00 Nefrolitotomia cu extragerea ≤ 2 calculi
extragerea calculilor
36543-00 Nefrolitotomia cu extragerea ≥  3 calculi

BLOC 1045 Alte proceduri incizionale la 36537-00 Explorarea regiunii perirenale


nivelul rinichiului 36537-01 Explorarea renala
BLOC 1046 Proceduri prin distructie 36627-03 Nefroscopia percutanata cu diatermia rinichiului
asupra rinichiului 36639-00 Nefroscopia percutanata cu fragmentarea si extragerea ≤  2 calculi
Nefroscopia percutanata cu fragmentarea si extragerea unui singur calcul  ≥ 3 cm in
36645-00
toate diametrele sau  ≥ 3 calculi
36654-01 Pieloscopia retrograda cu diatermie renala
36656-00 Pieloscopia retrograda cu fragmentare de calcul renal
36656-01 Pieloscopia retrograda cu fragmentare si extragere de calcul renal
BLOC 1047 Biopsia renala 36561-00 Biopsia renala inchisa
36627-01 Nefroscopia percutanata cu biopsie
36654-00 Pieloscopia retrograda cu biopsie renala
36821-00 Biopsia endoscopica a pelvisului renal prin periere
BLOC 1048 Nefrectomia partiala 36522-00 Nefrectomia partiala pe cale laparoscopica
36522-01 Nefrectomia partiala
Nefrectomia partiala laparoscopica, complicata de interventii chirurgicale anterioare pe
36525-00
acelasi rinichi
36525-01 Nefrectomia partiala complicata de interventii chirurgicale anterioare pe acelasi rinichi
BLOC 1049 Nefrectomia totala 36516-00 Nefrectomia totala unilaterala, pe cale laparoscopica
36516-01 Nefrectomia totala, unilaterala
36516-02 Nefrectomia totala bilaterala, pe cale laparoscopica
36516-03 Nefrectomia totala bilaterala
BLOC 1050 Nefrectomia totala de 36516-04 Nefrectomie completa laparoscopica pentru transplant, de la donator viu
recoltare pentru transplant 36516-05 Nefrectomie completa pentru transplant, de la donator viu

36516-06 Nefrectomie completa pentru transplant, de la cadavru

BLOC 1051 Nefrectomia completa a 36519-00 Nefrectomia completa a rinichiului transplantat, pe cale laparoscopica
rinichiului transplantat
36519-01 Nefrectomia completa a rinichiului transplantat

BLOC 1052 Nefrectomia totala Nefrectomia totala laparoscopica complicata de interventii chirurgicale anterioare pe
36519-02
complicata de interventii acelasi rinichi
chirurgicale anterioare pe
acelasi rinichi 36519-03 Nefrectomia totala complicata de interventii chirurgicale anterioare pe acelasi rinichi

Centrul National de Management in Sanatate 48


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1053 Nefrectomia radicala 36528-00 Nefrectomia radicala pe cale laparoscopica
36528-01 Nefrectomia radicala
36529-00 Nefrectomia radicala complicata de interventii chirurgicale anterioare pe acelasi rinichi
BLOC 1054 Nefroureterectomia 36531-00 Nefroureterectomia laparoscopica
36531-01 Nefroureterectomia  
36533-00 Nefroureterectomia complicata de operatii anterioare pe acelasi rinichi
BLOC 1055 Alte proceduri de excizie a 36558-00 Chistectomia renala, laparoscopica
rinichiului 36558-01 Chistectomia renala  
36558-02 Alta excizie locala de leziune sau tesut renal
BLOC 1056 Nefrostomia sau 36552-00 Nefrostomia  
pielostomia 36552-01 Pielostomia
36624-00 Nefrostomia percutanata
BLOC 1057 Pieloplastia 36564-00 Pieloplastia laparoscopica
36564-01 Pieloplastia  
Pieloplastia laparoscopica complicata de interventii chirurgicale anterioare pe pelvisul
36570-00
renal al aceluiasi rinichi
Pieloplastia complicata de interventii chirurgicale anterioare pe pelvisul renal al
36570-01
aceluiasi rinichi
BLOC 1058 Transplantul renal 36503-00 Transplantul renal
36503-01 Autotransplantul renal
BLOC 1059 Alte proceduri reparatorii
asupra rinichiului
90350-00 Alte interventii pentru reparatie renala

BLOC 1060 Hemodializa 13100-00 Hemodializa


13100-01 Hemofiltrarea intermitenta
13100-02 Hemofiltrarea continua
13100-03 Hemodiafiltrarea intermitenta
13100-04 Hemodiafiltrarea continua
13100-05 Hemoperfuzia
BLOC 1061 Dializa peritoneala 13100-06 Dializa peritoneala, pe termen scurt
13100-07 Dializa peritoneala intermitenta, pe termen lung
13100-08 Dializa peritoneala continua, pe termen lung
BLOC 1062 Proceduri pentru stabilirea Insertia si fixarea cateterului peritoneal autostatic pentru dializa peritoneala
13109-00
sau mentinerea dializei indelungata
peritoneale 13109-01 Inlocuirea cateterului peritoneal autostatic de dializa peritoneala
13110-00 Extragerea cateterului peritoneal autostatic de dializa peritoneala
13112-00 Initierea dializei peritoneale prin punctie abdominala si insertia unui cateter temporar
90351-00 Extragerea cateterului temporar pentru dializa peritoneala
BLOC 1063 Alte interventii pentru 13104-00 Educatie si instruire legate de dializa la domiciliu
dializa renala 90353-00 Testarea caracterului adecvat al hemodializei
90353-01 Testarea caracterului adecvat al dializei peritoneale
BLOC 1064 Alte proceduri asupra
 rinichiului 90354-00 Alte proceduri asupra rinichiului

BLOC 1065 Proceduri de examinare a 36803-00 Ureteroscopia


ureterului 36860-00 Examinarea endoscopica a derivatiei intestinale
36860-01 Examinarea endoscopica a rezervorului intestinal
BLOC 1066 Cateterizarea ureterala Cateterizarea endoscopica a ureterului  cu ureteropielografie a tractului urinar superior,
36818-00
endoscopica unilateral
Cateterizarea endoscopica a ureterului cu ureteropielografie a tractului urinar superior,
36818-01
bilateral
36824-00 Cateterizarea endoscopica a ureterului, unilateral
36824-01 Cateterizarea endoscopica a ureterului, bilateral
BLOC 1067 Insertia, inlocuirea sau 36821-01 Insertia endoscopica a stentului ureteral
extragerea endoscopica a 36821-03 Inlocuirea endoscopica a stentului ureteral
stentului ureteric
36833-01 Extragerea endoscopica a stentului ureteral

BLOC 1068 Extragerea sau manipularea 36803-02 Ureteroscopia si manipularea endoscopica de calcul ureteral
endoscopica a calculilor 36806-02 Ureteroscopia cu extragerea endoscopica de calcul ureteral
ureterali 36857-00 Extragerea sau manipularea endoscopica de calcul ureteral fara ureteroscopie
BLOC 1069 Alte proceduri de aplicare, 36608-00 Inlocuirea percutanata a stentului de ureter
insertie sau extragere 90355-00 Implantarea stimulatorului  ureteral electronic
asupra ureterului 90355-01 Extragerea stimulatorului electronic ureteral
90367-00 Inlocuirea tubului de ureterostomie
BLOC 1070 Explorarea ureterului 36612-00 Explorarea laparoscopica a ureterului
36612-01 Explorarea ureterului
BLOC 1071 Ureteroliza 36615-00 Ureteroliza pe cale laparoscopica
36615-01 Ureteroliza  

Centrul National de Management in Sanatate 49


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1072 Ureterolitotomia 36549-00 Ureterolitotomia
36549-01 Ureterolitotomia laparoscopica
37444-00 Ureterolitotomia laparoscopica, complicata de interventii anterioare pe acelasi ureter
37444-01 Ureterolitotomia complicata de interventii anterioare pe acelasi ureter
BLOC 1073 Alte proceduri incizionale 36825-00 Incizia endoscopica a jonctiunii pelviureterice sau a stricturii ureterice
asupra ureterului
36830-00 Meatotomie ureterica endoscopica

BLOC 1074 Proceduri asupra ureterului


prin distructie 36809-01 Distrugerea endoscopica a leziunii ureterului

BLOC 1075 Biopsia ureterului 30075-33 Biopsia deschisa a ureterului


36806-00 Biopsia endoscopica a ureterului
36821-02 Biopsia endoscopica  a ureterului prin periaj
90356-00 Biopsia percutanata a ureterului
BLOC 1076 Ureterectomia 36579-00 Ureterectomia partiala laparoscopica
36579-01 Ureterectomia partiala
36579-02 Ureterectomia totala laparoscopica
36579-03 Ureterectomia totala
BLOC 1077 Alte proceduri de excizie
asupra ureterului 36848-00 Rezectia endoscopica a ureterocelului

BLOC 1078 Ureteroliza cu 36615-02 Ureteroliza laparoscopica cu repozitionarea ureterului


repozitionarea ureterului 36615-03 Ureteroliza cu repozitionarea ureterului
BLOC 1079 Repararea ureterului 36573-00 Reparatia laparoscopica a ureterului sectionat
sectionat
36573-01 Reparatia ureterului sectionat

BLOC 1080 Transplantarea ureterului in 36585-00 Ureterostomia cutanata directa pe cale laparoscopica, unilateral
piele 36585-01 Ureterostomia cutanata directa, unilateral
36585-02 Ureterostomia cutanata directa pe cale laparoscopica, bilateral
36585-03 Ureterostomia cutanata directa, bilateral
BLOC 1081 Anastomoza unui ureter cu 36597-00 Anastomoza unui ureter la celalalt ureter pe cale laparoscopica
celalalt ureter 36597-01 Anastomoza unui ureter la celalalt ureter
BLOC 1082 Anastomoza uretero- 36594-00 Anastomoza uretero-intestinala unilaterala, pe cale laparoscopica
intestinala 36594-01 Anastomoza uretero-intestinala unilaterala
36594-02 Anastomoza uretero-intestinala  pe cale laparoscopica, bilateral
36594-03 Anastomoza uretero-intestinala bilaterala
BLOC 1084 Reimplantarea ureterului in 36588-00 Reimplantarea ureterului in vezica urinara pe cale laparoscopica, unilateral
vezica urinara 36588-01 Reimplantarea ureterului in vezica urinara, unilateral
36588-02 Reimplantarea ureterului in vezica urinara pe cale laparoscopica, bilateral
36588-03 Reimplantarea ureterului in vezica urinara, bilateral
BLOC 1085 Reimplantarea ureterului in
36591-00 Reimplantarea laparoscopica a ureterului in vezica urinara cu lambou vezical, unilateral
vezica urinara cu
reconstructie 36591-01 Reimplantarea ureterului in vezica urinara cu lambou vezical, unilateral
36591-02 Reimplantarea laparoscopica a ureterului in vezica urinara cu lambou vezical, blilateral
36591-03 Reimplantarea ureterului in vezica urinara cu lambou vezical, bilateral
36591-04 Reimplantarea ureterului in vezica urinara prin procedeul ''psoas hitch'', unilateral

36591-05 Reimplantarea ureterului in vezica urinara prin procedeul ''psoas hitch'', bilateral
BLOC 1086 Alte proceduri reparatorii 36618-00 Ureteroplastia de reducere, pe cale laparoscopica
pe ureter 36618-01 Ureteroplastia de reducere
36621-00 Inchiderea ureterostomiei cutanate
36803-01 Dilatarea endoscopica a ureterului
90357-00 Alte reparatii ale ureterului
BLOC 1087 Proceduri de corectie pe 36609-00 Corectia derivatiei urinare intestinale
ureter 36609-01 Corectia rezervorului urinar intestinal
36609-02 Corectia laparoscopica a ureterostomiei
36609-03 Corectia ureterostomiei
BLOC 1088 Alte proceduri pe ureter
90358-00 Alte proceduri pe ureter

BLOC 1089 Proceduri de examinare a 36812-00 Cistoscopia  


vezicii urinare 36812-01 Cistoscopia prin stoma artificiala
BLOC 1090 Cateterismul urinar 36800-00 Cateterismul vezical
36800-01 Inlocuirea endoscopica a cateterului urinar autostatic
36800-03 Extragerea endoscopica a cateterului urinar autostatic
BLOC 1091 Implantarea sau 90359-00 Implantarea stimulatorului  vezical electronic

Centrul National de Management in Sanatate 50


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
indepartarea stimulatorului
vezical electronic
90359-01 Extragerea stimulatorului vezical electronic

BLOC 1092 Alte proceduri de aplicare, 36800-02 Inlocuirea tubului de cistostomie


insertie sau extragere 36833-00 Extragerea de corp strain din vezica urinara pe cale endoscopica
asupra vezicii urinare 36842-00 Lavajul endoscopic al chiagurilor din vezica urinara
36851-00 Administrarea endoscopica de agent in peretele vezical
37041-00 Aspiratia percutanata (cu ac) a vezicii urinare
BLOC 1093 Cistotomia 37008-00 Cistotomia laparoscopica [cistostomia]
37008-01 Cistotomia [cistostomia]
37011-00 Cistotomia percutanata [cistostomia]
BLOC 1094 Cistolitotomia 37008-02 Cistolitotomia laparoscopica
37008-03 Cistolitotomia
BLOC 1095 Alte proceduri incizionale 36812-02 Sectionarea endoscopica a aderentelor vezicale intralumenale
asupra vezicii urinare 36854-00 Incizia endoscopica a colului vezical

37008-06 Sectionarea aderentelor vezicale intralumenale

BLOC 1096 Proceduri asupra vezicii 36840-03 Distructia endoscopica a leziunii unice de vezica<= 2cm sau de tesut al vezicii
urinare prin distructie 36845-06 Distructia endoscopica  a unei singure leziuni vezicale cu diametrul > 2cm
36845-07 Distructia endoscopica a leziunilor vezicale multiple
36863-00 Litolapaxia vezicii urinare
BLOC 1098 Biopsia vezicii urinare 30075-10 Biopsia vezicii urinare
36836-00 Biopsia endoscopica a vezicii urinare
BLOC 1099 Extragerea de corp strain 37008-04 Extragerea de corp strain din vezica urinara pe cale laparoscopica
din vezica urinara
37008-05 Extragerea de corp strain din vezica urinara

BLOC 1100 Rezectia endoscopica a 36840-02 Rezectia endoscopica a leziunii unice de vezica<= 2cm sau de tesut al vezicii
leziunii sau tesutului vezical 36845-04 Rezectia endoscopica a unei leziuni vezicale cu diametrul >2cm
36845-05 Rezectia endoscopica a leziuni vezicale multiple
BLOC 1101 Rezectia endoscopica a
colului vezical
36854-02 Rezectia endoscopica a colului vezical

BLOC 1102 Cistectomia 37000-00 Excizia partiala laparoscopica a vezicii


37000-01 Excizia partiala a vezicii

37014-00 Excizia totala a vezicii

BLOC 1103 Alte proceduri de excizie 37020-00 Excizia laparoscopica a diverticulului vezical
asupra vezicii urinare 37020-01 Diverticulectomia vezicala

90360-00 Excizia unei alte leziuni a vezicii urinare

BLOC 1104 Repararea rupturii vezicale 37004-00 Repararea rupturii vezicale pe cale laparoscopica
37004-03 Repararea rupturii vezicale
BLOC 1105 Inchiderea fistulei vezicale 37023-00 Inchiderea fistulei vezicale cutanate pe cale laparoscopica
37023-01 Inchiderea fistulei vezicale cutanate
37029-00 Inchiderea fistulei vezico-vaginale pe cale laparoscopica
37029-01 Inchiderea fistulei vezico-vaginale prin abord abdominal
37038-00 Inchiderea laparoscopica a fistulei vesicointestinale
37038-01 Inchiderea fistulei vesicointestinale
BLOC 1106 Cura extrofiei vezicale 37050-00 Inchiderea extrofiei vezicale
37842-02 Repararea in timp secund a extrofiei vezicale
37842-03 Repararea in timp secund a extrofiei vezicale cu reimplantare ureterica
BLOC 1107 Cistoplastia de augmentare 37047-00 Cistoplastia de augmentare  a vezicii pe cale laparoscopica

37047-01 Cistoplastia de augmentare  a vezicii

BLOC 1108 Alte proceduri reparatorii 36827-00 Hidrodilatarea vezicii urinare sub control endoscopic
asupra vezicii urinare 37004-01 Alte reparatii vezicale pe cale laparoscopica
37004-02 Alte reparatii vezicale
37045-00 Formarea unei valve continente
37053-00 Transsectiunea vezicala laparoscopica si reanastomoza la trigon
37053-01 Transsectiunea vezicala si reanastomoza la trigon
BLOC 1109 Proceduri pentru 37044-00 Proceduri retropubice pentru incontinenta urinara de efort la barbat
incontinenta urinara de
37044-03 Revizia unui procedeu retropubic pentru incontinenta urinara de efort, la barbat
efort la barbat
37339-01 Injectarea parauretrala a unei mase pentru incontinenta de efort, la barbat
BLOC 1110 Proceduri pentru 35599-00 Procedura de suspensie pentru incontinenta urinara de efort la femeie
incontinenta urinara de
35599-01 Revizia unei proceduri de suspensie pentru incontinenta urinara de efort la femeie
efort la femeie

Centrul National de Management in Sanatate 51


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
37043-00 Suspensia transvaginala cu ac pentru incontinenta urinara de efort
37044-01 Procedura retropubica pentru incontinenta urinara de efort la femeie
37044-02 Revizia unei proceduri retropubice pentru incontinenta urinara de efort la femeie
37339-00 Injectarea parauretrala  a unei mase pentru incontinenta de efort la femeie
Divizarea bandeletei uretrale de suspensie dupa o procedura de incontinenta
37340-00
anterioara
BLOC 1111 Alte proceduri asupra vezicii 90363-00 Alte proceduri diagnostice pentru vezica urinara
urinare
90363-01 Alte proceduri pe vezica urinara

BLOC 1112 Proceduri de examinare a


uretrei 37315-00 Uretroscopia

BLOC 1113 Insertia, inlocuirea sau 37381-00 Insertia mansetei sfincterului urinar artificial, abordul perineal
extragerea sfincterului 37384-00 Insertia mansetei sfincterului urinar artificial, abordul abdominal
urinar artificial 37387-00 Insertia sfincterului urinar artificial
37390-01 Inlocuirea sfincterului urinar artificial
37390-02 Extragerea sfincterului urinar artificial
BLOC 1114 Alte proceduri de aplicare, 36811-00 Insertia endoscopica a protezelor uretrale
insertie sau extragere 36811-01 Insertia endoscopica a stentului uretral
asupra uretrei 37318-00 Extragerea endoscopica de corp strain din uretra
BLOC 1115 Proceduri incizionale asupra 36854-01 Incizia endoscopica a sfincterului uretral extern
uretrei 37321-00 Meatotomie uretrala externa
37324-00 Uretrotomia externa
37324-01 Uretrotomie interna
37327-00 Uretrotomia optica
BLOC 1116 Proceduri asupra uretrei 35527-00 Cauterizarea carunculei uretrale
prin distructie 36815-01 Distrugerea endoscopica a verucilor uretrale
37318-01 Diatermia endoscopica a uretrei
37318-02 Fragmentarea sau extragerea endoscopica a calculilor uretrali
37318-03 Fragmentarea cu LASER sau extragerea endoscopica a calculului uretral
37854-00 Distrugerea endoscopica a valvelor uretrale
BLOC 1117 Biopsia uretrala 30075-31 Biopsia uretrala

37318-04 Biopsia endoscopica a uretrei

BLOC 1118 Alte proceduri de excizie 35523-00 Excizia carunculei uretrale


asupra uretrei 36854-03 Rezectia endoscopica a sfincterului uretral extern
37330-00 Uretrectomia partiala
37330-01 Uretrectomia totala
37369-00 Excizia prolapsului uretral
37372-00 Excizia diverticulului uretral
37800-00 Excizia ligamentului ombilical median [patent urachus]
BLOC 1119 Inchiderea fistulei uretrale 37333-00 Inchiderea fistulei uretro-vaginale

37336-00 Inchiderea fistulei uretro-rectale

BLOC 1120 Reparatia laceratiei uretrale 37306-00 Repararea laceratiei sau rupturii portiunii distale a uretrei
37309-00 Repararea laceratiei sau rupturii segmenului prostatic sau membranos al uretrei
BLOC 1121 Uretroplastia 37342-00 Uretroplastia, procedura intr-o singura etapa

37345-00 Uretroplastia in etape, etapa 1

37348-00 Uretroplastia in etape, etapa a 2-a


BLOC 1122 Alte proceduri reparatorii 37300-00 Dilatarea uretrala cu bujii
ale uretrei 37303-00 Dilatarea stricturilor uretrale
37324-02 Uretrostomia externa
90364-00 Alte proceduri reparatorii pe uretra
90371-00 Dilatatia cu balon a stricturii uretrale folosind tehnici de imagistica interventionala
BLOC 1123 Proceduri reconstructive ale
uretrei 37375-00 Reconstructia sfincterului uretral

BLOC 1124 Proceduri de corectie


asupra uretrei 37390-00 Revizia sfincterului urinar artificial

BLOC 1125 Alte proceduri asupra


uretrei
90365-00 Alte proceduri pe uretra

BLOC 1126 Proceduri asupra altor


segmente ale aparatului
36546-00 Litotripsia extracorporeala cu unde de soc (ESWL) pentru tractul urinar
urinar prin distructie

Centrul National de Management in Sanatate 52


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1127 Proceduri incizionale asupra
altor segmente ale 90369-00 Explorarea tesutului perivezical
aparatului urinar
BLOC 1128 Proceduri de excizie asupra
altor segmente ale
aparatului urinar 30075-32 Biopsia tesutului perirenal sau perivezical

BLOC 1129 Alte proceduri asupra 36600-02 Formarea rezervorului urinar intestinal incontinent
aparatul urinar 36606-00 Formarea rezervorului urinar intestinal continent
36606-03 Formarea rezervorului urinar intestinal continent cu anastomoza rezervorului la uretra
90366-00 Alte proceduri asupra aparatului urinar
CAPITOL 12 Proceduri la BLOC 1160 Proceduri de aplicare, 37218-01 Administrarea de agent in prostata
nivelul insertie sau extragere
organelor asupra prostatei sau
genitale veziculelor seminale 37223-00 Insertia stentului prostatic
masculine

BLOC 1161 Proceduri incizionale asupra 37212-01 Drenajul abcesului prostatic


prostatei sau veziculelor 37212-02 Incizia prostatei
seminale
37221-00 Drenajul endoscopic al abcesului prostatic

90391-00 Incizia veziculei seminale


BLOC 1162 Distrugerea tesutului 37224-00 Distructia endoscopica a leziunii de prostata
prostatic
37224-01 Rezectia endoscopica a leziunii de prostata

90392-00 Controlul hemoragiei prostatice postoperatorii


BLOC 1163 Biopsia inchisa a prostatei 30094-08 Biopsia percutanata (cu ac de biopsie) a veziculei seminale
sau veziculelor seminale 37215-00 Biopsia endoscopica a prostatei
37218-00 Biopsia percutanata (cu ac de biopsie) a prostatei
37219-00 Biopsia transrectala (cu ac de biopsie) a prostatei
BLOC 1164 Biopsia deschisa a prostatei 30075-21 Biopsia veziculei seminale
sau veziculelor seminale

37212-00 Biopsia prostatei

BLOC 1165 Prostatectomia 37201-00 Ablatia transuretrala cu ac a prostatei


transuretrala 37203-00 Rezectia transuretrala a prostatei

37203-02 Electrovaporizarea transuretrala a prostatei

BLOC 1166 Alta prostatectomie inchisa 37203-03 Crioablatia prostatei


37203-04 Termoterapia cu microunde a prostatei
37203-05 Terapia prostatei cu ultrasunet focalizata, de intensitate mare, transrectal (HIFUS)
37203-06 Alte prostatectomii inchise
37207-00 Ablatia endoscopica a prostatei cu LASER
37207-01 Excizia endoscopica a prostatei cu LASER
37209-01 Prostatectomia radicala laparoscopica
37210-01 Prostatectomia radicala  laparoscopica, cu reconstructia colului vezical
Prostatectomia radicala  laparoscopica, cu reconstructia colului vezical si
37211-01
limfadenectomia pelvina
BLOC 1167 Prostatectomia deschisa 37200-03 Prostatectomia suprapubiana
37200-04 Prostatectomia retropubiana
37200-05 Alte prostatectomii deschise
37209-00 Prostatectomia radicala
37210-00 Prostatectomia radicala cu reconstructia colului vezical
37211-00 Prostatectomia radicala cu reconstructia colului vezical si limfadenectomia pelvina
BLOC 1168 Alte proceduri de excizie pe 90393-00 Excizia veziculei seminale
prostata sau vezicule
seminale
90407-00 Excizia altor leziuni ale prostatei

BLOC 1169 Proceduri reparatorii


asupra prostatei sau
veziculelor seminale 90394-00 Dilatatia transuretrala cu balon a uretrei prostatice

BLOC 1170 Alte proceduri asupra 90395-00 Alte proceduri la nivelul prostatei
prostatei sau veziculelor
seminale 90395-01 Alte proceduri la nivelul veziculelor seminale

Centrul National de Management in Sanatate 53


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1171 Proceduri de aplicare,
insertie sau extragere
asupra scrotului sau tunicii 30628-00 Aspiratia percutanata a hidrocelului
vaginale

BLOC 1172 Explorarea scrotului 37604-00 Explorarea continutului scrotal, unilateral

37604-01 Explorarea continutului scrotal, bilateral

BLOC 1173 Explorarea continutului 37604-02 Explorarea continutului scrotal cu biopsie, unilateral
scrotal cu biopsie
37604-03 Explorarea continutului scrotal cu biopsie, bilateral

BLOC 1174 Alte proceduri de excizie pe


37438-00 Excizia partiala a scrotului
scrot sau tunica vaginala

90396-00 Excizia leziunii tunicii vaginale

BLOC 1175 Proceduri reparatorii 37604-04 Explorarea continutului scrotal cu fixarea testiculului, unilateral
asupra scrotului sau tunicii 37604-05 Explorarea continutului scrotal cu fixarea testiculului, bilateral
vaginale 90397-00 Sutura laceratiilor scrotului sau ale tunicii vaginale
90397-01 Alte corectii ale scrotului sau tunicii vaginale
BLOC 1176 Alte proceduri asupra 90398-00 Alte proceduri diagnostice pe scrot sau tunica vaginala
scrotului sau tunicii vaginale
90398-01 Alte proceduri pe scrot sau tunica vaginala

BLOC 1177 Proceduri de aplicare, 13221-00 Prepararea spermei pentru procedurile de fertilizare
insertie sau extragere 13251-00 Injectarea intracitoplasmica a spermei
asupra testiculului, 37605-00 Aspiratia percutana a spermei din epididim
canalului deferent,
epididimului sau funiculului
spermatic 37605-01 Aspiratia percutanata a testiculului

BLOC 1178 Proceduri incizionale asupra 30644-00 Epididimotomia


testiculului, canalului 30644-01 Explorarea funiculului spermatic
deferent, epididimului sau 37604-06 Incizia testiculului
funiculului spermatic 37606-00 Aspiratia spermei din epididim
37606-01 Aspiratia spermei din testicul
37623-00 Vasotomia unilaterala
37623-01 Vasotomia bilaterala
37812-00 Explorarea regiunii inghinale pentru testicul nepalpabil
BLOC 1179 Proceduri cu distructie 30644-02 Ligatura canalului deferent
asupra testiculului,
canalului deferent,
epididimului sau funiculului
spermatic 30644-03 Ligatura cordonului spermatic

BLOC 1180 Biopsia din testicul, vasul 30094-07 Biopsia testiculara percutanata (cu ac de biopsie)
deferent, epididim sau 30644-04 Biopsia testiculara unilaterala
funiculul spermatic 30644-05 Biopsia testiculara bilaterala

30644-06 Biopsia funiculului spermatic, epididimului sau canalului deferent

BLOC 1181 Excizia leziunii testiculului, 30644-07 Excizia unei leziuni testiculare
epididimului sau funiculului 30644-08 Excizia unei leziuni a  funiculului spermatic sau epididimului
spermatic
37601-02 Excizia chistului epididimar, unilateral

37601-03 Excizia chistului epididimar, bilateral


BLOC 1182 Excizia funiculului spermatic 30631-00 Excizia hidrocelului
30644-09 Excizia funiculului spermatic

37601-00 Excizia spermatocelului, unilateral


37601-01 Excizia spermatocelului, bilateral
BLOC 1183 Vasectomia si 37613-00 Epididimectomia unilaterala
epididimectomia 37613-01 Epididimectomia bilaterala
37623-02 Vasectomia unilaterala
37623-03 Vasectomia bilaterala
BLOC 1184 Orhidectomia 30641-00 Orhidectomia unilaterala
30641-01 Orhidectomia bilaterala
30641-02 Orhidectomia unilaterala cu insertie de prosteza testiculara
30641-03 Orhidectomia bilaterala cu insertie de prosteza testiculara
BLOC 1185 Vasovasostomia si 37616-00 Vasovasostomia microchirurgicala unilaterala
vasoepididimostomia 37616-01 Vasovasotomia microchirurgicala bilaterala

Centrul National de Management in Sanatate 54


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
37616-02 Vasoepididimostomia microchirurgicala unilaterala
37616-03 Vasoepididimostomia microchirurgicala bilaterala
37619-00 Vasovasostomia unilaterala
37619-01 Vasovasostomia bilaterala
37619-02 Vasoepididimostomia unilaterala
37619-03 Vasoepididimostomia bilaterala
BLOC 1186 Orhidopexia pentru testicul 37803-00 Orhidopexia pentru testicul necoborat, unilaterala
necoborat
37803-01 Orhidopexia pentru testicul necoborat, bilaterala

BLOC 1187 Alte proceduri reparatorii 30635-00 Cura varicocelului


asupra testiculului, 30644-10 Alte corectii asupra canalelor deferente si epididimului
canalului deferent, 30644-11 Alte interventii reparatorii asupra funiculului spermatic si epididimului
epididimului sau funiculului 90399-00 Reducerea torsiunii testiculului sau funiculului spermatic
spermatic
90400-00 Alte interventii reparatorii asupra testiculului

BLOC 1188 Proceduri de corectie 37604-07 Refixarea testiculului, unilateral


asupra testiculului, 37604-08 Refixarea testiculului, bilateral
canalului deferent, 37809-00 Corectia orhidopexiei pentru testiculul necoborat, unilateral
epididimului sau funiculului
spermatic
37809-01 Corectia ohidopexiei pentru testiculul necoborat, bilateral

BLOC 1189 Alte proceduri asupra


30644-12 Alte proceduri asupra funiculului spermatic, epididimului sau canalului deferent
testiculului, canalului
deferent, epididimului sau 90401-00 Alte procedee dagnostice pentru testicul
funiculului spermatic
90401-01 Alte proceduri asupra testiculului

BLOC 1190 Proceduri de examinare a


penisului 37815-00 Hipospadiasul, examinarea in erectie artificiala

BLOC 1191 Insertia sau extragerea 37426-00 Insertia dispozitivului de erectie artificiala, negonflabil
dispozitivului de erectie 37426-01 Insertia dispozitivului de erectie artificiala, gonflabil
artificiala Insertia pompei si a rezervorului regulator de presiune pentru dispozitivul de erectie
37429-00
artificiala
37432-02 Extragerea fara inlocuire a componentelor dispozitivului de erectie artificiala
BLOC 1192 Alte proceduri de aplicare, 13290-00 Colectarea spermei cu dispozitive speciale
insertie sau extragere
asupra penisului
37415-00 Administrarea de agent in penis

BLOC 1193 Decompresia priapismului


37393-00 Decompresia priapismului cu shunt spongiocavernos transglandular prin trocardizare
37393-01 Decompresia priapismului prin aspiratia corpului cavernos
BLOC 1194 Alte proceduri incizionale 90402-00 Incizia penisului
asupra penisului 90402-01 Sectionarea aderentelor peniene

90402-02 Incizia dorsala sau laterala a preputului

BLOC 1195 Proceduri cu distructie


30663-00 Controlul hemostazei dupa circumcizie la barbat
asupra penisului
36815-00 Distructia endoscopica a verucilor peniene

37420-00 Ligatura venoasa pentru prevenirea drenajului penian rapid


BLOC 1196 Proceduri de excizie asupra 30075-27 Biopsia peniana
penisului 30653-00 Circumcizia la barbat
37402-00 Amputatia partiala a penisului
37405-00 Amputatia totala a penisului
90403-00 Excizia locala a unei leziuni peniene
BLOC 1197 Decurbarea peniana 37417-00 Corectia corzii peniene
37417-01 Corectia corzii peniene cu grefa
37418-00 Corectia corzii peniene cu mobilizarea uretrei
37418-01 Corectia corzii peniene cu grefa si mobilizarea uretrei
BLOC 1198 Cura hipospadiasului 37354-00 Meatotomia si hemicircumcizia pentru hipospadias
37818-00 Glanduloplastia pentru hipospadias
37821-00 Hipospadiasul distal, uretroplastia intr-un singur timp
37824-00 Hipospadiasul proximal, uretroplastia intr-un singur timp
37827-00 Hipospadiasul, uretroplastia in etape, etapa 1
37830-00 Hipospadiasul, uretroplastia in etape, etapa  2
37833-00 Hipospadiasul, repararea fistulei uretrale postoperatorii
BLOC 1199 Cura epispadiasului 37836-00 Epispadiasul, uretroplastia in etape, etapa 1
37839-00 Epispadiasul, uretroplastia in etape, etapa 2
37842-00 Epispadiasul, repararea secundara
37842-01 Epispadiasul, repararea secundara cu reimplantare ureterica
BLOC 1200 Alte proceduri reparatorii 30666-00 Reducerea parafimozei
asupra penisului 37408-00 Repararea laceratiei tesutului cavernos penian

Centrul National de Management in Sanatate 55


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
37408-01 Repararea rupturii de corp cavernos
37411-00 Repararea avulsiei peniene
37423-00 Lungirea penisului prin translocarea corpilor cavernosi
37435-00 Frenuloplastia peniana
90404-00 Alte interventii reparatorii asupra penisului
BLOC 1201 Corectia dispozitivului de 37432-00 Revizia partiala a dispozitivului de erectie artificiala
erectie artificiala
37432-01 Revizia completa a dispozitivului de erectie artificiala

BLOC 1202 Alte proceduri asupra 37396-00 Procedura de shunt pentru priapism
penisului 90405-00 Alte proceduri peniene pentru schimbarea de sex
90405-01 Alte proceduri asupra penisului
BLOC 1203 Alte proceduri asupra
organelor genitale
masculine 90406-00 Alte proceduri asupra organelor genitale masculine

CAPITOL 13 Proceduri BLOC 1240 Proceduri de aplicare,


ginecologice insertie sau indepartare la
35518-00 Aspiratia chistului ovarian
nivel ovarian

BLOC 1241 Proceduri incizionale la 35637-07 Interventia laparoscopica la nivelul chistului sau abcesului ovarian
nivelul ovarului 35637-08 Punctia ovariana laparoscopica
35713-02 Interventia la nivelul chistului sau abcesului ovarian
35713-03 Punctia ovariana  
BLOC 1242 Biopsia de ovar
35637-06 Biopsia de ovar

BLOC 1243 Ovarectomia 35638-00 Rezectia cuneiforma a ovarului pe cale laparoscopica


35638-01 Ovarectomia laparoscopica partiala
35638-02 Ovarectomia laparoscopica unilaterala
35638-03 Ovarectomia laparoscopica bilaterala
35713-05 Rezectia cuneiforma a ovarului
35713-06 Ovarectomia partiala
35713-07 Ovarectomia unilaterala
35717-01 Ovarectomia bilaterala
BLOC 1244 Alte proceduri excizionale la 35638-04 Chistectomia laparoscopica ovariana, unilateral
nivel ovarian 35638-05 Chistectomia laparoscopica ovariana, bilateral
35713-04 Chistectomia ovariana unilaterala
35717-00 Chistectomia ovariana bilaterala
BLOC 1245 Transpozitia de ovar 35729-00 Transpozitia laparoscopica de ovar
35729-01 Transpozitia de ovar
BLOC 1246 Alte proceduri reparatorii 90430-00 Alta corectie laparoscopica a ovarului
nivel ovarian

90430-01 Alta reparare a ovarului

BLOC 1247 Alte proceduri la nivel


ovarian 90431-00 Alte proceduri la nivel ovarian

BLOC 1248 Proceduri de aplicare, 35703-01 Hidrotubarea terapeutica


insertie sau indepartare
asupra trompei uterine 35710-00 Faloposcopie

BLOC 1249 Proceduri incizionale asupra 35638-06 Salpingotomia laparoscopica


trompei uterine 35694-02 Salpingoliza laparoscopica
35694-06 Salpingoliza
35713-12 Salpingotomia
BLOC 1250 Biopsia trompei uterine
90432-00 Biopsia trompei uterine

BLOC 1251 Salpingectomia 35638-07 Salpingectomia laparoscopica partiala unilaterala


35638-08 Salpingectomia laparoscopica partiala bilaterala
35638-09 Salpingectomia laparoscopica unilaterala
35638-10 Salpingectomia laparoscopica bilaterala
35713-08 Salpingectomia partiala unilaterala
35713-09 Salpingectomia unilaterala
35717-02 Salpingectomia partiala bilaterala
35717-03 Salpingectomia bilaterala
BLOC 1252 Anexectomia 35638-11 Anexectomia laparoscopica unilaterala
35638-12 Anexectomia laparoscopica bilaterala
35713-11 Anexectomia unilaterala

35717-04 Anexectomia bilaterala

Centrul National de Management in Sanatate 56


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1253 Salpingoplastia 35694-00 Salpingoplastia laparoscopica
35694-04 Salpingoplastia
35697-00 Salpingoplastia microchirurgicala
BLOC 1254 Anastomoza de trompa 35694-01 Anastomoza laparoscopica de trompa uterina
uterina
35694-05 Anastomoza de trompa uterina

BLOC 1255 Alte proceduri reparatorii 35694-03 Salpingostomia laparoscopica


asupra trompei uterine 35694-07 Salpingostomia
90433-00 Alta reparare laparoscopica de trompa uterina
90433-01 Alta reparare de trompa uterina
BLOC 1256 Proceduri pentru 35674-00 Injectia cu agenti fetotoxici in sarcina ectopica prin ultrasunete
tratamentul sarcinii 35674-01 Injectia cu agenti fetotoxici in sarcina ectopica prin laparoscopie
ectopice 35677-00 Indepartarea de sarcina ectopica peritoneala
35677-01 Exprimarea manuala/hidrostatica a trompei uterine
35677-02 Injectia cu agenti fetotoxici in sarcina ectopica
35677-03 Utilizarea de agent fetotoxic pentru indepartarea sarcinii ectopice
35677-04 Salpingotomia cu indepartare de sarcina tubara
35677-05 Salpingectomia cu indepartare de sarcina tubara
35678-00 Salpingotomia laparoscopica cu indepartare de sarcina tubara
35678-01 Salpingectomia laparoscopica cu indepartare de sarcina tubara
BLOC 1257 Proceduri pentru 35688-00 Sterilizarea laparoscopica
sterilizarea feminina 35688-01 Sterilizarea prin abord vaginal
35688-02 Sterilizarea prin abord abdominal deschis
35688-03 Electrocauterizarea laparoscopica a trompelor uterine
35688-04 Sterilizarea prin electrocauterizare
BLOC 1258 Alte proceduri asupra
trompei uterine 35703-00 Test pentru permeabilitate tubara

90434-00 Alte proceduri asupra trompei uterine


BLOC 1259 Proceduri de examinare a
uterului
35630-00 Histeroscopia diagnostica

BLOC 1260 Insertia sau indepartarea


dispozitivului intrauterin
35503-00 Insertia dispozitivului intrauterin [IUD]

35506-00 Inlocuirea dispozitivului intrauterin [IUD]

35506-02 Indepartarea dispozitivului intrauterin [IUD]


BLOC 1261 Alte proceduri de aplicare,
insertie sau indepartare la
nivel uterin 35633-02 Histeroscopia cu cateterizare tubara

BLOC 1262 Proceduri incizionale la 35633-00 Sectionarea aderentelor intrauterine


nivel uterin 35634-00 Sectionarea septului uterin prin histeroscopie
35649-00 Histerotomia
35649-02 Sectionarea septului uterin prin histerotomie
BLOC 1263 Proceduri cu distructie la
nivel uterin
35622-00 Ablatia endoscopica a endometrului

BLOC 1264 Biopsia de endometru


35620-00 Biopsia de endometru

BLOC 1265 Chiuretajul uterin 35640-00 Dilatarea si curetajul uterin [D&C]


35640-01 Curetajul uterin fara dilatare

35640-03 Curetaj aspirativ al uterului

35643-03 Dilatarea sI evacuarea uterului


BLOC 1266 Excizia de leziune uterina 35623-00 Miomectomia uterina prin histeroscopie
35633-01 Polipectomia uterina via histerectomie
35649-01 Miomectomia uterina prin laparoscopie
35649-03 Miomectomia uterina
90452-00 Alta excizie de leziune uterina
BLOC 1268 Histerectomia abdominala 35653-00 Histerectomia abdominala subtotala
35653-01 Histerectomia abdominala totala
35653-04 Histerectomie abdominala totala cu anexectomie
35661-00 Histerectomia abdominala cu disectie retroperitoneala extensiva
35664-00 Histerectomia abdominala radicala cu excizie radicala de ganglioni limfatici pelvini
35667-00 Histerectomia radicala abdominala

Centrul National de Management in Sanatate 57


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
35670-00 Histerectomia abdominala cu excizie radicala de ganglioni limfatici pelvini
90448-00 Histerectomie abdominala subtotala prin laparoscopie
90448-01 Histerectomie abdominala totala prin laparoscopie
90448-02 Histerectomie abdominala totala cu anexectomie prin laparoscopie
BLOC 1269 Histerectomia vaginala 35657-00 Histerectomia vaginala
35664-01 Histerectomia vaginala radicala cu excizia radicala a ganglionilor limfatici pelvini
35667-01 Histerectomia radicala vaginala
35673-02 Histerectomie vaginala cu indepartarea anexelor
35750-00 Histerectomia vaginala asistata laparoscopic
35753-02 Histerectomia vaginala asistata laparoscopic cu indepartarea anexelor
35756-00 Histerectomia vaginala asistata laparoscopic convertita in histerectomie abdominala
Histerectomia vaginala asistata laparoscopic convertita in histerectomie abdominala cu
35756-03
indepartarea anexelor
BLOC 1270 Alte proceduri excizionale la 35658-00 Reducerea uterului inainte de histerectomie
nivel uterin
90443-00 Alte excizii ale uterului

BLOC 1271 Proceduri de histeropexie 35637-04 Ventrosuspensia laparoscopica


35684-00 Alte tipuri de histeropexie (laparoscopica)
35684-01 Histeropexia
90435-00 Alta interventie reparatorie laparoscopica de uter
90435-01 Alta corectie de uter
BLOC 1272 Proceduri de reconstructie a
35680-00 Reconstructia laparoscopica a uterului si a structurilor de sustinere ale acestuia
uterului si a mijloacelor de
sustinere ale acestuia
35680-01 Reconstructia uterului si a structurilor de sustinere ale acestuia

BLOC 1273 Alte proceduri la nivel


uterin 90436-00 Alte proceduri la nivel uterin

BLOC 1274 Proceduri de aplicare, 16511-00 Sutura la nivelul colului uterin


insertie sau indepartare
asupra colului uterin 16512-00 Indepartare de sutura de col uterin

BLOC 1275 Proceduri cu distructie la 35539-02 Distructie cu laser de leziune a colului uterin
nivelul colului uterin 35608-00 Cauterizare de col uterin
35608-01 Alte distructii de leziuni ale colului uterin
35646-00 Diatermocoagularea radicala a colului uterin
35647-00 Excizie larga de zona metaplaziata [LLETZ]
BLOC 1276 Proceduri de excizie asupra 35608-02 Biopsia de col uterin
colului uterin 35611-00 Polipectomia la nivelul colului uterin
35612-00 Indepartarea de bont al colului uterin, abord abdominal
35613-00 Indepartarea de bont al colului uterin, abord vaginal
35618-00 Conizatia de col uterin
35618-01 Conizatia de col uterin prin laser
35618-04 Amputatia de col uterin
BLOC 1277 Proceduri reparatorii 35618-02 Corectia chirurgicala a colului uterin
asupra colului uterin

35640-02 Dilatarea colului uterin

1BLOC 278 Alte proceduri asupra


colului uterin 35618-03 Alte proceduri asupra colului uterin

BLOC 1279 Proceduri de examinare a


vaginului 35539-04 Vaginoscopia

35614-00 Colposcopia

BLOC 1280 Proceduri incizionale la 35572-00 Colpotomia


nivelul vaginului
35572-01 Vaginotomia
BLOC 1281 Proceduri distructive la 35507-00 Distructia de papilom vaginal
nivelul vaginului 35539-01 Distructia cu laser de leziune a vaginului
90437-00 Alte distructii de leziune vaginala
BLOC 1282 Proceduri de excizie la 35509-00 Himenectomia
nivelul vaginului 35539-03 Biopsia de vagin
35557-00 Excizia de leziune vaginala
35560-00 Vaginectomia partiala
35560-01 Vaginectomia totala
35561-00 Vaginectomia radicala
35566-00 Excizia septului vaginal

Centrul National de Management in Sanatate 58


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1283 Repararea prolapsului 35570-00 Repararea compartimentului vaginal anterior, abord vaginal
uterin, planseului pelvin sau 35571-00 Repararea compartimentului vaginal posterior, abord vaginal
a enterocelului 35573-00 Repararea copartimentului vaginal anterior si posterior, abord vaginal

35577-00 Repararea prolapsului planseului pelvin

BLOC 1284 Cura fistulei vaginale 35596-00 Corectia fistulei rectovaginale


35596-01 Corectia fistulei vezicovaginale, abord vaginal
35596-02 Corectia fistulei ureterovaginale
35596-03 Corectia altor fistule vaginale
90444-00 Corectia fistulei vaginoperineale
90447-00 Repararea fistulei vaginale cu etans biologic
BLOC 1285 Proceduri de 35568-00 Colpopexie sarcospinoasa
colposuspensie 35595-00 Repararea planseului pelvin, laparoscopic
35595-01 Repararea planseului pelvin abdominal
35597-00 Colpopexie laparoscopica pe osul sacral
35597-01 Colpopexie sacrala
BLOC 1286 Alte proceduri reparatorii la 35554-00 Dilatatia vaginala
nivelul vaginului

90449-00 Alta reparare de vagin

BLOC 1287 Proceduri reconstructive la 35565-00 Reconstructia vaginala


nivelul vaginului
35569-00 Largirea orificiului vaginal

BLOC 1288 Alte proceduri la nivelul


vaginului
90438-00 Alte proceduri la nivelul vaginului

BLOC 1289 Proceduri cu distructie la


nivelul vulvei sau perineului 35507-01 Distructia de papilom vulvar

35539-00 Distructia cu laser de leziune a vulvei

90439-00 Distructia de alta leziune vulvara

BLOC 1290 Proceduri incizionale asupra 35520-00 Tratamentul abcesului glandei Bartholin
vulvei sau perineului
90446-00 Alta incizie asupra vulvei sau perineului

BLOC 1291 Biopsia de vulva sau 30075-38 Biopsia perineului


perineu
35615-00 Biopsia de vulva
BLOC 1292 Vulvectomia 35536-00 Hemivulvectomie
35536-01 Vulvectomia unilaterala
35536-02 Vulvectomia bilaterala
35548-00 Vulvectomie radicala
BLOC 1293 Alte proceduri de excizie
asupra vulvei, perineului 35513-00 Tratamentul chistului glandei Bartholin
sau clitorisului 35530-00 Amputatia subtotala de clitoris
35530-01 Amputatia totala a clitorisului
90440-00 Excizia de leziune vulvara
BLOC 1294 Proceduri reparatorii
asupra vulvei sau perineului
35533-00 Vulvoplastia

BLOC 1295 Alte proceduri asupra vulvei 90441-00 Alte proceduri asupra vulvei
sau perineului
90441-01 Alte proceduri nivel clitoridian

BLOC 1296 Proceduri de examinare pe


35500-00 Examinarea ginecologica
alte zone ginecologice
BLOC 1297 Proceduri pentru medicina 13200-00 Servicii de reproducere asistata, folosind medicatie ce induce superovulatie
reproductiva Servicii de monitorizare a ovulatiei, pentru tratament cu cicluri superovulatorii si
13203-00
inseminare artificiala
Servicii de reproducere asistata cu ovulatie nestimulata sau ovulatie stimulata prin
13206-00
clomifen citrat
13209-00 Planificarea si managementul tehnologiilor pentru reproducerea asistata
13212-00 Recoltarea transvaginala a ovocitului
13212-01 Recoltarea transabdominala a ovocitului
13215-00 Transferul intratubar de gamet [GIFT]
13215-01 Transferarea embrionului in uter
13215-02 Embriotransferul la nivelul trompei uterine
13215-03 Alte proceduri de medicina reproductiva

Centrul National de Management in Sanatate 59


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1298 Proceduri pentru
37845-00 Clitoroplastia reductionala pentru ambiguitate de organe genitale cu sinus urogenital
malformatii ale organelor
genitale Clitoroplastia reductionala si  vaginoplastia pentru ambiguitate de organe genitale cu
37848-00
sinus urogenital
Vaginoplastia pentru hiperplazia suprarenala congenitala, disgenezia gonadala mixta
37851-00
sau conditii similare
90445-00 Reductia clitoroplastiei cu relocatia orificiului uretral
BLOC 1299 Alte proceduri asupra 35637-02 Diatermie laparoscopica de leziune pelvina
organelor genitale feminine 35637-10 Excizie laparoscopica de leziune pelvina
35638-14 Ablatia laparoscopica a nervului uterosacral [LUNA]
35713-01 Diatermia de leziune pelvina
35713-14 Excizia de leziune pelvina
35720-00 Citoreductia leziunii pelvine
Hemostaza postoperatorie, dupa o interventie chirurgicala ginecologica neclasificata in
35759-00
alta parte
90442-00 Alte proceduri asupra organelor genitale feminine
CAPITOL 14 Proceduri BLOC 1330 Proceduri de aplicare, 16600-00 Amniocenteza diagnostica
obstetricale insertie sau indepartare 16603-00 Biopsie de vili corionici
antepartum 16606-00 Prelevarea de sange fetal
16609-00 Transfuzie de sange intravascular a fatului, intrauterin
16612-00 Transfuzie de sange intraperitoneal a fatului, intrauterin
16615-00 Transfuzie de sange intraperitoneal a fatului, intrauterin si intravascular
16618-00 Amniocenteza terapeutica
16621-00 Amnioinfuzie
16627-00 Insertie de shunt feto-amniotic
90460-00 Amnioscopie
90461-00 Injectie intraamniotica
90462-00 Insertie de supozitor cu prostaglandine pentru inducerea avortului
90463-00 Reductie fetala
90463-01 Reductie fetala endoscopica
90487-00 Alta procedura diagnostica intrauterina asupra fetusului
90488-00 Ablatia endoscopica a vaselor placentei
BLOC 1331 Proceduri incizionale in
antepartum
16624-00 Drenaj de cavitate amniotica

BLOC 1332 Proceduri reparatorii in


antepartum
90464-00 Corectie de defect fetal

BLOC 1333 Analgezia si anestezia in 92506-10 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 10


travaliu si si procesul 92506-19 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 19
nasterii 92506-20 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 20
92506-29 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 29
92506-30 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 30
92506-39 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 39
92506-40 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 40
92506-49 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 49
92506-50 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 50
92506-59 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 59
92506-69 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 69
92506-90 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 90
92506-99 Bloc neuraxial in travaliu, ASA 99
92507-10 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 10
92507-19 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 19
92507-20 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 20
92507-29 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 29
92507-30 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 30
92507-39 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 39
92507-40 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 40
92507-49 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 49
92507-50 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 50
92507-59 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 59
92507-69 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 69
92507-90 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 90
92507-99 Bloc neuraxial travaliu si procesul nasterii, ASA 99
BLOC 1334 Provocarea medicala sau 90465-00 Provocarea travaliului cu ocitocina
chirurgicala a travaliului 90465-01 Provocarea travaliului cu prostaglandine
90465-02 Alta provocare medicala a travaliului
90465-03 Provocarea chirurgicala a travaliului prin ruperea artificiala a membranelor [RAM]
90465-04 Alta provocare chirurgicala a travaliului
90465-05 Provocarea sincrona medicala si chirurgicala a travaliului
BLOC 1335 Stimularea medicala sau 90466-00 Stimularea medicala a travaliului, dupa debutul acestuia
chirurgicala a travaliului 90466-01 Stimularea chirurgicala a travaliului

Centrul National de Management in Sanatate 60


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA

90466-02 Stimularea sincrona medicala si chirurgicala a travaliului

BLOC 1336 Nasterea spontana in


prezentatie craniana
90467-00 Nasterea spontana in prezentatie craniana

BLOC 1337 Aplicatia de forceps 90468-00 Nasterea prin aplicatie de forceps la nivel inferior
90468-01 Nasterea prin aplicatie de forceps la nivel mediu
90468-02 Nasterea prin aplicatie de forceps la nivel inalt
90468-03 Rotatia de craniu fetal prin aplicatie de forceps
90468-04 Rotatia de craniu fetal prin aplicatie de forceps cu expulzie
90468-05 Aplicatia esuata de forceps
BLOC 1338 Nasterea prin extractie 90469-00 Nasterea prin extractie pneumatica
pneumatica
90469-01 Nasterea prin extractie pneumatica esuata

BLOC 1339 Nastere si extractie in 90470-00 Nasterea spontana in prezentatie pelviana


prezentatia pelviana 90470-01 Nasterea asistata in prezentatie pelviana
90470-02 Nasterea asistata in prezentatie pelviana cu aplicatie de forceps pe capul ramas in urma
90470-03 Extractia din prezentatie pelviana
90470-04 Extractia pelviana cu aplicare de forceps pe capul ramas in urma
BLOC 1340 Cezariana 16520-00 Cezariana clasica electiva
16520-01 Cezariana clasica de urgenta
16520-02 Cezariana electiva segmento-transversala
16520-03 Cezariana de urgenta segmento-transversala
BLOC 1341 Monitorizare fetala 16514-00 Monitorizare fetala interna

16514-01 Monitorizare fetala externa

BLOC 1342 Manevre de modificare a 16501-00 Versiunea externa


pozitiei si prezentatiei 16501-01 Versiunea externa esuata
fetale 90471-02 Versiunea interna
90471-03 Versiunea interna esuata
90471-04 Versiunea combinata interna si externa
90471-05 Versiunea combinata interna si externa esuata
90471-06 Rotatia manuala a capului fetal
BLOC 1343 Alte proceduri asociate cu 90472-00 Epiziotomie
nasterea 90473-00 Repozitionarea cordonului ombilical prolabat
90474-00 Incizie de col uterin pentru asistarea nasterii
90475-00 Simfiziotomie pentru asistarea nasterii
90476-00 Proceduri asupra fetus-ului pentru facilitarea nasterii
90477-00 Alte proceduri pentru asistarea nasterii
BLOC 1344 Sutura in postpartum 16571-00 Sutura laceratiei curente obstetricale a colului uterin
16573-00 Sutura rupturii de perineu gradul 3 sau 4
90479-00 Sutura laceratiei curente obstetricale a vaginului
Sutura laceratiei curente obstetricale a vezicii urinare si/sau a uretrei fara implicare
90480-00
perineala
Sutura laceratiei curente obstetricale a rectului si/sau sfincterului anal fara implicare
90480-01
perineala
90481-00 Sutura rupturii de perineu gradul 1 sau 2
90485-00 Alta sutura a laceratiei curente obstetricale fara implicare perineala
BLOC 1345 Evacuarea cavitatii uterine 16564-00 Evacuarea uterina postpartum prin dilatare si chiuretaj
in postpartum 16564-01 Evacuarea uterina postpartum prin curetaj aspirativ

90482-00 Extractia manuala a placentei

BLOC 1346 Corectia inversiunii uterine


16570-00 Corectia manuala a inversiunii uterine

16570-01 Corectia chirurgicala a inversiunii uterine


BLOC 1347 Alte proceduri in 16567-00 Alte metode de tratament al hemoragiilor in postpartum
postpartum 90483-00 Controlul manual postpartum al cavitatii uterine
90484-00 Evacuare de hematom perineal incizat
90484-01 Evacuare de hematom de perineu sau vagin neincisiv
90484-02 Evacuare de hematom parietal abdominal dupa cezariana
CAPITOL 15 Proceduri la BLOC 1360 Proceduri de aplicare, 45823-00 Indepartarea arcului maxilei sau mandibulei
nivelul insertie sau ablatie la nivel 45865-00 Artrocenteza articulatiei temporomandibulare
sistemului cefalic
52096-00 Insertia de brosa sau sarma la nivelul maxilarului, mandibulei sau osului zigomatic
musculoschelet
al 52102-00 Ablatie de brosa, surub sau sarma din maxilar, mandibula sau osul zigomatic
53400-00 Imobilizare de fractura de os maxilar fara atela

Centrul National de Management in Sanatate 61


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
53403-00 Imobilizare de fractura de mandibula fara atela
53410-00 Imobilizarea fracturii zigomatice
BLOC 1361 Fixarea externa a
mandibulei
52420-00 Fixarea externa a mandibulei prin cerclaj intermaxilar dupa reconstructie

BLOC 1362 Explorarea articulatiei


temporomandibulare
45861-00 Explorarea articulatiei temporomandibulare

45863-00 Explorarea articulatiei temporomandibulare cu condilectomia sau condilotomie


Explorarea articulatiei temporomandibulare cu interventie chirurgicala asupra
45869-00
meniscului sau capsulei
Explorarea articulatiei temporomandibulare cu interventie chirurgicala asupra
45871-00
meniscului, capsulei si condilului
Explorarea articulatiei temporomandibulare cu interventie chirurgicala asupra
45873-00 meniscului, capsulei si condilului, folosind lambouri tisulare, grefa cartilaginoasa sau
alogrefa
BLOC 1363 Alte proceduri incizionale
asupra maxilarului sau
mandibulei 45857-02 Sectionarea artroscopica a aderentelor articulatiei temporomandibulare

BLOC 1364 Proceduri excizionale la


nivelul maxilarului, 45825-01 Excizia exostozei maxilarului sau mandibulei
mandibulei sau articulatiei
temporomandibulare 45827-00 Excizia marginii mandibulare de insertie a muschiului milohioidian

45829-00 Excizia tuberozitatii maxilare

45855-00 Artroscopia  articulatiei temporomandibulare

45857-00 Artroscopia  articulatiei temporomandibulare cu indepartarea corpului irecuperabil

45857-01 Debridarea artroscopica a articulatiei temporomandibulare

45867-00 Sinovectomia articulatiei temporomandibulare

90603-00 Sechestrectomia maxilarului

90603-01 Sechestrectomia mandibulei

BLOC 1365 Reducerea fracturii


piramidei nazale 47738-00 Reducerea inchisa a fracturii de piramida nazala

47741-00 Reducerea deschisa a fracturii de piramida nazala

BLOC 1366 Reducerea fracturii de


mandibula sau maxilar 47753-00 Reducerea inchisa a fracturii de maxilar cu fixare

47756-00 Reducerea inchisa a fracturii de mandibula cu fixare

47774-00 Reducerea deschisa a fracturii de maxilar

47777-00 Reducerea deschisa a fracturii de mandibula

47786-00 Reducerea deschisa a fracturii de maxilar cu fixare interna

47789-00 Reducerea deschisa a fracturii de mandibula cu fixare interna

53424-00 Reducerea deschisa a fracturii complicate de maxilar

53425-00 Reducerea deschisa a fracturii complicate de mandibula

53427-00 Reducerea deschisa a fracturii complicate de os maxilar cu fixare interna

53429-00 Reducerea deschisa a fracturii complicate de mandibula cu fixare interna

Centrul National de Management in Sanatate 62


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1367 Reducerea fracturii de
arcada dentara 90530-00 Reducerea inchisa a fracturii arcadelor dentare mandibulare sau maxilare
 mandibulara sau maxilara
90530-01 Reducerea deschisa a fracturii arcadelor dentare mandibulare sau maxilare

BLOC 1368 Reducerea fracturii osului


zigomatic 47762-00 Reducerea deschisa a fracturii de os zigomatic

47762-01 Reducerea inchisa a fracturii de os zigomatic, cu fixare

47765-00 Reducerea deschisa a fracturii de os zigomatic cu fixare externa, 1 sediu

47765-01 Reducerea deschisa a fracturii de os zigomatic cu fixare interna, 1 sediu

47768-00 Reducerea deschisa a fracturii de os zigomatic cu fixare externa, 2 sedii

47768-01 Reducerea deschisa a fracturii de os zigomatic cu fixare interna, 2 sedii

47771-00 Reducerea deschisa a fracturii de os zigomatic cu fixare externa, 3 sedii


47771-01 Reducerea deschisa a fracturii de os zigomatic cu fixare interna, 3 sedii
BLOC 1369 Reducerea articulatiei 47000-00 Reducerea inchisa a luxatiei articulatiei temporomandibulare
temporomandibulare

53203-00 Reducerea deschisa a luxatiei articulatiei temporomandibulare

BLOC 1370 Reducerea fracturii sau 90530-02 Reducerea inchisa a fracturii de os facial, neclasificata in alta parte
luxatiei altui os al fetei
90530-03 Reducerea deschisa a fracturii de os facial, neclasificata in alta parte

BLOC 1371 Proceduri reparatorii la 45841-00 Stimularea arcadelor dentare cu grefa osoasa sau alogrefa
nivelul maxilarului, 45843-00 Stimularea arcadelor dentare cu inserarea expander-ului tisular
mandibulei sau articulatiei 45875-00 Stabilizarea articulatiei temporomandibulara
temporomandibulare
45877-00 Artrodeza articulatiei temporomandibulare

BLOC 1373 Proceduri de aplicare, 38460-00 Ablatia de cerclaj sternal


insertie sau ablatie la
nivelul gatului sau toracelui
47471-00 Imobilizarea fracturii costale

BLOC 1374 Proceduri incizionale la 34133-00 Scalenotomia


nivelul gatului sau toracelui 48406-10 Costotomia
48409-10 Costotomia cu fixare interna
50402-00 Eliberarea muschiului sternocleidomastoidian
BLOC 1375 Costectomia 34136-00 Costectomia partiala a primei coaste pentru decompresia aperturii toracice
34139-00 Costectomia totala de coasta cervicala pentru decompresia aperturii toracice
48406-11 Costectomia partiala
48406-12 Costectomia totala
48409-11 Costectomia partiala cu fixare interna
48409-12 Costectomia totala cu fixare interna
BLOC 1376 Alte proceduri excizionale 38464-00 Debridarea plagii de sternotomie
asupra gatului sau toracelui 90603-02 Sechestrectomia sternala

90603-03 Sechestrectomia costala

BLOC 1377 Reducerea fracturii /luxatiei


la nivelul gatului sau 47466-00 Reducerea inchisa a fracturii sternale
toracelui 47467-00 Reducerea deschisa a fracturii sternale
90610-00 Reducere inchisa a coastei
90610-01 Reducere deschisa a coastei
BLOC 1378 Proceduri reparatorii
asupra gatului sau toracelui
90596-00 Cerclajul sternal

BLOC 1379 Proceduri de reinterventie


la nivelul gatului sau
toracelui
38466-00 Reoperarea sternului implicand redeschiderea mediastinului

BLOC 1381 Imobilizarea fracturii sau 47684-00 Imobilizarea fracturii/luxatiei de coloana vertebrala

Centrul National de Management in Sanatate 63


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
luxatiei coloanei vertebrale

47687-00 Imobilizarea fracturii/luxatiei de coloana vertebrala cu interesarea maduvei spinarii

BLOC 1382 Biopsia de disc 30093-00 Biopsia (cu ac) de vertebra


intervertebral si vertebra
90602-00 Biopsia de disc intervertebral

BLOC 1383 Excizia de vertebra 48639-00 Excizia de vertebra

48639-01 Excizia de vertebra cu interesarea maduvei spinarii

BLOC 1384 Rezectia in bloc a leziunii de 50221-01 Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea sacrului
parti moi cu interesarea
sacrului sau a coloanei 50221-02 Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea coloanei vertebrale  
vertebrale
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea sacrului cu reconstructie folosind
50224-00
proteza
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea sacrului cu reconstructie folosind
50224-01
alogrefa
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea sacrului cu reconstructie folosind
50224-02
autogrefa
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea coloanei vertebrale cu
50224-03
reconstructie folosind proteza
Rezectia in bloc a leziuniide parti moi cu interesarea coloanei vertebrale cu
50224-04
reconstructie folosind alogrefa
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea coloanei vertebrale cu
50224-05
reconstructie folosind autogrefa
BLOC 1385 Alte proceduri excizionale 30672-00 Excizia coccis-ului
asupra coloanei vertebrale 32036-00 Excizia de leziune presacrata
43876-00 Excizia teratomului sacrococcigian, abordul posterior
43879-00 Excizia teratomului sacrococcigian, abordul posterior si abdominal
90603-04 Sechestrectomia vertebrala
90603-05 Sechestrectomia vertebrala cu interesarea maduvei spinarii
BLOC 1386 Manipularea coloanei
vertebrale
48600-00 Manipularea coloanei vertebrale

BLOC 1387 Reducerea inchisa a 47690-00 Reducerea inchisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala cu imobilizare
fracturii/ luxatiei coloanei Reducerea inchisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebralai cu interesarea maduvei
47693-00
vertebrale spinarii, cu imobilizare
47696-00 Reducerea inchisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala
BLOC1388 Reducerea deschisa a 47699-00 Reducerea deschisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala
fracturii/ luxatiei coloanei
47699-01 Reducerea deschisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala cu fixare interna simpla
vertebrale
Reducerea deschisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala cu fixare interna
47699-02
segmentara
Reducerea deschisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala cu interesarea maduvei
47702-00
spinarii
Reducerea deschisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala cu interesarea maduvei
47702-01
spinarii, cu fixare interna simpla
Reducerea deschisa a fracturii/ luxatiei de coloana vertebrala cu interesarea maduvei
47702-02
spinarii, cu fixare interna segmentara
BLOC 1389 Spondilosindeza 48642-00 Spondilosindeza posterioara , 1 sau 2 nivele
48645-00 Spondilosindeza posterioara , 3 sau mai multe nivele
48648-00 Spondilosindeza posterolaterala, 1 sau 2 nivele
48651-00 Spondilosindeza posterolaterala , 3 sau mai multe nivele
48654-00 Spondilosindeza posterioara cu laminectomie, 1 nivel
48654-01 Spondilosindeza posterolaterala cu laminectomie, 1 nivel
48657-00 Spondilosindeza posterioara cu laminectomie, 2 sau mai multe nivele
48657-01 Spondilosindeza posterolaterala cu laminectomie, 2 sau mai multe nivele
48660-00 Spondilosindeza anterioara, 1 nivel
48669-00 Spondilosindeza anterioara , 2 sau mai multe nivele
BLOC 1390 Fixarea interna a coloanei 40316-00 Fixarea cu surub a procesului odontoid
vertebrale 48678-00 Fixarea interna simpla a coloanei vertebrale
48681-00 Fixarea interna nonsegmentara a coloanei vertebrale
48684-00 Fixarea interna segmentara a coloanei vertebrale, 1 sau 2 nivele
48687-00 Fixarea interna segmentara a coloanei vertebrale, 3 sau 4 nivele
48690-00 Fixarea interna segmentara a coloanei vertebrale, 5 sau mai multe nivele
BLOC 1393 Alte proceduri la nivelul 35400-00 Vertebroplastie, 1 corp vertebral
coloanei vertebrale 35400-01 Vertebroplastie,  >= 2 corpuri vertebrale
50616-00 Corectia procedurii spinale cu ajustarea fixarii la nivelul coloanei vertebrale
50616-01 Corectia procedurii spinale cu indepartarea fixarii la nivelul coloanei vertebrale
50616-02 Corectia procedurii spinale cu grefa osoasa

Centrul National de Management in Sanatate 64


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
50620-00 Alte proceduri de corectie la nivelul coloanei vertebrale
BLOC 1394 Proceduri de aplicare,
insertie sau indepartare
asupra umarului 48927-00 Indepartarea protezei de umar

BLOC 1395 Proceduri incizionale asupra 48406-06 Osteotomia claviculei


umarului 48406-07 Osteotomia scapulei
48409-06 Osteotomia claviculei cu fixare interna
48409-07 Osteotomia scapulei cu fixare interna
48912-00 Artrotomia umarului
48945-00 Artroscopia umarului
48948-01 Inlaturarea artroscopica de corp strain la nivelul umarului
90600-00 Eliberarea artroscopica a aderentelor sau contracturii umarului
90600-01 Eliberarea aderentelor sau contracturii umarului
BLOC 1396 Biopsia de umar
48945-01 Biopsia artroscopica de umar

BLOC 1397 Sinovectomia sau 48936-00 Sinovectomia umarului


debridarea umarului 48948-00 Debridarea artroscopica a umarului

48954-00 Sinovectomia artroscopica a umarului

BLOC 1398 Ostectomia de clavicula sau 48406-08 Ostectomia claviculei


scapula 48406-09 Ostectomia scapulei
48409-08 Ostectomia claviculei cu fixare interna
48409-09 Ostectomia scapulei cu fixare interna
BLOC 1399 Amputatia de umar 44331-00 Dezarticulatia umarului
44334-00 Amputatia interscapulotoracica
BLOC 1400 Alte excizii asupra umarului 48900-00 Excizia ligamentului coraco-acromial
48900-01 Excizia depozitului de calciu din coama rotatorilor
48903-00 Decompresia spatiului subacromial
48951-00 Decompresia artroscopica a spatiului subacromial
50221-03 Rezectia in bloc a leziunii de parti moi implicand scapula
90603-06 Sechestrectomia claviculei
90603-07 Sechestrectomia scapulei
BLOC 1401 Reducerea fracturii de 47462-00 Reducerea inchisa a fracturii de clavicula
clavicula sau umar 47462-01 Reducerea inchisa a fracturii de clavicula cu fixare interna
47465-00 Reducerea deschisa a fracturii de clavicula
47465-01 Reducerea deschisa a fracturii de clavicula cu fixare interna
47468-00 Reducerea deschisa a fracturii de scapula
47468-01 Reducerea deschisa a fracturii de scapula cu fixare interna
BLOC 1402 Reducerea luxatiei de 47003-00 Reducerea inchisa a luxatiei de clavicula
clavicula, scapula sau umar 47006-00 Reducerea deschisa a luxatiei de clavicula
47009-00 Reducerea inchisa a luxatiei de umar
47009-01 Reducerea inchisa a luxatiei de umar cu fixare interna
47012-00 Reducerea deschisa a luxatiei de umar  
47012-01 Reducerea deschisa a luxatiei de umar cu fixare interna
BLOC 1403 Artrodeza de umar 48939-00 Artrodeza umarului  

48942-00 Artrodeza umarului cu indepartarea protezei

BLOC 1404 Alte proceduri reparatorii 48906-00 Repararea coamei rotatorilor


asupra umarului 48909-00 Repararea coamei rotatorilor cu decompresia spatiului subacromial
48915-00 Hemiartroplastia umarului
48918-00 Artroplastia totala a umarului
48930-00 Stabilizarea umarului
48948-02 Condroplastia artroscopica a umarului
48957-00 Stabilizarea artroscopica a umarului
90533-00 Alta interventie reparatorie la nivelul umarului
BLOC 1405 Proceduri reconstructive 48960-00 Reconstructia artroscopica a umarului
asupra umarului Rezectia in bloc a leziunii de parti moi implicand scapula cu reconstructie folosind
50224-06
proteza
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi implicand scapula cu reconstructie folosind
50224-07
alogrefa
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi implicand scapula cu reconstructie folosind
50224-08
autogrefa
BLOC 1406 Proceduri de corectie 48921-00 Corectia artroplastiei totale de umar
asupra umarului
48924-00 Corectia artroplastiei totale de umar cu grefa osoasa la nivelul scapulei sau humerusului
BLOC 1408 Imobilizarea fracturii de 47423-00 Imobilizarea fracturii de humerus proximal
humerus 47444-00 Imobilizarea fracturii de diafiza humerala
47453-00 Imobilizarea fracturii de humerus distal

Centrul National de Management in Sanatate 65


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1409 Alte proceduri de aplicare,
insertie sau ablatie asupra
humerus-ului sau cotului 90539-00 Implantarea de dispozitiv protetic pentru brat

BLOC 1410 Proceduri incizionale asupra 48412-00 Osteotomia humerusului  


humerusului sau cotului 48415-00 Osteotomia humerusului cu fixare interna
49100-00 Artrotomia cotului
49100-01 Indepartarea de corp strain la nivelul cotului
49100-02 Eliberarea contracturii cotului
49118-00 Artroscopia cotului
49121-00 Forajul artroscopic al defectului cotului
49121-01 Indepartarea artroscopica de corp strain la nivelul cotului
49121-04 Eliberarea artroscopica a contracturii cotului
BLOC 1411 Biopsia de cot
49118-01 Biopsia artroscopica de cot

BLOC 1412 Alte proceduri excizionale 44328-01 Amputatia bratului


asupra humerusului sau 48412-01 Ostectomia humerusului
cotului 48415-01 Ostectomia humerusului cu fixare interna
49109-00 Sinovectomia artroscopica a cotului
49109-01 Sinovectomia cotului
90535-00 Dezarticulatia la nivelul cotului
90603-08 Sechestrectomia humerusului
BLOC 1413 Reducerea inchisa a 47426-00 Reducerea inchisa a fracturii de humerus proximal
fracturii de humerus sau 47426-01 Reducerea inchisa a fracturii de humerus proximal cu fixare interna
cotului 47447-00 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza humerala
47451-00 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza humerala cu fixare interna
47456-00 Reducerea inchisa a fracturii de humerus distal
47456-01 Reducerea inchisa a fracturii de humerus distal cu fixare interna
BLOC 1414 Reducerea deschisa a 47429-00 Reducerea deschisa a fracturii de humerus proximal
fracturii de humerus sau 47429-01 Reducerea deschisa a fracturii de humerus proximal cu fixare interna
cotului 47432-00 Reducerea deschisa a fracturii intraarticulare de humerus proximal
47432-01 Reducerea deschisa a fracturii intraarticulare de humerus proximal cu fixare interna
47450-00 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza humerala
47450-01 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza humerala cu fixare interna
47459-00 Reducerea deschisa a fracturii de humerus distal
47459-01 Reducerea deschisa a fracturii de humerus distal cu fixare interna
BLOC 1415 Reducerea inchisa a luxatiei 47018-00 Reducerea inchisa a luxatiei de cot
de humerus sau cot 47018-01 Reducerea inchisa a luxatiei de cot cu fixare interna
47024-00 Reducerea inchisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara proximala
47024-01 Reducerea inchisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara proximala cu fixare interna
BLOC 1416 Reducerea deschisa a 47021-00 Reducerea deschisa a luxatiei de cot
luxatiei de humerus sau cot 47021-01 Reducerea deschisa a luxatiei de cot cu fixare interna
47027-00 Reducerea deschisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara proximala
47027-01 Reducerea deschisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara proximala cu fixare interna
BLOC 1417 Grefa osoasa la nivelul 48212-00 Grefa osoasa la humerus
humerusului
48215-00 Grefa osoasa la humerus cu fixare interna

BLOC 1418 Alte proceduri reparatorii 49103-00 Stabilizarea cotului


asupra humerusului sau 49106-00 Artrodeza cotului
cotului 49112-00 Inlocuirea capului radial al cotului cu proteza de silastic
49115-00 Artroplastia totala de cot
49121-02 Condroplastia artroscopica a cotului
49121-03 Osteoplastia artroscopica a cotului
50405-00 Flexor-plastie la nivelul cotului
90536-00 Alta interventie reparatorie asupra cotului
BLOC 1419 Proceduri de corectie 49116-00 Artroplastia de corectie a cotului
asupra humerusului sau
cotului 49117-00 Artroplastia de corectie a cotului cu grefa osoasa

BLOC 1421 Imobilizarea fracturii de 47360-00 Imobilizarea fracturii de epifiza distala de radius
diafiza si epifiza distala 47360-01 Imobilizarea fracturii ulnare distale
radiala sau ulnara 47378-00 Imobilizarea fracturii de diafiza de radius
47378-01 Imobilizarea fracturii de diafiza ulnara
47387-00 Imobilizarea fracturii de diafiza de radius si ulnara
BLOC 1423 Incizia fasciei antebratului
47975-00 Fasciotomia de decompresie a antebratului pentru sindromul de compartiment acut

47978-00 Fasciotomia de decompresie a antebratului pentru sindromul de compartiment cronic


47981-00 Fasciotomia de decompresie a antebratului
BLOC 1424 Incizia radiusului sau ulnei 48406-02 Osteotomia de radius

Centrul National de Management in Sanatate 66


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA

48406-04 Osteotomia ulnara


48409-02 Osteotomia de radius cu fixare interna
48409-04 Osteotomia ulnara cu fixare interna
BLOC 1425 Alte proceduri incizionale
asupra antebratului
90540-00 Tenoliza tendonului flexor sau extensor al antebratului sau incheieturii mainii

BLOC 1426 Proceduri excizionale 44328-00 Amputatia antebratului


asupra antebratului 46342-00 Sinovectomia articulatiei radio-ulnare distale
48406-03 Ostectomia de radius
48406-05 Ostectomia ulnara
48409-03 Ostectomia de radius cu fixare interna
48409-05 Ostectomia ulnara cu fixare interna
90603-09 Sechestrectomia de radius
90603-10 Sechestrectomie ulnara
BLOC 1427 Reducerea inchisa a 47363-00 Reducerea inchisa a fracturii de epifiza distala de radius
fracturii de radius 47363-02 Reducerea inchisa a fracturii de epifiza distala de radius cu fixare interna
47381-00 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza de radius
47381-02 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza de radius cu fixare interna
47385-00 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza de radius cu luxatie
47385-02 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza de radius cu luxatie si fixare interna
47405-00 Reducerea inchisa a fracturii de cap sau colet al radiusului
47405-01 Reducerea inchisa a fracturii de cap sau colet al radiusului cu fixare interna
BLOC 1428 Reducerea inchisa a 47363-01 Reducerea inchisa a fracturii de epifiza distala ulnara
fracturii de ulna sau olecran 47363-03 Reducerea inchisa a fracturii de epifiza distala ulnara cu fixare interna
47381-01 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza ulnara
47381-03 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza ulnara cu fixare interna
47385-01 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza ulnara cu luxatie
47385-03 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza ulnara cu luxatie si fixare interna
47396-00 Reducerea inchisa a fracturii de olecran
47396-01 Reducerea inchisa a fracturii de olecran cu fixare interna
BLOC 1429 Reducerea deschisa a 47366-00 Reducerea deschisa a fracturii de epifiza distala de radius
fracturii de radius 47366-02 Reducerea deschisa a fracturii de epifiza distala de radius cu fixare interna
47384-00 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza de radius
47384-02 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza de radius cu fixare interna
47408-00 Reducerea deschisa a fracturii de cap sau colet al radiusului
47408-01 Reducerea deschisa a fracturii de cap sau colet al radiusului cu fixare interna
BLOC 1430 Reducerea deschisa a 47366-01 Reducerea deschisa a fracturii de epifiza distala ulnara
fracturii de ulna sau olecran 47366-03 Reducerea deschisa a fracturii de epifiza distala ulnara cu fixare interna
47384-01 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza ulnara
47384-03 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza ulnara cu fixare interna
47399-00 Reducerea deschisa a fracturii de olecran
47399-01 Reducerea deschisa a fracturii de olecran cu fixare interna
Reducerea deschisa a fracturii de olecran cu ostectomie partiala a fragmentului de
47402-00
olecran
Reducerea deschisa a fracturii de olecran cu ostectomie partiala a fragmentului de
47402-01
olecran si fixare interna
BLOC 1431 Reducerea fracturii de 47390-00 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza de radius si ulnara
diafiza radiala si ulnara 47390-01 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza de radius si ulnara cu fixare interna
47393-00 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza de radius si ulnara
47393-01 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza de radius si ulnara cu fixare interna
BLOC 1432 Reducerea deschisa a 47386-00 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza de radius cu luxatie
fracturii de diafiza radiala 47386-01 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza de radius cu luxatie si fixare interna
sau ulnara cu luxatie 47386-02 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza ulnara cu luxatie
47386-03 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza ulnara cu luxatie si fixare interna
BLOC 1433 Reducerea luxatiei de 47024-02 Reducerea inchisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara distala
radius sau ulna 47024-03 Reducerea inchisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara distala cu fixare interna
47027-02 Reducerea deschisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara distala
47027-03 Reducerea deschisa a luxatiei de articulatie radio-ulnara distala cu fixare interna
BLOC 1434 Reducerea decolarii 90541-00 Reducerea inchisa a decolarii epifizare de radius sau ulna
epifizare de radius sau ulna
90541-01 Reducerea deschisa a decolarii epifizare de radius sau ulna

BLOC 1435 Grefa osoasa la antebrat 48218-00 Grefa osoasa la radius si ulna
48221-00 Grefa osoasa la radius si ulna cu fixare interna
48224-00 Grefa osoasa la radius sau ulna
48227-00 Grefa osoasa la radius sau ulna cu fixare interna
BLOC 1436 Alte proceduri reparatorii
asupra antebratului
90597-00 Proteza de silastic a ulnei distale

Centrul National de Management in Sanatate 67


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1438 Alte proceduri asupra
antebratului 50399-00 Reaxarea antebratului in aplazia sau displazia de radius

BLOC 1439 Proceduri de aplicare,


insertie sau indepartare
asupra mainii sau 46414-00 Insertia protezei de tendon artificial al mainii
incheieturii mainii

BLOC 1440 Proceduri incizionale asupra 46363-00 Eliberarea de teaca tendinoasa a mainii
unui muschi, tendon sau 46366-00 Fasciotomia subcutanata pentru maladia Dupuytren
fascie a mainii 46381-00 Eliberarea de capsula articulara interfalangiana pentru maladia Dupuytren
46450-00 Tenoliza de tendon extensor al mainii
46453-00 Tenoliza tendonului flexor al mainii
46456-00 Tenotomia percutana a degetului
46519-00 Incizia si drenajul spatiilor mediopalmar, tenar sau hipotenar
46522-00 Incizia si drenajul tecii tendonului flexor al degetului
46525-00 Incizia si drenajul paronichiei mainii
47981-02 Fasciotomia de decompresie a mainii
90544-00 Sectionarea aderentelor mainii
90545-00 Incizia de parti moi ale mainii
BLOC 1441 Proceduri incizionale asupra 46396-00 Osteotomia de deget
unui os al mainii 46396-01 Osteotomia de os metacarpian
46399-00 Osteotomia de deget cu fixare interna
46399-01 Osteotomia de os metacarpian cu fixare interna
BLOC 1442 Proceduri incizionale asupra 46327-00 Artrotomia articulatiei interfalangiene a mainii
articulatiei mainii
46327-01 Artrotomia articulatiei metacarpofalangiene

BLOC 1443 Proceduri incizionale asupra 48406-13 Osteotomia de os carpian


incheieturii mainii 48409-13 Osteotomia de os carpian cu fixare interna
49212-00 Artrotomia articulatiei mainii
49218-00 Artroscopia articulatiei mainii
49221-00 Forajul artroscopic al defectului carpian
49221-01 Excizia artroscopica de corp strain la nivelul incheieturii mainii
49221-02 Eliberarea artroscopica a aderentelor incheieturii mainii
BLOC 1444 Biopsia incheieturii mainii
49218-01 Biopsia artroscopica a articulatiei mainii

BLOC 1445 Sinovectomia de la 46336-00 Sinovectomia articulatiei interfalangiene a mainii


articulatia mainii 46336-01 Sinovectomia articulatiei metacarpiene
46342-01 Sinovectomia articulatiei carpo-metacarpiene
BLOC 1446 Sinovectomia de la 46339-00 Sinovectomia tendonului flexor sau extensor al mainii
tendonul mainii sau 46348-00 Sinovectomia tendonului flexor, 1 deget
incheieturii mainii 46351-00 Sinovectomia tendoanelor flexoare, 2 degete
46354-00 Sinovectomia tendoanelor flexoare, 3 degete
46357-00 Sinovectomia tendoanelor flexoare, 4 degete
46360-00 Sinovectomia tendoanelor flexoare, 5 sau mai multe degete
BLOC 1447 Fasciectomia pentru 46369-00 Fasciectomia palmara pentru contractura Dupuytren
maladia Dupuytren 46372-00 Fasciectomia palmara pentru contractura Dupuytren implicand 1 deget (raza)
46375-00 Fasciectomia palmara pentru contractura Dupuytren implicand 2 degete (raze)
Fasciectomia palmara pentru contractura Dupuytren implicand cel putin  3 degete
46378-00
(raze)
BLOC 1448 Amputatia de carp, mana 44325-00 Amputatia mediocarpiana
sau deget 44325-01 Amputatia transmetacarpiana
44328-02 Dezarticulatia pumnului
46464-00 Amputatia degetului supranumerar al mainii complet
46465-00 Amputatia degetului
46480-00 Amputatia degetului incluzand osul metacarpian
BLOC 1449 Alte proceduri excizionale 46396-02 Ostectomia de deget
asupra unui os al mainii 46396-03 Ostectomia osului metacarpian
46399-02 Osteotomia degetului cu fixare interna
46510-00 Reducerea macrodactiliei
47933-00 Excizia exostozei osului mainii
50396-00 Transsectie falanga
BLOC 1450 Alte proceduri excizionale 46336-02 Capsulectomia articulatiei interfalangiene a mainii
asupra mainii 46336-03 Capsulectomia articulatiei metacarpofalangiene
46336-04 Debridarea articulatiei interfalangiene a mainii
46336-05 Debridarea articulatiei metacarpofalangiene
90603-12 Sechestrectomia metacarpului
90603-13 Sechestrectomia falangei mainii
BLOC 1451 Alte proceduri excizionale la 48406-14 Ostectomia de os carpian
nivelul incheieturii mainii 48409-14 Ostectomia de os carpian cu fixare interna
49224-00 Debridarea artroscopica a incheieturii mainii
49224-01 Sinovectomia artroscopica a articulatiei mainii
90603-11 Sechestrectomia carpului

Centrul National de Management in Sanatate 68


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
BLOC 1452 Reducerea inchisa a 47348-00 Reducerea inchisa a fracturii carpului
fracturii carpului 47348-01 Reducerea inchisa a fracturii carpului cu fixare interna

47354-00 Reducerea inchisa a fracturii de scafoid

47354-01 Reducerea inchisa a fracturii de scafoid cu fixare interna


BLOC 1453 Reducerea inchisa a 47336-00 Reducerea inchisa a fracturii de metacarp
fracturii metacarpului 47336-01 Reducerea inchisa a fracturii de metacarp cu fixare interna
47339-00 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de metacarp
47339-01 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de metacarp cu fixare interna
BLOC 1454 Reducerea inchisa a 47300-00 Reducerea inchisa a fracturii de falanga distala a mainii
falangei mainii 47300-01 Reducerea inchisa a fracturii de falanga distala a mainii cu fixare interna
47303-00 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de falanga distala a mainii
47303-01 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de falanga distala a mainii cu fixare interna
47312-00 Reducerea inchisa a fracturii de falanga medie a mainii
47312-01 Reducerea inchisa a fracturii de falanga medie a mainii cu fixare interna
47315-00 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de falanga medie a mainii
47315-01 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de falanga medie a mainii cu fixare interna
47324-00 Reducerea inchisa a fracturii de falanga proximala a mainii
47324-01 Reducerea inchisa a fracturii de falanga proximala a mainii cu fixare interna
47327-00 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de falanga proximala a mainii
Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de falanga proximala a mainii cu fixare
47327-01
interna
BLOC 1455 Reducerea deschisa a 47351-00 Reducerea deschisa a fracturii la nivelul carpului
fracturii carpului 47351-01 Reducerea deschisa a fracturii de carp cu fixare interna

47357-00 Reducerea deschisa a fracturii de scafoid

47357-01 Reducerea deschisa a fracturii de scafoid cu fixare interna


BLOC 1456 Reducerea deschisa a 47342-00 Reducerea deschisa a fracturii de metacarp
fracturii metacarpului 47342-01 Reducerea deschisa a fracturii de metacarp cu fixare interna
47345-00 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de metacarp
47345-01 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de metacarp cu fixare interna
BLOC 1457 Reducerea deschisa a 47306-00 Reducerea deschisa a fracturii de falanga distala a mainii
fracturii de falanga a mainii 47306-01 Reducerea deschisa a fracturii de falanga distala a mainii cu fixare interna
47309-00 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de falanga distala a mainii
Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de falanga distala a mainii cu fixare
47309-01
interna
47318-00 Reducerea deschisa a fracturii de falanga medie a mainii
47318-01 Reducerea deschisa a fracturii de falanga medie a mainii cu fixare interna
47321-00 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de falanga medie a mainii
Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de falanga medie a mainii cu fixare
47321-01
interna
47330-00 Reducerea deschisa a fracturii de falanga proximala a mainii
47330-01 Reducerea deschisa a fracturii de falanga proximala a mainii cu fixare interna
47333-00 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de falanga proximala a mainii
Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de falanga proximala a mainii cu fixare
47333-01
interna
BLOC 1458 Reducerea inchisa a luxatiei 47030-00 Reducerea inchisa a luxatiei la nivelul carpului
articulatiei mainii 47030-02 Reducerea inchisa a luxatiei de articulatie carpometacarpiana
47036-00 Reducerea inchisa a luxatiei de articulatie interfalangiana a mainii
47042-00 Reducerea inchisa a luxatiei de articulatie metacarpofalangiana
BLOC 1459 Reducerea deschisa a 47033-00 Reducerea deschisa a luxatiei carpului
luxatiei articulatiei mainii 47033-01 Reducerea deschisa a luxatiei de articulatie carpometacarpiana
47039-00 Reducerea deschisa a luxatiei de articulatie interfalangiana
47045-00 Reducerea deschisa a luxatiei de articulatie metacarpofalangiana
BLOC 1460 Artrodeza mainii 46300-00 Artrodeza articulatiei interfalangiene a mainii
46300-01 Artrodeza articulatiei metacarpofalangiene
46303-00 Artrodeza articulatiei carpometacarpiene
49203-00 Artrodeza articulatiei intercarpiene
BLOC 1461 Grefa osoasa la incheietura 46402-00 Grefa osoasa la osul metacarpian
mainii, metacarp sau 46402-01 Grefa osoasa la falanga mainii
falanga 46405-00 Grefa osoasa la osul metacarpian cu fixare interna
46405-01 Grefa osoasa la falanga mainii cu fixare interna
48230-00 Grefa osoasa la scafoid
48233-00 Grefa osoasa la scafoid cu fixare interna
48236-00 Grefa osoasa la scafoid cu fixare interna si osteotomie
BLOC 1462 Artroplastia articulatiei 46309-00 Artroplastia articulatiei interfalangiene a mainii, o articulatie
interfalangiene la mana 46312-00 Artroplastia articulatiei interfalangiene a mainii, 2 articulatii
46315-00 Artroplastia articulatiei interfalangiene a mainii, 3 articulatii
46318-00 Artroplastia articulatiei interfalangiene a mainii, 4 articulatii
46321-00 Artroplastia articulatiei interfalangiene a mainii, 5 sau mai multe articulatii
BLOC 1463 Artroplastia articulatiei 46309-01 Artroplastia articulatiei metacarpofalangiene, o articulatie
metacarpofalangiene 46312-01 Artroplastia articulatiei metacarpofalangiene, 2 articulatii
46315-01 Artroplastia articulatiei metacarpofalangiene, 3 articulatii
46318-01 Artroplastia articulatiei metacarpofalangiene, 4 articulatii

Centrul National de Management in Sanatate 69


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
46321-01 Artroplastia articulatiei metacarpofalangiene, 5 sau mai multe articulatii
BLOC 1464 Alta artroplastie a 46306-00 Artroplastia interpozitionala a articulatiei interfalangiene
articulatiei falangiene de la 46306-01 Artroplastia interpozitionala a articulatiei metacarpofalangiene
mana 46307-00 Artroplastia cu placa volara a articulatiei interfalangiene a mainii
46307-01 Artroplastia cu placa volara a articulatiei metacarpofalangiene
BLOC 1465 Repararea ligamentului sau 46330-00 Repararea de ligament sau capsula a articulatiei interfalangiene
capsulei articulatiei 46330-01 Repararea de ligament sau capsula a articulatiei metacarpofalangiene
falangiene de la mana Repararea de ligament sau capsula a articulatiei interfalangiene cu grefa de tesut liber
46333-00
sau implant
Repararea de ligament sau capsula a articulatiei metacarpofalangiene cu grefa de tesut
46333-01
liber sau implant
BLOC 1466 Repararea de tendon al 46417-00 Transferul de tendon al mainii
mainii 46420-00 Repararea primara a tendonului extensor al mainii
46423-00 Repararea secundara a tendonului extensor al mainii
46426-00 Repararea primara a tendonului flexor a mainii, proximal de trohleea A1
46429-00 Repararea secundara a tendonului flexor a mainii, proximal de trohleea A1
46432-00 Repararea primara a tendonului flexor a mainii, distal de trohleea A1
46435-00 Repararea secundara a tendonului flexor a mainii, distal de trohleea A1
BLOC 1467 Alte proceduri reparatorii 46384-00 Repararea cu lambou tegumentar local pentru contractura Dupuytren
asupra mainii 46492-00 Corectia contracturii de deget al mainii
46504-00 Lambou insular neurovascular la mana pentru inervarea pulpei degetului
46507-00 Transpozitia de deget (raza) al mainii cu pedicul vascular
47963-02 Repararea de tendon al mainii, neclasificata altundeva
90547-00 Repararea de muschi sau fascie a mainii, neclasificata in alta parte
90548-00 Alte proceduri plastice asupra mainii
BLOC 1468 Alte proceduri reparatorii 46324-00 Artroplastia osului carpian
asupra incheieturii mainii 49200-00 Artrodeza articulatiei radiocarpiene
49206-00 Artroplastia excizionala a incheieturii mainii
49209-00 Artroplastia totala a incheieturii mainii
49224-02 Osteoplastia artroscopica a incheieturii mainii
49227-00 Fixarea artroscopica a fragmentului osteocondral al incheieturii mainii
90542-00 Alta interventie reparatorie asupra incheieturii mainii
BLOC 1469 Proceduri reconstructive 46345-00 Reconstructia articulatiei radio-ulnare distale
asupra mainii 46408-00 Reconstructia tendonului mainii cu grefa de tendon
46411-00 Reconstructia tendonului flexor trohlear al mainii cu grefa de tendon
46444-00 Reconstructia deformarii in butoniera
46447-00 Reconstructia deformarii in butoniera cu eliberarea contracturii articulare
50396-01 Amputatia de falanga a mainii cu reconstructia de ligament sau articulatie
BLOC 1470 Proceduri reconstructive
asupra incheieturii mainii
49215-00 Reconstructia articulatiei mainii

BLOC 1471 Proceduri de corectie la


46387-00 Revizia fasciectomiei palmare pentru maladia Dupuytren implicand 1 deget (raza)
mana sau deget
46390-00 Revizia fasciectomiei palmare pentru maladia Dupuytren implicand 2 degete (raze)
Revizia fasciectomiei palmare pentru maladia Dupuytren implicand 3 sau mai multe
46393-00
degete (raze)
46483-00 Revizia bontului de amputatie a mainii sau degetului
BLOC 1472 Proceduri de corectie la 49210-00 Artroplastia de corectie a articulatiei mainii
nivelul incheieturii mainii
49211-00 Artroplastia de corectie a articulatiei mainii cu grefa osoasa

BLOC 1473 Proceduri pentru degetul de 46438-00 Fixarea inchisa a degetului "in ciocan"
baseball-ist 46441-00 Repararea deschisa a degetului "in ciocan"
46442-00 Reducerea deschisa de fracturii intra-articulare a degetului "in ciocan"
BLOC 1474 Proceduri pentru nodulul 46494-00 Excizia nodulului mainii
mainii sau articulatiei mainii 46495-00 Excizia chistului mucos al degetului mainii
46495-01 Excizia nodulului degetului distal al mainii
46498-00 Excizia nodulului tecii tendonului flexor a mainii
46500-00 Excizia nodulului articulatiei dorsale a mainii
46501-00 Excizia nodulului articulatiei volare a mainii
46502-00 Excizia nodulului recurent al articulatiei dorsale a mainii
46503-00 Excizia nodulului recurent al articulatiei volare a mainii
BLOC 1476 Imobilizarea sau tractiunea 47480-00 Tractiunea fracturii de pelvis
fracturii sau luxatiei de 47492-00 Imobilizarea fracturii de acetabul
pelvis sau sold 47495-00 Tractiunea fracturii de acetabul
47516-00 Tractiunea fracturii de femur
50352-00 Imobilizarea luxatiei de sold
BLOC 1478 Osteotomia pelvisului, 48424-00 Osteotomia pelvisului  
soldului sau femurului 48424-01 Osteotomia femurului proximal
48424-02 Osteotomia mediofemurala  
48427-00 Osteotomia pelvisului cu fixare interna
48427-01 Osteotomia femurului proximal cu fixare interna
48427-02 Osteotomia mediofemurala cu fixare interna
50394-00 Osteotomii peri-acetabulare multiple
BLOC 1479 Fixarea fracturii pelvisului 47483-00 Fixarea externa a fracturii de pelvis

Centrul National de Management in Sanatate 70


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
sau femurului 47498-00 Fixarea interna a fracturii de acetabul
47513-00 Fixarea interna a disjunctiei articulatiei sacroiliace
47519-00 Fixarea interna a fracturii de femur la nivel trohanterian sau subcapital
BLOC 1480 Relaxarea contracturii de 50375-00 Relaxare mediala pentru contractura de sold, unilateral
sold 50378-00 Relaxare mediala pentru contractura de sold, bilateral
50381-00 Relaxare anterioara pentru contractura de sold, unilateral
50384-00 Relaxare anterioara pentru contractura de sold, bilateral
BLOC 1481 Alta incizie la nivelul 47982-00 Forajul de col si/sau cap femural
soldului 49303-00 Artrotomia soldului
49360-00 Artroscopia soldului
49366-00 Indepartarea artroscopica de corp strain la nivelul soldului
BLOC 1482 Biopsia de sold
49363-00 Biopsia artroscopica de sold

BLOC 1483 Ostectomia femurului sau 48424-03 Ostectomia pelvisului


pelvisului 48424-04 Ostectomia femurului proximal
48424-05 Ostectomia mediofemurala
48427-03 Ostectomia pelvisului cu fixare interna
48427-04 Ostectomia femurului proximal cu fixare interna
48427-05 Ostectomia medio femurala cu fixare interna
BLOC 1484 Amputatia de pelvis sau 44367-00 Amputatia deasupra genunchiului
sold 44370-00 Amputatia la nivelul soldului

44373-00 Hemipelvectomia

BLOC 1485 Alte proceduri excizionale 50221-00 Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea pelvisului
asupra pelvisului sau 90603-14 Sechestrectomia oaselor pelvisului
soldului
90603-15 Sechestrectomia femurala
BLOC 1486 Reducerea fracturii 47486-00 Reducerea deschisa a fracturii de pelvis cu fixare interna de segment anterior
pelvisului sau femurului
47489-00 Reducerea deschisa a fracturii de pelvis cu fixare interna de segment posterior
Reducerea deschisa a fracturii a pelvisului cu fixare interna de segmente anterioare si
47489-01
posterioare
47501-00 Reducerea deschisa a fracturii de acetabul cu fixare interna
47516-01 Reducerea inchisa a fracturii de femur
47528-00 Reducerea deschisa a fracturii de femur
47528-01 Reducerea deschisa a fracturii de femur cu fixare interna
47531-00 Reducerea inchisa a fracturii de femur cu fixare interna
BLOC 1487 Reducerea luxatiei de sold 47048-00 Reducerea inchisa a luxatiei de sold

47051-00 Reducerea deschisa a luxatiei de sold

BLOC 1488 Grefa osoasa la pelvis sau


sold 48200-00 Grefa osoasa la femur

48203-00 Grefa osoasa la femur cu fixare interna


50393-00 Grefa osoasa la nivelul pelvisului
BLOC 1489 Artroplastia soldului 47522-00 Hemiartroplastia femurului
49312-00 Artroplastia excizionala de sold
49315-00 Artroplastia partiala de sold
49318-00 Artroplastia totala de sold, unilateral
49319-00 Artroplastia totala de sold, bilateral
90607-00 Reconturarea soldului, unilateral
90607-01 Reconturarea soldului, bilateral
BLOC 1490 Transplantarea sau 50121-00 Transplantarea tendonului iliopsoasului la trohanterul mare
transferul de tendon sau 50387-00 Transferul tendonului iliopsoasului la trohanterul mare
muschi al pelvisului sau 50387-01 Transferul musculaturii abdominale la trohanterul mare
soldului
50387-02 Transferul aductorilor la ischion
BLOC 1491 Alte proceduri reparatorii 48500-00 Epifiziodeza femurului
asupra pelvisului sau 48506-00 Epifiziodeza femurului, tibiei si peroneului
soldului 49300-00 Artrodeza articulatiei sacroiliace
49306-00 Artrodeza soldului
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea pelvisului cu reconstructie folosind
50224-09
proteza
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea pelvisului cu reconstructie folosind
50224-10
alogrefa
Rezectia in bloc a leziunii de parti moi cu interesarea pelvisului cu reconstructie folosind
50224-11
autogrefa
90552-00 Alta reparare a soldului
BLOC 1492 Artroplastia revizionala a 49324-00 Revizia artroplastiei totale de sold
soldului 49327-00 Revizia artroplastiei totale de sold cu grefa osoasa la acetabul
49330-00 Revizia artroplastiei totale de sold cu grefa osoasa la femur
49333-00 Revizia artroplastiei totale de sold cu grefa osoasa la acetabul si femur
49339-00 Revizia artroplastiei totale de sold cu alogrefa anatomic specifica la acetabul
49342-00 Revizia artroplastiei totale de sold cu alogrefa anatomic specifica la femur

Centrul National de Management in Sanatate 71


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA

49345-00 Revizia artroplastiei totale de sold cu alogrefa anatomic specifica la acetabul si femur
49346-00 Revizia artroplastiei partiale de sold
BLOC 1493 Proceduri pentru luxatia de 47525-00 Reductia inchisa a decolarii epifizare cap femural
cap femural
47525-01 Reductia deschisa a decolarii epifizare cap femural

BLOC 1495 Imobilizarea fracturii de 47543-00 Imobilizarea fracturii de platou tibial medial sau lateral
peroneu, rotula sau tibie 47552-00 Imobilizarea fracturii de platou tibial medial si lateral
47561-00 Imobilizarea gipsata a fracturii diafizare de tibie
47576-00 Imobilizarea fracturii de peroneu
47579-00 Imobilizarea fracturii de rotula
BLOC 1496 Alte proceduri de aplicare,
insertie sau ablatie asupra
genunchiului sau gambei 90551-00 Implantarea dispozitivului protetic al gambei

BLOC 1497 Fasciotomia de 47975-01 Fasciotomia decompresiva a gambei pentru sindromul de compartiment acut
decompresie a gambei
47978-01 Fasciotomia decompresiva a gambei pentru sindromul de compartiment cronic
47981-01 Fasciotomia decompresiva a gambei
BLOC 1498 Relaxarea contracturii 50363-00 Relaxarea posterioara a contracturii de genunchi, unilateral
genunchiului 50366-00 Relaxarea posterioara a contracturii de genunchi, bilateral
50369-00 Relaxarea posterioara a contracturii de genunchi cu artroliza, unilateral
50372-00 Relaxarea posterioara a contracturii de genunchi cu artroliza, bilateral
BLOC 1499 Osteotomia femurului 48406-00 Osteotomia peroneului
distal, rotulei, tibiei sau 48409-00 Osteotomia peroneului cu fixare interna
peroneului 48418-00 Osteotomia tibiei  
48421-00 Osteotomia tibiei cu fixare interna
48424-06 Osteotomia femurului distal
48427-06 Osteotomia partii distale a femurului cu fixare interna
90555-00 Osteotomia rotulei
BLOC 1500 Fixarea interna a fracturii 47534-00 Fixarea interna a fracturii intra-articulare de condil femural
de condil femural 47537-00 Fixarea interna a fracturii de condil femural
47585-00 Fixarea interna a fracturii de rotula
BLOC 1501 Alte proceduri incizionale la 49500-01 Artrotomia genunchiului
genunchi 49500-02 Indepartarea de corp strain la nivelul genunchiului
49500-04 Relaxarea capsulei genunchiului
49515-00 Ablatia protezei de genunchi
49557-00 Artroscopia genunchiului
49560-00 Indepartarea artroscopica de corp strain la nivelul genunchiului
49560-02 Relaxarea laterala artroscopica a genunchiului
BLOC 1502 Biopsia de genunchi 49500-00 Biopsia deschisa de genunchi

49557-01 Biopsia artroscopica de genunchi

BLOC 1503 Excizia artroscopica la 49557-02 Excizia artroscopica a marginii meniscale sau a plicii genunchiului
genunchi 49558-00 Debridarea artroscopica a genunchiului
49560-01 Ajustarea artroscopica a ligamentului de genunchi
49560-03 Meniscectomie artroscopica a genunchiului
49566-00 Sinovectomia artroscopica a genunchiului
BLOC 1504 Excizia de os de la genunchi 48406-01 Ostectomia peroneului
sau de la gamba 48409-01 Ostectomia peroneului cu fixare interna
48418-01 Ostectomia tibiei
48421-01 Ostectomia tibiei cu fixare interna
48424-07 Ostectomia partii distale a femurului
48427-07 Ostectomia partii distale a femurului, cu fixare interna
49503-04 Patelectomia
50354-00 Rezectia si fixarea interna a tibiei pentru pseudoartroza congenitala
90603-16 Sechestrectomia tibiei
90603-17 Sechestrectomia  peroneului
BLOC 1505 Alte proceduri excizionale la 30114-00 Excizia chistului Baker
genunchi sau la gamba 44367-01 Dezarticulatia genunchiului
44367-02 Amputatia sub nivelul genunchiului
49503-00 Meniscectomia genunchiului
49509-00 Sinovectomia genunchiului
BLOC 1506 Reducerea luxatiei de 47054-00 Reducerea inchisa a luxatiei de genunchi
genunchi sau rotula 47057-00 Reducerea inchisa a luxatiei de rotula
47060-00 Reducerea deschisa a luxatiei de rotula
BLOC 1507 Reducerea inchisa a 47546-00 Reducerea inchisa a fracturii de platou tibial medial sau lateral
fracturii de platou tibial
47546-01 Reducerea inchisa a fracturii de platou tibial medial sau lateral cu fixare interna
47555-00 Reducerea inchisa a fracturii de platou tibial medial si lateral
47555-01 Reducerea inchisa a fracturii de platou tibial medial si lateral cu fixare interna
BLOC 1508 Reducerea deschisa a 47549-00 Reducerea deschisa a fracturii de platou tibial medial sau lateral
fracturii de platou tibial
47549-01 Reducerea deschisa a fracturii de platou tibial medial sau lateral cu fixare interna

Centrul National de Management in Sanatate 72


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
47558-00 Reducerea deschisa a fracturii de platou tibial medial si lateral
47558-01 Reducerea deschisa a fracturii de platou tibial medial si lateral cu fixare interna
BLOC 1509 Reducerea inchisa a 47564-00 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza tibiala
fracturii de diafiza tibiala 47564-01 Reducerea inchisa a fracturii de fibula
sau peroneu 47566-00 Reducerea inchisa a fracturii de diafiza tibiala cu fixare interna
47566-02 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de diafiza tibiala cu fixare interna
47566-04 Reducerea inchisa a fracturii de fibula, cu fixare interna
47567-00 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de diafiza tibiala
BLOC 1510 Reducerea deschisa a 47566-01 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza tibiala cu fixare interna
fracturii de diafiza tibiala
47566-03 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de diafiza tibiala cu fixare interna
sau peroneu
47566-05 Reducerea deschisa a fracturii de fibula, cu fixare interna
47570-00 Reducerea deschisa a fracturii de diafiza tibiala
47573-00 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de diafiza tibiala
BLOC 1511 Indepartarea fragmentelor Indepartarea artroscopica a corpului strain la nivelul genunchiului cu debridare,
49561-02
tisulare intraarticulare de la osteoplastie sau condroplastie
genunchi cu reparare
Indepartarea artroscopica a corpului strain la nivelul genunchiului cu condroplastie si
49562-02
foraj multiplu sau implant
BLOC 1512 Artrodeza genunchiului 49509-01 Artrodeza genunchiului  

49512-00 Artrodeza genunchiului cu ablatia protezei

BLOC 1513 Grefa osoasa la nivelul tibiei 48206-00 Grefa osoasa la tibie

48209-00 Grefa osoasa la tibie cu fixare interna

BLOC 1514 Relaxarea laterala a Relaxarea laterala artroscopica a genunchiului cu debridare, osteoplastie sau
49561-00
genunchiului cu reparare condroplastie
Relaxarea laterala artroscopica a genunchiului cu condroplastie, foraj multiplu sau
49562-00
implant
BLOC 1515 Rezectia de femur si tibie cu 50411-00 Rezectia distala a femurului si proximala a tibiei cu artrodeza de genunchi
reparare
Rezectia distala a femurului si proximala a tibiei cu artrodeza de genunchi si plastie
50414-00
rotationala

BLOC 1516 Transferul de tendon, 49503-03 Transfer de tendon/ligament de genunchi, neclasificata in alta parte
ligament sau os de la 50357-00 Transfer de tendon muschi drept femural
genunchi sau gamba 50357-01 Transfer de tendon muschi ischiogambier medial
50357-02 Transfer de tendon muschi ischiogambier lateral
50360-00 Transfer combinat de tendon muschi ischiogambier lateral si medial
50423-00 Transfer de peroneu la nivelul tibiei cu fixare interna
BLOC 1517 Meniscectomia artroscopica Meniscectomia artroscopica a genunchiului cu debridare, osteoplastie sau
49561-01
a genunchiului cu reparare condroplastie
Meniscectomia artroscopica a genunchiului cu condroplastie si foraj multiplu sau
49562-01
implant
BLOC 1518 Artroplastia de genunchi 49517-00 Hemiartroplastia de genunchi
49518-00 Artroplastia totala de genunchi, unilateral
49519-00 Artroplastia totala de genunchi, bilateral
49534-01 Artroplastia de inlocuire totala a articulatiei patelofemorala a genunchiului
BLOC 1519 Artroplastia de genunchi cu 49521-00 Artroplastia totala de genunchi cu grefa osoasa la femur, unilateral
grefa osoasa la femur sau 49521-01 Artroplastia totala de genunchi cu grefa osoasa la femur, bilateral
tibie 49521-02 Artroplastia totala de genunchi cu grefa osoasa la tibie, unilateral
49521-03 Artroplastia totala de genunchi cu grefa osoasa la tibie, bilateral
49524-00 Artroplastia totala de genunchi cu grefa osoasa la femur si tibie, unilateral
49524-01 Artroplastia totala de genunchi cu grefa osoasa la femur si tibie, bilateral
BLOC 1520 Alte proceduri reparatorii 47582-00 Patelectomia cu reatasarea tendonului
asupra genunchiului sau 48503-00 Epifiziodeza tibiei si peroneului
gambei 49503-01 Stabilizarea patelofemurala
49503-02 Condroplastia genunchiului
49503-05 Osteoplastia genunchiului
49558-01 Condroplastia artroscopica a genunchiului  
49558-02 Osteoplastia artroscopica a genunchiului
49559-00 Condroplastia artroscopica a genunchiului cu foraj multiplu sau implant
49563-00 Repararea artroscopica a meniscului genunchiului
49569-00 Cvadricepsoplastia genunchiului
90598-00 Alta reparare a genunchiului
BLOC 1521 Fixarea interna a fracturii Fixarea interna a fracturii intra-articulare de condil femural cu repararea sau
47588-00
de femur sau tibie cu reconstructia ligamentelor
reconstructie Fixarea interna a fracturii intra-articulare de suprafata articulara tibiala a genunchiului
47588-01
cu repararea sau reconstructia ligamentelor
Fixarea interna a fracturii intra-articulare de condil femural si de suprafata articulara
47591-00
tibiala a genunchiului cu repararea sau reconstructia ligamentelor
BLOC 1522 Proceduri reconstructive 49539-00 Reconstructia artroscopica a genunchiului
asupra genunchiului 49539-01 Reconstructia genunchiului
Reconstructia artroscopica a ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea
49542-00
meniscului
49542-01 Reconstructia ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului

Centrul National de Management in Sanatate 73


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
Reconstructia genunchiului implicand transferul peroneului sau tibiei si repararea
50417-00
mecanismului cvadricepsului
BLOC 1523 Revizia artroplastiei totale 49530-00 Revizia artroplastiei totale a genunchiului cu grefa osoasa la femur
de genunchi cu grefa osoasa 49530-01 Revizia artroplastiei totale a genunchiului cu grefa osoasa la tibie
la femur sau tibie 49533-00 Revizia artroplastiei totale a genunchiului cu grefa osoasa la femur si tibie

49554-00 Revizia artroplastiei totale a genunchiului cu alogrefa anatomic-specifica

BLOC 1524 Alte proceduri revizionale 49527-00 Revizia artroplastiei totale a genunchiului
asupra genunchiului 49545-00 Revizia artrodezei genunchiului
49548-00 Revizia stabilizarii patelofemurale a genunchiului
49551-00 Revizia operatiei reconstructive a genunchiului
90562-00 Reconturarea rotulei
BLOC 1526 Proceduri de imobilizare a 47594-00 Imobilizarea fracturii de glezna, neclasificata in alta parte
gleznei sau piciorului 47606-00 Imobilizarea fracturii de calcaneu
47606-01 Imobilizarea luxatiei de calcaneu
47606-02 Imobilizarea fracturii de astragal
47606-03 Imobilizarea luxatiei de astragal
47627-00 Imobilizarea fracturii de tars
47633-00 Imobilizarea fracturii de metatars
49721-00 Imobilizarea tendonului achillian
BLOC 1528 Osteotomia gleznei sau 48400-02 Osteotomia osului metatarsian
piciorului 48400-03 Osteotomia de deget al piciorului
48403-00 Osteotomia de os metatarsian cu fixare interna
48403-01 Osteotomia de deget al piciorului cu fixare interna
48406-15 Osteotomia de os tarsian
48409-15 Osteotomia os tarsian cu fixare interna
BLOC 1529 Alte proceduri incizionale 49700-00 Artroscopia gleznei
asupra gleznei 49703-02 Indepartarea artroscopica de corp strain al gleznei
49706-00 Artrotomia gleznei
49706-02 Indepartarea de corp strain al gleznei
49706-03 Sectionarea contracturilor gleznei
BLOC 1530 Alte proceduri incizionale 47912-00 Incizia piciorului pentru paronichie
asupra piciorului 49806-00 Tenotomia subcutanata a piciorului
49809-00 Tenotomia deschisa a piciorului
49854-00 Fasciotomia plantara
90556-00 Tenoliza tendonului achilian extensor sau flexor al piciorului
BLOC 1531 Proceduri de excizie 49700-01 Biopsia artroscopica de glezna
artroscopica asupra gleznei 49703-01 Ajustarea artroscopica a osteofitului gleznei

49703-04 Sinovectomia artroscopica a gleznei

BLOC 1532 Excizia de os al piciorului 47933-01 Excizia exostozei osului piciorului


48400-04 Ostectomia de os metatarsian
48400-05 Ostectomia de deget al piciorului
48403-02 Ostectomia de os metatarsian cu fixare interna
48403-03 Ostectomia de deget al piciorului cu fixare interna
48406-16 Ostectomia de os tarsian
48409-16 Ostectomia de os tarsian cu fixare interna
50333-00 Excizia coalescentei tarsiene
BLOC 1533 Amputatia gleznei sau 44338-00 Amputatia de deget al piciorului
piciorului 44358-00 Amputatia de deget al piciorului incluzand osul metatarsian
44361-00 Dezarticulatia gleznei
44361-01 Amputatia transmaleolara a tibiei si peroneului
44364-00 Amputatia mediotarsiana
44364-01 Amputatia transmetatarsiana
90557-00 Dezarticulartia de deget al piciorului
BLOC 1534 Alte proceduri excizionale 49818-00 Excizia pintenului calcaneal
asupra gleznei sau piciorului 49854-01 Fasciectomia plantara
49860-00 Sinovectomia articulatiei metatarsofalangiene
49866-00 Neurectomia piciorului
50312-00 Sinovectomia gleznei
90603-18 Sechestrectomia tarsiana
90603-19 Sechestrectomia metatarsiana
90603-20 Sechestrectomia falangei piciorului
BLOC 1536 Reducerea inchisa a 47609-00 Reducerea inchisa a fracturii de calcaneu
fracturii de calcaneu, 47609-01 Reducerea inchisa a fracturii de calcaneu cu fixare interna
astragal sau metatars 47609-02 Reducerea inchisa a fracturii de astragal
47609-03 Reducerea inchisa a fracturii de astragal cu fixare interna
47612-00 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de calcaneu
47612-01 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de calcaneu cu fixare interna
47612-06 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de  astragal
47612-07 Reducerea inchisa a fracturii intra-articulare de  astragal cu fixare interna
47621-00 Reducerea inchisa a fracturii de articulatie tarsometatarsiana
47621-01 Reducerea inchisa a fracturii de articulatie tarsometatarsiana cu fixare interna
47636-00 Reducerea inchisa a fracturii de metatars

Centrul National de Management in Sanatate 74


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA
47636-01 Reducerea inchisa a fracturii de metatars cu fixare interna
BLOC 1537 Reducerea inchisa a 47597-00 Reducerea inchisa a fracturii de glezna
fracturii de glezna sau deget Reducerea inchisa a fracturii de glezna cu fixare interna a diastazei, peroneului sau
47600-00
de la picior maleolei
Reducerea inchisa a fracturii de glezna cu fixare interna, ≥ 2 a diastazei, peroneului sau
47603-00
maleolei
47663-00 Reducerea inchisa a fracturii de falanga a halucelui
47663-01 Reducerea inchisa a fracturii de falanga a halucelui cu fixare interna
47672-00 Reducerea inchisa a fracturii de falanga a degetului piciorului, altul decat halucele
Reducerea inchisa a fracturii de falanga a degetului piciorului, altul decat halucele, cu
47672-01
fixare interna
BLOC 1538 Reducerea deschisa a 47615-00 Reducerea deschisa a fracturii de calcaneu
fracturii de calcaneu, 47615-01 Reducerea deschisa a fracturii de calcaneu cu fixare interna
astragal sau metatars 47615-02 Reducerea deschisa a fracturii de astragal  
47615-03 Reducerea deschisa a fracturii de astragal cu fixare interna
47618-00 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de calcaneu
47618-01 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de calcaneu cu fixare interna
47618-02 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de astragal  
47618-03 Reducerea deschisa a fracturii intra-articulare de astragal cu fixare interna
47624-00 Reducerea deschisa a fracturii articulatiei tarsometatarsiene
47624-01 Reducerea deschisa a fracturii articulatiei tarsometatarsiene cu fixare interna
47630-00 Reducerea deschisa a fracturii de tars
47630-01 Reducerea deschisa a fracturii de tars cu fixare interna
47639-00 Reducerea deschisa a fracturii de metatars
47639-01 Reducerea deschisa a fracturii de metatars cu fixare interna
BLOC 1539 Reducerea deschisa a Reducerea deschisa a fracturii de glezna cu fixare interna a diastazei, peroneului sau
47600-01
fracturii de glezna sau de maleolei
deget picior Reducerea deschisa a fracturii de glezna cu fixare interna, ≥2 a diastazei, peroneului
47603-01
sau maleolei
47666-00 Reducerea deschisa a fracturii de falanga a halucelui
47666-01 Reducerea deschisa a fracturii de falanga a halucelui cu fixare interna
47672-02 Reducerea deschisa a fracturii de falanga a degetului piciorului, altul decat halucele
Reducerea deschisa a fracturii de falanga a degetului piciorului, altul decat halucele, cu
47672-03
fixare interna
90558-00 Reducerea deschisa a fracturii de glezna
BLOC 1540 Reducerea inchisa a luxatiei 47063-00 Reducerea inchisa a luxatiei de glezna
gleznei sau piciorului 47063-01 Reducerea inchisa a luxatiei de glezna cu fixare interna
47069-00 Reducerea inchisa a luxatiei de deget al piciorului
47069-01 Reducerea inchisa a luxatiei de deget al piciorului cu fixare interna
47609-04 Reducerea inchisa a luxatiei de astragal  
47609-05 Reducerea inchisa a luxatiei de astragal cu fixare interna
47609-06 Reducerea inchisa a luxatiei de calcaneu
47609-07 Reducerea inchisa a luxatiei de calcaneu cu fixare interna
47612-02 Reducerea inchisa a fracturii de calcaneu cu luxatie
47612-03 Reducerea inchisa a fracturii de calcaneu cu luxatie si fixare interna
47612-04 Reducerea inchisa a fracturii de astragal cu luxatie
47612-05 Reducerea inchisa a fracturii de astragal cu luxatie si fixare interna
BLOC 1541 Reducerea deschisa a 47066-00 Reducerea deschisa a luxatiei de glezna
luxatiei gleznei sau 47066-01 Reducerea deschisa a luxatiei de glezna cu fixare interna
piciorului 47072-00 Reducerea deschisa a luxatiei de deget al piciorului
47072-01 Reducerea deschisa a luxatiei de deget al piciorului cu fixare interna
47615-04 Reducerea deschisa a luxatiei de calcaneu
47615-05 Reducerea deschisa a luxatiei de calcaneu cu fixare interna
47615-06 Reducerea deschisa a luxatiei de astragal  
47615-07 Reducerea deschisa a luxatiei de astragal cu fixare interna
47618-04 Reducerea deschisa a fracturii de calcaneu cu luxatie
47618-05 Reducerea deschisa a fracturii de calcaneu cu luxatie si fixare interna
47618-06 Reducerea deschisa a fracturii de astragal cu luxatie
47618-07 Reducerea deschisa a fracturii de astragal cu luxatie si fixare interna
BLOC 1542 Repararea de tendon sau 49709-00 Stabilizarea gleznei
ligament al gleznei sau 49718-00 Alte interventii reparatorii ale tendonului articulatiei gleznei
piciorului 49718-01 Repararea tendonului achillian
49724-00 Repararea secundara (intarziata) a tendonului achillian
49727-00 Alungirea tendonului achillian
49728-00 Alungirea tendonului gastrocnemianului si/sau solearului
49812-00 Transferul de tendon sau ligament al piciorului
50339-00 Transferul lateral al tendonului muschiului tibial anterior
Transferul tendonului muschiului tibial posterior prin membrana interosoasa pe fata
50342-00
anterioara sau posterioara a piciorului
BLOC 1543 Artrodeza gleznei, piciorului 49712-00 Artrodeza gleznei
sau degetului de la picior 49815-00 Tripla artrodeza a piciorului
49845-00 Artrodeza primei articulatii metatarsofalangiene
50118-00 Artrodeza articulatiei subastragaliene

Centrul National de Management in Sanatate 75


Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova

NUMAR DENUMIRE NUMAR COD


DENUMIRE BLOC DENUMIRE PROCEDURA
CAPITOL CAPITOL BLOC PROCEDURA

90559-00 Artrodeza degetului piciorului

BLOC 1544 Alte proceduri reparatorii 49703-03 Repararea artroscopica a fracturii osteocondrale a gleznei
asupra gleznei sau piciorului 49703-05 Condroplastia artroscopica a gleznei
49715-00 Artroplastia totala a gleznei
49716-00 Revizia artroplastiei de glezna
49717-00 Revizia artroplastiei de glezna, cu grefa osoasa
49800-00 Repararea primara a tendonului flexor sau extensor al piciorului
49803-00 Repararea secundara a tendonului flexor sau extensor al piciorului
49809-01 Tenotomia deschisa a piciorului cu tenoplastie
49857-00 Inlocuirea articulatiei metatarsofalangiene
90599-00 Alta interventie reparatorie asupra gleznei
BLOC 1545 Proceduri reconstructive 49724-01 Reconstructia tendonului achillian
asupra gleznei sau piciorului

50336-00 Reconstructia de astragal vertical congenital

BLOC 1546 Proceduri pentru talipes 50321-00 Corectia piciorului equinovarus, unilateral
equinovarus 50324-00 Revizia corectiei de picior equinovarus, unilateral
50324-01 Revizia corectiei de picior equinovarus, bilateral
50327-00 Corectia piciorului equinovarus, bilateral
BLOC 1547 Proceduri pentru halux 49821-00 Corectia de halux valgus sau rigidus prin artroplastie, unilateral
valgus sau halux rigidus 49824-00 Corectia de halux valgus sau rigidus prin artroplastie, bilateral
49827-00 Corectia de halux valgus prin transferul tendonului aductor al halucelui, unilateral

49830-00 Corectia de halux valgus prin transferul tendonului aductor al halucelui, bilateral
49833-00 Corectia de halux valgus prin osteotomia primului metatarsian, unilateral
49836-00 Corectia de halux valgus prin osteotomia primului metatarsian, bilateral
Corectia de halux valgus prin osteotomia primului metatarsian si transferul tendonului
49837-00
aductor al halucelui, unilateral
Corectia de halux valgus prin osteotomia primului metatarsian si transferul tendonului