Sunteți pe pagina 1din 1

 

Dosarul nr.2­8xxxxAPARTxxxx5/xxxxAPARTxxxx5 

  

    

  

  

HOTĂRÎRE 

în numele Legii 

  

24 iunie 20xxxxAPARTxxxx5                                mun. Chişinău 

  

Judecătoria Centru, mun. Chişinău  

Preşedinte      Şt. Niţă  

Grefier         M. Gherman  

  

A  judecat  în  şedinţă  de  judecată  publică  cauza  civilă  intentată  în  baza  cererii  reclamantei 
RostoveţcaiaxxxxNUMExxxx  către  Rostoveţchi  Valeriu  privind  încasarea  datoriei,  a  dobînzii  de 
întîrziere şi a cheltuielilor de judecată 

  

  

Conform  art.  art.  5xxxxAPARTxxxx2­5xxxxAPARTxxxx4,  572,  585,  6xxxxAPARTxxxx9,  al.  2,  867, 
87xxxxAPARTxxxx, 872 CC RM, art. art. 94, 238­24xxxxAPARTxxxx CPC RM, instanţa  

  

HOTĂRĂŞTE: 

  

A admite acţiunea reclamantei RostoveţcaiaxxxxNUMExxxx. 

A  încasa  din  contul  pîrîtului  Rostoveţchi  Valeriu  (IDNP  xxxxCODxxxx)  în  beneficiul  reclamantei 
RostoveţcaiaxxxxNUMExxxx  (IDNP  xxxxCODxxxx)  datoria  în  sumă  de  4000  dolari  SUA  şi  dobînda  de 
întîrziere în sumă de xxxxAPARTxxxx0xxxxAPARTxxxx3,54 dolari SUA, iar în total – 50xxxxAPARTxxxx3,54 
(cinci mii treisprezece) dolari SUA sau echivalentul acestora în lei MD la data executării prezentei 
hotărîri.   

A  încasa  din  contul  pîrîtului  Rostoveţchi  Valeriu  (IDNP  xxxxCODxxxx)  în  beneficiul  reclamantei 
RostoveţcaiaxxxxNUMExxxx (IDNP xxxxCODxxxx) cheltuieli de judecată în mărime de xxxxAPARTxxxx50 (una 
sută cincizeci) lei. 

A  încasa  din  contul  pîrîtului  Rostoveţchi  Valeriu  taxa  de  stat  în  mărime  de  2700  (două  mii  şapte 
sute) lei. 

Hotărîrea  este  cu  drept  de  apel  la  Curtea  de  Apel  Chişinău  în  termen  de  30  zile  din  data 
pronunţării. 

  

Preşedinte de şedinţă                        Şt. Niţă 

<!­­[if gte mso xxxxAPARTxxxx0]> <![endif]­­>