Sunteți pe pagina 1din 6

GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A


ROMÂNIEI

Salut! Eu sunt Domnul Geo și vreau să îți arăt cât


de frumoasă poate fi învățarea on-line, prin
Geografie, la clasaa VIII-a! Haide să pornim
împreună pe drumul cunoașterii Geografiei
României!

1.EXPLOREAZĂ:

De-a lungul timpului, spațiul românesc a cunoscut repetate transformări din punct de vedere al
organizării sale administrative. În organizarea actuală, teritoriul României este împărțit în mai multe
structuri, cunoscute sub numele de unități administrativ-teritoriale

Sursa: https://www.didactic.ro/materiale-didactice/lectia-33-asezarile-omenesti-asezarile-urbane

! Rezolvă următoarele sarcini de lucru:


Analizează harta care prezintă organizarea administrativ-teritorială a României, și apoi identifica.
 numele a trei județe situate exclusiv în regiunea de câmpie;
 numele a trei județe situate exclusiv în regiunea de podiș;
 numele a trei județe situate în regiuni de câmpie, deal și munte;
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

 numele a trei județe situate în regiuni de câmpie și podiș


 numele a doua județe traversate de râul Olt;
 numele județelor traversate de Dunare
 numele județelor care se suprapun pe Podișul Dobrogei

2.APROFUNDEAZĂ
Teritoriul României este organizat în județe, municipii, orașe, comune și sate.

A. Caractere generale
Satul - formă elementară de organizare administrativă, cuprinzând un anumit teritoriu înconjurător și
un număr de case. În prezent sunt 12 959 sate
1. Comuna – este unitate de bază a organizării administrativ teritoriale alcătuită din mai multe sate
unele dintre acestea cu funcție de comună și un anumit teritoriu. În prezent sunt 2862 comune
2. Orașul – este o așezare complexă cu funcții diverse și un număr mai mare de locuitori. În
prezent sunt 319 de orașe
3. Municipiul - oraș cu un număr mai mare de locuitori și o organizare internă de un rang mai înalt
decât a celorlalte orașe. În prezent sunt 103 municipii
4. Județele – sunt forme de organizare administrativ care cuprind un anumit teritoriu cu localitățile,
populația și activitățile economice care se desfășoară pe întinderea sa. În prezent teritoriul țării
este împărțit în 41 de județe la care se adaugă Municipiul București care are statut similar cu
acestea

Sursa datelor: 
Institutul Național de Statistică, TEMPO Online

Casificarea județelor
1. După mărimea suprafeței ocupate
 Cel mai întins județ al țării este Timiș 8697km2
 Cel mai puțin întins județ este Ilfov -1583km2
2. După numărul de locuitori
 Cel mai populat județ este Iași -956 216 loc; Prahova:789 935loc
 Cel mai puțin populat județ este Tulcea 235 441 loc, Covasna 226 027loc.
 Cea mai populată reședință de județ este Iași 376180 , Timișoara 329 003 ,Cluj Napoca324 267
locuitori
 Cea mai puțin populată reședință de județ este Buftea 19 810 locuitori
3. După unitățile geografice
 Județe montane – Covasna,Harghita.
 Județe de podiș – Botoșani, Iași, Constanța
 Județe de câmpie – Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu,
 Cele mai multe județe au în cuprinsul lor două sau chiar toate unitățile de relief
 Județe care au toate unitățile de relief: Buzău, Vâlcea, Dâmbovița, Argeș, Bihor, Arad.
4. După regiunile de dezvoltare
Județele sunt grupate teritorial în 8 regiuni de dezvoltare.
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

3.APLICĂ

A.Accesează linkurile de mai jos și rezolvă exercițiile propuse, verificându-ți astfel cunoștințele:

https://learningapps.org/12557834
https://learningapps.org/9628419
https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php
https://www.geogra.ro/joc/resedinte/resedinte.php

B.Cu ajutorul hărților de mai jos identificați cate trei județe din fiecare regiune de dezvoltare si
precizati resedințele acestora .

C. Caracterizaţi judeţul în care locuiţi, precizând:

1. poziţia geografică în cadrul României;


R.................................................................................................. .
2. judeţele vecine, în funcţie de punctele cardinale;
R.................................................................................. ...........................
3. suprafaţa sa;
R..............................................................
4. unitatea/unităţile de relief de pe teritoriul său;
R....................................................................................................................
5. temperaturile medii ale aerului;
R..............................................................................
6. precipitaţiile medii anuale;
R............................................................................
7. două ape curgătoare;
R......................................................................................
8. orașul reședinţă de judeţ;
R.......................................................
9. numărul locuitorilor.
R.....................................................................................
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

Fișă de evaluare

I. Citiţi cu atenţie propoziţiile de mai jos și precizaţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau false (F)
5X4=20 puncte
1. În prezent, pe teritoriul României se găsesc 41 de judeţe._____
2. Cel mai întins judeţ din ţara noastră este Timiș._____
3. Comunele au în componența unul sau mai multe orașe._____
4. Municipiul București se află situat în interiorul judeţului Călărași._____
5. Judeţul Tulcea se află în provincia istorică Oltenia._____
II. Pe baza hărții de mai jos identificati numele judetelor marcate prin cifre de la 1 la 10. Pentru
fiecare judet precizati numele județului, a resedintei de judet și râul care curge prin reședință dacă este cazul.

10 X 3= 30 puncte
III. Scrieti litera corespunzatoare răspunsului corect:
1. Resedinta judetului Dolj este:
a. Târgu Jiu; b. Râmnicu Vâlcea; c. Craiova; d. Slatina.
2. Cea mai mare valoare a populației României s-a înregistrat în anul: a) 1990, b) 1992, c) 1996, d) 1982.
3. Din regiunea de nord-est fac parte județele: a) Argeș, Arad, Tulcea b) Botoșani, Dolj, Galați,
c) Neamț, Suceava, Bacău, d) Vâlcea, Vaslui, Iași.
4. Reședința județului Covasna este: a) Suceavea, b) Sfântul Gheorghe, c) Deva d) Oradea
5. Județul care se învecinează la sud cu județul redat pe hartă cu cifra 9 se numește:
a) Bacău, b) Vrancea, c) Iași, d) Vaslui 5x5= 25 puncte

IV. Completati cu informatia corectă, enunțurile de mai jos :


1. Resedinta judetului Harghita este..........................................
2. Județul Maramureș se află în regiunea de dezvoltare.....................................
3. Delta Dunării se suprapune județului...........................................................
4. Focșani este reședința județului...............................................
5. Cel mai populat județ este....................................................................
5x3=15 puncte

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obilgatorii


GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

SCHIȚA LECȚIEI
ORGANIZAREA ADMINSTRATIV TERITORIALĂ A ROMÂNIEI

România este organizată în următoarele unități administrativ-teritoriale: județe, municipii, orașe și comune.

 Județul cuprinde un anumit teritoriu, este alcătuit din orașe și comune. Este unitatea de bază
a organizării administrativ-teritoriale a țării. În România sunt 41 de județe și municipiul
București.
 Județele diferă ca suprafață, număr de locuitori, nivel de dezvoltare economică, resursele
naturale de care dispun, formele de relief în care sunt situate etc. Fiecare județ are un oraș-
reședință.
 Orașul este o așezare umană mai dezvoltată din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-
gospodăresc.
 Municipiile sunt orașe cu un număr mai mare de locuitori, cu o însemnătate deosebită în
viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării.
 Comuna este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de
condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice și cuprinde populația rurală
Județele se pot clasifica: - dupa marimea teritoriului( suprafata)
- dupa numar de locuitori
- dupa unitatile geografice in care se afla ( munte, deal, podis,campie)

- dezvoltare economica
Clasificarea judetelor dupa marimea suprafeței ocupate
Judetele - au in medie o suprafata 5800km2
Cel mai intins judet al tării este Timiș 8697km2
Cel mai puțin intins judet este Ilfov -1593km2
Clasificarea județelor dupa nr de locuitori
Cel mai populat județ este Iași – 956 216 loc
Cel mai putin populat județ este Tulcea -235 441loc.
Cea mai populată reședință de județ este Iași- 376 180 loc
Cea mai puțin populată resedință de județ este Buftea 19 810 loc
Clasificarea județelor dupa unitățile geografice în care sunt :
Județe montane – Covasna
Județe de podiș – Botoșani, Iași, Constanța
Județe de câmpie – Braila, Ialomița, Calarași,Giurgiu
Cele mai multe județe au in cuprinsul lor doua sau chiar toate unitățile de relief
Județe care au toate unitațile de relief: Buzău, Vâlcea, Dambovița, Argeș, Bihor.