Sunteți pe pagina 1din 9

GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

LECȚIA

AȘEZĂRILE RURALE – EVOLUȚIE ȘI

DIFERENȚIERI TERITORIALE

Salut! Eu sunt Domnul Geo și vreau să îți arăt cât


de frumoasă poate fi învățarea on-line, prin
Geografie, la clasa.... Haide să pornim împreună
pe drumul cunoașterii : Așezările rurale - evoluție
și diferențieri teritoriale

1. EXPLOREAZĂ:

Analizați imaginile de mai jos și precizați tipurile de culturi agricole sau activitățile umane
ce se practică în mediul rural.
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

2. APROFUNDEAZĂ:

Așezările rurale – evoluție și diferențieri teritoriale

România are o populație de 20.121.641 locuitori dintre care populația urbană: circa 53,70%


și populația rurală: circa 46,30%.

Satul este o așezare rurală, cu un număr mic de locuitori, în care populația se ocupă în
special cu agricultura.

Elementele componente ale unui sat sunt: vatra este locul de concentrare a locuințelor,
moșia este terenul agricol al localității și populația (locuitorii).

POPULAȚIA

MOŞIA

VATRA

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/asezarile-rurale-romania
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

Forma și structura localității este perimetrul vetrei și modul de grupare a gospodăriilor, care
poate fi: neregulată, liniară, geometrică (dreptunghiulară, poligonală).
Clasificarea satelor după numărul de locuitori:
– sate mici sub 500 loc specifice zonelor montane unde pot urca pana la peste 1000m altitudine
sau până la1600m în Munții Apuseni
– sate mijlocii 500-1500 loc specifice regiunilor colinare și de podiș
– sate mari 1500 - 5000 loc întâlnite în câmpie
-sate foarte mari cu peste 5000 de loc
După forma vetrei satului ( forma perimetrului construit ) sunt:
– sate cu formă neregulată –cele mai multe sate au această formă,
– sate cu formă liniară – acestea valorifică terenurile înguste alungite pe o vale sau un drum,
– sate cu formă geometrică (dreptunghiulara, poligonale )- sunt satele care au primit loturi de
teren paralele sau au fost sistematizate după un plan.
După modul de distribuție a gospodăriilor în teritoriu (structura ) gruparea gospodăriilor în
teritoriu depinde de mai mulți factori în care un rol important îl joacă relieful în mod
general se disting trei tipuri de sate.
Satul risipit – are gospodăriile foarte dispersate între ele la distante mari unele de altele
uneori chiar de km. Vatra și moșia se suprapun. Sunt valorificate pășunile, suprafețele plane
pentru culturi agricole și pădurile . Acest tip de sat se întâlnește în Munții Apuseni unde se mai
numesc și crânguri , Carpații Maramureșului și ai Bucovinei și în Carpații Meridionali.
Satul răsfirat –are gospodăriile înșirate de-a lungul văilor sau a drumurilor având de
regulă un nucleu într-o depresiune sau bazinet , gospodăriile sunt despărțite de livezi
sau plantații de viță de vie. Se întâlnesc în regiunile subcarpatice, podișul Sucevei, și la
marginale Depresiunii Colinare a Transilvaniei.
Satul adunat are vatra bine definită și conturată clar de moșia satului , se întâlnește atât în
câmpie cât și în zonele de podiș și în unele depresiuni. Acesta poate fi:
- satul adunat compact –care ocupă spații mici cu case lipite perete de perete (satele
săsești) din Transilvania si cele șvabe din Banat,
- satul liniar în Podișul Bârladului și Podișul Getic,
- sate geometrizate dreptunghiulare în Câmpia deVest și Câmpia Română.
După funcțiile (activitățile ) economice prin tradiție sunt cele agricole cu diferențieri în
funcție de treapta de relief pe care o ocupă:
- funcții predominant agricole – în câmpie – culturi de cereale, plante tehnice, creșterea
animalelor (păsări, porcine),
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

- funcție viticolă, pomicolă și de creșterea animalelor sunt satele din zona colinară și de podiș,
– funcție forestieră, creșterea animalelor (bovine, ovine), turistică, minieră se află în satele din
zona de munte
- funcție piscicolă – satele din Delta Dunării,
- alte funcții: miniere, balneare, forestiere, turistică etc.

Satul risipit

Satul răsfirat

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/asezarile-rurale-romania

Știați că?

● Satele pot fi temporare sau sezoniere (sălașe, odăi, stâne, conace) și permanente?

● Comuna este unitatea administrativ teritorială formată din unu sau mai multe sate?

● Comuna cu numărul cel mai mare de locuitori este Florești, județul Cluj, cu peste
30 000 de locuitori?

● Cea mai întinsă comună este Jina, județul Sibiu, cu 315 km2?

● România are 2 686 comune cu peste 10 000 de sate?


GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

Satul adunat
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

Satul liniar Satul compact Satul geometrizat

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/asezarile-rurale-romania

3. APLICĂ

I. Completați spațiile libere din afirmațiile de mai jos cu informația corectă:


1. Unitatea administrativ teritorială pentru sate este…………………………………
2. Satele mici au un număr de locuitori ………………………………………………
3. Locuitorii din zonele subcarpatice au ca activitate……………………………….
4. Componenta care reprezintă terenul agricol se numește……………….……………
5. După unitatea de relief cele mai numeroase așezări rurale se înregistrează în zonele
de………………………………………………………………………………………..

II. Completează rebusul și vei obține pe verticala A-B numele componentei active a oricărei
așezări.

  A                    
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
  B                    

1. Locuitorii satelor din Delta Dunării


2. Păstori
3. Locuințe ,, temporare" pentru primii locuitori de pe meleagurile noastre
4. Străzi rurale
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

5. Terenuri agricole din preajma satelor


6. Ocupația de bază a locuitorilor de la sate
7. Ce sunt de fapt majoritatea locuitorilor de la sate
8. Este o ramură economica mai rar întâlnită în mediul rural
9. Sate și orașe
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/asezarile-rurale-din-romania

4. SCHIȚA LECȚIEI

Așezările rurale – evoluție și diferențieri teritoriale

Satul este o așezare rurală, cu un număr mic de locuitori, în care populația se ocupă în
special cu agricultura. Comuna este unitatea administrativ teritorială formată din unu sau mai
multe sate.

Elementele componente ale unui sat sunt:


► vatra este locul de concentrare a locuințelor,
► moșia este terenul agricol al localității,
► populația (locuitorii).
Clasificarea satelor după :
a) numărul de locuitori ( mărime)
– sate mici sub 500 loc: specifice zonelor de munte
– sate mijlocii 500-1500 loc specifice regiunilor colinare și de podiș
– sate mari 1500-5000 loc întâlnite în zona de câmpie
– sate foarte mari peste 5000 loc.
b) forma vetrei satului ( forma perimetrului construit )
– forma neregulată –cele mai multe sate au aceasta formă
– forma liniară – sunt satele care se desfășoară de-a lungul unei văi sau drum
– forma geometrică (dreptunghiulară, poligonală )- sunt sate sistematizate după
un plan.
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

c) modul de distribuție a gospodăriilor în teritoriu (structura ):


► satul risipit – are gospodăriile dispersate între ele la distanțe mari unele de altele
(vatra și moșia se suprapun). Acest tip de sat se întâlnește în Munții Apuseni unde se mai
numesc și crâng, Carpații Maramureșului și ai Bucovinei și în Carpații Meridionali.
► satul răsfirat – are gospodăriile despărțite de livezi sau plantații de viță-de-vie. Se
întâlnesc în regiunile subcarpatice, podișul Sucevei.
► satul adunat - are vatra bine definită și conturată clar de moșie. Se întâlnesc atât în
câmpie, cât și în zonele de podiș și în unele depresiuni. Satul adunat mai poate fi:
- sat compact – care ocupă spații mici cu case lipite perete de perete (satele
săsești din Transilvania și cele șvabe din Banat)
- sat liniar -în podișul Bârladului și podișul Getic
- sate geometrizate - în Câmpia de Vest și Câmpia Română
d) după funcțiile (activitățile ) economice - prin tradiție, în sate, activitățile economice sunt
cele agricole cu diferențieri în funcție de treapta de relief pe care o ocupă:

 funcții predominant agricole


- în zona de câmpie – sat cerealier și de plante tehnice
-în zona colinară și de podiș – sat viticol, pomicol și de creșterea animalelor
-în zona de munte –sate forestiere, creșterea animalelor
 funcții complementare agriculturii – pescuit și exploatarea lemnului
 funcții mixte: agro-industriale, agro-forestiere, agro-piscicole etc
 funcţii speciale: exploatări miniere, turistice/balneoclimaterice, de transport, etc.

SUCCES!
GHID METODOLOGIC DE ÎNVĂȚARE ON-LINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE