Sunteți pe pagina 1din 3

ELABORAREA UNUI RAPORT FORMAL

3.1. Selectarea informaţiilor


 

Introducere:
În secvenţa următoare vom discuta despre selectarea informaţiilor necesare întocmirii
unui raport.

Ce surse de informaţii putem folosi?

Este necesar să răspundem la întrebări cum ar fi:


 Ce informaţii îmi sunt necesare?
 Ce obiective urmăresc?
 De unde se pot obţine informaţiile necesare?
 Cum să obţinem informaţiile necesare?
 Cine este destinatarul informaţiilor?
 Cât de vechi sunt informaţiile necesare?
 Care este valabilitatea informaţiilor?
 Este sigură acurateţea lor?
 Sunt informaţiile suficiente pentru a răspunde necesităţilor?

 3.2. Structura raportului


  
Introducere:
În secvenţa următoare vom discuta despre structura unui raport.
  
             Raportul este un document scris care prezintă într-un mod structurat
analiza unor fapte, documente cu privire la o problemă ce necesită luarea unei
decizii. Raportul propune soluţii. Autorul raportului oferă unele soluţii dar nu ia
decizii.
  
 Componentele unui raport pot fi:
  
 Prezentarea generală
 Pagina de titlu: data, emiţătorul, destinatarul
 Cuprinsul
 Conţinutul
             Introducerea: prezentarea temei şi descrierea planului
             Dezvoltarea: expunerea faptelor, analiza, interpretarea.
             Concluziile: soluţii posibile la problema prezentată.
  


  
 Raportul poate avea următorul format:
  
           Sinteza reprezintă un document intern scris care circulă de jos în sus.
Spre deosebire de raport într-o sinteză autorul nu are nici o poziţie, nu propune o
rezolvare ci doar prezintă problema.

  

3.Elaborarea unui raport


 

Introducere:
În secvenţa următoare vom discuta despre etapele ce trebuie parcurse în elaborarea unui
raport.

          Raportul este folosit frecvent în viaţa profesională. El poate fi raport de activitate,


raport de stagiu, raport de vizită şi poate fi tehnic sau administrativ.

            În elaborarea unui raport vor fi parcurse următoarele etape: