Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

PROBLEME DE MIȘCARE

1. Cu ce viteză medie trebuie să parcurgă un automobilist distanța de 240 km, pentru ca


plecând la ora 8:00 să ajungă la destinație nu mai târziu de ora 12:00?

2. Cât timp îi trebuie unui biciclist pentru a străbate distanța de 20 km, dacă pedalează cu
viteza constantă de 10 km/h ?

3. Din două localități aflate la distanța de 360 km pleacă două autovehicule, unul către
celălalt, cu vitezele de 70 km/h, respectiv 50 km/h. După cât timp se întâlnesc cele două
autovehicule și ce distanță parcurge autovehiculul mai rapid.

4. O șalupă se deplasează timp de 2 ore cu viteza de 60 km/h și timp de 4 ore cu viteza de


36 km/h. Pe ce distanță se deplasează șalupa? Care este viteza medie a șalupei pe întregul
traseu?

5. O mașină parcurge 36 km într-o jumătate de oră, iar o motocicletă parcurge 10 000 m în


10 minute. Care din cele două mijloace de transport se deplasează mai repede și care este
diferența dintre viteze?

6. O albină se deplasează de la stup la pădurea de salcâmi în floare cu viteza de 60 km/h și


înapoi cu 20 km/h. Cât timp este în zborul dus-întors, dacă distanța dintre stup și pădure
este de 6 km?

7. Care este unitatea de măsură pentru :

a) distanță în Sistemul Internațional de Unități ?


b) durată în Sistemul Internațional de Unități ?
c) viteză în Sistemul Internațional de Unități ?

8. Efectuați transformările:

a) 25000 km = ……………. m
b) 24 h = …………………. s
c) 72 km/h = ……………. m / s
d) 36000000 m/s = …….. km / h