Sunteți pe pagina 1din 7

Matematica

EXAMEN NAȚIONAL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI


SESIUNEA DE BAZĂ
7 iunie 2021
Timp alocat: 120 de minute

Rechizite și materiale permise: pix de culoare albastră, creion, riglă, radieră.

Instrucțiuni pentru candidat:


 Citește cu atenție fiecare item și efectuează operațiile solicitate.
 Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


Numele, prenumele evaluatorului__________________ Punctaj total:__________
Nr. Nr. Item Scor
1. Colorează cu roşu căsuţele cu numere pare şi cu verde căsuţele L
cu numere impare. 0
1
2
10 17 20 5 7 2

Ordonează crescător numerele de pe căsuţe. L


_____; _____; _____; _____; _____; _____. 0
1
2

2. Efectuează calculele utilizând calculatorul de buzunar. L


0
3 + 5 = ____ 2 + 3= ____ 4 + 2 = ____ 1
2
6 – 0 =____ 7 - 3= ____ 10 - 4 = ____ 3
4
5
6
3. Completează cu semnele (<, >, =). L
0
5 3 6 1 7 2+3 5 1
2
3
4. Care este operația corectǎ pentru urmǎtoarea problemǎ ? L
0
1
2

a) 3 + 6 ; b) 9 – 6 ; c) 9 – 3 ; d) 6 + 3 ; e) 8 – 3 .
5. Indică printr-o săgeată răspunsul fiecărui exercițiu. L
0
3+ 3 9 1
2
5 3
10 - 1 4
6
5+2 4

9-4 7

6. Dacǎ ieri a fost marți, ce zi va fi mȃine ? L


0
a) luni; b) miercuri; c) joi; d) vineri; e) marți. 1
2
7. Determină utilizând șirul numeric: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
a) Vecinii numărului 5 : □, 5,□ L012

8,□, 6
L012
b) Numărul care se află între 8 și 6:
L012
c) Vecinii pari ai numărului 4: □, 4,□

8. Uneşte printr-o linie fiecare figură geometrică cu denumirea ei. L


0
Triunghi 1
2
3
Pătrat 4

Dreptunghi

Cerc

9.
Erau 9 . Au plecat 4 . Câte au rămas?

Subliniază:
 cu verde - condiția problemei;
L012
 cu roșu - întrebarea.
Încercuiește varianta corectă. L012

a) 6; b) 8; c) 5; d) 2.

L01
10.
Ana are 3 și 5 Câte fructe are Ana în total?

Schema problemei:

...f.
L0123
f.
...f.

Rezolvare: L012
Răspuns: fructe L01

MATEMATICA
Examende absolvire a gimnaziului
BAREM DE EVALUARE
 În cazul în care în item nu este indicată metoda de rezolvare, orice metodă de
rezolvare, prin care se poate obţine răspunsul corect, trebuie să fie acceptată şi
apreciată cu punctajul maxim.
 Nu cereţi să vedeţi calcule efectuate şi argumentări dacă nu sunt specificate în
condiție.
 Punctajul acordat oricărui item este un număr întreg.
 Nu introduceţi puncte suplimentare la barem.
Ite Scor Răspuns corect Etapele rezolvării Punctaj
m maxim acordat
1. 4 p. 10; 20; 2- pare; Colorează corect cu roșu 1 p.
17; 5; 7- impare. căsuțele cu numere pare. 1 p.
Colorează corect cu verde 1 p.
2; 5; 7; 10; 17; 20 căsuțele cu numere impare. 1 p.
Ordonează crescător numerele
din căsuțe.
2. 6 p. 3+5=7 2+3=5 4+2=6 Efectuează corect calculele 6x1 p.
6-0=6 7-3=5 10-4=6 utilizând calculatorul de .
buzunar.
3. 3 p. 5˃3 6˂7 2+3 = 5 Completează corect cu Cîte 1
semnele ˂, ˃, = punct
pentru
fiecare
pereche
de nr.
4. 2 p. C Identificarea corectă a 1p.
operației corespunzătoare
problemei. 1p.
Bifarea răspunsului corect.
5. 4 p. Indicarea răspunsului corect 1 p.
fiecărui exercițiu. 1 p.
1 p.
1 p.

6. 2 p. B Răspunde corect la întrebare. 1 p.


1 p.
7. 6 p. a) 4, 6 Determină corect utilizând 3x2 p.
b) 7 șirul numeric.
c) 2, 6

8. 4 p. Identifică figurile geometrice Cîte 1


după denumirea dată şi indică punct
printr-o linie imaginea pt.
respectivă a fiecărei forme. fiecare
răspuns
corect.

9. 5 p. C Sublinează corect condiția 2 p.


probleme.
Sublinează corect întrebarea. 2 p.
Încercuiește varianta corectă.
1 p.
10. 6 p. 8 fructe Completează corect schema 3 p.
problemei.
Rezolvă corect problema. 2 p.
Srcie răspunsul corect. 1 p.
42
puncte

SCHEMA DE CONVERTIRE A PUNCTELOR ÎN NOTE

NOTA % PUNCTE

„10” 96 % - 100 % 42-40 p.

„9” 86 % - 95 % 39-36 p.

„8” 76 % - 85 % 35-32 p.

„7” 61 % - 75 % 31-26 p.

„6” 45 % - 60 % 25-19 p.
„5” 31 % - 44 % 18-14 p.

„4” 20 % - 30 % 13-9 p.

„3” 11 % - 19 % 8-5 p.

„2” 5 % - 10 % 4-2 p.

„1” 0%-4% 1-0 p.